Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Analyzátor výkonů Tektronix PA4000 v nabídce AMT měřicí technika

16.4.2013 Společnost Tektronix představuje prostřednictvím autorizovaného distrïbutora AMT měřicí techniky, spol. s r.o., unikátní analyzátor výkonů (vzhledem k množství měřených parametrů spíše analyzátor kvality energie), vyznačující se mnoha speciálními funkcemi, které jej zřetelně oddělují od standardních analyzátorů pracujících v omezeném kmitočtovém pásmu 50‒60 Hz.

Aplikace několika patentovaných technologií společnosti Tektronix při vývoji přístroje rozšiřuje možnosti měření a analýzy v širokém kmitočtovém pásmu a zařazuje přístroj na přední místo současných analyzátorů.

Především aplikace speciálního bočníku (Spiral Shunt) zaručuje reprodukovatelnou lineární odezvu vstupních proudů v širokém kmitočtovém pásmu. Spirální konstrukce bočníku minimalizuje indukčnosti (vzhledem k již uvedenému kmitočtovému pásmu), zlepšuje teplotní závislosti a umožňuje větší přetížení bočníku. Proudový vstup výkonového analyzátoru PV4000 je rozdělen do dvou základních měřicích rozsahů. Nižší pro měření proudů od 0,0025 do 1 A (max. 5 A) a vyšší pro měření proudů od 0,1 do 30 A (max. 200 A).

Analyzátor PV4000 umožňuje také volbu speciálních režimů měření, např. PWM motor, Ballast mód, Integrator mód apod. Tyto režimy umožňují měření nestandardních průběhů, použití filtrů, synchronizaci modulovaných průběhů atd.

Čtyř-vstupové provedení analyzátoru PV4000 umožňuje analyzovat v reálném čase průběhy v několika fázích, v silnoproudých měřeních lze měřit průběhy jak v jednotlivých fázích (L1, L2, L3), tak ve vodiči N. Měření jsou prováděna, díky speciálnímu provedení bočníků, s velmi vysokou přesností na základních rozsazích a to až 0,04 %.

Jak bylo uvedeno výše, přístroj je označován jako analyzátor výkonů. Měří tedy činný, jalový, zdánlivý výkon a účiník v kmitočtovém pásmu DC až 1 MHz. Stejnosměrná a střídavá napětí jsou měřena také v kmitočtovém pásmu DC až 1 MHz, napěťové rozsahy pokrývají pásmo od 2 V do 1 kV (max. přetížení až 2 kV). Činitel výkyvu měřených průběhů (napětí a proud) může být, při deklarovaných přesnostech, až 10 (u nezkreslených sinusových průběhů je činitel výkyvu 1,41). Analyzátor měří také maximální kladné a záporné hodnoty napětí a proudů, výše uvedený činitel výkyvu, činnou a jalovou energii, kmitočet a další veličiny související s kompletní analýzou laboratorních a silnoproudých měření.

Další význačnou vlastností přístroje je rozsah měření harmonických složek. Standardní analyzátory a přístroje pro revizní techniky měří harmonické složky do 50té. Analyzátor Tektronix PV4000 měří v reálném čase (současně s jinými parametry) jak harmonické složky až do 100té, tak celkové harmonické zkreslení (THD). U harmonických složek není měřena pouze amplituda, jak je obvyklé, ale i fáze a výkon, což jsou kritické veličiny např. při analýze ztrát v rotačních strojích. Přesnosti měření harmonických složek napětí a proudů jsou výrobcem deklarovány až do 1 MHz (v celém kmitočtovém pásmu analyzátoru).

Standardně je přístroj dodáván s rozhraním RS232, USB a Ethernet. Paralelní sběrnice GPIB je řešena formou příslušenství (OPT). Naměřené veličiny lze přenášet také přímo na USB disk. Součástí komunikace je také PC software.

Použití analyzátoru PV4000 je velmi široké, od základních měření v laboratořích po náročné průmyslové aplikace, jako např. analýza frekvenčních měničů, motorů, UPS zdrojů, parametrů sítě, elektrických pohonů, apod.

Bližší technické informace k celému sortimentu měřicí techniky Tektronix lze získat zde

Foto: AMT

nformace zde

Přečtěte si také další související články z rubriky Měřicí technika

GE Mentor EM: ruční elektromagnetické testovací zařízení usnadňuje práci technikům

24.4.2014 Společnost General Electric představila v polovině dubna 2014 odborné veřejnosti pod obchodním názvem GE Mentor EM ruční elektromagnetické testovací zařízení, které významně usnadňuje práci technikům při inspekcích. Toto zařízení využívá tzv. vířivých proudů, indukovaných ve výrobku magnetickým polem. Diskontinuita ve sledovaném materiálu mění intenzitu a průběh tohoto proudu, a tím ukazuje vady v materiálu. 


Přenosný monitor síťového napětí, třída A – MEg38/C

24.3.2014 Společnost MEgA – Měřící Energetické Aparáty představila na veletrhu AMPER 2014 přenosný monitor síťového napětí MEg38/C, který měří bez přerušení a bez mezer čtyři napětí a čtyři proudy na hladině nn, vn i vvn. Realizuje funkci záznam a funkci analýza kvality napětí, které provádí současně. 


Sitrans LG: nová řada přístrojů pro měření hladiny pomocí radaru s řízenou vlnou

21.1.2014 Siemens uvedl v polovině ledna 2014 na trh novou řadu hladinoměrů Sitrans LG, pracující na principu radaru s vedenou vlnou pro krátké a střední vzdálenosti měření. Při něm jsou vysokofrekvenční mikrovlnné pulsy přenášeny pomocí tyče nebo kabelu, a umožňují tak měření s přesností 2 mm v nejrůznějších nepříznivých prostředích, jako jsou korozivní výpary, pára, pěna, nestálá hladina, případně v kapalinách s velkou viskozitou nebo proměnlivou hustotou. 


BME280: první integrovaný senzor teploty, tlaku a vlhkosti

9.1.2014 Společnost Bosch Sensortec představila na začátku roku 2014 unikátní produkt: BME280 Integrated Environmental Unit (integrovaná jednotka pro prostředí), který jako první na světě sdružuje do jednoho senzoru měření teploty, tlaku a vlhkosti. Tento senzor je nyní k dispozici omezenému  okruhu zákazníků. GOCE: první seismometr na oběžné dráze

10.3.2013 Družice GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) je družicí Evropské vesmírné agentury ESA, jejímž posláním je velmi podrobně mapovat gravitační pole planety Země. Na oběžnou dráhu byla vypuštěna v roce 2009 a krouží zde ve výši cca 270 km nad zemským povrchem, nejníže ze všech družic. Při vyhodnocování výsledků měření se začátkem března 2013 ukázala překvapivá věc: Tato družice zachytila zvukové vlny ze zemětřesení v Japonsku v březnu 2011. Toto zjištění znamená průlom v seismologii 


Měřicí přístroje Sonel

7.3.3013 Společnost AMT měřicí technika, přímý autorizovaný distributor Sonel, představuje měřicí přístroje od tohoto výrobce, které pokrývají nejen širokou oblast revizních měření, ale zahrnují i digitální standardní a klešťové multimetry, luxmetry (s automatickým a manuálním záznamem hodnot do vnitřní paměti a vyhodnocením dle EN12464), teploměry a v poslední době i termokamery s pokročilými funkcemi Infra Fusion. Přístroje se vyznačují velmi kvalitním provedením  


Multilin A60: ochrana zařízení proti elektrickému oblouku

7.2.2013 Při náhodném vzniku elektrického oblouku mezi nechráněnými vodiči v zařízení vzroste během méně než tisíciny vteřiny teplota až na 20 000 °C. Při této teplotě se mění měď ve vodiči na plazmu, která prudce expanduje a zvětší svůj objem více než 60 000krát. Výsledkem je vážná porucha zařízení, která podle okolností může znamenat i ohrožení či ztráty lidských životů. Aby se takovýmto událostem předešlo, je třeba co nejrychleji detekovat vznik elektrického oblouku a zařízení okamžitě odpojit. S účinným řešením v podobě detektoru Multilin A60™ přichází společnost General Electric. ...->


CryoSat: Měření ledovců radarovým výškoměrem

8.1.2013 Koncem roku 2012 ukončila svoji misi družice CryoSat, vypuštěná Evropskou kosmickou agenturou ESA na oběžnou dráhu v roce 2010. Družice CryoSat byla vyvinuta k tomu, aby měřila tloušťku polárních ledovců a sklon povrchu pevninských ledovců v Antarktidě, Grónsku a v horských oblastech.  ...->


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services