Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Technologie iCell: bezpečí dat pro průmyslové flash disky

1.2.2013 Flash disky mají u běžných uživatelů pověst média, jejichž nahraná data se snadno zničí při neopatrném zacházení. Tato paměťová média se ovšem používají i u průmyslových systémů a mobilních systémů automatického řízení, kde může ke krátkodobému výpadku napájení dojít a často není ani možné zajistit korektní dokončení ukládání dat při vypnutí systému. Společnost FCC průmyslové systémy proto přichází na český trh s průmyslovými flash disky vybavenými technologií iCell, díky níž při výpadku napětí nikdy nedojde ke ztrátě dat ani k poškození flash disku.

Zmíněné nebezpečí u běžných komerčních flash disků skutečně existuje, protože podobně jako točivé disky, používá i flash disk vyrovnávací paměť typu DRAM. Jde o volatilní (nestálou) paměť, jejíž obsah při výpadku napájení zmizí. Pokud dojde k výpadku napájení v okamžiku, kdy se ve vyrovnávací paměti ještě nacházejí data čekající na zápis na disk, lze o ně přijít, přestože byla k zápisu na disk operačním systémem regulérně a bez chyby zaslána. Navíc poměrně složitý proces zápisu do paměti typu flash spojený s přepisem dat a mazáním bloků uvnitř paměti je značně citlivý k nečekanému přerušení. Při něm může dojít nejen ke ztrátě dat, ale i k nevratnému poškození bloků paměti a v jejím důsledku k naprosté nepoužitelnosti flash disku, v lepším případě snížení jeho životnosti. Proto bývá někdy postoj konstruktérů k využití flash disku v průmyslových aplikacích poněkud rezervovaný a jejich dotazy na odolnost daného flash disku proti výpadku napájení jsou velmi časté.

Bezpečnou technologií iCell jsou vybaveny některé řady průmyslových flash disků Innodisk, jichž je společnost FCC průmyslové systémy distributorem. Princip této technologie je prostý: Zajistit napájení řadiče, vyrovnávací paměti DRAM i pole flash i po výpadku napětí po dobu, než se obsah vyrovnávací DRAM zapíše do flash. Problém je, že tento „záložní zdroj“ musí být integrován na čipu. Jediným řešením je použít kondenzátory nabité při běžném provozu, ale vytvoření kondenzátoru o větší kapacitě přímo na čipu patří při výrobě integrovaných obvodů k nejobtížnějším úkolům. Jedinečnost technologie firmy Innodisk spočívá v tom, že na jedné straně vyřešila integraci dostatečně velkých kondenzátorů přímo na čip a na druhé straně dokázala dostatečně snížit energetickou náročnost procesu nouzového zápisu dat do flash.

U flash disků řady FiD 2.5” SATA 25000, InnoRobust II SATA SSD (viz obrázek) a EverGreen Plus 2.5” SATA SSD je na čipu integrováno 42 kondenzátorů, které poskytují dostatek energie k nouzovému zápisu až 6 MB dat z vyrovnávací paměti do flash. Vzhledem k obvyklé velikosti vyrovnávací paměti flash disků Innodisk 3 MB je vždy zajištěno, že ke ztrátě, která již byla do flash disku poslána, nikdy nedojde. Technologie iCell spolu s dalšími unikátními řešeními využitými ve flash discích Innodisk činí z těchto disků jeden z nejspolehlivějších prostředků pro uložení dat v průmyslových zařízeních i ve vojenské technice.

Zájemcům o tuto technologii ukládání dat v konkrétní aplikaci nabízí společnost FCC průmyslové systémy i možnost zkušebního zapůjčení průmyslového flash disku. Další informace je možno získat přímo v kanceláři této společnosti.

FCC průmyslové systémy

Další informace na zde

Přečtěte si také další související články z rubriky Průmyslová automatizace:

BME280: první integrovaný senzor teploty, tlaku a vlhkosti

9.1.2014 Společnost Bosch Sensortec představila na začátku roku 2014 unikátní produkt: BME280 Integrated Environmental Unit (integrovaná jednotka pro prostředí), který jako první na světě sdružuje do jednoho senzoru měření teploty, tlaku a vlhkosti. Tento senzor je nyní k dispozici omezenému  okruhu zákazníků. Software pro podrobné sledování průmyslových sítí

2.7.2013 Společnost Siemens zdokonalila svůj softwarový nástroj Sinema Server pro správu průmyslových sítí. V nové verzi V12 může každá jednotlivá stanice Sinema Server sledovat až 500 síťových komponent, což je dvojnásobek maximální kapacity nabízené předchozí verzí programu. Kromě toho může každá stanice Sinema Server také indikovat stav dalších klientských zařízení Sinema Server v síti až do celkového počtu 100 stanic. 


Další vývoj v konstrukci robotů: redukce kabeláže technologií PLC

1.7.2013 Jedním z problémů současných průmyslových robotů jsou silné kabely pro přenos energie a informací mezi tělem robota a pracovními prvky na konci robotických paží – nástroji, kamerami, čidly apod. Tyto silné kabely značně omezují manévrovací schopnost robota a mohou být i jeho zranitelnou součástí. Japonští výrobci Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) a NCXX Inc. proto nyní přicházejí s technickým řešením, které poprvé v průmyslové praxi umožní značně zredukovat kabeláž robota pomocí technologie komunikace po silovém vedení 

 


Sirius 3SK1: Nová modulární řada bezpečnostních modulů Siemens pro průmysl

29.4.2013 Společnost Siemens uvedla v dubnu 2013 na trh novou typovou řadu bezpečnostních modulů Sirius 3SK1 pro průmyslovou automatizaci, která významně snižuje náklady související s nákupem, skladováním a údržbou zařízení a zároveň zjednodušuje objednávání a skladové hospodářství. LaserSnake2: projekt „hadího“ robota do stísněných a nebezpečných podmínek

16.4.2013 Projektový tým vedený britskou společností OC Robotics zahájil na konci března 2013 výzkumný a vývojový projekt LaserSnake2. Jeho cílem je vyvinout robot s dlouhými hadovitými končetinami pro práci ve stísněných prostorách, ve vzduchu a pod vodou. 


Projekt MEMS2015: nový přístup k vývoji MEMS

20.2.2013 Mikro-elektromechanické systémy (MEMS) stojí na prahu revoluce: V rámci projektu „Circuit Diagram-Based Design of MEMS for Applications in Optics and Robotics“ (Navrhování MEMS pro aplikace v optice a robotice pomocí obvodového schématu), zkráceně MEMS2015, se připravuje první univerzální metoda pro navrhování MEMS. Ta by měla vyplnit mezeru mezi elektronikou a mechanikou při jejich návrhu, výrobě a následné integraci do produktů.  


Strojové vidění pro totální kvalitu ve výrobě

13.2.2013 „Just in time“ a „total quality“ představují v současné průmyslové výrobě požadavky na subdodavatele, jejichž nesplnění vede k penalizaci nebo ukončení spolupráce. Dodání materiálu a dílů těsně před začátkem výrobní operace umožňuje finálnímu výrobci snížit zásoby a zlevnit logistiku. Podmínkou je totální kvalita, tedy nulový počet zmetků v dodávce, který umožní vypustit vstupní kontrolu. 

Snímače čárového kódu s rozšířeným zorným polem

15.11.2012 Společnost Cognex Corporation, která je světovým lídrem v oblasti počítačového vidění a průmyslového snímání ID kódů, představila inovativní technologii k rozšíření zorného pole pro svou řadu vysoce výkonných obrazových snímačů čárového kódu DataMan 300 ...->Průmyslový stetoskop

16.11.2012 Konstruktéři společnosti Siemens představili systém pro diagnostiku strojů zvaný STEVE (Siemens Tremor EValuation Equipment). STEVE je přenosný přístroj, jenž je schopen sledovat vibrace způsobené průmyslovými stroji a včas detekovat i jinak nepostřehnutelné závady....->

 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services