Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období.

Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů (viz schéma níže): energetický management budov (BEMS), do něhož je zapojeno celkem 26 obytných a průmyslových budov, a energetický management domácností (HEMS), do něhož je zapojeno 3 500 z celkem cca 4 200 domácností v Jokohamě, které jsou integrovány do komunitního energetického managementu (CEMS). Systém doplňují konvenční a fotovoltaické zdroje energie, dobíjecí infrastruktura pro elektromobily, zásobníky energie a řídicí systém SCADA.

zvětšit schéma

Experiment se snižováním letní špičkové poptávky je ve výše uvedeném období plánován na 22 pracovních dnů se zvýšenou poptávkou po elektřině. Funguje následujícím způsobem:

Na základě předpovědi počasí je vyhodnocena předpokládaná nabídka a poptávka po elektřině na následující den. Pokud by bylo poptávku obtížné uspokojit, systém CEMS posílá účastníkům e-mail se žádostí o šetření elektřinou během špičkového období. Účastníci pak tomuto požadavku přizpůsobí například svoji klimatizaci, změní dobu odchodu z domu, atd.

Uspořená elektřina je evidována a agregována systémem HEMS a účastníkům jsou na základě dosažených úspor účtovány bonusy.

Účastnící experimentu jsou rozděleni do skupin podle následujících kritérií:

První dělení je podle druhu elektrických spotřebičů, které používají – zda jde o spotřebiče s automatickým dálkovým ovládáním nebo o běžné spotřebiče.

Dále se sleduje, zda domácnost je či není vybavena vlastním PV zdrojem elektřiny.

A konečně jsou domácnosti děleny podle tří různých tarifních systémů. Základem prvního je nárůst sazby za spotřebu v avizovaném období vysoké poptávky po elektřině. Základem druhého jsou rozdílné, ale neměnné sazby pro různé období dne. Základem třetího jsou slevy za snížení odběru v předem avizovaném nedostatkovém období v závislosti na objemu dosažených úspor.

Podle výsledků experimentu pak bude vyhodnocováno, který z tarifních systémů nejvíce motivuje k úsporám elektřiny.

Projekt Yokohama Smart City probíhá již od roku 2010 jako součást vládního programu Japan Smart City, do něhož jsou kromě Jokohamy zapojena i tři další japonská města: Toyota, Keihanna a Kitakyushu. Vedle cílů v oblasti úspor energie sleduje program také vývoj a tržní expanzi japonského průmyslu v oblasti chytrých energetických technologií. Důležitými účastníky projektu Yokohama Smart City je proto 35 významných japonských průmyslových společností, například Toshiba, Panasonic, Hitachi nebo Nissan Motor (viz schéma).

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto: archiv redakce

Obrázek © Toshiba

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také:

Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Smart Grid Vendée: francouzský projekt smart grid na postupu

24.6.2014 Jak patrno z článku o projektu Nice Grid, Francie je jednou ze zemí, které intenzivně zkoušejí projekty inteligentních energetických sítí, nazývané smart grid. Dalším z nich je demonstrační projekt Smart Grid Vendée, pokrývající síť regionu Vendée s 282 municipalitami na západním pobřeží Francie. 


Demonstrační projekt smart grid v New Yorku dostane nový systém řízení poptávky

9.6.2014 Demonstrační projekt systému smart grid v americkém státě New York, který je veřejně soukromým partnerstvím zaměřeným na zlepšení kvality dodávek elektřiny, dostane významnou posilu v podobě řídicího systému pro odpověď na poptávku (Demand Response Management Systém – DRMS) od společnosti Alstom. Jak bylo oznámeno odborné veřejnosti začátkem června 2014, půjde o technologii založenou na systému Alstom e-terraDRBizNet 3.0. Jejím provozovatelem bude energetická společnost ConEdison, zásobující elektřinou 3,3 mil. obyvatel ve městě New York a regionu Westchester. 


Decentralizovaná síťová inteligence: řešení pro systémy smart grid

26.5.2014 Společnost Siemens a provozovatel distribuční sítě v německém Baden-Württembersku Netze BW zahájili v květnu 2014 společný projekt s názvem Dezentrale Netzintelligenz (Decentralizovaná síťová inteligence). Projekt bude realizován v Baden-Württemberském regionu Niederstetten. Cílem projektu, reagujícího na německou strategii celkové změny národního energetického mixu, známé pod názvem Energiewende, je umožnit současné distribuční síti provoz s maximální autonomií 


TenneT získá nové řešení pro řízení trhu s elektřinou

25.4.2014 TenneT je prvním přeshraničním provozovatelem přenosové sítě v EU. Tento národní provozovatel nizozemské přenosové sítě je totiž zároveň jedním ze čtyř provozovatelů přenosových sítí v Německu. Od poloviny dubna 2014, kdy podepsal pětiletou smlouvu se společnostmi Alstom a Unicorn Systems, začne TenneT s výměnou svého dosavadního systému pro řízení operací na trhu s elektřinou za zcela nové řešení


Projekt smart grid v Římě na postupu

2.4.2014 Dodávkou středněnapěťové technologie od společnosti ABB na konci března 2014 pokračuje realizace projektu „smart grid“, realizovaného na části distribuční sítě v Římě. Hlavním nositelem tohoto projektu, probíhajícího v letech 2012–2020, je italská energetická společnost ACEA. Projekt zahrnuje cca 1200 spotřebitelů elektrické energie a 70km energetickou síť v části římské aglomerace. 


Strukturální změny energetiky v Německu zvyšují emise skleníkových plynů

26.3.2014 Strukturální změny v německé energetice, označované pojmem „Energiewende“, jejichž charakteristickým rysem je odklon od jaderné energetiky, mají prozatím nečekaný důsledek: Emise skleníkových plynů v posledních letech rostou. Podle německé Spolkové agentury pro životní prostředí (UBA) bylo v roce 2013 v Německu vyprodukováno 834 miliónů tun skleníkových plynů. 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


Přeměna záplavy dat na zdroj cenných informací – software Gridstream MDMS pro velké objemy dat

14.2.2014 Po celé Evropě se začínají používat desítky milionů inteligentních měřidel. Mnoho energetických a distribučních společností tak čelí přílivu velkých objemů dat, která proudí do jejich systémů. Stovky milionů odečtů měřidel denně, společně s informacemi o kvalitě energie a stavu sítě, neustále navyšují terabajty informací, které by se měly ukládat do jediného datového skladu. Energetické společnosti proto potřebují efektivní systém 


Finsko aplikuje smart metering a připravuje smart grids

11.2.2014 Podle finské legislativy o účtování a chytrém měření z roku 2009 měly být do začátku roku 2014 instalovány chytré elektroměry v 80 % všech domácností. To je velmi vysoký podíl ve srovnání s evropským průměrem pohybujícím se kolem 22 %. V tomto případě však realita legislativu ještě předběhla: Chytré elektroměry jsou nyní instalovány v 98 % finských domácností. Ve finských podmínkách je důvodem této expanze smart meteringu nejen ekologické povědomí obyvatel, ale také snaha energetických společností co nejlépe zabezpečit dodávku elektřiny i do těch nejodlehlejších oblastí země.  


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services