Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Ashalim: v Izraeli vyroste nová solárně-termální elektrárna

11.7.2014 V Izraeli bude do roku 2017 vybudována nová solárně-termální elektrárna Ashalim, obdobná elektrárně Ivanpah v USA (viz foto). Rozhodující krok k realizaci tohoto projektu byl učiněn začátkem července 2014, kdy projektové konsorcium Megalim Solar Power Ltd (Megalim) získalo potřebné financování investice a provozu od Evropské investiční banky a banky Hapoalim.

Princip solárně-termální elektrárny ukazuje schéma níže. Tato elektrárna sestává z jedné nebo několika věží, na jejichž vrcholu jsou umístěny sluneční kolektory, a z pole počítačem řízených zrcadel, které na ně soustřeďují sluneční teplo. Soustředěné sluneční teplo vyrábí v kolektorech páru, která pohání turbínu pro výrobu elektřiny. Solární zařízení bývá, jako například u elektrárny Ivanpah, doplněno konvenčním parním kotlem pro rychlejší zahájení provozu po východu slunce a pro vyrovnání výkonu při oblačném počasí, kondenzátorem pro minimalizaci spotřeby vody a zásobníky tepla.

Elektrárna Ashalim bude situována v Negevské poušti na ploše 3,15 km2, tedy cca čtvrtinové oproti americké elektrárně Ivanpah. Jejím základem bude 240 m vysoká věž s kolektory, obklopená 50 tisíci zrcadly otočnými kolem dvou os a řízenými počítačem tak, aby sledovaly dráhu slunce na obloze a využily maximum jeho tepelné energie pro výrobu páry. S předpokládaným výkonem 121 MW (tedy cca třetinovým oproti elektrárně Ivanpah) by měla zásobit elektřinou kolem 120 tisíc domácností.

Projektové konsorcium Megalim tvoří společnosti Alstom (25,05 %) a BrightSource (25,05 %) spolu s investičním fondem NOY Infrastructure & Energy Investment Fund (49,9 %), specializovaným na velké projekty v energetice. Alstom bude zodpovědný za technickou a obchodní přípravu projektu a vybudování elektrárny jako dodávky „na klíč“ včetně vlastní výroby energetických zařízení a za její následný provoz a údržbu po dobu 25 let. BrightSource, jeden z partnerů elektrárny Ivanpah a zkušený dodavatel solárně-termálních technologií, dodá zrcadla a optická zařízení.

Projekt Ashalim začal v roce 2013 podpisem smlouvy na nákup elektřiny mezi Megalim a Izraelským státem. Nyní, po zajištění jeho financování, je možno započít se stavebními pracemi.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © BrightSource Energy Inc.

Obrázek © Alstom

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Ivanpah Solar Electric Generating System: největší solárně-termální elektrárna na světě

17.2.2014 Od poloviny února 2014 dodává do přenosové sítě USA energii největší solárně-termální elektrárna na světě, Ivanpah Solar Electric Generating System, jak oznámil její provozovatel, společnost NRG Energy. Tato elektrárna, oficiálně zprovozněná na konci roku 2013, se nachází v Ivanpahu v Kalifornii (USA), poblíž hranice se státem Nevada, v prostoru Mohavské pouště, na ploše cca 13 km2.  


Serenergy H3 5000: metanolový palivový článek pro záložní zdroje energie

28.1.2014 O metanolových palivových článcích od dánského výrobce Serenergy jsme již psali v souvislosti s metanolovými palivočlánkovými automobily. Serenergy nyní uvádí na trh nový metanolový palivový článek řady H3 500, tentokrát k využití jako záložní nebo doplňkový zdroj energie, zejména v kombinaci s obnovitelnými zdroji.  


Cíle EU ke klimatu a energii do roku 2030: 40% snížení skleníkových plynů, 27 % obnovitelných zdrojů

24.1.2014 Dosavadní cíle EU ke snižování skleníkových plynů do roku 2020 zahrnují známé 20% snížení emisí, 20% podíl obnovitelných zdrojů na energetickém mixu a 20% nárůst v energetické efektivnosti. Takto stanovené cíle, které nadále zůstávají v platnosti, jsou označovány za přístup „top-down“, tedy odshora dolů. Rámcové cíle EU na další období do roku 2030, oznámené Evropskou komisí 22. ledna 2014, naproti tomu představují přístup „bottom-up“, tedy odzdola nahoru. 


Alasehir: nová geotermální elektrárna v Turecku

15.1.2014 Geotermální elektrárny jsou v povědomí naší veřejnosti spojovány především s Islandem. Je méně známo, že geotermální energie se pro výrobu elektřiny úspěšně využívá také například v Turecku, kde celkový instalovaný výkon těchto elektráren v současné době činí 300 MW. Důležitým krokem k tomuto cíli je výstavba geotermální elektrárny Alasehir 


Bridgeport FC Park: nový palivočlánkový park v USA

14.1.2014 Americký výrobce průmyslových palivových článků FuelCell Energy, Inc., o němž jsme psali v souvislosti s palivočlánkovou kogenerací v nemocnici Hartford ve státě Connecticut, dokončil na samém konci roku 2013 dodávku „na klíč“ palivočlánkového parku, tedy komplexu palivočlánkových elektráren, pro jeho provozovatele, energetickou společnost Dominion. 


Cape Wind: první komerční mořská větrná farma v USA začíná s výstavbou

7.1.2014 Podpisem smlouvy mezi společností Siemens a provozovatelem větrné elektrárny Cape Wind začal před Vánoci 2013 proces vybudování a provozu první americké mořské větrné farmy s parametry a podmínkami provozu běžné komerční elektrárny. Větrná farma se 130 turbínami a instalovaným výkonem 468 MW bude situována 20 km od pobřeží ve vodách Atlantického oceánu na severovýchodě USA, v mořském trojúhelníku u jižní části Massachusetts označovaném jako Nantucket Sound. Grand Renewable Energy Park: Největší fotovoltaická elektrárna v Kanadě

18.11.2013 Největší kanadskou fotovoltaickou elektrárnou se stane Grand Renewable Energy Park v provincii Ontario o výkonu 100 MW. Konsorcium společností ABB a  Bondfield Construction uzavřelo začátkem listopadu 2013 smlouvu na projekt na klíč pro její vybudování s inženýringovou společností Canadian Solar Solutions, která je zadavatelem projektu.


Výsledky auditu: ERÚ mohl ovlivnit nekontrolovaný rozvoj fotovoltaiky

10.7.2013 Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil na začátku července 2013 dokument s názvem „Audit procesu nastavení výkupních cen fotovoltaické energie“ zpracovaný kanceláří BDO Audit s.r.o. Audit zadal ERÚ pro účely ověření správnosti svého postupu při stanovení výpočtu výkupních cen elektrické energie z fotovoltaických zdrojů v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2011. Hlavní závěry auditu jsou následující: 


Lord Array: Největší mořská větrná farma na světě otevřena

9.7.2013 Největší provozovanou mořskou větrnou farmou na světě je od začátku července 2013 britská větrná farma Lord Array, ležící v ústí řeky Temže, asi 20 km od pobřeží anglických hrabství Essex a Kent. Farma má celkem 175 větrných turbín, každou o průměru rotoru 120 m a výkonu 3,6 MW. 


Fotovoltaická elektrárna Kathu: 75 MW pro Jižní Afriku

13.5.2013 V provincii Northern Cap v Jihoafrické republice se buduje fotovoltaická elektrárna Kathu, největší svého druhu v Africe a jedna z největších ve světě. Důležitým milníkem pro předpokládané spuštění do provozu v roce 2014 bylo uzavření smlouvy se společností ABB na dodání elektrického a řídicího systému, o čemž ABB informovala na začátku května 2013.  

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services