Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Řízení technologií administrativně-výrobní haly společnosti VIPAX – Lukov, ČR    

23.4.2018 V roce 2017 byla v Lukově u Zlína postavena nová výrobně administrativní hala společnosti VIPAX, a.s., která se zabývá výrobou protipožárních ocelových dveří. Řídicí systém Tecomat Foxtrot zde nasadil Vít Jadrníček.

Nová administrativně výrobní budova firmy VIPAX v Lukově na Zlínsku

Systém Foxtrot v tomto objektu řídí:

•    systém vytápění – 2× plynový kotel Viesmann v kaskádovém řízení, 4 samostatně řízené okruhy vytápění,

•    TUV, 1NP – radiátory, 2NP,

•    radiátory, 2NP – podlahové topení,

•    vzduchotechniku CIC Jan Hřebec s návazností na čidla CO2 na sběrnici CIB

•    klimatizace Sinclair,

•    metače tepla Argus Vision Winter Warm,

•    motoricky řízený světlík ve výrobní hale,

•    venkovní žaluzie Climax,

•    garážová vrata,

•    monitoring lakovacích boxů.

Celé řízení je vizualizované prostřednictvím Automěru, aplikace, která nahrazuje klasický SCADA systém.

Vsuvka: Automěr je dohledový cloud pro technologii Tecomat, případně jiné podobné technologie. Jeho podstatou je neinvazivní sběr dat z řídicích jednotek, tzn. bez nutnosti zásahů programátora. Automěr slouží k monitorování aktivních řídicích systémů, které jsou připojeny k internetu nebo počítačovým sítím. Je tedy možné říci, že můžeme sledovat stav a sbírat různé informace o řídicích systémech a následně vyhodnocovat stavy systému. Automěr si dokáže z řídicí jednotky načíst datové body a jednoduchým uživatelským nastavením říci, jak bude prováděn sběr hodnot. Tento cloud uživateli ukáže, jak funguje jeho technologie v čase, a tím mu dá zpětnou vazbu nebo indikaci nesprávného stavu. (zdroj: TecoInfo)

Systém Foxtrot zde řídí nadstandardně žaluzie a světlíky v hale, které se stávají součástí řízení teploty vnitřního klimatu.

Investor a provozní správce budovy má tak k dispozici nástroj k snadnému a komplexnímu ovládání budovy, k nastavování parametrů a scénářů. Má k dispozici také grafy spotřeb, díky nimž může optimalizovat klima v budově ve vztahu k provozním nákladům za energie.

Metače tepla Argus a vzduchotechnika od CIC Hřebec, které Foxtrot poveluje, jsou dalšími technologiemi, které ovlivňují vnitřní klima budovy.

www.jadrnicek.cz

převzato z TecoInfo, březen 2018

Foto © TECO

Další informace na www.tecomat.cz

Rozváděč s Foxtrotem instalovaný ve firmě VIPAX

Přečtěte si také:

Tecomat Foxtrot řídí kompletně novou budovu společnosti Teco

15.2.2018 Nové Teco je budova postavená na zelené louce v kolínské Průmyslové zóně Šťáralka v roce 2017, a to kompletně za osm měsíců. Kromě zajímavého architektonického pojetí je tato budova pozoruhodná svým energetickým konceptem, hospodařením s vodou i inteligentními elektroinstalacemi. Není divu – společnost TECO je známá po celém světě díky svým chytrým řídicím systémům a kde jinde by je měla lépe uplatnit než na domácí půdě. 


Tecomat Foxtrot ovládá a monitoruje automatické dveře a přístupový systém v bance Sede do Banco de Moçambique

7.7.2017 V první polovině roku 2017 byl řídicí systém Tecomat Foxtrot nainstalován do nově postavené výškové budovy Státní banky Mozambiku (Sede do Banco de Moçambique) v hlavním městě Mozambiku v Maputu. Tato banka není běžnou komerční bankou, ale plní podobné funkce jako naše ČNB. 


Tecomat Foxtrot řídí 15 konferenčních místností v hotelu Van Der Valk

17.4.2015 Od prosince 2014 je v provozu nový kongresový hotel řetězce Van Der Valk u města Veenendaalen v Holandsku. Holandský partner společnosti Teco a.s., firma B&R Design, zrealizoval zakázku, kde Foxtroty řídí a koordinují distribuci audia a videa do všech sálů, ovládají spouštění projektorů, pláten a velkoplošných obrazovek s rozlišením 4K, řídí stínění roletami i žaluziemi, ovládají osvětlení, větrání a samozřejmě i teplotu v každém sále podle potřeby. 


Další aplikace Foxtrot v inteligentní administrativní budově

8.4.2015 V březnu 2015, během veletrhu AMPER, byla naše redakce pozvána na prohlídku nové administrativní budovy brněnské firmy WOMBAT s.r.o., kde komplexní řízení technologií obstarává řídicí systém Tecomat Foxtrot od společnosti TECO a.s. Pojďme se tedy podívat, jak si Foxtrot poradil s řízením mnoha různých technologií v budově s 58 místnostmi a garážovou halou. 


Tecomat Foxtrot – „inteligentní dům“ jako chytrý uzel v síti Smart Grid

4.11.2014 V chytré síti SmartGrid se musí propojit chytré uzly. Zatím v pilotních projektech jsou osazovány chytré elektroměry realizující Smart Metering. Každých 15 minut změří spotřebu odběrního místa a průběh předají do „centra“. Naopak z centra elektroměr obdrží informaci kdy a jaký z předpokládaných čtyřech tarifů má nastavit na svých výstupech v následujícím období. 


Administrativní budova v Pardubicích: úspěšný příklad inteligentní budovy

19.3.2014 Společnost TECO, důležitý český výrobce průmyslových řídicích systémů. představila v březnu 2014 odborné veřejnosti zajímavý konkrétní příklad inteligentní budovy, na jehož realizaci se významnou měrou podílela.  


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services