Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Inteligentní elektroinstalace: Hotelový systém značky HDL

22.8.2018 Elektroniku značky HDL Buspro určenou pro tzv. inteligentní budovy vyrábí čínská společnost HDL už od roku 1985. Na evropských trzích si zařízení Buspro pro své zajímavé vlastnosti dobylo svou pozici a je dováženo už řadu let, zejména do Belgie, Anglie, Itálie a Norska. Před 2 lety začal působit distributor, kterým je společnost HDL Automation s.r.o. se záběrem na Čechy, Slovensko, Maďarsko a Polsko, a který zastupuje i další značky CasaTunes, smart:)things, IQRC, RAYSGEM. Více o distributorovi i značce naleznete na www.hdl-automation.cz.

Výrobce HDL vyrábí několik řad elektronických systémů pro automatizaci budov, mezi nimi prvky podle evropské normy KNX. Kromě prvků KNX výrobce nabízí také proprietární systém pod obchodní značkou Buspro. Z technického pohledu jde o řadu prvků s připojením na sběrnicový systém bez jakéhokoliv centrálního počítače, stejně jako KNX. Z hlediska nastavení je Buspro jednodušší a software pro nastavení se poskytuje k systému zdarma. Systém Buspro přitom tvoří ucelenou sadu prvků, které zajistí všechny funkce běžně požadované při automatizaci domu, jako řízení světel, okenních závěsů, topení případně klimatizace, dálkové ovládání atd. Sada zahrnuje nástěnné ovladače, aktory, čidla teploty a jiných veličin kvality prostředí aj.

Systém HDL Buspro obsahuje podskupinu prvků zvanou hotelová řada. Hotelová řada obsahuje prvky, zvlášť vyvinuté pro domy charakteru hotelu, jako jsou penziony, motoresty, hotely atd. Nástěnné ovladače mají provedení určené pro interiéry, kde se pohybují hosté. Jde o vypínače, čtečky karet, tabla se zvonkovým tlačítkem atd. Jednotnost je vyjádřena stejným povrchem, který je z kartáčovaného hliníku. Z technického hlediska se panely odlišují od obvyklého provedení tím, že se nemontují na sběrnicovou spojku, ale sběrnicový kabel se připojí přímo do zadního tělesa panelu. Tak je dosaženo zvýšené odolnosti proti nežádoucí manipulaci nepovolanou osobou.

Některé nástěnné ovladače hotelové řady, zleva doprava: 1. Ovladač se dvěma tlačítky k ovládání dvou různých světel, 2. ovladač klimatizace nebo topení, 3. čtečka hotelové karty, 4.zvonkové tlačítko u dveří hotelového pokoje z chodby. Kromě funkce zvonku se na panelu zobrazují stavy podle volby hosta nebo recepčního: Uklidit, nerušit, prádlo.  5. Zvonkový panel s funkcemi jako ad 4., v provedení se skleněným čelem.

Kromě ovládacích panelů obsahuje hotelová řada další prvky s vlastnostmi, které podporují potřeby hotelové instalace, jež jsou částečně odlišné od instalace v obecné budově. V první řadě jde o odlišnou strukturu sběrnice propojující jednotlivé pokoje s předpokladem, že právě pokoje tvoří z hlediska významu i počtu podstatu hotelové instalace. Struktura datového propojení má dvě úrovně. Na úrovni každého hotelového pokoje je provedeno propojení všech prvků instalace, tj. nástěnných vypínačů, ovladačů klimatizace, spínacích členů atd. sběrnicí Buspro. Tato sběrnice Buspro může být společná pro více pokojů anebo bude mít každý pokoj svou vlastní sběrnici.  Pokud se vyžaduje komunikace pokojů s centrálou (recepcí), což je v hotelu obvykle žádoucí vlastnost, jsou sběrnice jednotlivých pokojů s recepcí propojeny Ethernetem:

Datové propojení hotelových pokojů v systému Buspro, zapojení umožňující sledování všech pokojů z recepce. Sběrnice Buspro propojuje zařízení v rámci pokoje, Ethernetem jsou spojeny všechny pokoje s recepcí.

Výše zmíněné napojení lokální sběrnice pokoje na Ethernet vyžaduje komunikační prvek – bránu. Takovým prvkem je například sdružený modul HDL-MHRCU.433 (obrázek níže).  Kromě ethernetové brány a konektoru sběrnice Buspro obsahuje tento modul následující vstupní a výstupní kanály:

•    17 kontaktů relé,
•    5 stmívaných kanálů,
•    24 vstupů pro bezpotenciálový kontakt ke snímání stavů klasických vypínačů, dveřních a okenních kontaktů,
•    11 výstupů pro připojení kontrolek LED umožňující signalizaci různých stavů zařízení, vypínačů atd.

Sdružený modul HDL-MHRCU.433 pro úplné řízení hotelového pokoje

Vzhledem k uvedeným vlastnostem dokáže modul HDL-MHRCU.433 sám o sobě zajistit řízení hotelového pokoje v rozsahu spínání i stmívání osvětlení, řízení klimatizační jednotky typu fan coil, řízení motorů okenních závěsů, připojení čtečky hotelové karty, spínání různých spotřebičů jako je odtahový ventilátor, televizor atd.

Uvedené funkce mohou být ovládány automaticky, např. řízení osvětlení podle venkovního svitu nebo hostem z pokoje. Recepční pak může nahlížet stav každého pokoje nebo ho na dálku řídit, např. vypnout zapomenuté světlo prázdného pokoje, nebo předem nastavit klimatizaci atd. K ovládání z recepce dodává výrobce HDL program iHMS (obrázek níže).

Software iHMS k ovládání pokojů vybavených elektronikou HDL

Závěrem poznámku o sdruženém modulu HDL-MHRCU.433 (obr. 4). Modul je sice určen pro ovládání hotelového pokoje, ovšem uplatní se i v domovních instalacích obecně. V rodinném domě nebo bytu nahradí až 5 jiných modulů: modul ethernetové brány, modul výkonových relé, modul stmívače, modul ovládání závěsů, modul k připojení klasických spínačů a okenních a dveřních kontaktů. Toto se významně projeví v ceně instalace.

Pokud Vás inteligentní elektroinstalace a hotelový systém zaujal, přijďte se podívat do showroomu společnosti HDL Automation s.r.o. v Praze či Ostravě.

HDL Automation

Foto © HDL Automation

Více informací naleznete na www.hdl-automation.cz 

Přečtěte si také:

Inteligentní elektroinstalace: Nenápadný půvab dálkového ovládání

Klasika či inteligentní elektroinstalace?

4.4.2018 Každý zná slavný Hamletův výrok: Být či nebýt, který se stal nesmrtelným a stal se dokonce zástupným označením pro dilema jako takové. Přesuneme-li se do oblasti domovních elektroinstalací, tak jeho obdoba může znít: Klasická versus inteligentní elektroinstalace!  Elektrotechnici však nejsou Shakespearové, a tak otázka sporu jakou instalaci zvolit se nejspíš klasickou nestane. V současné době však je otázka v centru pozornosti investorů. Jakou koncepci zvolit? Klasiku nebo „smart“?  Totožná otázka formulovaná instalačními firmami. S čím prorazíme? 


Jak je vnímána automatizace budov?

29.11.2017 Obecně lze chápat inteligentní budovu jako stavbu, která řeší ovládání, monitorování a automatizaci všech systémů v budově, a to od osvětlení přes vytápění, stínění, klimatizace až po zabezpečení. Reaguje na potřeby uživatelů s cílem zvýšit jejich pohodlí, zpříjemnit jim zábavu, zaručit co nejvyšší bezpečí a snížit náklady na provoz. Vnímá to odborná a laická veřejnost stejně nebo má na automatizované budovy jiný názor? 


HDL Automation představuje zajímavá řešení pro inteligentní budovy

15.5.2017 Dceřinou firmou jednoho z partnerů knihy našeho autora Smart city v praxi, společnosti Gordic, působící v oblasti informačních technologií, je firma HDL Automation. Tato česká firma je zaměřená na dodávky moderních technologií pro inteligentní budovy. U příležitosti zmíněného partnerství předvedla firma v květnu 2017 redaktorům našeho portálu svá zajímavá řešení, na něž lze narazit doslova po celém světě. 


Jaké jsou aktuální trendy v automatizaci budov?

10.5.2017 Společnost HDL Automation s.r.o. prezentovala na veletrhu AMPER 2017 své produkty z oblasti automatizace budov a navazovala nové kontakty s potenciálními partnery a klienty. Také se samozřejmě zajímala o názory, postřehy a přání návštěvníků stánku. Z porovnání s rokem 2016 lze zjistit některé zajímavé trendy. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services