Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
První evropská univerzální napájecí stanice pro vyhlídkové lodě v Hamburku

25.7.2014 I když loď stojí v přístavu, často běží naplno její dieselgenerátor kvůli zajištění elektřiny pro lodní spotřebiče. Obzvláště nepříjemný je tento problém u výletních lodí, které tak zamořují lodní terminál svými výfukovými plyny a vypouštějí do ovzduší emise škodlivých látek. Připojení lodí na stacionární zdroj elektřiny po dobu jejich pobytu v přístavu však zpravidla brání nejednotnost jejich palubních elektrických systémů. Jak byla v červenci 2014 informována široká veřejnost, Správa přístavu Hamburk pověřila vyřešením tohoto problému společnost Siemens, která do jara roku 2015 dodá technologii pro napájení výletních lodí všech velikostí a elektrických systémů pro terminál Hamburk Altona. Jde o první takovýto napájecí systém v Evropě.

Navrhovaný napájecí systém (viz obrázek) má výkon 12 MW (resp. výrobcem udávaný zdánlivý výkon 12 MVA) a používá patentovanou mobilní robotickou ruku speciálně konstruovanou pro použití u lodí stojících v přístavu. Hlavní součástí systému je frekvenční konvertor s řídicím software, který přizpůsobí frekvenci místí distribuční sítě v přístavu elektrickému systému dané lodi.

Tento modulární napájecí systém pokrývá všechny požadované rozsahy výkonu používané v lodním průmyslu a vyhovuje oběma ve světě běžným frekvencím (50 a 60 Hz) i potřebným úrovním napětí. Nabízí tedy rozsah napětí 6 kV nebo 10 kV při 50 Hz a 6,6 kV nebo 11 kV při 60 Hz. Přístavní frekvence 50 Hz je tak například převedena na lodní frekvenci 60 Hz pomocí dvou konvertorů vzájemně propojeným stejnosměrně. Napájecí technologie Siemens tak obě navzájem odlišné sítě, lodní a přístavní, propojí a zároveň harmonizuje.

Napájecí technologie má speciálně konstruovaný kabelový systém pro výletní lodě, který poskytuje rychlé, snadné a flexibilní propojení mezi lodí a přístavem, přičemž zohledňuje i pohyb lodi při přílivu a odlivu. Systém má vlastní pohon a může být podle potřeby řízen automaticky z lodě, tudíž nevyžaduje žádný k tomu určený přístavní personál.  Vysoce odolný kabel, v tomto případě dlouhý 300 m, je vedený v betonovém žlabu podél mola, jehož ocelové víko snadno unese váhu těžké přístavní techniky nebo autobusů s výletníky bez jakýchkoliv omezení jejich pohybu. Robotická ruka zasune napájecí konektory a komunikační propojení do lodi otevřeným víkem. Není-li napájecí systém používán, je bezpečně uložen v betonové budově odolné proti vlivům moře, čímž zaručuje volný pohyb návštěvníků v přístavu.

Transformátor na straně směrem k lodi zajišťuje galvanickou izolaci mezi rozvody na lodi a na břehu podle normy IEC 80005-1. Systém kromě toho vyhovuje potřebným mezinárodním normám IEC/ISO/IEEE 80005-1 (nízkonapěťové kabelové propojení lodě a přístavu) a IEC 62613-2 (konektory a zásuvky).

Celá zakázka je řešena jako dodávka na klíč v celkové ceně cca 8,5 mil. €. Siemens jako hlavní dodavatel zároveň vyrobí středně- a nízkonapěťové rozvodny, transformátory, systém požární bezpečnosti a ventilaci a klimatizaci budovy, v níž je napájecí systém umístěn. Jeho partnerem při vývoji a dodání tohoto unikátního zařízení je společnost Stemmann Technik in Schüttorf.

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © Siemens

Další informace zde

Přečtěte si také:

Maritime Link: HVDC spojení pro „zelenou“ energii z New Foundlandu

23.7.2014 Kanadský poloostrov Labrador a ostrov Newfoundland s vodními a větrnými elektrárnami získají zcela nové energetické propojení systémem HVDC (vysokonapěťový stejnosměrný přenos) s kanadskou pevninou v provincii Nové Skotsko (Nova Scotia). Zakázku na tento energetický systém získala začátkem července 2014 společnost ABB, zkušený dodavatel HVDC technologií 


H2BER: Berlínský vodíkový multienergetický projekt

22.7.2014 Koncem května 2014 byl za účasti zástupkyně spolkové vlády slavnostně zahájen provoz multienergetické vodíkové plnicí stanice v Berlíně-Schönefeldu, vybudované v rámci projektu H2BER. Základní strukturu tohoto projektu ukazuje obrázek  


Inteligentní měnírna HESOP na příměstské tramvaji v Miláně

21.7.2014 Jako součást projektu komplexní modernizace příměstské tramvaje Milán – Desio – Seregno dodá společnost Alstom také inteligentní měnírnu HESOP, o níž jsme na našem portále psali již loni v souvislosti s jejím uplatněním v Londýnském metru . O tomto italském modernizačním projektu byla široká odborná veřejnost informována v červenci 2014. 


Palubní stejnosměrná síť ABB šetří palivo, hluk i prostor na lodi

26.6.2014 Nezávislé testy potvrdily v červnu 2014, že použití stejnosměrné rozvodné sítě ABB On Board DC Grid na lodích s diesel-elektrickým pohonem přispívá k významným úsporám paliva, hluku i lodního prostoru. Testování proběhlo na lodi Dina Star, patřící norské společnosti Myklebusthaug Management, která ji používá k zásobování ropných plošin. Tuto 94 m dlouhou loď pohánějí dvě elektrické jednotky Rolls Royce Azipull s tlačnými lodními šrouby o výkonu 2350 kW. 


Maglev Chuo Shinkansen: budování 286km magnetické dráhy začne již letos

22.5.2014 Jak byla v květnu 2014 informována světová veřejnost, začne již v tomto roce budování japonské magnetické rychlodráhy (maglev) Chuo Shinkansen mezi Tokiem a městem Nagoya, jejíž celková délka bude 286 km a vlaky zde pojedou rychlostí více než 400 km/h. Magnetická rychlodráha patří japonské železniční společnosti JR Central a její první 43km úsek se již používá k testování vlaků. 


E-mobilita na moři: LNG a elektromotor poprvé na finském ledoborci

20.5.2014 Nový finský ledoborec, který se právě staví v loděnicích Arctech Helsinki pro Finskou dopravní agenturu (FTA), bude mít pohon kombinující ekologickou čistotu, dostatečnou nezávislost a výborné provozní a manévrovací vlastnosti. Jeho základem bude elektrická pohonná jednotka Azipod® od společnosti ABB. Zdrojem elektřiny bude generátor poháněný stlačeným zemním plynem (LNG), který představuje ekologickou alternativu ke standardnímu dieselovému zdroji. 


LED osvětlení šetří energii tramvají v Innsbrucku

29.4.2014 Provozovatel městské dopravy v rakouském Innsbrucku, podnik IVB, seznámil v dubnu 2014 širokou odbornou veřejnost s tramvajemi Bombardier Flexity, jejichž vnitřní i vnější osvětlení je zajišťováno LED světelnými zdroji. První z těchto tramvají byla uvedena do provozu na konci března 2014. 


Brněnské elektrolodě: 68 let netradiční elektromobility v ČR

18.4.2014 Druhou dubnovou sobotu 2014 byla v přístavu Bystrc na Brněnské přehradě zahájena již 68. plavební sezóna vyhlídkových lodí Dopravního podniku města Brna (DPMB), k jejichž pohonu slouží výhradně elektromotor. Tato ekologická, příjemně tichá a technicky zajímavá lodní doprava je přes svoji dlouhou historii – nebo možná právě kvůli ní – poměrně málo prezentovaná mezi naší odbornou i laickou veřejností zabývající se problematikou elektromobility. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services