Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Měřicí přístroje Sonel

7.3.3013 Společnost AMT měřicí technika, přímý autorizovaný distributor Sonel, představuje měřicí přístroje od tohoto výrobce, které pokrývají nejen širokou oblast revizních měření, ale zahrnují i digitální standardní a klešťové multimetry, luxmetry (s automatickým a manuálním záznamem hodnot do vnitřní paměti a vyhodnocením dle EN12464), teploměry a v poslední době i termokamery s pokročilými funkcemi Infra Fusion. Přístroje se vyznačují velmi kvalitním provedením, splňují příslušné normy, zejména ČSN EN 61557, jsou dodávány s kalibračními listy o prvotní kalibraci prováděné u výrobce. 


        Obr. 1 MPI 530

Mezi sdružené revizní přístroje lze zařadit typy MPI 520, MPI 525 a MPI 530. Přístroje měří stejnosměrná a střídavá napětí, kmitočet, proudy (klešťovým převodníkem), činný, jalový, zdánlivý výkon a účiník. Oblast revizních měření pokrývá měření izolačních odporů testovacím napětím od 50 do 1000 V/2500 V, zemních odporů sondami a kleštěmi (MPI 530), impedance ochranné smyčky (ZL-PE, ZL-N, ZL-L) s rozlišením 0,01 Ω. Samozřejmostí je výpočet zkratového proudu IK, zobrazení odporu ochranné smyčky RS a reaktance XS. Ochranná smyčka je měřena také bez vybavení proudového chrániče. Měření proudových chráničů může být provedeno u chráničů typu A, AC a B (chrániče typu B představují nadstandardní řešení). Měření probíhá samozřejmě dle ČSN EN 61557, takže je není nutno blíže popisovat, podobně jako měření pospojování proudem 200 mA, popřípadě měření malým proudem 8 mA. Přístroj MPI 530 vyhodnocuje také harmonické složky napětí a proudů do 40-té. Přístroje komunikují po rozhraní USB. Naměřené hodnoty mohou být uchovány ve vnitřní segmentované paměti, u přístroje MPI 530 lze provádět záznam v reálném čase. 

Kombinovaný měřicí přístroj MPI 505 umožňuje provádět dle ČSN EN 61557 měření izolačních odporů (100 až 1000 V) a impedance ochranné smyčky s výpočtem zkratového proudu a reálné a imaginární části impedance smyčky. Přístroj testuje také proudové chrániče typu A, AC, malé a přechodové odpory proudem 200 mA, je vybaven vnitřní pamětí, která umožňuje zaznamenat 999 sad měření a po rozhraní USB umožňuje přenášet naměřené hodnoty do počítače. Kromě vysokých užitných vlastností a velmi příznivé ceny je u přístroje MPI 505 zajímavě řešen design. Standardně jsou revizní přístroje během měření zavěšeny na řemeni, MPI 505 lze držet v jedné ruce a palcem téže ruky ovládat tlačítko TEST měření.

Obr. 2 MPI 505

Testování proudových chráničů a impedance ochranné smyčky umožňuje provádět také revizní přístroj MPI 502. Přístroj testuje manuálně nebo automaticky proudové chrániče typu A, AC. Impedance smyčky je měřena s dodatečným výpočtem zkratového proudu a rozložením naměřené impedance do reálné a imaginární složky. Vnitřní paměť umožňuje uchovat 999 měření, která lze přenést po bezdrátovém rozhraní do počítače (modul OR1).

Obr. 3 MPI 502

Samostatné měření proudových chráničů typů A, B, AC provádí revizní přístroj MRP 201, který nahrazuje dříve používaný typ MRP 200.

Standardní dodávka obsahuje přístroj, brašnu, kabel USB, sadu na měření zemních odporů sondami a příslušné návody včetně kalibračního listu.

Více informací najdete na www.amt.cz

Přečtěte si také další související články z rubriky Měřicí technika

GE Mentor EM: ruční elektromagnetické testovací zařízení usnadňuje práci technikům

24.4.2014 Společnost General Electric představila v polovině dubna 2014 odborné veřejnosti pod obchodním názvem GE Mentor EM ruční elektromagnetické testovací zařízení, které významně usnadňuje práci technikům při inspekcích. Toto zařízení využívá tzv. vířivých proudů, indukovaných ve výrobku magnetickým polem. Diskontinuita ve sledovaném materiálu mění intenzitu a průběh tohoto proudu, a tím ukazuje vady v materiálu. 


Přenosný monitor síťového napětí, třída A – MEg38/C

24.3.2014 Společnost MEgA – Měřící Energetické Aparáty představila na veletrhu AMPER 2014 přenosný monitor síťového napětí MEg38/C, který měří bez přerušení a bez mezer čtyři napětí a čtyři proudy na hladině nn, vn i vvn. Realizuje funkci záznam a funkci analýza kvality napětí, které provádí současně. 


Sitrans LG: nová řada přístrojů pro měření hladiny pomocí radaru s řízenou vlnou

21.1.2014 Siemens uvedl v polovině ledna 2014 na trh novou řadu hladinoměrů Sitrans LG, pracující na principu radaru s vedenou vlnou pro krátké a střední vzdálenosti měření. Při něm jsou vysokofrekvenční mikrovlnné pulsy přenášeny pomocí tyče nebo kabelu, a umožňují tak měření s přesností 2 mm v nejrůznějších nepříznivých prostředích, jako jsou korozivní výpary, pára, pěna, nestálá hladina, případně v kapalinách s velkou viskozitou nebo proměnlivou hustotou. 


BME280: první integrovaný senzor teploty, tlaku a vlhkosti

9.1.2014 Společnost Bosch Sensortec představila na začátku roku 2014 unikátní produkt: BME280 Integrated Environmental Unit (integrovaná jednotka pro prostředí), který jako první na světě sdružuje do jednoho senzoru měření teploty, tlaku a vlhkosti. Tento senzor je nyní k dispozici omezenému  okruhu zákazníků. Analyzátor výkonů Tektronix PA4000 v nabídce AMT měřicí technika

16.4.2013 Společnost Tektronix představuje prostřednictvím autorizovaného distrïbutora AMT měřicí techniky, spol. s r.o., unikátní analyzátor výkonů (vzhledem k množství měřených parametrů spíše analyzátor kvality energie), vyznačující se mnoha speciálními funkcemi, které jej zřetelně oddělují od standardních analyzátorů pracujících v omezeném kmitočtovém pásmu 50‒60 Hz. 


GOCE: první seismometr na oběžné dráze

10.3.2013 Družice GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) je družicí Evropské vesmírné agentury ESA, jejímž posláním je velmi podrobně mapovat gravitační pole planety Země. Na oběžnou dráhu byla vypuštěna v roce 2009 a krouží zde ve výši cca 270 km nad zemským povrchem, nejníže ze všech družic. Při vyhodnocování výsledků měření se začátkem března 2013 ukázala překvapivá věc: Tato družice zachytila zvukové vlny ze zemětřesení v Japonsku v březnu 2011. Toto zjištění znamená průlom v seismologii 


Multilin A60: ochrana zařízení proti elektrickému oblouku

7.2.2013 Při náhodném vzniku elektrického oblouku mezi nechráněnými vodiči v zařízení vzroste během méně než tisíciny vteřiny teplota až na 20 000 °C. Při této teplotě se mění měď ve vodiči na plazmu, která prudce expanduje a zvětší svůj objem více než 60 000krát. Výsledkem je vážná porucha zařízení, která podle okolností může znamenat i ohrožení či ztráty lidských životů. Aby se takovýmto událostem předešlo, je třeba co nejrychleji detekovat vznik elektrického oblouku a zařízení okamžitě odpojit. S účinným řešením v podobě detektoru Multilin A60™ přichází společnost General Electric. ...->


CryoSat: Měření ledovců radarovým výškoměrem

8.1.2013 Koncem roku 2012 ukončila svoji misi družice CryoSat, vypuštěná Evropskou kosmickou agenturou ESA na oběžnou dráhu v roce 2010. Družice CryoSat byla vyvinuta k tomu, aby měřila tloušťku polárních ledovců a sklon povrchu pevninských ledovců v Antarktidě, Grónsku a v horských oblastech.  ...->


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services