Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Zpráva EEA: emise zabijí ročně půl miliónu Evropanů, nejvíce škodí ve městech

10.12.2015 Evropská environmentální organizace (European Environment Agency, EEA) zveřejnila v prosinci svoji zprávu o kvalitě ovzduší v Evropě č. 5/2015. Tato zpráva analyzuje stav kvality ovzduší v roce 2013 a jeho vývoj od roku 2004. Zpráva vychází z oficiálních dat o monitorování kvality ovzduší v různých místech Evropy.

Zpráva konstatuje, že většina obyvatel evropských měst je vystavena škodlivým emisím na úrovni, která je Světovou zdravotnickou organizací (WHA) považována za nebezpečnou.

Jako nejproblematičtější z hlediska lidského zdraví zpráva ukazuje pevné částice, přízemní ozón a oxidy dusíku. Podle zprávy mohou pevné částice za více než 430 tisíc předčasných úmrtí, oxidy dusíku za cca 75 tisíc úmrtí a přízemní ozón za 17 tisíc úmrtí.

Podívejme se nyní pro zajímavost na emise škodlivých oxidů, organických látek a pevných částic z pohledu některých odvětví.

Nejvíce tyto emise klesají v dopravě (emise pevných částic klesly o téměř 30 %, emise síry dokonce o více než 60 %). Doprava nicméně stále zůstává největším zdrojem emisí dusíku, na nichž se podílí téměř polovinou, přestože jejich úroveň za sledované období poklesla o více než 20 %.

Podobně klesající trend mají uvedené emise z průmyslu, jejichž pokles ve sledovaném období se pohybuje v rozmezí cca 10 – 30 %.

Asi největší rozdílnosti ve vývoji uvedených emisí ukazuje energetika. Kupříkladu emise oxidů síry, jichž je energetika největším zdrojem (více než 50 %), zůstávají ve sledovaném období víceméně konstantní, zatímco emise dusíku poklesly o více než 60 % a emise pevných částic naopak vzrostly o cca 10 %.

Navzdory vší snaze se nedaří plně dostat pod kontrolu uvedené emise z domácností a komerčních budov, jejichž vývoj se podle druhu emise pohybuje mezi více než 10% poklesem a téměř 20% nárůstem a nemá jednoznačně klesající trend. Ještě rozkolísanější je vývoj emisí v zemědělství, který ve sledovaném období zaznamenal v úhrnu nejmenší celkový pokles.

V kontextu výše uvedené škodlivosti je zajímavé srovnání jednotlivých pohonů vozidel z hlediska emisí oxidu dusíku a pevných částic, které jsou hodnoceny jako nejškodlivější. Na níže uvedeném  grafu jednotkových emisí autobusů, převzatém z naší studie „E-mobilita v MHD“, který je založen na metodických materiálech EU, je patrná prospěšnost elektrických pohonů. Obzvláště se to týká právě občanů měst, kteří, jak uvedeno výše, jsou škodlivým emisím vystaveni ze všech nejvíce.

ZVĚTŠIT GRAF

V tomto kontextu se – při všech zjednodušeních, s nimiž uvedený graf pracuje – opět potvrzuje důležitá věc: Jestliže například CNG znamená zlepšení oproti dieselu, znamenal by významné zhoršení oproti elektrické dopravě. Nelze proto snižovat rozsah elektrické dopravy ve městech náhradou za plynové autobusy a argumentovat paušálním tvrzením: „elektřina i CNG jsou ekologické a přitom elektrická doprava je dražší, zvolme tedy CNG“, s nímž se provozovatelé tohoto portálu setkali v jednom z českých měst. Zdraví občanů je významná celospolečenská hodnota, s níž je třeba počítat i v projektech městské dopravy.

redakce Proelektrotechniky.cz  

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz  

Zpráva je volně ke stažení zde

Další informace zde

Přečtěte si také:

Vyšel další newsletter „Elektromobilita v MHD“

30.11.2015 Právě vyšlo čtvrté vydání newsletteru Sdružení dopravních podniků ČR „Elektromobilita v MHD“, který náš portál vydává v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu . Čtenáři zde najdou zprávu o právě proběhlé konferenci „Elektrické autobusy pro město IV“, odkazy na prezentace z této konference ke stažení, rovných dvacet odkazů na články o elektrické MHD z našeho portálu za nedávné období i další zajímavé informace z oblasti automatického nabíjení elektrobusů. Přejeme příjemné počtení! 


Konference Elektrické autobusy pro město IV: trh elektrobusů se rozvíjí, příprava dotačních programů finišuje

30.11.2015 Na veletrhu Czechbus 2015 se 26. listopadu 2015 uskutečnil čtvrtý běh již tradiční konference Elektrické autobusy pro město, zaměřené na novinky a zkušenosti v oblasti provozu a financování elektrobusů a parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s bateriovými zásobníky energie. Konference byla opět pořádána firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a v úzké spolupráci s ním. 


Smart city v praxi: Připravujeme odbornou konferenci pro AMPER 2016

23.9.2015 Téma inteligentních měst – smart city – se stává stále aktuálnějším s ohledem na potřebu měst využívat ke svému rozvoji možnosti, které nabízejí moderní technologie. Týká se to všech základních oblastí infrastruktury smart city: inteligentní energetiky a služeb, inteligentní mobility a informačních a komunikačních technologií jakožto zastřešující a propojující technologie. V neposlední řadě se inteligentním městům nabízejí možnosti dotací ze zdrojů EU nad rámec operačních programů.


Metanolový den: další krok k Dánsku bez fosilních paliv

11.9.2015 Akce s názvem „Metanolový den“ by v Česku nejspíše vzbudila pozdvižení s ohledem stále ještě živou aféru, s níž je tato průmyslová surovina v našich médiích spojována. Nicméně „Metanolový den“ v dánském Aalborgu znamenal událost, která naopak ukazuje jeden z důležitých směrů ke strategickému cíli Dánska v oblasti ochrany životního prostředí: do roku 2050 se zcela zbavit závislosti na fosilních palivech. 26. srpna 2015 zde konsorcium Green Methanol Infrastructure otevřelo první metanolovou čerpací stanici v Evropě. 


Aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

31.3.2015 Na konci března 2015 byla zveřejněna k volnému využití aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ již dříve avizovaná na našem portále. Tato studie se zabývá stavem a vývojem elektrických autobusů v ČR a ve světě, tj. především bateriových a palivočlánkových elektrobusů a diesel-hybridních autobusů. Jako nových technologií u elektrických autobusů si aktualizovaná verze všímá také plug-in hybridních autobusů a parciálních trolejbusů. Jejím zpracovatelem je firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a hlavním příjemcem Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR). Studie vznikla v rámci činnosti Pracovní komise pro elektromobilitu při SDP ČR. 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Projekt MefCO2: obnovitelné zdroje a spaliny z elektrárny vyrábějí metanol

4.2.2015 Nepravidelné zásobování energetické sítě elektřinou z obnovitelných zdrojů v rámci restrukturalizace německé energetiky známé jako „Energiewende“ představuje problém, pro jehož řešení vzniká v Německu (a nejen zde) řada zajímavých technologických projektů. Jedním z nich je projekt MefCO2 (methanol fuel from CO2), který současně využívá elektrolýzu z obnovitelných zdrojů a odpadní oxid uhličitý z uhelných elektráren pro výrobu metanolu jakožto univerzálně využitelné chemikálie. 


Nápověda k článkům 12

Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Vodík pro palivočlánková vozidla: úskalí statistik a srovnávání

26.1.2015 V rámci připravované aktualizace studie „E-mobilita v MHD“ se její zpracovatelé zabývají mj. jednoduchým srovnáním elektrických pohonů pro autobusy, mj. i z hlediska dopadu na životní prostředí. Jedním z podkladů pro toto srovnání byla i publikovaná metodická pomůcka „CIVITAS policy note: Smart choices for cities – Clean buses for your city“, publikovaná v roce 2013 v rámci evropské iniciativy CIVITAS. Zpracovatelé zde narazili na problém srovnatelnosti a interpretace dat v souvislosti s palivočlánkovým pohonem. 


Fujisawa Sustainable Smart Town: „inteligentní městečko“ zahajuje činnost

12.12.2014 O konceptu „smart city“, neboli „inteligentních měst“, se píše především v souvislosti s většími městy či regiony, například s japonskou Jokohamou. Na předměstí Tokia nyní vzniká unikátní experiment: zcela nové „inteligentní městečko“ Fujisawa – Fujisawa Sustainable Smart Town (SST), pro pouhých 3 000 obyvatel v cca tisíci domácnostech, které by se mělo zalidnit do roku 2018. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services