Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Náročné světelné scény a jejich ovládání

2.7.2020 Rozvody pro ovládání světel jsou rutinní záležitostí, kterou řeší dnes a denně každá odborná elektroinstalační firma. V nejjednodušším provedení nejde o nic jiného než o spínání jednoho či více světelných okruhů kontaktními vypínači. Situace se komplikuje s nástupem dvou dalších požadavků, a to regulace jasu (stmívání) a popřípadě regulace jasu automatické.

Regulace jasu vede na požadavek stmívačů, které mohou být v provedení jednoúčelového přístroje neboli stmívače nebo využívající systém světelné sběrnice, nejčastěji DALI. Použití DALI sběrnice je čím dál běžnější a přednost sběrnice se projeví tehdy, když je světel k ovládání větší množství, i když jde jen o pouhé spínání bez požadavku na stmívání.

V uvažovaných případech většího množství světel s určitými nároky na ovládání případně i automatickou regulací jasu není klasické řešení pomocí samostatných vypínačů nebo stmívačů optimální. Realizovatelné jistě je, ale za cenu vyššího počtu samostatných přístrojů, a tedy i nákladů na materiál a vyšší instalační pracnosti. Nasazení sběrnice DALI navíc klade požadavek speciálních ovládacích prvků DALI, (nikoliv v ceně kolébkového vypínače), a přitom nevyřeší případné zákaznické požadavky na automatickou regulaci jasu, které jsou čím dále častější. Obvyklým požadavkem je vyrovnávání jasu v místnosti při změně jasu venkovního osvětlení, nebo v jednodušším případě sepnutí osvětlení při poklesu okolního jasu, nebo řízení osvětlení podle denní hodiny nebo přítomnosti osoby, anebo dokonce určitá kombinace všeho vyjmenovaného. Je zřejmé, že poslední zmíněné funkce už jednoúčelovou elektronikou řešit nejdou, a proto se užívá systémů pro automatizaci budov, známých též pod marketingovým pojmem „chytré domy“. Těch je celá řada, od tzv. proprietárních (tudíž nekompatibilních s jinými výrobci) po jediný celosvětově normalizovaný systém KNX. Jednou z překážek využití takových systémů je jeho nastavení, které vyžaduje vyšší kvalifikaci, někdy dokonce jednoduché programování.

Obr. 1 Příklad nástěnného ovladače HDL řady iTouch. Individuálně nastavitelné barvy podsvícení dotykových bodů indikují stav zapnuto/vypnuto.

Systém Buspro značky HDL vyniká mezi řadou systémů pro automatizaci budov stavebnicovou koncepcí, která snižuje náklady na nezbytné minimum a dále právě jednoduchostí nastavení. Buspro bylo vyvinuto s ohledem na potřeby odborníka v oboru elektrických instalací, který nemá ani čas ani úmysl se pouštět do studia programování, a proto systém omezuje požadavky na nastavení na minimum. Buspro přitom zajistí i pokročilé funkce osvětlení požadované uživatelem. Průměrně kvalifikovaný elektromontér, za předpokladu běžné orientace v OS Windows, je schopen nasazovat Buspro do svých realizací po dvoudenním školení, které český distributor tohoto systému (firma HDL Automation s.r.o) nabízí zdarma.

Buspro se používá celosvětově, ilustrativním příkladem použití v České republice jsou nedávné instalace provedené firmou L. Kret s.r.o (www.kret.cz). Jedna z nich je rekonstrukce osvětlení tiskárny Akcent na Praze 5 (viz obr. 2). Vzhledem k povaze výroby je na kvalitu osvětlení kladen důraz, přičemž úspory energie byly pochopitelně na pořadu dne také. Proto byly použity kvalitní LED zdroje se stmíváním řízeným analogovým napětím 0–10 V. Řídicí napětí poskytuje patřičný modul Buspro (HDL-MRDA0610.432). Všechny další komponenty řízení Buspro včetně ovládacího nástěnného panelu s displejem jsou pospojeny v libovolném pořadí čtyřžilovým sdělovacím kablíkem, sloužícím jako systémová sběrnice. Osvětlení je ovládané panelem Buspro s displejem (obr. 3). Kromě ručního přepnutí na požadovanou úroveň světla lze zvolit režim AUTO, kdy se úroveň osvětlení udržuje v optimální hladině, která je měřená senzorem světelné intenzity Buspro. Výsledkem, kromě zajištění světelné pohody, je úspora elektřiny.

Obr. 2 Výrobní hala tiskárny Akcent s LED osvětlením a automatickým řízením jasu
Obr. 3 Nástěnný panel v tiskárně umožní zapnout 2 úrovně osvětlení anebo přepnout na automatickou regulaci.

Jiným příkladem úspěšného nasazení systému Buspro je ovládání osvětlení Městské sportovní haly v Mladé Boleslavi. Zadáním provozovatele bylo tlumit osvětlení ve 4 úrovních a možnost blokovat ovladač umístěný v hale z hlavního ovladače v recepci. Žádaná vlastnost je v systému Buspro snadno nastavitelná a současně lze na displejích ovladačů zobrazovat symboly odpovídající stavu osvětlení, jak je vidět na obr. 4. Rekonstrukcí výrazně poklesly náklady na elektřinu. Např. při natáčení zápasu do ČT sport postačovala úroveň 70% osvětlení. 

 

Obr. 4 Osvětlení Městské sportovní haly v Mladé Boleslavi a způsob jeho ovládání

V obou uvedených případech byl k ovládání použit typ nástěnného panelu řady DLP, jeden z mnoha, které Buspro nabízí. Vybírat lze z panelů s displejem a bez displeje, s dotykovým ovládáním nebo s klasickými tlačítky atd.

Více informací se dozvíte zde:
https://b2b.hdl-automation.cz/cz/produkty/buspro/ovladaci-panely

HDL Automation

Foto © HDL Automation

www.hdl-automation.cz

Přečtěte si také:

Bezdrátová zónová regulace vytápění v 1. základní škole Hořovice

12.3.2020 1. základní škola v Hořovicích je, alespoň pokud jde o energetické hospodářství, poměrně typickou českou školou. Její budova je stará řádově desítky let – patří tedy mezi ty novější a v rámci možností upravené zvenčí i zevnitř, ale ne již zcela moderní. Škola sestává z několika pavilónů vytápěných z lokální kotelny. Jednotlivé rozlehlé budovy byly osazeny množstvím klasických teplovodních radiátorů s ruční regulací. Jak je tomu u škol obvyklé, jednotlivé třídy a kabinety mívají odlišný časový rozvrh. V neposlední řadě je škola plná zvídavých žáků, které by snadno ovladatelné prvky energetického hospodářství ve třídách mohly svádět k neodborným zásahům. Jako nejvhodnější řešení pro zlepšení vytápění se proto ukázala bezdrátová zónová regulace.


Inteligentní elektroinstalace a design „by HDL“

Co je inteligentní elektroinstalace?

10.4.2019 Aktuální otázka investorů a architektů je „Jakou koncepci zvolit? Klasiku, nebo „smart“?  Stále se držet klasiky, nebo jít do inteligentní elektroinstalace se všemi riziky i přednostmi s novými technologiemi spojenými? 


Inteligentní elektroinstalace: Hotelový systém značky HDL

22.8.2018 Elektroniku značky HDL Buspro určenou pro tzv. inteligentní budovy vyrábí čínská společnost HDL už od roku 1985. Na evropských trzích si zařízení Buspro pro své zajímavé vlastnosti dobylo svou pozici a je dováženo už řadu let, zejména do Belgie, Anglie, Itálie a Norska. Před 2 lety začal působit distributor, kterým je společnost HDL Automation s.r.o. se záběrem na Čechy, Slovensko, Maďarsko a Polsko. 


Inteligentní elektroinstalace: Nenápadný půvab dálkového ovládání

Klasika či inteligentní elektroinstalace?

4.4.2018 Každý zná slavný Hamletův výrok: Být či nebýt, který se stal nesmrtelným a stal se dokonce zástupným označením pro dilema jako takové. Přesuneme-li se do oblasti domovních elektroinstalací, tak jeho obdoba může znít: Klasická versus inteligentní elektroinstalace!  Elektrotechnici však nejsou Shakespearové, a tak otázka sporu jakou instalaci zvolit se nejspíš klasickou nestane. V současné době však je otázka v centru pozornosti investorů. Jakou koncepci zvolit? Klasiku nebo „smart“?  Totožná otázka formulovaná instalačními firmami. S čím prorazíme? 


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services