Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Další aplikace Foxtrot v inteligentní administrativní budově

8.4.2015 V březnu 2015, během veletrhu AMPER, byla naše redakce pozvána na prohlídku nové administrativní budovy brněnské firmy WOMBAT s.r.o. (viz foto vlevo), kde komplexní řízení technologií obstarává řídicí systém Tecomat Foxtrot od společnosti TECO a.s. Pojďme se tedy podívat, jak si Foxtrot poradil s řízením mnoha různých technologií v budově s 58 místnostmi a garážovou halou.

Nejprve je třeba zdůraznit, že k úspěšnému aplikování systému řízení budov je potřeba také velmi kvalitní projekt. Ten dodaly společnosti ELEKTRIKA BRNO s.r.o. a RAMECO.CZ, které aplikaci řídicího systému Tecomat Foxtrot zrealizovaly. Cílem tohoto projektu tedy bylo automatizovat kompletní provoz nové administrativní budovy a umožnit také její vzdálenou správu. V lokální firemní síti i přes internet, s víceúrovňovým přístupem, s možností operativního ovládání žádaných hodnot (např. osvětlení či komfortu vytápění) pro správce budovy i nájemce jednotlivých kanceláří.

Aplikace je provozována na dvojici PLC Tecomat Foxtrot řady CP-1000. Díky vestavěné dvouvodičové instalační sběrnici CIB (Common Installation Bus®) s volnou topologií lze k PLC efektivně připojit mnoho vstupních a výstupních modulů speciálně určených pro techniku budovy. Kombinací nástěnných ovladačů, PIR čidel, časových programů a v závislosti na intenzitě denního světla je ovládáno osvětlení či zastínění budovy v 58 místnostech a v garážové hale. Dále je ovládána jak ventilace, tak distribuce tepla v budově z dvojice tepelných čerpadel a čtyř plynových topidel. Radiátory a fancoily v každé místnosti mohou být nastaveny na základě individuálně požadovaných teplot, časového programu, popř. v kombinaci s detekcí vstupu do místnosti, nebo otevření okna.

Školicí místnost lze v případě potřeby v budoucnu rozdělit příčkami na samostatné kanceláře řízené individuálně.

Foxtrot také vyhodnocuje stav čidel požární signalizace a detekuje CO v garážích. K jeho dalším funkcím v budově patří hlídání stavu odpadní jímky a odečet elektroměru.  Foxtrot je rovněž napojen na přístupový systém budovy a kanceláří na bázi RFID čipů a pinů a v současné době je na tento systém navazována evidence docházky zaměstnanců. Součástí řešení je i možnost logování aktivit uživatelů budovy.

Ovládání je možné samozřejmě i lokálně prostřednictvím systémových vypínačů na sběrnici CIB nebo dotykovým panelem.

Veškeré dění v budově a její ovládání je vizualizováno v prostředí webových stránek, které jsou součástí obou Foxtrotů. Stejné webové rozhraní je přístupné i dálkově správci budovy a nájemcům, v několika úrovních oprávnění (sledování stavu, ovládání jednotlivých technologií, administrace přístupových práv zaměstnanců apod.) ve formě „oživených“ půdorysných plánů a tlačítek na dotykových nástěnných panelech nebo prostřednictvím mobilu či tabletu přes internet.

Vidíme tedy, že systém Tecomat Foxtrot se uplatní v řadě konkrétních úloh pro řízení inteligentních budov jak obytných, tak kancelářských.

Stavba budovy a její technické vybavení byly realizovány jako projekt NO-DIG-TECH Park Brno spolufinancovaný z operačního programu Podnikání a inovace využívajícího strukturální fondy EU. Celkový rozpočet projektu činil 46 mil. Kč, z čehož 19,55 mil. Kč pokryl příspěvek EU, 23 mil. Kč soukromé prostředky a 3,45 mil Kč národní veřejné prostředky.

redakce Proelektrotechniky.cz

technické informace: Ing. Jaromír Klaban, TECO a.s., Ing. Pavel Smílek, RAMECO.cz

Foto © TECO

Více informací o Tecomat Foxtrot naleznete zde

Hlavní rozvaděč vybavený systémem Tecomat Foxtrot

Přečtěte si také:

Tecomat Foxtrot – „inteligentní dům“ jako chytrý uzel v síti Smart Grid

4.11.2014 V chytré síti SmartGrid se musí propojit chytré uzly. Zatím v pilotních projektech jsou osazovány chytré elektroměry realizující Smart Metering. Každých 15 minut změří spotřebu odběrního místa a průběh předají do „centra“. Naopak z centra elektroměr obdrží informaci kdy a jaký z předpokládaných čtyřech tarifů má nastavit na svých výstupech v následujícím období. 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Administrativní budova v Pardubicích: úspěšný příklad inteligentní budovy

19.3.2014 Společnost TECO, důležitý český výrobce průmyslových řídicích systémů. představila v březnu 2014 odborné veřejnosti zajímavý konkrétní příklad inteligentní budovy, na jehož realizaci se významnou měrou podílela.  


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services