Odvětvové sekce veletrhu

Konkrétní oblasti uplatnění IoT v každodenním životě


Průmysl 4.0

Systémy využívající internet věcí pro efektivně řízenou průmyslovou výrobu s nasazením průmyslové automatizace a s optimalizací údržby výrobních strojů a zařízení (smart factory).


Energetika, sítě a městské služby

Systémy využívající internet věcí pro chytré energetické sítě, pro efektivní využívání obnovitelných zdrojů, pro optimalizaci spotřeby elektřiny, plynu a vody, pro chytré veřejné osvětlení, odpadové hospodářství a další městské služby.


Doprava a logistika


Inteligentní budovy


Ochrana životního prostředí, správa zeleně a zemědělstvíOchrana osob, zdraví a majetku

Systémy využívající internet věcí pro ochranu osob, zdraví a majetku přesahující budovy a uzavřené objekty, například vnější dohledové systémy, komplexní protipožární systémy, varovné systémy pro krizové řízení, systémy pro vzdálenou podporu zdravotních a sociálních služeb apod.


Průřezové sekce veletrhu

Produkty a řešení společná nebo podpůrná více oblastem uplatnění IoT


Komponenty pro systémy IoT

Komponenty a dílčí celky pro zařízení využívající internet věcí v různých oblastech.


Smart city

Výběr systémů využívajících internet věcí pro vytváření inteligentních měst v oblasti energetiky a městských služeb (včetně souvisejících budov), městské mobility, ochrany a správy veřejného prostoru a podpory dalších funkcí města jako příjemného místa k životu.
Konzultační služby Consulting Services
StreetLite od SEAK
IoT Platforma od ČEZ ESCO
Environmentální modul  od TESLA BLATNÁ
Sběrnicové řešení elektroinstalace od HDL Automation
Decentralizovaná řešení pro automatizaci od Murrelektronik
Nejmenší a nejlehčí nositelná čtečka
Systémová automatizace budov Myjordomus
Čidla kvality vzduchu Protronix


Consulting Services
SEAK
ČEZ ESCO
TESLA BLATNÁ
HDL Automation
Murrelektronik
T-TRADING
SCHMACHTL
MyMight
Protronix