Přečtěte si:  Na co dát pozor při výběru dodavatele fotovoltaiky?


Pozvánky na akce


Stalo se


První ekologické plynem izolované rozváděče v provozu

28.8.2015 Plynem izolované rozváděče (gas insulated switchgear – GIS) se používají jako zařízení pro spínání, ochranu a regulaci toku elektrické energie v přenosových a rozvodných sítích. Díky svým kompaktním rozměrům, extrémní spolehlivosti a odolnosti představují ideální řešení pro jakoukoliv aplikaci, zvláště však pro omezené prostory, například v městské zástavbě nebo v agresivním okolním prostředí. Všechny hlavní komponenty GIS zahrnující spínací přístroje, kontakty a vodiče jsou chráněné izolačním plynem. Problémem této koncepce je však sám izolační plyn SF6 s výrazně negativním vlivem na životní prostředí. Proto se za něj hledá ekologická náhrada a v tomto směru se lze dočíst různé zprávy od různých výrobců, například ABB nebo Alstom s plynem označovaným jako g3. Jako první na světě uvedla do provozu ekologické plynem izolované rozváděče společnost ABB, a to v srpnu 2015 na nově zprovozněné rozvodně švýcarské energetické společnosti ewz v Curychu.

Izolační plyn SF6, plným názvem hexafluorid síry, je po léta používán v elektrotechnickém průmyslu pro své výborné fyzikální vlastnosti, především velmi dobrou schopnost izolace a provozní bezpečnost. Tyto vlastnosti umožňují značnou redukci rozměrů uvedených zařízení, což je výhodné právě tam, kde je třeba směstnat rozvodnu do velmi omezených prostor.  Plyn SF6 se ovšem řadí mezi tzv. skleníkové plyny a jeho vliv na klimatické změny patří mezi těmito plyny k relativně nejzávažnějším (1 kilogram SF6 odpovídá, podle přepočtu US Environment Protection Agency, ekvivalentu 22,8 tun CO2). Nakládání s ním během životního cyklu GIS tudíž klade značné nároky na provozovatele energetických zařízení. Významné jsou i související náklady, zejména při likvidaci GIS na konci jejich životnosti.

Náhrada za tento plyn vznikla ve spolupráci ABB s průmyslovou společností 3M. Jde o směs plynů na bázi fluorketonů – chemické složení C5F10O, viz model molekuly na obrázku vpravo.  (Poznámka: ketony jsou organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu C=O uprostřed uhlovodíkového řetězce). Směs plynů nahrazujících SF6 obsahuje

•    fluoroketon (C5-PFK), oxid uhličitý (CO2) a kyslík (O2) pro vysokonapěťové GIS

•    fluoroketon (C5-PFK), dusík (N2) a kyslík (O2) pro středonapěťové GIS.

Bez újmy na fyzikálních a dalších užitných vlastnostech se náhradou SF6 za toto nové médium sníží jeho míra škodlivosti vyjádřená CO2 ekvivalentem (viz výše) o polovinu.

Je pravděpodobné, že k tomuto revolučnímu řešení vedly mj. zkušenosti firmy 3M s fluorketonem, který tato firma používá jako ekologicky nezávadné médium pro plynové hasicí přístroje pod obchodní značkou Novec 1230 (chemický vzorec C6F12O). Tato kapalina, která rychle přechází v plynné skupenství, je elektricky nevodivá a má další příznivé vlastnosti, které se kromě hašení požárů u elektrických a elektronických zařízení mohou uplatnit právě u plynem izolovaných rozváděčů.

Nově zprovozněná 170/24kV rozvodna Oerlikon švýcarské energetické společnosti ewz v Curychu, na níž byly tyto plynem izolované rozváděče instalovány, má zdánlivý elektrický výkon 3× 50 MVA. Rozvodna zásobuje elektřinou 50 tisíc obyvatel a významné výstavní centrum.  Rozvodna je umístěna 15 metrů pod zemí. Nahradila tak původní vzduchem izolovanou rozvodnu z roku 1949 a uvolnila téměř 70 % z plochy 5 tisíc metrů čtverečních, které tato původní rozvodna zaujímala, nemluvě již o výrazných estetických přínosech pro danou lokalitu.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto a obrázek © ABB

Další informace zde

Video ze zprovoznění rozvodny zde

Přečtěte si také:

HVDC v Severním moři: platforma DolWin beta jako důležitý milník spojení DolWin2

20.8.2015 Krátce po zprovoznění 800MW vysokonapěťového přenosového spojení (HVDC) DolWin1, spojující větrné elektrárny v Severním moři s německou pevninou, byla odborná veřejnost informována o jeho následovníku, projektu DolWin2. V jeho rámci instalovala v srpnu 2015 společnost ABB 320kV konvertorovou stanic DolWin beta, umístěnou na platformě v Severním moři 45 km od německého pobřeží. Se svými 960 MW přenášeného výkonu jde o nejvýkonnější mořskou konvertorovou stanici svého druhu na světě.  


DolWin1: HVDC spojení z mořských větrných elektráren podporuje „Energiewende“

10.8.2015 Na konci července 2015 bylo úspěšně předáno a uvedeno do provozu 800MW vysokonapěťové přenosové spojení (HVDC) DolWin1, spojující větrné elektrárny v Severním moři s německou pevninou, jehož provozovatelem je nizozemsko-německá společnost TenneT. Dodavatelem přenosového spojení je společnost ABB. 


NSN link: HVDC propojení obnovitelných zdrojů Norska a Velké Británie

21.7.2015 K vysokonapěťovým stejnosměrným přenosovým spojením (HVDC) v Evropě přibude v roce 2021 další: projekt NSN link mezi Norskem a Velkou Británií, jehož hlavním cílem je efektivní využití obnovitelných zdrojů elektřiny.  


Smart Grid Gotland: systém smart grid pro venkovské oblasti

14.5.2015 Na švédském ostrově Gotland v Baltském moři se od května připravuje k realizaci projekt inteligentní distribuční sítě, smart grid, speciálně navrhovaný pro venkovské oblasti. Cílem řešení je integrovat v co největší míře obnovitelné zdroje energie a minimalizovat náklady na údržbu při současně zlepšené kvalitě dodávaného proudu. 


NordLink: nejdelší HVDC přenosové spojení v Evropě

28.4.2015 Připravovaný projekt NordLink představuje první přímé propojení přenosových sítí mezi Norskem a Německem. Jeho délka dosáhne 623 km, což z něj činí nejdelší spojení HVDC v Evropě. Svému zprovoznění se toto přenosové spojení významně přiblížilo v polovině března 2015


Společnost ABB otevřela dva nové závody v ČR

24.4.2015 Společnost ABB, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, zahájila ve dnech 22. a 23. dubna 2015 provoz nových výrobních závodů v České republice. Ty jsou určeny pro výrobu vzduchem izolovaných rozváděčů vysokého napětí, přístrojových transformátorů a automatizačních systémů pro rozvodny. Celkově si výstavba nových výrobních kapacit vyžádala investice ve výši 50 milionů USD. 


Transformer Intelligence™: inteligentní transformátory šetří náklady na údržbu

11.3.2015 Transformátor je kritickým komponentem každé energetické sítě a jeho spolehlivé fungování je důležité pro plynulou dodávku elektrické energie. Dvojnásob to platí při vytváření systémů smart grid. Je proto nutné zavčas rozpoznat a řešit možné poruchy, zároveň však nelze zvyšovat rozsah preventivní údržby nad mez danou finanční efektivností provozu celé energetické soustavy. Jako řešení nyní společnost ABB přichází s inteligentním monitorovacím systémem pro transformátory, který začátkem března 2015 představila pod obchodní značkou Transformer Intelligence™ 


Skagerrak 4: rekordní lehké HVDC přenosové spojení v Evropě

14.1.2015 Norskou a dánskou přenosovou síť propojuje již od sedmdesátých let vysokonapěťový stejnosměrný systém sestávající z několika dílčích spojení, nazývaných Skagerrak 1, 2 a 3 podle úžiny, kterou překonávají. Vlastníkem tohoto systému je v Norsku energetická společnost Statnett a v Dánsku jeho partner Energinet.dk. 


Nejdelší HVDC spojení na světě úspěšně v provozu

10.9.2014 O přípravě projektu Rio Madeira HVDC Link, nejdelšího vysokonapěťového stejnosměrného přenosového spojení (HVDC) na světě, jsme informovali naše čtenáře již v dubnu loňského roku. Tento projekt byl na konci srpna 2014 úspěšně uveden do provozu. 2 375 km dlouhé přenosové spojení Rio Madeira HVDC Link, pracující s přenosovým napětím ±600 kV, vede elektrickou energii ze dvou nově vybudovaných vodních elektráren 


Komplexní technologické řešení pro 1 100kV UHVDC přenos od ABB

3.9.2014 Ultra vysokým napětím se rozumí elektrické napětí o hodnotě více než 800 kV. Toto napětí se používá především v přenosu elektrické energie na velmi dlouhé vzdálenosti, využívající stejnosměrný proud (HVDC) – viz například článek o projektu Maritime link. Společnost ABB nyní přichází s komplexní nabídkou pro ultra vysoké stejnosměrné (UHVDC) přenosové spojení, využívající napětí 1 100 kV DC, se všemi jeho komponenty. 


Nejvýkonnější kabelová technologie pro podzemní a podmořský přenos energie na světě

27.8.2014 Společnost ABB, vedoucí světová skupina v oboru silnoproudé elektrotechniky a energetiky, představila v srpnu 2014 průlomovou technologii pro podzemní a podmořský přenos energie. Je jí 525kilovoltový kabel pro stejnosměrné přenosové spojení, používané zejména u obnovitelných zdrojů energie (viz například článek o projektu Maritime Link). 


Ekologický izolant pro plynem izolované rozvodny

22.8.2014 O plynem izolovaných rozvodnách (GIS – Gas Insulated Switchgear) od ABB, jejichž komponenty jsou vyráběny v brněnském závodě této společnosti, jsme na našem portále psali letos v červnu. Společnost ABB nyní přichází s průlomovým řešením, kdy izolační plyn SF6 nahradí mnohem ekologičtější směsí plynů se stejnými izolačními vlastnostmi. 


Maritime Link: HVDC spojení pro „zelenou“ energii z New Foundlandu

23.7.2014 Kanadský poloostrov Labrador a ostrov Newfoundland s vodními a větrnými elektrárnami získají zcela nové energetické propojení systémem HVDC (vysokonapěťový stejnosměrný přenos) s kanadskou pevninou v provincii Nové Skotsko (Nova Scotia). Zakázku na tento energetický systém získala začátkem července 2014 společnost ABB, zkušený dodavatel HVDC technologií 


Výrobní závod ABB pro zapouzdřené vodiče pro plynem izolované rozvodny VVN

27.6.2014 ABB, přední světová společnost v oblasti energetiky a automatizace, 26. června 2014 v Brně slavnostně otevřela nový závod na výrobu zapouzdřených vodičů pro plynem izolované rozvodny VVN. Zaměstnává kolem 200 lidí a je součástí globální sítě závodů, které dodávají komponenty pro plynem izolované rozváděče (GIS – Gas Insulated Switchgear) ABB. Závod s plochou téměř 12500 m2 zahrnuje konstrukční, montážní a testovací prostory. 


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services