Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Čtyřicet modernizovaných soustrojí vodních elektráren, 5% navýšení účinnosti: úspěšná bilance rozvoje obnovitelných zdrojů energie v ČR

11.11.2020 Čistá elektřina pro další tisíce domácností, prodloužení životnosti o další dekády, spolehlivější, bezpečnější a ekologičtější provoz a významná úspora cenné vody – to jsou hlavní výsledky modernizace zhruba čtyřiceti soustrojí vodních elektráren Skupiny ČEZ za posledních 15 let. Modernizovaný a odolnější vůči kybernetickým hrozbám je také dispečink elektráren tzv. Vltavské kaskády. O zajímavých podrobnostech této úspěšné bilance informovala skupina ČEZ odbornou veřejnost koncem října 2020.

Lipno, Slapy, Kamýk (viz foto rotoru výše), Mohelno, Vrané nad Vltavou, přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, Dlouhé stráně a Štěchovice nebo malé vodní elektrárny v Hradci Králové, Pardubicích a na brněnské přehradě. To je jen výběr ze seznamu vodních elektráren Skupiny ČEZ, které v uplynulých 15 letech prošly komplexní modernizací, největší podobnou akcí v historii české hydroenergetiky. Omlazovací kúra za více než 3 mld. Kč dosud proběhla na 38 soustrojích 22 elektráren ČEZ po celé České republice. Celkový výkon modernizovaných soustrojí činí 1425 MW, tj. zhruba tři čtvrtiny výkonu jaderné elektrárny Dukovany. Při konstantních hydrologických poměrech vyrobí modernizovaná soustrojí ročně o desítky milionů kilowatthodin ekologické elektřiny více, a to bez nutnosti výstavby dalších obnovitelných zdrojů v nových lokalitách.

Modernizační akce těží z nejnovějších poznatků vědy a techniky při konstrukci nových strojních i elektrických komponent soustrojí. Úplnou výměnou nebo „repasováním“ prochází většina prvků včetně těch největších – oběžných kol turbín, rotorů a statorů generátorů, řídicích systémů atd. Díky tomu navýší elektrárny svou průměrnou účinnost až o cca 5 %. Dokáží tak následně vyrobit stejné množství elektřiny z menšího objemu stále cennější vody.

Vodní elektrárny jsou také v rámci energetické soustavy ceněné díky své schopnosti dosáhnout plného výkonu po zhruba dvou minutách od startu, a dodat tak do sítě okamžitý výkon. Právě proto je ovšem třeba investovat do zvyšování jejich spolehlivosti a bezpečnosti provozu.

Vodní elektrárny s modernizovanými soustrojími mohou české energetice spolehlivě sloužit další desítky let a být její pevnou oporou v nové bezemisní éře. Splňují i přísná ekologická kritéria. V rámci modernizací totiž dochází mj. ke změně hydraulického ovládání soustrojí a rychlozávěrů z nízkotlaké na vysokotlakou hydrauliku, jako je tomu například u právě dokončované akce na soustrojí TG2 vodní elektrárny Kamýk. Díky tomu klesne v každém soustrojí objem provozní olejové náplně v regulaci turbín z původních tisíců litrů na desetinu.

Nedílnou součástí těchto akcí bylo v roce 2020 spuštění nového centrálního dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích, modernizovaného nákladem 6 mil. Kč. Štěchovičtí dispečeři řídí provoz elektráren Vltavské kaskády o úhrnném výkonu 720 MW, což odpovídá zhruba třem čtvrtinám jednoho bloku jaderné elektrárny Temelín. Dispečink nyní splňuje veškeré zpřísněné požadavky Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost z hlediska odolnosti proti kybernetickým hrozbám, umožní zkrácení reakční doby a vyhoví i náročnějším požadavkům energetického dispečinku provozovatele české přenosové soustavy ČEPS na plnění podpůrných služeb, které postupně budou vstupovat v platnost.

ČEZ, redakčně upraveno

Foto © ČEZ

Další informace zde

Přečtěte si také:

„Velké vodní baterie“ jsou stále potřebnější: využívání přečerpávacích elektráren se za posledních deset let zdvojnásobilo

7.8.2020 Přečerpávací elektrárny slouží v energetické soustavě jako velké baterie schopné pokrývat jednorázovou poptávku po energii. Jejich využívání průběžně roste v souvislosti s pokračující decentralizací energetiky a s růstem kapacit kogeneračních jednotek a obnovitelných zdrojů. Odpovídá tomu i nárůst jejich provozu v meziročním i v dlouhodobějším srovnání. O podrobnostech byla odborná veřejnost informována v srpnu 2020. 


Provoz vodních elektráren vltavské kaskády řídí modernizovaný dispečink

10.6.2020 Energetický trh prochází dynamickými změnami a koordinace výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektřiny vyžaduje stále kvalitnější řízení. Nárůst podílu obnovitelných zdrojů a celkový trend decentralizace energetiky je příležitostí i výzvou. Roste mimo jiné důležitost spolehlivého a pružného dispečerského řízení vodních elektráren Vltavské kaskády ale i přečerpávacích elektráren. Splnit tento úkol napomáhá zmodernizovaný centrální dispečink vodních elektráren ve Štěchovicích, o němž byla odborná veřejnost informována v červnu 2020. 


Modernizace vodní elektrárny Slapy jde do finiše

28.5.2020 Vodní elektrárna Slapy bude brzy ze dvou třetin „jako nová“. Dokončení již dříve avizované modernizace soustrojí TG1 se v květnu 2020 dostalo do poslední etapy. Po skončení akce v létě téhož roku se zvýší účinnost této části elektrárny o cca 4 %, což přinese nárůst roční produkce o 10 mil. kWh. 


Vodní elektrárny Vltavské kaskády vyrobily v roce 2019 elektřinu odpovídající spotřebě 258 000 domácností

3.3.2020 Vodní elektrárny patří k důležitým obnovitelným zdrojům elektrické energie v České republice. Významný podíl mají elektrárny tzv. Vltavské kaskády, provozované skupinou ČEZ. Ta v únoru 2020 prezentovala zajímavé výsledky této energetické soustavy v roce 2019. 


Black start: při zotavení české energetiky z případného blackoutu pomůže přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

8.11.2019 Ačkoli má Česká republika velmi robustní přenosovou síť, ani jí se nevyhýbá hrozba plošného výpadku v dodávkách elektřiny, tzv. blackoutu. V takovémto případě by mohla sehrát významnou roli přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně. Od roku 2019 má tato elektrárna od provozovatele české přenosové soustavy, společnosti ČEPS, certifikaci na službu start ze tmy neboli black start. Jak byla v listopadu 2019 informována odborná veřejnost, v případě blackoutu by tak umožnila obnovit napětí v přenosové soustavě takzvaným podáním napětí do Elektrárny Chvaletice. 


Embodied energy: nová technologie pro malé vodní elektrárny

7.8.2019 „Emrgy“ je anglický akronym pro „embodied energy“, tedy doslova „včleněnou energii“. Psáno s velkým písmenem na začátku, je to název inovativní firmy z americké Atlanty, která přichází s kompletním reinženýringem pohonu malých vodních elektráren ve výkonové škále do 1 MW. Komerční využití této technologie dostalo v červnu 2019 nový rozměr, když Emrgy podepsala dohodu se společností GE Renewable Energy ze skupiny General Electric na využívání technologie Emrgy v řešeních, dodávaných GE Renewable Energy na světových trzích. 


GE Renewable Energy zdokonaluje prediktivní údržbu ve španělských vodních elektrárnách

28.6.2019 Nedostatečná nebo zanedbávaná údržba zařízení vede k vyšším provozním nákladům a také k nepředvídatelným poruchám spojeným s významnými úniky tržeb. Nadbytečná údržba naproti tomu vede ke zbytečným odstávkám, které mají rovněž za následek úniky tržeb. Řešením je prediktivní údržba, tedy údržba podle očekávaného stavu zařízení a rizik jeho poruch. Toto obecné pravidlo platí i pro vodní elektrárny, a proto je i zde prediktivní údržba stále více na pořadu dne. Důkazem je smlouva mezi španělským provozovatelem vodních elektráren Enel Green Power (EGP) a společností GE Renewable Energy ze skupiny General Electric na tříletou dodávku odborných služeb prediktivního provozu a údržby uzavřená v červnu 2019. 


Inteligentní energetický management vodárenské společnosti snižuje provozní náklady

25.5.2017 Vodní hospodářství a energetika jsou nezřídka spojovány v tom směru, že čističky odpadních vod mohou produkovat bioplyn využívaný dále jako obnovitelný zdroj energie. Pravda je nicméně taková, že zařízení pro úpravu a čištění vody jsou především sama spotřebitelem elektrické energie, která tvoří významnou část jejich provozních nákladů. Na pomoc jejich snižování přichází společnost ABB s inteligentním energetickým managementem založeným na platformě Ability™. V květnu 2017 k tomu úspěšně realizovala pilotní projekt v italské vodárenské společnosti Consorzio di Bonifica Veronese (CBV). 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services