Virtuální IoT veletrh

Co je to IoT - Internet věcí

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) znamená identifikaci věcí a sledování a ovlivňování jejich pohybu nebo činnosti po internetu.

Fyzicky představuje internet věcí nejrůznější stroje, zařízení nebo jiné předměty s vybavením pro obousměrnou internetovou komunikaci, navzájem propojené datovou sítí. Tato síť může být společná pro jinou datovou komunikaci nebo specializovaná na IoT.

Internet věcí nachází uplatnění v rozmanitých oblastech, od základní infrastruktury státu, přes průmysl a veřejné služby až po produkty a chytrá řešení určené koncovým spotřebitelům.

Co je to Virtuální IoT veletrh

Virtuální IoT veletrh představuje internetový prostor, který spojuje známé a zavedené vlastnosti veletrhu s příležitostmi, které nabízí předávání a získávání informací po internetu.

Virtuální IoT veletrh prezentuje ucelené systémy využívající IoT i jednotlivá zařízení a jejich komponenty a související software, z nichž se tyto systémy skládají, na virtuálních stáncích vystavovatelů.

Virtuální IoT veletrh má své ročníky – aktualizuje se tedy s roční periodicitou.

Průvodce sekcemi veletrhu

Virtuální IoT veletrh zahrnuje

1)    Odvětvové sekce, zaměřené na konkrétní oblasti uplatnění IoT v každodenním životě,

2)    Průřezové sekce, prezentující produkty a řešení společná nebo podpůrná více oblastem uplatnění IoT.

Z hlediska virtuálních stánků a prezentovaných produktů nejsou tyto sekce striktně vymezené, slouží spíše pro snazší orientaci návštěvníka veletrhu. Specifickou průřezovou sekcí je Smart city, zahrnující vybrané vystavovatele z odvětvových sekcí s produkty zaměřenými na fungování chytrého města.

Odvětvové sekce veletrhu

Průmysl 4.0

Systémy využívající internet věcí pro efektivně řízenou průmyslovou výrobu s nasazením průmyslové automatizace a s optimalizací údržby výrobních strojů a zařízení (smart factory).

Energetika, sítě a městské služby

Systémy využívající internet věcí pro chytré energetické sítě, pro efektivní využívání obnovitelných zdrojů, pro optimalizaci spotřeby elektřiny, plynu a vody, pro chytré veřejné osvětlení, odpadové hospodářství a další městské služby.

Doprava a logistika

Systémy využívající internet věcí pro chytré řízení dopravy v pohybu a v klidu a pro podporu elektromobility, drážní dopravy, nákladní dopravy a logistiky, autonomního a semi-autonomního provozu vozidel a efektivní správy parku vozidel a dalších zařízení v dopravě.

Inteligentní budovy

Systémy využívající internet věcí pro zlepšení bezpečnosti a uživatelského komfortu v obytných, kancelářských, průmyslových a dalších budovách a uzavřených objektech, pro efektivní a ekologický provoz těchto budov a pro efektivní správu souvisejícího majetku.

Ochrana životního prostředí, správa zeleně a zemědělství

Systémy využívající internet věcí pro zlepšování a rozvoj vnějšího prostředí včetně ovzduší a zelených ploch, například vnější senzorické systémy emisí a hluku, systémy pro správu zeleně a zemědělství, apod. 

Ochrana osob, zdraví a majetku

Systémy využívající internet věcí pro ochranu osob, zdraví a majetku přesahující budovy a uzavřené objekty, například vnější dohledové systémy, komplexní protipožární systémy, varovné systémy pro krizové řízení, systémy pro vzdálenou podporu zdravotních a sociálních služeb apod.

Průřezové sekce veletrhu

Technická infrastruktura IoT

Sítě a související zařízení datové telekomunikační a radiokomunikační infrastruktury pro provoz internetu věcí. 

Software a informační podpora pro systémy IoT

Softwarové nástroje a víceúčelové informační systémy pro využití v aplikacích internetu věcí v různých oblastech.

Komponenty pro systémy IoT

Komponenty a dílčí celky pro zařízení využívající internet věcí v různých oblastech.

Smart city

Výběr systémů využívajících internet věcí pro vytváření inteligentních měst v oblasti energetiky a městských služeb (včetně souvisejících budov), městské mobility, ochrany a správy veřejného prostoru a podpory dalších funkcí města jako příjemného místa k životu.

Jak funguje Virtuální IoT veletrh

Virtuální IoT veletrh nabízí jednotným způsobem členěné virtuální stánky různých velikostí.

Tyto stánky se skládají z ikon-tlačítek s linkem na další podrobnosti, které si určí vystavovatel. Ikony-tlačítka se mohou vztahovat k produktům, projektům, referencím nebo dalším internetovým propojením s vystavovatelem dle jeho volby (například skrze link na kontaktní e-mail, kontaktní formulář nebo chat na stránkách vystavovatele).

Velikost stánku je dána počtem a grafickým rozvržením tlačítek. Virtuální IoT veletrh nabízí tři základní druhy stánků: Maxi, Standard a Eko. Pro tyto stánky jsou určeny základní ceny na roční období veletrhu. Vystavovatel může za příplatek přidat do svého stánku další tlačítka. Pro cenovou nabídku nás prosím kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

Virtuální stánky jsou umístěny podle jednotlivých tematických sekcí podle volby vystavovatele a doporučení provozovatele virtuálního veletrhu. Virtuální povaha veletrhu zároveň umožňuje podle potřeby zahrnout jeden stánek do více sekcí.  

Proč mít stánek na Virtuálním IoT veletrhu

Umístění Virtuálního IoT veletrhu: Virtuální veletrh je umístěn na portále www.proelektrotechniky.cz, který funguje od roku 2012 a těší se velkému zájmu profesionálů i zájemců z řad širší veřejnosti v oboru inovativních technologií. Tento portál má roční čtenost 30 000 unikátních návštěvníků. Právě tolik návštěvníků tedy může shlédnout produkty a řešení umístěné na Virtuálním IoT veletrhu.

Propagace Virtuálního IoT veletrhu: Zájem návštěvníků dále podpoří cílená propagace Virtuálního IoT veletrhu na jeho domovském portále i na sesterských stránkách www.smartcityvpraxi.cz, zaměřených na produkty a řešení pro inteligentní města – smart cities, a také formou zasílání newsletterů. Provozovatelem obou portálů je konzultační firma zaměřená na podporu inovativních řešení, pořádající konference na tato témata a disponující širokou databází vlastních kontaktů. Při kontaktech s odbornou veřejností v rámci své činnosti bude rovněž upozorňovat na Virtuální IoT veletrh a zde vystavované produkty a řešení.

Virtuální IoT veletrh versus prezentace produktů na internetových stránkách dodavatelů: Na rozdíl od propagace produktů a řešení na internetových stránkách dodavatelů, rozmanitě strukturovaných a graficky zpracovaných, má Virtuální IoT veletrh jednotný a jednoduchý systém a strukturu s tematickým členěním. Návštěvník se tedy snadno a rychle dostane od problému, na nějž hledá odpověď, k požadované informaci o produktu a jeho dodavateli, který tento problém řeší.

Virtuální IoT veletrh versus inzerce: Zatímco inzerce ve zkratce upozorní na dodavatele a klíčové přednosti jeho produktů a řešení, Virtuální IoT veletrh pomůže návštěvníku se v nich snadno zorientovat a získat další informace.

Virtuální IoT veletrh je virtuální: Virtuální IoT veletrh funguje v internetovém prostoru, a je tedy naprosto nezávislý na nepříznivých okolnostech vztahujících se například k omezením vynuceným mimořádnými událostmi nebo k ekonomickým podmínkám pořádání skutečných veletrhů. Také umístění stánku na virtuálním veletrhu je významně snazší a levnější než umístění stánku na skutečném veletrhu.

Virtuální IoT veletrh se stále rozvíjí: Zájem a další nápady Vás, vystavovatelů, nám pomohou tento virtuální veletrh rozšiřovat a dále upravovat, aby splnil Vaše aktuální a budoucí potřeby v oblasti marketingu Vašich produktů a řešení. Jsme tu pro Vás, jsme tu s Vámi a jsme otevření.

Provozovatel Virtuálního IoT veletrhu:

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
K podjezdu 596/18, 251 01 Říčany u Prahy
IČ: 41993594, DIČ: CZ6304051171, plátce DPH

Kontaktujte nás:

Ing. Pavla Slavíková, projektová manažerka

info@proelektrotechniky.cz

Tel. +420 323 631 119

www.proelektrotechniky.cz

www.smartcityvpraxi.cz

www.iot-veletrh.cz

 Konzultační služby Consulting Services
StreetLite od SEAK
IoT Platforma od ČEZ ESCO
Environmentální modul  od TESLA BLATNÁ
Sběrnicové řešení elektroinstalace od HDL Automation
Decentralizovaná řešení pro automatizaci od Murrelektronik
Nejmenší a nejlehčí nositelná čtečka
Systémová automatizace budov Myjordomus
Čidla kvality vzduchu Protronix


Consulting Services
SEAK
ČEZ ESCO
TESLA BLATNÁ
HDL Automation
Murrelektronik
T-TRADING
SCHMACHTL
MyMight
Protronix