Přečtěte si:  Na co dát pozor při výběru dodavatele fotovoltaiky?


Pozvánky na akce


Stalo se


Světová jaderná energetika v roce 2013: stabilní stav a perspektivy růstu

10.1.2014 Renomovaný britský odborný portál World Nuclear News zaměřený na jaderné technologie, s nímž naše redakce spolupracuje, zveřejnil začátkem roku 2014 souhrnnou analýzu událostí ve světové jaderné energetice za uplynulý rok. Jejím hlavním závěrem je, že celkový počet jaderných reaktorů dodávajících elektrickou energii do rozvodných sítí zůstává po roce nezměněný, zatímco jejich celkový instalovaný výkon zaznamenal nepatrný nárůst.

Letošní rok, stejně jako rok 2013, začíná ve světě se 435 reaktory o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 375,3 GWe, čili o cca půl procenta vyšším (viz náš článek Jaderná energetika ve světě: 1% přírůstek instalovaného výkonu). Během loňského roku byly ve světě uvedeny do provozu čtyři nové reaktory a stejný počet reaktorů byl uzavřen.

Novými bloky jaderných elektráren připojenými k síti byly Hongyanhe 1 a 2 a Yangjiang 1 v Číně a Kudankulam 1 v Indii, dohromady s instalovaným výkonem cca 4 GWe. Další cca 1,6 GWe přírůstek instalovaného výkonu světových jaderných elektráren byl výsledkem rekonstrukcí stávajících reaktorů.

Kromě toho začala během roku 2013 výstavba deseti nových bloků jaderných elektráren. Mezi nimi byla vůbec první jaderná elektrárna v Bělorusku a druhý jaderný blok ve Spojených arabských emirátech. Další významnou událostí byla výstavba zcela nových jaderných bloků v USA – v elektrárnách Vogtle a Summer – poprvé od poloviny 70. let. Další tři nové bloky se začaly stavět v Číně. Ve výstavbě je tak nyní ve světě 71 nových jaderných bloků o celkovém instalovaném výkonu cca 75 GWe.

Všechny čtyři reaktory, které byly v roce 2013 uzavřeny, se nacházejí v USA – jde o reaktory v elektrárnách Crystal River, dva bloky v San Onofre a Kewaunee. Ve všech případech se jednalo o strategická rozhodnutí elektrárenských společností u bloků, jejichž další provoz byl dále ekonomicky nevýhodný. Tři z těchto čtyř bloků byly již mimo aktivní provoz.

V Japonsku, průběžně sledovaném světovou odbornou veřejností kvůli katastrofě elektrárny Fukushima, jsou momentálně všechny jaderné elektrárny mimo provoz. Šestnáct bloků však pouze čeká na povolení k opětovnému uvedení do provozu podle nových pravidel a další dva bloky procházejí plánovanou odstávkou.

Uvedený stav co do vývoje a územního rozložení koresponduje s předpokládaným vývojem světové energetiky, představeným v říjnu 2013 v Praze zástupcem Mezinárodní energetické agentury (IEA) na konferenci Trendy evropské energetiky. I v letošním roce bude naše redakce vývoj jaderné energetiky, jakožto významného bezemisního zdroje elektrické energie s pozoruhodnými perspektivami v nových technologiích, průběžně sledovat.

redakce

Ilustrační foto: archiv redakce

Další informace zde

Přečtěte si také další související články z rubriky Výroba a přenos:

MIT představil novou koncepci plovoucí jaderné elektrárny

23.4.2014 Americký Massachusetts Institute of Technology (MIT) představil v polovině dubna 2014 odborné veřejnosti svůj inovativní koncept plovoucí jaderné elektrárny o výkonu 200 MWe a více. Plovoucí jaderná elektrárna obecně nabízí přímořským zemím řadu výhod. Lze ji například umístit v blízkosti území s velkou poptávkou po elektřině, aniž by bylo nutno zabírat půdu 


Projekt smart grid v Římě na postupu

2.4.2014 Dodávkou středněnapěťové technologie od společnosti ABB na konci března 2014 pokračuje realizace projektu „smart grid“, realizovaného na části distribuční sítě v Římě. Hlavním nositelem tohoto projektu, probíhajícího v letech 2012–2020, je italská energetická společnost ACEA. Projekt zahrnuje cca 1200 spotřebitelů elektrické energie a 70km energetickou síť v části římské aglomerace. 


Strukturální změny energetiky v Německu zvyšují emise skleníkových plynů

26.3.2014 Strukturální změny v německé energetice, označované pojmem „Energiewende“, jejichž charakteristickým rysem je odklon od jaderné energetiky, mají prozatím nečekaný důsledek: Emise skleníkových plynů v posledních letech rostou. Podle německé Spolkové agentury pro životní prostředí (UBA) bylo v roce 2013 v Německu vyprodukováno 834 miliónů tun skleníkových plynů. 


NuScale: malá jaderná elektrárna se spirálovým parním generátorem

7.3.2014 Koncem února 2014 úspěšně proběhly testy spirálového parního generátoru, prvního takovéhoto zařízení na světě, pro malou jadernou elektrárnu NuScale v USA. Elektrárna NuScale je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Tato malá jaderná elektrárna o elektrickém výkonu 45 MWe obsahuje tlakovodní reaktor a parogenerátor, uzavřené v jedné kompaktní nádobě. 


Robot MEISTeR úspěšně složil mistrovské zkoušky

28.2.2014 O záchranném robotu MEISTeR (Maintenance Equipment Integrated System of Telecontrol Robot) od Mitsubishi Heavy Industries jsme již před více než rokem psali v článku Malí roboti do nebezpečných podmínek. Tento robot byl vyvinut pro náročné odklízecí práce v havarované jaderné elektrárně Fukushima Daiichi. V druhé polovině února 2014 úspěšně skončily jeho demonstrační testy a nyní již čeká na nasazení v “ostrém provozu“ při dekontaminaci a odběru vzorků. 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


Finsko aplikuje smart metering a připravuje smart grids

11.2.2014 Podle finské legislativy o účtování a chytrém měření z roku 2009 měly být do začátku roku 2014 instalovány chytré elektroměry v 80 % všech domácností. To je velmi vysoký podíl ve srovnání s evropským průměrem pohybujícím se kolem 22 %. V tomto případě však realita legislativu ještě předběhla: Chytré elektroměry jsou nyní instalovány v 98 % finských domácností. Ve finských podmínkách je důvodem této expanze smart meteringu nejen ekologické povědomí obyvatel, ale také snaha energetických společností co nejlépe zabezpečit dodávku elektřiny i do těch nejodlehlejších oblastí země.  


Nucené uzavření německé jaderné elektrárny bylo protiprávní

20.1.2014 Na havárii v japonské jaderné elektrárně Fukushima v roce 2011, při níž nakonec zdravotní dopady vyvolaného stresu u obyvatelstva převážily faktická rizika zvýšené radiace, reagovalo Německo dvěma zásadními opatřeními, která lze v daném kontextu považovat za extrémní: Prvním bylo nařízené tříměsíční moratorium na provoz jaderných elektráren, uvedených do provozu v roce 1980 nebo dříve. Druhým byl následný zákaz jejich opětovného zprovoznění. Německý nejvyšší správní soud v polovině ledna 2014 oficiálně rozhodl, že uzavření jaderné elektrárny Biblis, patřící RWE, na základě těchto opatření bylo protiprávní. Jejímu provozovateli se tak otevírá možnost vymáhat po státu právní cestou značné odškodnění. 


Očekávaný vývoj světové energetiky

25.10.2013 Na konferenci Trendy evropské energetiky, která proběhla 20. až 21. října 2013, představil zástupce Mezinárodní energetické agentury (IEA) obsah připravovaného přehledu „World Energy Outlook 2012“. Tento přehled shrnuje dosavadní vývoj a naznačuje další možné trendy v objemu a struktuře získávání energie ve světě. K nejzajímavějším v oblasti elektroenergetiky patří následující fakta a prognózy:  

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services