Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Nucené uzavření německé jaderné elektrárny bylo protiprávní

20.1.2014 Na havárii v japonské jaderné elektrárně Fukushima v roce 2011, při níž nakonec zdravotní dopady vyvolaného stresu u obyvatelstva převážily faktická rizika zvýšené radiace, reagovalo Německo dvěma zásadními opatřeními, která lze v daném kontextu považovat za extrémní: Prvním bylo nařízené tříměsíční moratorium na provoz jaderných elektráren, uvedených do provozu v roce 1980 nebo dříve. Druhým byl následný zákaz jejich opětovného zprovoznění. Jak uvedl britský odborný informační portál World Nuclear News, s nímž naše redakce spolupracuje, německý Nejvyšší správní soud v polovině ledna 2014 oficiálně rozhodl, že uzavření jaderné elektrárny Biblis, patřící energetické společnosti RWE, na základě těchto opatření bylo protiprávní. Jejímu provozovateli se tak otevírá možnost vymáhat po státu právní cestou značné odškodnění.

Uvedená dvě extrémní opatření nařídila německá kancléřka Angela Merkelová a za jejich uskutečnění odpovídala vždy ta spolková země, na jejímž území se daná jaderná elektrárna nachází. Tato opatření byla přijata bez předchozí konzultace s příslušným nezávislým orgánem pro dohled nad jadernou bezpečností a bez jeho doporučení k bezpečnosti toho kterého jaderného bloku. Dohromady tak bylo uzavřeno sedm jaderných bloků – Biblis A a B, Neckarwestheim 1, Brunsbuttel, Isar 1, Unterweser a Phillipsburg 1 – o celkovém elektrickém výkonu 8336 MWe.

V případě elektrárny Biblis byla za realizaci její uzavírky odpovědná spolková země Hesensko. RWE proti ní zahájila soudní při pro ztrátu dvou bloků, Biblis A a Biblis B, jakožto podnikových aktiv. Uvedené bloky jsou osazeny tlakovodními reaktory o elektrickém výkonu 1167 MWe a 1240 MWe (v tomto pořadí). Pouhé dva měsíce před jejich vynuceným uzavřením byla oběma blokům udělena licence na provozování, Biblis A do roku 2019 a Biblis B do roku 2021. Jen za rok 2011 RWE vyčíslila ztrátu v důsledku jejich uzavření na více než miliardu EUR.

Správní soud Hesenska, k němuž podala RWE stížnost kvůli realizaci kancléřčiných opatření, rozhodl v únoru 2013 ve prospěch provozovatele. Následné odvolání spolkové země Hesensko nyní nejvyšší správní soud zamítl, a potvrdil tak původní rozhodnutí zemského správního soudu bez možnosti dalšího odvolání. Jako oficiální důvod protiprávnosti jednání spolkové země Hesensko soud uvádí, že uzavření jaderných bloků nebylo konzultováno s jejich provozovateli, což bylo označeno za vážnou procedurální chybu.

Toto rozhodnutí nejvyššího správního soudu nyní vytváří precedens pro RWE i pro další provozovatele jaderných elektráren v Německu, kteří byli kancléřčiným rozhodnutím poškozeni: E.ON, Vattenfall a EnBW. Další konkrétní kroky každého z operátorů v této věci, včetně samotné RWE, nicméně budou velmi záviset na jejich obchodní politice a na dalších okolnostech. Například EnBW  je ze 45 % vlastněná spolkovou zemí Bedensko-Württembersko s vládou zelených a nehodlá proti uzavření jaderných bloků protestovat. Wattenfall se švédskými vlastníky řeší věc cestou mezinárodní arbitráže. Ve hře jsou kromě toho také další související kroky německé vlády, jako je nařízená úprava povolené doby provozu pro zbývající reaktory v rámci dodatku k tzv. atomovému zákonu nebo daň z paliva.

Uvedené rozhodnutí německého nejvyššího správního soudu lze však v každém případě považovat za důležité sdělení pro budoucnost, a to nejen v Německu: Neadekvátní státní zásahy vynucené politickými tlaky, které poškozují konkrétní provozovatele, mohou být uznány za protiprávní, byť byly přijaty na nejvyšší úrovni státní administrativy a vedeny zdánlivě ušlechtilými důvody. To pak může otevřít právní nároky na příslušné odškodnění.

redakce

Ilustrační foto: archiv redakce

Další informace zde

Přečtěte si také další související články z rubriky Výroba a přenos:

MIT představil novou koncepci plovoucí jaderné elektrárny

23.4.2014 Americký Massachusetts Institute of Technology (MIT) představil v polovině dubna 2014 odborné veřejnosti svůj inovativní koncept plovoucí jaderné elektrárny o výkonu 200 MWe a více. Plovoucí jaderná elektrárna obecně nabízí přímořským zemím řadu výhod. Lze ji například umístit v blízkosti území s velkou poptávkou po elektřině, aniž by bylo nutno zabírat půdu 


Projekt smart grid v Římě na postupu

2.4.2014 Dodávkou středněnapěťové technologie od společnosti ABB na konci března 2014 pokračuje realizace projektu „smart grid“, realizovaného na části distribuční sítě v Římě. Hlavním nositelem tohoto projektu, probíhajícího v letech 2012–2020, je italská energetická společnost ACEA. Projekt zahrnuje cca 1200 spotřebitelů elektrické energie a 70km energetickou síť v části římské aglomerace. 


Strukturální změny energetiky v Německu zvyšují emise skleníkových plynů

26.3.2014 Strukturální změny v německé energetice, označované pojmem „Energiewende“, jejichž charakteristickým rysem je odklon od jaderné energetiky, mají prozatím nečekaný důsledek: Emise skleníkových plynů v posledních letech rostou. Podle německé Spolkové agentury pro životní prostředí (UBA) bylo v roce 2013 v Německu vyprodukováno 834 miliónů tun skleníkových plynů. 


NuScale: malá jaderná elektrárna se spirálovým parním generátorem

7.3.2014 Koncem února 2014 úspěšně proběhly testy spirálového parního generátoru, prvního takovéhoto zařízení na světě, pro malou jadernou elektrárnu NuScale v USA. Elektrárna NuScale je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Tato malá jaderná elektrárna o elektrickém výkonu 45 MWe obsahuje tlakovodní reaktor a parogenerátor, uzavřené v jedné kompaktní nádobě. 


Robot MEISTeR úspěšně složil mistrovské zkoušky

28.2.2014 O záchranném robotu MEISTeR (Maintenance Equipment Integrated System of Telecontrol Robot) od Mitsubishi Heavy Industries jsme již před více než rokem psali v článku Malí roboti do nebezpečných podmínek. Tento robot byl vyvinut pro náročné odklízecí práce v havarované jaderné elektrárně Fukushima Daiichi. V druhé polovině února 2014 úspěšně skončily jeho demonstrační testy a nyní již čeká na nasazení v “ostrém provozu“ při dekontaminaci a odběru vzorků. 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


Finsko aplikuje smart metering a připravuje smart grids

11.2.2014 Podle finské legislativy o účtování a chytrém měření z roku 2009 měly být do začátku roku 2014 instalovány chytré elektroměry v 80 % všech domácností. To je velmi vysoký podíl ve srovnání s evropským průměrem pohybujícím se kolem 22 %. V tomto případě však realita legislativu ještě předběhla: Chytré elektroměry jsou nyní instalovány v 98 % finských domácností. Ve finských podmínkách je důvodem této expanze smart meteringu nejen ekologické povědomí obyvatel, ale také snaha energetických společností co nejlépe zabezpečit dodávku elektřiny i do těch nejodlehlejších oblastí země.  


Světová jaderná energetika v roce 2013: stabilní stav a perspektivy růstu

10.1.2014 Renomovaný britský odborný portál World Nuclear News zaměřený na jaderné technologie, s nímž naše redakce spolupracuje, zveřejnil začátkem roku 2014 souhrnnou analýzu událostí ve světové jaderné energetice za uplynulý rok. Jejím hlavním závěrem je, že celkový počet jaderných reaktorů dodávajících elektrickou energii do rozvodných sítí zůstává po roce nezměněný, zatímco jejich celkový instalovaný výkon zaznamenal nepatrný nárůst. Letošní rok, stejně jako rok 2013, začíná ve světě se 435 reaktory o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 375,3 GWe, čili o cca půl procenta vyšším. 


Očekávaný vývoj světové energetiky

25.10.2013 Na konferenci Trendy evropské energetiky, která proběhla 20. až 21. října 2013, představil zástupce Mezinárodní energetické agentury (IEA) obsah připravovaného přehledu „World Energy Outlook 2012“. Tento přehled shrnuje dosavadní vývoj a naznačuje další možné trendy v objemu a struktuře získávání energie ve světě. K nejzajímavějším v oblasti elektroenergetiky patří následující fakta a prognózy:  

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services