Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
SIGFOX: globální síť internetu věcí expanduje a investuje do dalšího rozvoje

21.12.2016 Síť internetu věcí SIGFOX, sídlící ve Francii a reprezentovaná v ČR společností SimpleCell Networks, oznámila začátkem prosince 2016 nové investice s cílem expandovat do dalších zemí. V roce 2018 má v plánu provoz v 60 zemí světa a zároveň dosažení finančního bodu zvratu ze ztráty do zisku.

Během pouhých pěti let se podařilo vybudovat SIGFOX jako jedinečnou bezdrátovou síť, poskytující jednoduchou a efektivní konektivitu nejrůznějším koncovým uživatelům propojeným v cloudu. Koncových bodů sítě SIGFOX je dnes po celém světě více než 10 miliónů v cca 30 zemích. Efektivní provoz sítě je možný zejména díky nízkým nákladům celého systému i jednotlivých zařízení.

Příkladem koncového zařízení sítě SIGFOX, známým v českém prostředí, je modem SIMPLE, který má spotřebu při vysílání jen 5 – 45mA a v klidu nemá spotřebu žádnou. Zařízení se SIGFOX tak vydrží na baterii 5 až 15 let, v porovnání s cca měsíční výdrží při použití GSM Data či s WiFi modemem. Modem je řádově levnější než ostatní technologie a cena předplatného za data, vzhledem k použití bezlicenčního pásma, je nižší než u přenosu dat v síti mobilních telefonů GSM. Zároveň prudce klesá cena instalace a vývoje aplikací.

Dalším charakteristickým rysem přenosových sítí pro internet věcí, který zlevňuje jejich provoz, je relativně malá přenosová rychlost 100 bitů/sec, pro tento účel však plně postačující. Tato malá rychlost je více než převážena právě jednoduchým a robustním zařízením a levnějším provozem oproti klasickému přenosu dat po mobilní síti GSM.

Hlavním hnacím motorem pro rozvoj internetu věcí jsou změny v organizaci průmyslové výroby, označované jako Industry 4.0. Vestavěné počítače zde nejen kontrolují výrobu, ale také komunikují mezi sebou navzájem a díky identifikační technologii RFID „komunikují“ také s materiálem a výrobky.

Důležité místo má internet věcí v případě prediktivní, či rizikově orientované údržby zařízení. Příznaky budoucí větší poruchy totiž zpravidla existují nějaký čas, než zařízení přestane fungovat a je nutné ho opravit. Jestliže je však zařízení vybaveno senzory, které nepřetržitě monitorují jeho stav, průběžně komunikují s dispečinkem a hlásí takovéto příznaky, lze nahodilé poruchy předvídat a opravit je včas, a navíc v době, kdy to má co nejmenší dopady na uživatele a provozovatele. Výsledkem je značná úspora provozních nákladů, která v konečném důsledku může rozhodovat o konkurenceschopnosti provozovatele takového zařízení.

Aby bylo možno systémy propojené internetem věcí prakticky realizovat ve výše uvedených objemech připojení, je nutno pracovat s „velkými daty“ – big data. Jde o data pohybující se v řádech petabytů, tj. 1015 bytů. Není proto náhodou, že jedním z nových investorů SIGFOX je také Salesforce Ventures, provozující jeden z nejvýkonnějších cloudových systémů pro internet věcí.

Jakkoli je hlavní hnací silou rozvoje sítě SIGFOX a internetu věcí obecně průmysl, nachází internet věcí široké uplatnění také mimo tento sektor, například při realizaci konceptu smart city. Důkazem je první komerční uplatnění sítě SIGFOX v ČR: monitoring parkovacích míst v Liberci.   

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

SIGFOX rozšiřuje svou síť na Slovensko

12.12.2016 Síť pro internet věcí SIGFOX, která v ČR nyní pokrývá téměř 88 % populace a připravuje první komerční aplikaci v Liberci, se začala rozšiřovat také na Slovensko. Jak oznámili v prosinci 2016 Sigfox a český operátor této sítě společnost SimpleCell Networks, SIGFOX už nyní pokrývá zhruba 30 % populace Slovenské republiky. Výhradním operátorem SIGFOX na Slovensku bude společnost SimpleCell Networks Slovakia. Díky spolupráci se společností Towercom zde má SIGFOX na začátku prosince 2016 cca 30 % pokrytí. 


Monitoring parkovacích míst v Liberci – první komerční projekt internetu věcí v ČR postavený na technologii SIGFOX

21.11.2016 Pro potřebu internetu věcí, tedy identifikace věcí a sledování jejich pohybu po internetu,  je v ČR od počátku roku 2016 budována síť SIGFOX. Jak byla v listopadu 2016 informována veřejnost, první komerční projekt fungující v síti SIGFOX začalo realizovat město Liberec, které touto technologií bude monitorovat 240 parkovacích míst v šesti lokalitách města. 


Internet věcí: síť SIGFOX pokrývá 85 % území ČR

25.10.2016 Internet věcí, tedy identifikace věcí a sledování jejich pohybu po internetu, je důležitým prostředkem jak pro rozvoj průmyslové automatizace, tak při rozvoji konceptu smart city. Pro potřebu internetu věcí je v ČR od počátku roku 2016 budována síť SIGFOX. V říjnu 2016 dosáhla tato síť na území ČR významného pokroku: celkem 85% pokrytí, což odpovídá zhruba stejnému podílu lidí, kteří mají v ČR k síti SIGFOX přístup. 


Projekt AMELI 4.0: MEMS senzory zvuku pomohou zvýšit efektivnost výrobních zařízení

3.8.2016 Tzv. čtvrtá průmyslová revoluce (známá též pod pojmem Industry 4.0), jejímž základním charakteristickým rysem je komunikace mezi jednotlivými výrobními zařízeními, je vedena zejména snahou o maximální zefektivnění celého výrobního procesu. Významným zdrojem výrobních nákladů jsou výdaje na opravy a údržbu výrobních strojů a zařízení. Snížit tyto výdaje prostřednictvím průběžného monitorování stavu těchto zařízení až o 30 % si dal za cíl německý projekt AMELI 4.0  


IoTSP může pomoci kolejové dopravě zefektivnit správu majetku

18.5.2016 Moderní kolejová doprava představuje velice komplexní systém zahrnující různorodé, ale navzájem provázané mobilní i stabilní technologie: vozidla, trakční energetickou infrastrukturu, dopravní řídicí a zabezpečovací systémy, rozmanitá informační, komunikační a odbavovací zařízení, technická zařízení budov, aj. Tento systém obsluhují a udržují lidé různých profesí a různých úrovní kvalifikace, zpravidla fungujících v rámci poměrně složitých organizačních struktur.  Přepravní trh tlačí na snižování provozních nákladů včetně zefektivnění správy majetku 


TrainScanner „oskenuje“ vlak a určí nároky na údržbu

4.5.2016 Zefektivnění údržby, a tím snížení provozních nákladů a zvýšení disponibility zařízení, je imperativem snad ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Zajímavé zařízení pro železniční vozidlový park pod názvem TrainScanner vyvinula společnost Alstom. Tento monitorovací portál byl úspěšně otestován na vlacích typu Pendolino britské dopravní společnosti Virgin Trains v Manchesteru a jak byla v dubnu 2016 informována odborná veřejnost, připravuje se nyní jeho následovník. 


„Obyčejné“ elektromotory hlásí, kdy je čas na údržbu

25.4.2016 Nízkonapěťové elektromotory bývají zpravidla tou nejméně „inteligentní“ součástí automatizované výrobní linky nebo jiného průmyslového zařízení. Přesto s využitím internetu věcí, služeb a lidí (IoTSP) lze i těmto zařízením dát prvky inteligence, a dosáhnout tak významného zefektivnění jejich provozu. Takovéto řešení představila odborné veřejnosti v dubnu 2016 společnost ABB 


Výsledky průzkumu v síťových odvětvích: Internet věcí je klíčem ke správě majetku

4.4.2016 Internet věcí, tedy identifikace věcí a jejich sledování po internetu, nachází velké uplatnění i v síťových odvětvích, tedy „utilities“, jako je elektroenergetika, plynárenství a vodní hospodářství. Pomocí internetu věcí zde dochází k integraci informačních technologií (IT) a provozních technologií (OT), tedy řídicích systémů, komunikačních systémů, senzorů a software tak, aby podporoval firemní procesy při správě majetku (asset management zahrnující zejména údržbu). Při zapojení lidského činitele tak vzniká nový koncept: internet věcí, služeb a lidí, anglicky: Internet of Things, Services and People (IoTSP) 


Internet věcí: nejen Industry 4.0, ale také inteligentní mobilita

21.10.2015 O internetu věcí, tj. identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu, se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Tyto technologie však stále více nacházejí uplatnění i u inteligentního řízení mobility, jako jsou například parkovací systémy


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services