Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Nové malé a kompaktní rozváděčové skříně firmy Rittal

Ještě lepší než originál

4.5.2020 Již téměř 60 let je kompaktní rozváděčová skříň řady AE nejoblíbenější rozváděčovou skříní na světě – jedná se o nesporný originál a vůbec první standardizovaný sériově vyráběný produkt svého druhu. Postupem času se skříň řady AE průběžně vylepšovala a dnes ji lze nalézt téměř ve všech průmyslových odvětvích, s instalovaným počtem v řádu milionů. Se zahájením prodeje nové generace skříní řady AX a KX, který proběhl 1. 3. 2020, Rittal přepracoval a přizpůsobil malé a kompaktní skříně aktuálním požadavkům trhu. Díky tomu zákazníci poznají nové funkce, které zefektivňují a urychlují procesy hodnotového řetězce a zvyšují všestrannost a spolehlivost.

Široká škála kompaktních skříní AX

Kompaktní skříň řady AE poskytuje dlouhodobě vynikající kvalitu a je k dispozici v široké škále rozměrů a materiálů. Prodáno bylo již 35 milionů kusů a přibližně 230 tisíc kusů je k dispozici skladem, v různých velikostech a provedeních. Díky třífázové povrchové úpravě a provedení z ušlechtilé oceli je produkt vhodný pro mnoho aplikací, kde je třeba ochránit elektronické a elektrické komponenty řídicích a distribučních rozváděčů. Klíčovou roli hrají také všestranné možnosti instalace, široký sortiment příslušenství a mezinárodní certifikace.

Měnící se požadavky trhu

V posledních letech se potřeby trhu značně změnily a měnit budou, což Rittal přimělo k výraznému přehodnocení nabízeného portfolia svých produktů. Digitální transformace a automatizace například vede ke stále většímu nasazení senzorů a aktorů. To nevyhnutelně vede ke zvýšení množství instalovaných komponent a počtu kabelů, které mají být zavedeny do rozváděčové skříně přes přírubovou desku. Skříň řady AX reaguje na tyto změněné požadavky novou přírubovou deskou, která je v průměru o 33 % větší. Současně se zvyšuje počet přístrojů v každém rozváděči, jelikož samotné komponenty se stávají kompaktnějšími. Společnost Rittal se na tyto a další nové výzvy dlouhodobě a podrobně zaměřila. Jako základ pro nové malé a kompaktní rozváděčové skříně společnost Rittal také vzala v úvahu zpětnou vazbu od zákazníků a uživatelů. Jako příklady lze uvést zákaznickou prosbu o jednodušší návrh a konfiguraci, dále o snazší manipulaci a samotnou montáž na dílně. Navíc se také zvyšují očekávání, pokud jde o logistiku a dostupnost produktu.

Prostor pro kabely větší až o 33%

Jednodušší návrh

Méně složitostí má mnoho výhod, počínaje fází plánování a návrhu. Rittal toto vyřešil zcela novým vývojem produktu. Kompaktní skříně mají nyní pouze jednu produktovou řadu místo dvou, aniž by došlo ke ztrátě jejich rozměrů nebo možnosti použití. Počet produktových řad malých skříněk se snížil ze tří na jednu. Konkrétně řada AX nahrazuje skříně řady AE a CM. Malé skříňky řad KL, EB a BG jsou nahrazené řadou KX. Ve výsledku toto přináší mnohem méně potřebných dílů, tím dochází ke snížení složitosti a přináší zjednodušení projektování.

Ve většině případů se návrh elektrického zařízení provádí pomocí softwaru, jako příklad lze použít EPLAN Electric P8, a 3D návrh lze provést pomocí nástroje EPLAN Pro Panel. Klíčem k efektivitě všech procesů – od plánování po výrobu až po uvedení do provozu – je úplná dostupnost dat. Kvalitní 3D data o součástech, které mají být nainstalovány, zrychlují a zlepšují pracovní činnosti, například tím, že eliminují potřebu ručních úkolů, jako je zadávání dat, pro následné procesní kroky. Projektanti mají přístup k odpovídajícím údajům o malých a kompaktních skříních na webových stránkách Rittal nebo na EPLAN Data Portal.

Návrhový software Rittal Configuration System (RiCS)

Konfigurační nástroj Rittal Configuration System je dalším pomocníkem, které šetří čas. Funguje na základě konfiguračních pravidel. Kontrola správnosti brání zobrazení nesprávných nebo nevhodných částí. Tím se zabrání neproduktivním pokusům a omylům a pomůže uživateli rychle najít ten správný produkt. Plánovací nástroj nejen usnadňuje výběr jednotlivých produktů Rittal, ale zároveň umožňuje zvolené příslušenství umístit přímo na určené místo v 3D modelu v konfigurátoru. Tato poloha je poté vyhrazena a nelze ji použít pro jiné příslušenství. Aby bylo možné vzít v úvahu výřezy a vyvrtané otvory potřebné pro vybrané příslušenství, umožňuje konfigurační systém mechanické opracování. Ať už se zabýváte výřezy, závity nebo maticemi, je možné vzít v úvahu všechny možnosti obrábění a zobrazit je ve 3D modelu. Po dokončení konfigurace lze data, včetně kusovníku, přenést přímo do 3D konfigurace. 3D CAD data mohou být také použita pro výrobu, např. pro obráběcí centra, jako je Rittal Perforex.

Rychlejší při práci na dílně

Nové kompaktní a malé skříně nejen usnadňují a zrychlují konstrukci, ale pozitivně ovlivňují i jiné procesy. To začíná už samotným dodáním zákazníkovi: všechny ploché díly mohou být odebírány přímo z obalu, takže nemusí být pro vlastní opracování demontovány. Navíc jsou všechny označeny QR kódem pro možnost sledování pohybu od začátku do konce po dílně. To usnadňuje přiřazení dveří a kabelových přírub k odpovídajícímu projektu, nebo správnému opracování. Štítky s ručně psaným popisem jsou tedy minulostí. Také již není potřeba nástrojů k opětovné instalaci dveří nebo k instalaci uzavíracích systémů.

Montáž dveří bez použití nástroje

Kromě toho je nyní mnohem snazší uzemnit montážní desku a dveře. Uzemnění montážní desky s automatickým vyrovnáním potenciálů je velmi snadné díky použití otvorů ve tvaru klíčové dírky a lze je provést i po přišroubování montážní desky. Dalším vylepšením je schopnost připevnit nástěnné držáky z vnější strany skříně a instalace z vnitřní strany zůstává jako druhá volba, tak jak tomu bylo dříve. To podstatně snižuje riziko poškození během přepravy, protože držáky, které vyčnívají ze zadní strany krytu, mohou být připevněny až v konečném místě určení. Standardní otvor v zadní stěně umožňuje rychlé přišroubování držáku pro upevnění na stěnu z vnější strany pomocí závitořezného šroubu – bez kontramatice z vnitřní strany. Vysoký stupeň krytí zůstane přitom zachován bez jakéhokoli omezení. Tyto a další funkce značně zjednodušují dílčí úkoly, tím šetří čas a snižují náklady.

Lišta pro montáž vnitřního vybavení

Větší flexibilita

Kompaktní skříně AX nabízejí větší flexibilitu při instalaci vnitřního vybavení. Přírubové desky používané pro zavedení kabelů jsou nyní výrazně větší a nabízejí v průměru o 33 procent více prostoru (v závislosti na přesném modelu). V dnešní době se často stává, že na přírubové desce není dostatek místa pro otvory potřebné pro zavedení kabelů. To znamená, že v praxi musí být obrobeny dvě části – jak přírubová deska, tak samotný korpus skříně. Právě proto skříň řady AX toto řeší a reaguje na požadavky zákazníků, právě onou zvětšenou přírubovou deskou. Další výhodou je zavedení výstupků na bocích skříně v rastru, které umožňuje snazší a přesnější instalaci lišty pro vnitřní vybavení. Toto spojení navíc přináší a zajišťuje větší pevnost a odolnost proti dynamickému zatížení. Dveřní spínače, aretace dveří, kabelové kanály, svorkovnice a světla mohou být mimo jiné připevněny přímo na lištách pro vnitřní vybavení, aniž by bylo nutné jakékoli mechanické opracování skříně. Přesně definované rozestupy mezi lištami umožňují použít systémové příslušenství z řady skříní VX25, bez nutnosti dalšího mechanického obrábění. Díly lze také namontovat na dveřní děrované lišty - například k upevnění kabelové svorky pro ovládací prvky, jako jsou tlačítka nebo spínače. Nové funkce znamenají lepší využití prostoru v kompaktní rozváděčové skříni.

Protože není nutné vrtat nebo frézovat do korpusu kompaktních, nebo malých skříních, aby bylo možné instalovat další komponenty, zůstává kategorie třídy ochrany zachována. To platí i tehdy, když je například třeba instalovat ventilátor pro chlazení nebo je nutný nástěnný držák. Certifikace UL, která je nezbytná pro severoamerický trh, zůstává zachována.

Příklad vnitřní výbavy skříně AX

Různá řešení pro různé potřeby

Nové kompaktní skříně AX a malé skříňky KX nabízejí řešení pro každou aplikaci. Skříňky KX ve velikostech od 150 mm × 150 mm × 80 mm jsou vhodné jako svorkovnicové skříňky, nebo malé rozváděče. Skříně AX jsou k dispozici v hloubkách od 210 mm do 400 mm a v maximální velikosti 1000 mm × 1400 mm. Nová řada kompaktních skříní AX je vyráběna přibližně ve 40 velikostech. U většiny modelů je k dispozici výběr z ocelového plechu nebo nerezové oceli. Uživatelé proto mají značné možnosti, pokud jde o optimální volbu rozváděčové skříně, který splňuje jejich specifické požadavky.

Kompaktní rozváděčové skříně AX

Obě řady skříní AX a KX se vyrábějí v nedávno otevřeném závodě v Haigeru. Jedná se o nejpokročilejší výrobní závod na světě pro malé a kompaktní rozváděčové skříně. Využívá technologie Průmyslu 4.0 a vysoký stupeň automatizace k zajištění nepřetržité dostupnosti produktů. Ve spojení s přímo sousedícím globálním distribučním centrem se společnosti Rittal podařilo zavést plně automatizovaný proces výroby, včetně zákaznických požadavků, koncept „od zákazníka k zákazníkovi“. Nový výrobní závod je klíčem k této koncepci a nabízí významnou přidanou hodnotu: Zákazníci obvykle dostávají produkty, které si objednali a jsou skladem, do 24 hodin. Služba s doručením do 24 hodin je prozatím dostupná pouze v Německu, v Evropě bude postupně zaváděna.

Nové malé a kompaktní skříně demonstrují schopnost společnosti Rittal myslet dopředu a reagovat na vyvíjející se potřeby průmyslu, například s ohledem na digitální transformaci a automatizaci. Zákazníci mohou těžit z celé řady vylepšení a využít příležitosti pro vyšší efektivitu a všestrannost.

Leoš Blažek, Business Development & Marketing Manager, Rittal Czech, s.r.o.

Foto © Rittal Czech

Více na www.rittal.cz

Kompaktní rozváděčové skříně AX a malé skříňky KX

Přečtěte si také:

Zvyšování efektivity při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů

4.2.2020 Rittal začíná být vnímán jako dodavatel kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou řídicích a distribučních rozváděčů. Spojením produktů – automatizačních strojů/poloautomatů firmy Rittal a softwaru/aplikací firmy EPLAN, vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0. 


Ri4Power systém založen na původním systému VX25

Vyšší výkon s použitím menšího množství mědi

29.5.2019 Na letošním veletrhu v Hannoveru (Hannover Messe) představila společnost Rittal nový systém rozvodu proudu VX25 Ri4Power. Přináší ještě vyšší efektivitu pro výrobce průmyslových rozváděčů. VX25 Ri4Power nabízí další výhody, jako je vyšší proudová zatížitelnost a snadnější monitorování a údržba. Systém je testován a certifikován dle EN 61439. 


Klimatizace pro skříňový rozváděč

Chlazení s cloudovým řešením

6.9.2018 Chladicí zařízení hrají stále důležitější úlohu v oblasti průmyslu 4.0. Lze je vybavit rozsáhlými komunikačními možnostmi. Komplexní komunikace od čidla v chladicím zařízení po cloudové systémy otevírá nové možnosti použití. Předpokladem jsou zařízení s přípravou na IoT, jako např. nové chladicí jednotky a chillery řady Rittal Blue e+. Během doby životnosti zařízení pro chlazení rozváděče jsou náklady, které připadají na údržbu a servis, spolu s náklady na energie zpravidla výrazně vyšší než původní investice do chladicího zařízení samotného. Optimalizace u servisu a údržby mohou vést ke snížení pracnosti, a tím také nákladů 


VX25 - Nový systém řadových skříní Rittal

3.9.2018 Společnost Rittal uvedla na jaře 2018 na trh nový systém řadových skříní VX25. Jedná se o první systém rozváděčových skříní, který byl plně vyvinut podle požadavků na zvýšení produktivity při výrobě rozváděčů a na hodnotový řetězec podle Průmyslu 4.0. Rittal slibuje významný inovační skok, díky intenzívní analýze a dialogu se zákazníky. Výsledkem bylo mnoho nápadů, které nastavily nová měřítka v oblasti efektivní výroby řídicích a distribučních rozváděčů. 


Společnost Rittal přichází s novým systémem řadových skříní VX25

Systematicky inovativní skříně

1.6.2018 Po pěti letech vývoje představila společnost Rittal svůj nový systém řadových skříní VX25 na veletrhu v Hannoveru. Jedná se o první skříňový systém, který byl plně vyvinut tak, aby splňoval požadavky na zvýšenou produktivitu v oblasti řízení a výroby rozváděčů v souladu s hodnotovými řetězci Průmyslu 4.0. Svým sloganem „SYSTEM PERFECTION“ slibuje společnost Rittal velký inovační skok, který umožnili letité zkušeností a intenzivní dialog se zákazníky. 


Společnost Rittal nabízí nové rozhraní IoT pro klimatizační systémy

1.3.2018 Scénáře Průmyslu 4.0, jako je prediktivní údržba, jsou založeny na poskytování dat a síťové komunikaci. Aby toto bylo možné, jsou zapotřebí zařízení IoT (Internet of Things) vybavená nezbytnými komunikačními možnostmi. Prostřednictvím nového rozhraní IoT společnost Rittal nyní pokládá základy pro optimální integraci chladicích jednotek a chillerů do aplikací Průmyslu 4.0. Tím je umožněna nepřetržitá komunikace mezi snímačem a cloudem a také připojení k nadřazeným systémům pro monitorování a hospodaření s energií. 


Rittal – tipy na chlazení: Je chlazení opravdu nutné?

4.12.2017 Elektrické komponenty v řídicích rozváděčích generují teplo. Toto teplo musí být z rozváděčů účinně odváděno tak, aby komponenty byly chráněny před vysokými teplotami. Pokaždé však není nutné použít aktivní chlazení, jako například chladicí jednotky. V závislosti na tepelných ztrátách a rozměru rozváděče může být dostatečným i použití pasivního chlazení. Elektrické a elektronické komponenty instalované v rozváděči jsou obvykle navrženy pro maximální provozní teplotu 50 °C. Doba životnosti elektrických komponentů závisí do značné míry na provozní teplotě. Snížení teploty o 10 °C jejich životnost zdvojnásobuje. 


Systémová LED svítidla od Rittalu

1.2.2017 Dvěma novými provedeními systémových LED svítidel zkompletoval Rittal svůj nový program svítidel pro rozváděče. Série svítidel poprvé vyvinutá speciálně pro rozváděče je vedle verzí 1200 a 900 lumenů nyní k dostání i se světelným tokem 600 a 400 lumenů. Díky tomu nabízí Rittal vhodná řešení i pro menší systémy rozváděčů a skříní. 


Kryty rozhraní pro proudové chrániče s nadproudovou ochranou

Zkraty a nadproudy bez rizika poruchy

1.12.2016 Zkrat, nebo nadproud, který může nastat na zařízení externě připojeném k rozváděči stroje, zapříčiní vybavení nadproudové ochrany, nejčastěji jističe, a tím může dojít k nechtěnému vypnutí celého stroje, nebo jeho části. Z tohoto důvodu, nově nařizuje norma EN 60204, pro všechny externí zásuvky s proudy ≤ 20 A, použít proudové chrániče s nadproudovou ochranou. Pro splnění požadavků normy lze použít nový kryt rozhraní od firmy Rittal 


Vylepšené výměníky tepla „LCP Industry“ Rittal

Komfortní zóna pro výměníky tepla

3.10.2016 Výměník tepla voda/vzduch „LCP Industry“ je již několik let účinným systémovým řešením pro chlazení výkonových komponent distribučních rozváděčů. Společnost Rittal nyní tento chladicí systém významně zdokonalila. Z vylepšené flexibility a energetické účinnosti nyní mohou těžit jak výrobci rozváděčů, tak rovněž uživatelé strojů a zařízení. 


Energetické úspory pod kontrolou

1.2.2016 Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc čím déle je chladicí jednotka v provozu, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services