Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Jaderná energetika v roce 2016: mírný nárůst, vede Asie

6.1.2017 Jaderná energie je nezastupitelným bezemisním zdrojem pro výrobu elektřiny všude tam, kde obnovitelné zdroje nejsou dostačující – tedy včetně ČR. Navzdory politickým aktivitám v některých zemích, směřujícím z rozmanitých důvodů proti jaderné energetice, celkový objem instalovaného výkonu z jaderných zdrojů ve světě mírně roste. Z regionálního pohledu je přitom vůdčí silou Asie, následovaná Ruskem a USA.

Podle Světové jaderné asociace (World Nuclear Association) činil v globálním měřítku na konci roku 2016 instalovaný výkon všech 447 reaktorů v jaderných elektrárnách ve světě celkem 391,4 GWe. Oproti 439 reaktorům s celkovým instalovaným výkonem 382,2 GWe ke konci roku 2015 je to cca 2,5% nárůst.

Během roku 2016 bylo ve světě zprovozněno deset reaktorů v jaderných elektrárnách s celkovým výkonem 9 579 MWe. Pět z nich – Ningde 4, Hongyanhe 4, Changjiang 2, Fangchenggang 2 a Fuqing 3 – se nachází v Číně. Dalšími zprovozněnými reaktory jsou třetí blok jihokorejské elektrárny Shin Kori, indický reaktor Kudankulam 2, pákistánský reaktor Chashma 3, ruský Novovoroněž 6 a Watts Bar 2 v USA.

V roce 2016 kromě toho přibylo 92 MWe instalovaného výkonu díky modernizacím reaktorů v USA, z toho 72 MWe v elektrárně Peach Bottom 3 a 20 MWe v elektrárně Catawba 1.

Další tři čínské reaktory o celkovém instalovaném výkonu 2 290 MWe započaly v roce 2016 výstavbu. S budováním nového reaktoru se začalo i v Pákistánu.

Naproti tomu tři reaktory v Japonsku, Rusku a USA o úhrnném výkonu 1402 MWe byly v roce 2016 vyvedeny z provozu.

Světová jaderná asociace připravila svoji vlastní vizi elektroenergetiky nazvanou Harmony (Harmonie). Tato vize staví na mixu nízkouhlíkových technologií nasazených takovým způsobem, aby byl maximalizován jejich užitek a minimalizovány nepříznivé dopady. Podle této strategie by v roce 2050 měly jaderné zdroje zajišťovat cca 25 % veškeré výroby elektřiny ve světě. Pro dosažení tohoto cíle bude třeba vybudovat nové jaderné reaktory o celkovém instalovaném výkonu cca 1 000 GWe.

Pro srovnání, český energetický mix z hlediska struktury hrubé výroby elektřiny tvoří (podle statistiky ERÚ a MPO za rok 2015) uhlí a energoplyn z 51,4 %, jaderné zdroje ze 32 %, obnovitelné zdroje z 11,2 % a ostatní zdroje (především plynové) z 5,4 %.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Malý reaktor VK-300: odpověď na zájem ruských měst o jaderný zdroj pro kogeneraci

19.12.2016 Jedním z trendů v rozvoji jaderných technologií směrem k ekonomickému komerčnímu provozu jsou malé reaktory. O jejich využití je v současnosti zájem nejen v USA, Kanadě či Velké Británii, ale hlásí se o ně také ruská města, která by ráda tuto technologii využila pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla neboli kogeneraci. Světová odborná veřejnost o tom byla informována na začátku prosince 2016. 


Malý reaktor IV. generace pomůže energetice ve vzdálených oblastech Kanady

9.12.2016 Hlavním trendem technologického vývoje jsou tzv. malé reaktory a reaktory IV. generace. Propojení obou těchto významných trendů v sobě zahrnuje projekt malého reaktoru typu MTGR montrealské společnosti StarCore Nuclear, která zahájila na konci října 2016 proces revize designu u Kanadské komise pro jadernou bezpečnost (CNSC). 


Projekt NuScale: vybudování a provoz malého reaktoru bude mít významný přínos pro místní ekonomiku

31.8.2016 Malá modulární elektrárna NuScale, jejíž aktuality na našem portále průběžně sledujeme, je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které – vedle reaktorů IV. generace – představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Jejím dodavatelem je americká projektová firma NuScale Power. První instalace této elektrárny se plánuje poblíž města Idaho Falls v americkém státě Idaho na severozápadě USA. Ekonomická studie projektu, prezentovaná v polovině srpna 2016, poprvé blíže vyčísluje celkové investiční náklady a přínosy pro místní ekonomiku v podobě nově vzniklých pracovních míst. 


Belojarsk 4: reaktor IV. generace se rozběhl na plný výkon

30.8.2016 Reaktory IV. generace jako jeden z důležitých směrů ve vývoji jaderné energetiky zaznamenaly v polovině srpna 2016 významný milník: Blok 4 ruské jaderné elektrárny Belojarsk vybavený reaktorem BN-800 s rychlými neutrony dosáhl poprvé 100 % výkonu. Je to další krok k přípravě tohoto bloku na započetí komerčního provozu, které je plánováno koncem roku 2016. 


Malý reaktor PRISM má předpoklady ke komercializaci

25.8.2016 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. V souvislosti s výzvou prezidenta GE Hitachi Nuclear Energy americké vládě a podnikatelské sféře k podpoře komercializace moderních jaderných technologií byl v srpnu 2016 na Aspen Institute prezentován odborné veřejnosti jeden z konceptů těchto reaktorů, malý reaktor PRISM. 


Japonská jaderná energetika se vrací zpět k normálu

24.6.2016 Definitivní návrat k normálu v japonské jaderné energetice – tak by se dala charakterizovat licence na prodloužení provozu, kterou ve druhé polovině července 2016 získaly bloky 1 a 2 japonské jaderné elektrárny Takahama. Tyto licence umožní provoz uvedených bloků až po dobu 60 let. Je to první japonská jaderná elektrárna po havárii jaderné elektrárny Fukushima Daiichi v březnu 2011, jíž byla podle nových podmínek udělena licence na více než 40 let. 


Malý reaktor NuScale dostane palivo od Arevy

21.12.2015 Elektrárna NuScale, jejíž přípravu na komerční provoz na našich stránkách průběžně sledujeme, je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Významným krokem k jejímu uvedení do provozu se stala začátkem prosince 2015 dohoda mezi jejím dodavatelem NuScale Power LLC a společností Areva Inc na výrobu palivových souborů pro tento projekt. 


Zpráva EEA: emise zabijí ročně půl miliónu Evropanů, nejvíce škodí ve městech

10.12.2015 Evropská environmentální organizace (European Environment Agency, EEA) zveřejnila v prosinci svoji zprávu o kvalitě ovzduší v Evropě č. 5/2015. Tato zpráva analyzuje stav kvality ovzduší v roce 2013 a jeho vývoj od roku 2004. Zpráva vychází z oficiálních dat o monitorování kvality ovzduší v různých místech Evropy. 


Velká Británie má zájem o malé reaktory

3.11.2015 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. Jako perspektivní směr je vnímá rovněž Velká Británie, která je zároveň evropským leadrem v oblasti využívání větrné energie jakožto důležitého obnovitelného zdroje. O spolupráci na rozvíjení této strategie projevila zájem americká elektrotechnická firma Westinghouse, která tento svůj záměr prezentovala v říjnu 2015. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services