Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
IQRF Wireless Challenge IV: Výsledky soutěže o nejlepší bezdrátovou aplikaci

9.5.2018 Finálového kola soutěže, které proběhlo na IQRF Summitu 2018, se zúčastnili řešitelé dvou nejlepších projektů, které byly z přihlášených projektů do finále vybrány.

Oba projekty vzešly z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Výuka a projekty využívající IQRF zde mají již mnohaletou tradici a podporu.

Vítěz si odnesl vývojové nástroje pro IoT aplikace – vývojovou sadu DS-IOT-01 od společnosti IQRF Tech, vývojovou desku UP Squared Celeron Duo Core od společnosti AAEON Europe, senzor kvality ovzduší od společnosti Protronix, vzdáleně ovládanou zásuvku Cobra od společnosti Netio Products a vouchery na školení od společnosti JoTio Tech a na využití prostředí Microsoft Azure od společnosti Microsoft.

Škola obou oceněných získala pro výuku dvě sady DS-IOT-01 od společnosti IQRF Tech.


1. místo

Jan Velička

Systém pro sledování environmentálních veličin

2. místo

Marián Antoszyk

Regulace soustavy založená na technologii IQRF

Projekty

Systém pro sledování environmentálních veličin

Jan Velička (VŠB-TU Ostrava)

Projekt obsahuje návrh a realizaci měřicího a vizualizačního systému enviromentálních veličin pro měření vnitřního prostředí v budovách. Především se jedná o prostory, kde probíhá výuka. Na základě takto změřených údajů je možné upravit režim větrání v místnosti. Přenos dat je realizován pomocí technologie IQRF.

Navržené zařízení je osazeno nedisperzním IR senzorem CO2 a měřením teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku. Přenos dat je prostřednictvím sítě IQRF. Zařízení je možné napájet bateriově s možností dobíjení. Signalizace pomocí RGB LED umožňuje okamžitou kontrolu stavu zařízení. Elektronika je umístěna do ABS krabičky KM-84.

Sběr dat je realizován IQRF bránou na platformě Raspberry Pi, UP board nebo pomocí brány ethernetové, WIFI nebo GSM. Data jsou sbírána pomocí DPA protokolu prostřednictvím IQRF sítě s připojením na MQTT broker nebo IQRF cloud.

Pro zpracování naměřených dat je použito grafické prostředí Node-RED. Data jsou pro následné zpracování ukládána do MySQL databáze. Vizualizace dat je v prostředí Grafana.
Součástí jsou výukové a prezentační moduly pro měření environmentálních veličin, a to konkrétně CO2-EVAL a BME280-EVAL. Navržené výukové moduly slouží jako výukový a demonstrační přípravek pro podporu výuky v oblasti návrhu a realizace měřicích systémů pro měření environmentálních veličin. První modul je určen pro měření koncentrace CO2 a teploty. Druhý modul slouží k měření teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku. Moduly je možné používat jak samostatně, tak společně zařazené kaskádně. Oba moduly jsou svými rozměry a připojením koncipovány tak, aby mohly být zařaditelné do vývojového řetězce (DDC).

Regulace soustavy založená na technologii IQRF

Marián Antoszyk (VŠB-TU Ostrava)

Cílem projektu bylo vytvořit regulační úlohu, kde přenos dat mezi jednotlivými částmi bude realizován bezdrátově s využitím IQRF technologie. U fyzikálních soustav je někdy nepraktické a náročné instalovat vedení od akčního prvku a zároveň snímacího prvku do řídicí jednotky, která je od procesu vzdálená. Navíc toto vedení bývá pouze signálové a tím pádem ho lze nahradit právě radiofrekvenčním signálem.

Mimo jiné fyzikální soustava vyžaduje regulační zásah pouze v krátkém časovém intervalu, naopak časový interval mezi dvěma událostmi je dlouhý, neboť se nemění požadovaná vstupní veličina. Proto lze navrhovat a implementovat do zařízení sofistikované algoritmy, které svým zasíláním dotazů co nejméně zatěžují přijímače napájené pouze z baterie, a tím lze zvýšit jejich výdrž. Takovému přístupu regulace se rovněž říká Event Based Control.

V projektu je využito těchto technologií:

•    IQRF – Bezdrátová komunikace

•    REX Controls – Řídicí systém

•    Raspberry Pi 3 – Řídicí jednotka

Přednosti:

•    Minimalizace hardwaru

•    Minimální spotřeba zařízení

•    Možnost regulovat libovolné zapojení RLC soustav

•    Možnost nasadit na libovolný HW podporující systém REX (průmyslová PC, Raspberry Pi, UP Board, laptop/stolní PC)

Partneři soutěže

Soutěž pořádá IQRF Alliance za podpory IQRF Tech, AAEON Europe, Protronix, Netio Products, JoTio Tech, Zyxel, Microsoft.

Děkujeme za podporu všem odborným i mediálním partnerům. Soutěžícím děkujeme za přípravu propracovaných a zajímavých projektů.

IQRF Alliance s.r.o.

Obrázky © IQRF Alliance s.r.o.

Bližší informace k soutěži naleznete na soutěžním webu www.iqrf.org/contest .


Kontakt:

Ivona Spurná, manažerka IQRF Smart School

+420 777 775 735, ivona.spurna@iqrf.orgwww.iqrf.org/contest 

IQRF Alliance s.r.o., Průmyslová 1275, 506 01 Jičín

IQRF Alliance s.r.o. je mezinárodní komunita vývojářů, výrobců, systémových integrátorů, univerzit, vývojových center a business profesionálů využívajících bezdrátovou technologii IQRF. Technologie slouží k obsluze IoT a M2M komunikaci. Více zde: www.iqrfalliance.org

IQRF Smart School je síť škol, které v rámci partnerství v IQRF Allianci přináší svým studentům nejmodernější vzdělání v oblasti bezdrátové technologie IQRF. Studenti těchto škol mají možnost být u zrodu reálných projektů, aplikací a zařízení využívaných v Internetu věcí. Členství je pro školy zdarma. Více zde: www.iqrfalliance.eu/smart-school

IQRF Tech s.r.o. je česká firma zaměřená na výzkum, vývoj a dodávky technologií a komponent výrobcům elektroniky. Zaměřuje se především na výzkum a vývoj bezdrátových technologií, vyvíjí vlastní bezdrátovou technologii IQRF. Více zde: www.iqrf.com

IQRF® je komplexní technologické řešení umožňující výrobcům elektroniky inovovat jakýkoliv jejich výrobek, poskytnout mu bezdrátovou konektivitu a volitelně i připojení ke zbytku světa přes Internet. Více zde: www.iqrf.org


 Přečtěte si také:

Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

23.9.2015 Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services