Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Ekologické alternativy SF6 pro plynem izolovaná energetická zařízení mají zelenou

11.3.2021 Ekologické alternativy hexafluoridu síry (SF6) pro plynem izolovaná energetická zařízení jsou slibným řešením přispívajícím snížení uhlíkové náročnosti energetiky. Zatím nejnovější evropskou aplikací je využití v rozvodně nedaleko norského hlavního města Oslo, o němž byla odborná veřejnost informována koncem února 2021.

Plynem izolovaná energetická zařízení – GIS a GIL

Plynem izolované rozváděče (gas insulated switchgear – GIS, viz schéma na obrázku níže) se používají jako zařízení pro spínání, ochranu a regulaci toku elektrické energie v přenosových a rozvodných sítích.

Díky svým kompaktním rozměrům, extrémní spolehlivosti a odolnosti představují ideální řešení pro jakoukoliv aplikaci, zvláště však pro omezené prostory, například v městské zástavbě nebo v agresivním okolním prostředí. Všechny hlavní komponenty GIS zahrnující spínací přístroje, kontakty a vodiče jsou chráněné izolačním plynem.

Podobně jako GIS fungují i plynem izolovaná vedení (GIL).

SF6 – pomocník i hrozba

V plynem izolovaných energetických zařízeních je po léta používán izolační plyn SF6 plným názvem hexafluorid síry. Důvodem jeho využívání v elektrotechnickém průmyslu jsou jeho výborné fyzikální vlastnosti, především velmi dobrá schopnost izolace a provozní bezpečnost. Tyto vlastnosti umožňují značnou redukci rozměrů uvedených zařízení, což je výhodné právě tam, kde je třeba směstnat rozvodnu do velmi omezených prostor.  

Plyn SF6 se ovšem řadí mezi tzv. skleníkové plyny a jeho vliv na klimatické změny patří mezi těmito plyny k relativně nejzávažnějším (1 kilogram SF6 odpovídá, podle přepočtu US Environment Protection Agency, ekvivalentu 22,8 tun CO2). Nakládání s ním během životního cyklu GIS tudíž klade značné nároky na provozovatele energetických zařízení. Významné jsou i související náklady, zejména při likvidaci GIS na konci jejich životnosti.

Ekologický plyn 3M Novec a jeho varianty AirPlus a g3

Ekologická náhrada SF6 vznikla ve společnosti 3M a prezentována je pod chráněnou značkou 3M Novec. Jde o rodinu technických plynů tvořených plynnou směsí na bázi fluorketonů s chemickým složením C5F10O (Poznámka: ketony jsou nazývány organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu C=O uprostřed uhlíkového řetězce).

Dodavatelé energetických zařízení ABB a General Electric pro své produkty používají různé technické plyny z rodiny 3M Novec. ABB se přitom zaměřuje na středněnapěťová zařízení a General Electric na vysokonapěťová zařízení. Podle tohoto účelu se liší složení plynů, kde je fluorketon doplněný kyslíkem, případně také dusíkem.

Produktem ABB je rozvaděč středního napětí s technologií označovanou jako AirPlus™ izolovaný s použitím izolačního plynu 3M™ Novec™ typu 5110.

Společnost General Electric označuje své řešení jako g3 (GGG, Green Gas for Grid - Zelený plyn pro rozvodnou síť) a vyvinula je s použitím izolačního plynu 3M™ Novec™ typu 4710. Toto řešení splňuje požadavky pro plynem izolované vysokonapěťové rozvaděče a vedení (GIS a GIL).

V obou případech je podle výrobců účinek skleníkového efektu plynu snížen o 99 % i více v porovnání s hexafluoridem síry SF6 při zachování jeho provozních vlastností.

Příklady aplikací

Jako první ve světě využila v roce 2015 ekologickou náhradu plynu SF6 firma ABB pro realizaci tzv. Eco-GIS rozvodny Oerlikon švýcarské energetické společnosti v Curychu. Tato 170/24kV rozvodna Oerlikon švýcarské energetické společnosti ewz v Curychu, na níž byly plynem rozváděče izolované instalovány, má zdánlivý elektrický výkon 3× 50 MVA.

Norský provozovatel přenosové sítě Statnett bude nyní instalovat vůbec první plynem izolované rozvaděče a plynem izolované vedení (GIL) o výkonových parametrech 420 kV, 63 kA v rozvodně Hamang (viz foto výše). Toto energetické zařízení, zmíněné v úvodu tohoto článku, je umístěné v obci Sandvika na předměstí norského hlavního města Oslo. Dodavatelem zařízení, schopného fungovat při teplotách  –30 °C, je společnost General Electric, která zde využije svůj izolační plyn g3.  

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © ABB

Foto © General Electric

Další informace zde a také zde a také zde

Přečtěte si také:

Ekologický izolant pro plynem izolované rozvodny

22.8.2014 O plynem izolovaných rozvodnách (GIS – Gas Insulated Switchgear) od ABB, jejichž komponenty jsou vyráběny v brněnském závodě této společnosti, jsme na našem portále psali letos v červnu. Společnost ABB nyní přichází s průlomovým řešením, kdy izolační plyn SF6 nahradí mnohem ekologičtější směsí plynů se stejnými izolačními vlastnostmi. 


Výrobní závod ABB pro zapouzdřené vodiče pro plynem izolované rozvodny VVN

27.6.2014 ABB, přední světová společnost v oblasti energetiky a automatizace, 26. června 2014 v Brně slavnostně otevřela nový závod na výrobu zapouzdřených vodičů pro plynem izolované rozvodny VVN. Zaměstnává kolem 200 lidí a je součástí globální sítě závodů, které dodávají komponenty pro plynem izolované rozváděče (GIS – Gas Insulated Switchgear) ABB. Závod s plochou téměř 12500 m2 zahrnuje konstrukční, montážní a testovací prostory. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services