Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Pozvánka

Smart city v praxi: odborná konference pro AMPER 2016 připravena

Akce již proběhla. Závěrečnou zprávu včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

15. března 2016 od 9:00 hodin Výstaviště Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro

„Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu“

1.3.2016 Téma inteligentních měst – smart city – se stává stále aktuálnějším s ohledem na potřebu měst využívat ke svému rozvoji možnosti, které nabízejí moderní technologie. Týká se to všech základních oblastí infrastruktury smart city: inteligentní energetiky a služeb, inteligentní mobility a informačních a komunikačních technologií jakožto zastřešující a propojující technologie. V neposlední řadě se inteligentním městům nabízejí možnosti dotací ze zdrojů EU nad rámec operačních programů.

Vzhledem k aktuálnosti problému, informacím ze světa moderních technologií publikovaným na našem portále i odborným zkušenostem naší provozovatelské firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services jsme připravili ve spolupráci s veletržní agenturou Terinvest samostatnou konferenci s názvem „Smart city v praxi“. Tato konference je doprovodným programem veletrhu AMPER 2016 v Brně. Koná se 15. března 2016 na Výstavišti Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, člen řídicího výboru pro přípravu certifikované metodiky smart city v ČR, spoluautor modrožluté knihy Smart Písek a majitel pořádající organizace. 

Program konference bude rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku  „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“ budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky. Ve druhém bloku „Nové technologie pro smart city“ budou ukázány příklady konkrétních technologií z výše uvedených oblastí infrastruktury smart city.Po záštitou:

               
 
                                               
     
Ve spolupráci:                                   Odborný garant:
          

Hlavní partneři:

                                                                             

Partneři:

                                    
 

           

Mediální partneři:

                                            

                                                                                      

Program konference:*

8:15 Prezence účastníků, pozvání na kávu

9:00 Zahájení konference
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
Ing. Antonín Macháček, Sdružení dopravních podniků ČR

9:15 I. blok  „Smart city jako partnerství měst a průmyslu“

Inteligentní systémy v dispečerském řízení MHD v Brně
Ing. Pavel Zemánek, Dopravní podnik města Brna

Smart Cities optikou MMR
Ing. František Kubeš, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS)
Ing. Ondřej Bílý, Ministerstvo dopravy ČR

Příležitosti k financování projektů smart city
Ing. Vladimír Zadina, SmartPlan

K čemu je městu dobrá strategie smart city
Obecně a s příklady zahraničních projektů smart city a inteligentních technologií
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

10:50 – 11:10 PŘESTÁVKA NA KÁVU

11:10 II. blok „Nové technologie pro smart city“

Smart Region Vrchlabí a ČEZ Smart City
Ing. Martin Machek, ČEZ ESCO

Aplikace pro chytré sítě jako nedílná součást chytrého města
Ing. Martin Plchút, Siemens

Systém Foxtrot - uzel pro SmartHouse, SmartGrid i pro SmartCity

Energie v izolovaném chytrém domě a zacházení s energií v síti mezi více chytrým domy
Ing. Jaromír Klaban, TECO

Aktivní geografické informační systémy - základ chytrého města

Mgr. Marek Adamec, GEOVAP

SIGFOX Globální síť pro internet věcí – A co připojíte Vy?
Mgr. Jan John MSc. MBA, SimpleCell Network

12:45 – 13:30 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

ABB-free@home: Inteligentní elektroinstalace. Snazší než kdykoli předtím.
Ing. Petr Mašek, ABB

Elektromobilita v praxi
Ing. Veronika Svobodová, Nissan

Městská infrastruktura pro elektrobusy
Ing. Miroslav Kuželka, ABB

EKOVA ELECTRIC – Partner elektromobility
Představení elektrobusu EKOVA ELECTRON 12
Ing. Radoslav Hanzelka, EKOVA ELECTRIC

14:50 Shrnutí a závěr konference, návštěva veletrhu AMPER 2016

*Změna programu vyhrazena.

Akce již proběhla. Závěrečnou zprávu včetně prezentací ke stažení naleznete zde.


Další informace:

Impulsem pro vznik konference byla naše prezentace problematiky smart city na tradiční odborné elektrotechnické akci „Poděbrady 2015“. Zde se ukázalo, že dosavadní konference zaměřené na toto téma cílí spíše na vrcholovou politickou úroveň a neoslovují tolik odborníky z praxe, kteří budou tento koncept reálně implementovat pomocí zavádění moderních technologií. Konference „Smart city v praxi“ je proto orientována přesně na tyto technicky zaměřené lidi, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Těsné propojení mezi konferencí a veletrhem AMPER zároveň vychází vstříc názornosti, kterou účastníci konference potřebují: Mnohé technologie a chytrá řešení pro města, o nichž půjde řeč během konference, si bude možno naživo prohlédnout na veletrhu. Takovéto technologie si mohou vystavovatelé zvlášť označit. Tyto technologie pak budou zahrnuty do veletržního průvodce po smart city na AMPERu 2016.

Zapojení do doprovodného programu Smart City tedy umožní vystavovatelům a partnerům konference, aby se zviditelnili vůči těm, kdo budou koncept inteligentních měst realizovat v praxi. Pochopitelně se tím nijak nezmění např. proces výběrových řízení na dodavatele příslušných technologií. Je však třeba nejprve ukázat, že takovéto technologie vůbec existují a jaké příležitosti nabízejí. Podvědomě se pak také v paměti návštěvníků propojí daný typ technologie s dodavatelem nabízeného konkrétního řešení – lidská mysl zkrátka takto funguje. A k tomu všemu je účast v tomto doprovodném programu velmi dobrou příležitostí.

Konference „Smart city v praxi“ navazuje na úspěšnou sérii našich odborných konferencí „Elektrické autobusy pro město“, pořádaných v roce 2015 již počtvrté, které se vyprofilovaly jako zcela ojedinělé prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Téma elektrické dopravy je v konceptu smart city dále rozšiřováno na vyšší úrovni.

Vzhledem k této provázanosti mezi elektrickou městskou dopravou a konceptem inteligentního města je konference součástí spolupráce naší provozovatelské firmy se Sdružením dopravních podniků ČR (SDP ČR) v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu SDP ČR. SDP ČR také již přislíbilo konferenci svoji záštitu. O záštitách se rovněž jedná s příslušnými ministerstvy, především s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které má problematiku inteligentních měst ve své gesci.

Vstup na konferenci bude po registraci zdarma. Tímto způsobem lze efektivně propojit průmyslové partnery a zájemce o danou problematiku bez dalších omezení.

Další aktuální informace o připravované konferenci budeme průběžně zveřejňovat na našem portále.

Zájemci o účast na konferenci registrujte se prosím na info@proelektrotechniky.cz

do 9.3.2016. Po tomto termínu již není možné se registrovat. Kapacita je již zcela zaplněna.

Účast na konferenci po registraci zdarma.

redakce Proelektrotechniky.cz

Akce již proběhla. Závěrečnou zprávu včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

Informace o projektech smart city z celého světa zde

 Přečtěte si také:

Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Konference Elektrické autobusy pro město IV: trh elektrobusů se rozvíjí, příprava dotačních programů finišuje

30.11.2015 Na veletrhu Czechbus 2015 se 26. listopadu 2015 uskutečnil čtvrtý běh již tradiční konference Elektrické autobusy pro město, zaměřené na novinky a zkušenosti v oblasti provozu a financování elektrobusů a parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s bateriovými zásobníky energie. Konference byla opět pořádána firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a v úzké spolupráci s ním. 


Vyšel další newsletter „Elektromobilita v MHD“

30.11.2015 Právě vyšlo čtvrté vydání newsletteru Sdružení dopravních podniků ČR „Elektromobilita v MHD“, který náš portál vydává v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu . Čtenáři zde najdou zprávu o právě proběhlé konferenci „Elektrické autobusy pro město IV“, odkazy na prezentace z této konference ke stažení, rovných dvacet odkazů na články o elektrické MHD z našeho portálu za nedávné období i další zajímavé informace z oblasti automatického nabíjení elektrobusů. Přejeme příjemné počtení! 


Smart city Písek: Schneider Electric rozvíjí partnerství s městem

2.11.2015 Písek, historické jihočeské město s 30 tisíci obyvatel, je jedním z českých měst, která se rozhodla jít cestou smart city. V červenci 2015 město k tomuto účelu schválilo strategický dokument „Modrožlutá kniha Smart Písek“, jehož spoluautorem byl i provozovatel našeho portálu, Ing. Jakub Slavík, MBA. Přirozeným průmyslovým partnerem při vytváření tohoto smart city je elektrotechnická společnost Schneider Electric 


Internet věcí: nejen Industry 4.0, ale také inteligentní mobilita

21.10.2015 O internetu věcí, tj. identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu, se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Tyto technologie však stále více nacházejí uplatnění i u inteligentního řízení mobility, jako jsou například parkovací systémy


Bulletin Smart city v praxi: Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

13.10.2015 Tento příležitostný bulletin je určen všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Ukazuje, že smart city není líbivý politický slogan, ale velmi racionální partnerství mezi municipalitami a průmyslem, kde každý z partnerů má co nabídnout. Bulletin uvádí čtenáře do obecných zákonitostí smart city a na praktických příkladech ze světa dále ukazuje, jak tyto principy mohou být naplněny pomocí konkrétních technologií od konkrétních dodavatelů.

První, říjnové vydání bulletinu je ke stažení zde


Vychází třetí newsletter SDP ČR „Elektromobilita v MHD“

28.7.2015 Dnes byl na našem portále zveřejněn již třetí newsletter „Elektromobilita v MHD“, připravovaný redakcí našeho portálu v rámci činnosti Pracovní komise pro elektromobilitu Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR). Tentokrát je věnován především závěrům pracovní skupiny, či interního projektu, SDP ČR jménem E-STANDARD. 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

31.3.2015 Na konci března 2015 byla zveřejněna k volnému využití aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ již dříve avizovaná na našem portále. Tato studie se zabývá stavem a vývojem elektrických autobusů v ČR a ve světě, tj. především bateriových a palivočlánkových elektrobusů a diesel-hybridních autobusů. Jako nových technologií u elektrických autobusů si aktualizovaná verze všímá také plug-in hybridních autobusů a parciálních trolejbusů. Jejím zpracovatelem je firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a hlavním příjemcem Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR). Studie vznikla v rámci činnosti Pracovní komise pro elektromobilitu při SDP ČR. 


Fujisawa Sustainable Smart Town: „inteligentní městečko“ zahajuje činnost

12.12.2014 O konceptu „smart city“, neboli „inteligentních měst“, se píše především v souvislosti s většími městy či regiony, například s japonskou Jokohamou. Na předměstí Tokia nyní vzniká unikátní experiment: zcela nové „inteligentní městečko“ Fujisawa – Fujisawa Sustainable Smart Town (SST), pro pouhých 3 000 obyvatel v cca tisíci domácnostech, které by se mělo zalidnit do roku 2018. 


Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

24.11.2014 Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury. Pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a v úzké spolupráci s ním v rámci Pracovní komise pro e-mobilitu ji opět pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


V rámci SDP ČR vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu

25.9.2014 SDP ČR dlouhodobě sleduje rozvoj elektrické trakce v městské hromadné dopravě. Kromě metra, tramvají, klasických trolejbusů je tento zájem nově zaměřen na elektrobusy a trolejbusy s prodlouženým dojezdem jakožto perspektivní druh dopravy, jehož technologie se průběžně zdokonaluje. Pro podporu tohoto rozvoje vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu jako partnerství mezi SDP ČR a konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services