Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Březnové novinky od Murrelektroniku zajistí instalaci skutečně na míru

9.3.2020 V březnu 2020 představila společnost Murrelektronik svým zákazníkům a další odborné veřejnosti svůj koncept decentrální instalace jako cestu k efektivním a výkonným automatizačním systémům. Tento koncept umožňuje vytvářet automatizační systém na míru konkrétním potřebám jeho průmyslových uživatelů, s možností jej kdykoli podle potřeby dále rozšiřovat. Podívejme se blíže na zařízení, která jsou součástí tohoto konceptu.

Spínané zdroje

Nejnovější generace rozvaděčových jednofázových spínaných zdrojů Emparro nabízí účinnost 95 %, která sníží ztrátový výkon a minimalizuje výdaje. K jeho pozoruhodným funkcím patří PowerBoost pro krátkodobý nárůst výkonu (na 150 %), nebo Power Limiter, který výkon naopak omezuje. Ve výbavě je i systém pro prediktivní diagnostiku.

Dosud se spínané zdroje nacházely vždy v rozvaděči, nyní je možné je přemístit do prostředí stroje, tzn. co nejblíže spotřebiči. Spínané síťové napájecí zdroje Emparro67 jsou navržené speciálně k použití mimo řídicí rozvaděč, protože dokážou odolávat i drsným podmínkám prostředí. Hybridní spínaný zdroj Emparro67 Hybrid pomocí dvou integrovaných kanálů pro kontrolu zátěžového obvodu 24 V DC sleduje proud a zajišťuje tak vysokou provozní spolehlivost. Díky rozhraní IO-Link je zajištěna transparentní komunikace.

Výkonný napájecí systém Emparro doplňuje UPS modul Emparro ACCUcontrol, který při výpadku sítě přepne bez přerušení na bateriový provoz, čímž zabrání prostojům stroje. Druhý modul Emparro Cap je záložní zdroj, který místo tradičních baterií využívá ultrakondenzátory. Ty umožňují překlenout poklesy nebo až střednědobé výpadky napětí.


Kompaktní moduly MICO

V komplexním napájecím systému bývají srdcem právě spínané zdroje, které elektronicky kontrolují výstupní napětí a proud. Pokud dojde ke zkratu nebo přetížení, reagují ochranné prvky (např. jističe) pomaleji než spínaný zdroj, čímž znemožní přesnou identifikaci vzniklé poruchy. To může vést ke kritickým výpadkům napájení nebo prohoření vodičů. Kompaktní moduly MICO pomáhají tyto problémy eliminovat. Monitorují proudy, signalizují mezní zatížení a detekují přetížení (při překročení nebo při zkratu bleskově odpojí postižený kanál).

Nejnovější systém MICO Pro je určen k sledování proudu. Jeho modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit se konkrétní aplikaci. Je určen pro provozní napětí 12 a 24 V DC a vyžaduje jen minimální prostor na modul (pouze 8, 12 resp. 24 mm).

Portfolio výrobků Murrelektronik obsahuje mnoho řešení pro univerzální koncepce systémů napájení, aby spolu perfektně spolupracovaly. Navíc splňují požadavky mezinárodních norem, takže jsou použitelné na celém světě.


Komunikace v prostředí IP20

Modulární koncepce sběrnicového systému Cube20 je vhodná pro potřeby moderní instalace v rozvaděči. Umožňuje snížit náklady při stavbě strojů, např. díky pružinovým svorkám je zjednodušena instalace vodičů. Decentralizovaný sběrnicový systém Cube20S nabízí kompaktní řešení šířkou pouhých 12,9 mm a bezpečnostním vstupům a výstupům pro ProfiSafe.

Malé I/O moduly SOLID67, které podporují ProfiNet a EtherNet/IP, usnadňují instalaci v terénu, a jsou vhodné pro aplikace s IO-Link senzory a akčními členy. Poskytují 8 IO-Link portů sousedících s řízeným procesem a dokážou začlenit klasické IO do systému. Díky komplexní diagnostické funkci prostřednictvím řídicí jednotky nebo integrovanému webovému serveru dokážou jednoduše odstranit závadu.

Koncepce pro automatizaci

Na robotických pracovištích je nutná rychlá výměna nástrojů. Ideálním řešením jsou moduly MVK Metal, které jsou vybaveny funkcí FSU (Fast Start Up) zajišťující nastavení a rozběh modulu za méně než 500 ms. Moduly MVK Metal a Impact67 perfektně spolupracují s IO-Link huby. Kombinují počet vstupů a výstupů, a zjednodušují diagnostiku.

Sběrnicový modul MVK Fusion disponuje velkou rozmanitostí. Modul ProfiNet/PROFIsafe spojuje tři základní funkce instalační techniky – standardní digitální senzory a akční členy, bezpečnostní digitální senzory a akční členy a také IO-Link. Tato inovační kombinace umožňuje nové a převratné koncepce pro automatizaci, zjednodušuje a urychluje instalace. Díky modulu MVK Fusion se výrazně snižuje složitost konfigurace (plně se provádí v inženýrském nástroji bezpečnostního řízení). Se třemi bezpečnými vstupními porty jsou sbírány signály bezpečnostních senzorů, jako jsou nouzové vypínače, světelné závory, obouruční ovládání, bezpečnostní dveře atd., až do maximální výkonnostní úrovně PLe.

Bezpečný výstupní port se dvěma bezpečnými výstupy může být konfigurován dle potřeb dané aplikace (spínání PP, PM nebo PPM) a umožňuje proto integraci nejrůznějších typů akčních členů až po dvojité ventily (do úrovně PLe). Speciální IO-Link port třídy B zajišťuje, aby bylo možné zařízení IO-Link, jako jsou ventilové ostrůvky nebo huby, jednoduchým způsobem bezpečně vypínat až do výkonnostní úrovně PLd.


Diagnostické možnosti

Systém Cube67+ nabízí rozsáhlé diagnostické funkce. Skládá se ze sběrnicového uzlu (umožňuje připojení k různým sběrnicím a k napájení) a mohou na něj být napojeny systémové vedení s 32 I/O moduly v délce až 60 m. Systémové vedení již obsahuje komunikaci a napájení pro moduly, senzory i akční členy.

Jde o malé multifunkční I/O moduly, které se mohou montovat v těsné blízkosti senzorů a akčních prvků, čímž se ušetří čas při instalaci a údržba má větší přehlednost. Diagnostické funkce Cube67+ zobrazují stavy na jednotlivých kanálech prostřednictvím LED, příslušné kanály mohou být vypnuty a do řídicí jednotky nebo webového serveru jsou předána chybová hlášení. Výhodou pro uživatele je maximální flexibilita díky modularitě a rozsáhlým funkcím systému.

Nová diagnostická brána DiGa systému Cube67 umožňuje jednoduchý přístup (Plug & Play) k datům prostřednictvím ethernetového rozhraní. Toto řešení se snadno implementuje a poskytuje jasné pokyny při poruše. Umožňuje tak vysokou disponibilitu stroje.

S pomocí diagnostické brány mohou technici při uvádění do provozu snadno získat přehled o topologii daného systému Cube a včas rozpoznat chyby v instalaci. Tak lze rychle lokalizovat chyby. Navíc jde o dokonalé řešení pro zkoušky při přejímce strojů. Například operátor stroje, který trvale integruje diagnostickou bránu, může včas reagovat na hrozící problémové situace.

Rozhraní Nexogate

Cloud společnosti Murrelektronik je úžasné místo pro inteligentní využití strojních dat – a nexogate je dokonalé rozhraní. Aktuální procesní data jsou využívána např. pro řízení výroby, pro plánování využití personálu nebo pro organizaci údržby a oprav. Odpovídající data jsou přenesena na jinou systémovou úroveň, díky čemuž mohou být jednoduchým způsobem bez komplexních rozhraní doručena do jiného systému. Předem je definováno, kteří pracovníci obdrží jaké informace. Například plánovač výroby získá informace o aktuálním výstupním výkonu určitého zařízení, naproti tomu pracovník údržby např. informace o teplotě servomotoru apod.

Bezpečnost na prvním místě

Pro člověka i stroj je důležitá optimální ochrana. Proto je bezpečnostní technika na prvním místě při výrobě strojů. Bezpečnostní relé MIRO SAFE+ jsou řešením právě pro dosažení vysokých bezpečnostních standardů až po Performance Level e (výkonnostní úroveň PLe) podle EN 13849-1.

Tlačítka nouzového vypnutí a resetovací tlačítka lze nyní velmi snadno integrovat do elektronických instalací. Propojení ovládacích a signalizačních zařízení se provádí pomocí předem nastaveného kabelu M12 (je 4-, 5- nebo 8pinový). Tím se obsluha vyhne riziku chybného zapojení, navíc uspoří čas. Kruhové konektory kabelů M12 umožňují jednoduché připojení stylem plug & play a jsou vhodné pro širokou škálu strojů.

Napájecí a komunikační panelové rozhraní Modlink MSDD disponuje s více než 100 000 možnými kombinacemi. Když dojde k diagnostickému nebo servisnímu případu, rozhraní (integrované v čelní stěně rozvaděče) umožňuje snadný přístup k řídicí jednotce. Výhodou je, že řídicí rozvaděč může zůstat zavřený a provoz komponent uvnitř probíhá v daném druhu krytí.

Strojní osvětlení řady Modlight Illumix zajišťuje optimální osvětlení strojů a zařízení v kvalitě denního světla pomocí bezúdržbové LED technologie s dlouhou životností. Světla jsou se svou kompaktní konstrukcí výtečným řešením i pro aplikace ve stísněných prostorech.

Pro více informací o produktech Murrelektronik navštivte www.murrelektronik.cz.

Murrelektronik

Foto © Murrelektronik Přečtěte si také:

Univerzální zdroje napájení: Jeden obvod pro všechna zařízení – jedno řešení řídicího obvodu pro celý svět

5.2.2020 Požadavky na řídicí obvody se mohou značně lišit, jestliže jsou stroje a systémy navrhovány pro provoz v různých regionech na celém světě. Společnosti, které exportují velké množství strojů na mezinárodní trhy, musejí vytvářet různé koncepce pro zdroje napájení řídicích skříní. V závislosti na cílovém trhu musejí používat různé výrobky, mít různé koncepce zapojení, případně používat různé metody při zajišťování síťového napětí, a dobře se orientovat ve značném množství různých mezinárodních norem a specifikací. 


Mico Pro: Perfektní systém na sledování proudu

3.2.2020 Mico Pro je inovačním systémem společnosti Murrelektronik na sledování proudu o napětí 24 V DC. Jeho modulární design umožňuje budovat systémy, které perfektně vyhovují požadovaným aplikacím, přidávají hodnotu výhodným poměrem mezi náklady a přínosy a šetří místo v řídicí skříni. Vypínací charakteristiky patentované společností Murrelektronik zajišťují maximální využití stroje. Další výhodou je pak integrovaná koncepce distribuce potenciálu, která významně omezuje potřebu kabeláže v řídicí skříni. 


MVK Fusion = jeden modul pro maximální rozmanitost

31.1.2020 Modul PROFINET/PROFIsafe slučuje tři základní funkce instalační techniky: digitální standardní senzory a akční členy, digitální bezpečnostní senzory a akční členy, IO-Link. Tato kombinace je inovační. Umožňuje nové a převratné koncepce pro automatizaci. Instalace se zjednodušuje a urychluje. S MVK Fusion bude zapotřebí méně sběrnicových modulů na modulární jednotku, v nejlepším případě pouze jeden. To nabízí zajímavé možnosti pro řadu automatizačních aplikací. 


Jednoduché uvedení do provozu: S Cube67 a jeho „machine option management” společnost Hermle AG výrazně snížila čas nutný pro softwarovou údržbu a podporu

27.1.2020 Maschinefabrik Berthold Hermle AG je jedním z tahounů v oboru kovovýroby. Stroje z Baden-Württemberska používá celý svět. Jejich tvůrci se pro vytvoření elektrické instalace spoléhají na modulární sběrnicový systém Cube67 od Murrelektronik. Cube67 a jeho funkce machine option management (MOM) je pro Hermle velkou výhodou. Díky možnosti použít různé konfigurace stroje bez změny programu ušetří čas a peníze vynaložené na vývoj, údržbu a softwarovou podporu. 


Maximální flexibilita pro nejrůznější požadavky

20.1.2020 Kdo si nechává provádět nebo rekonstruovat elektroinstalaci v domě nebo v bytě, setká se téměř s jistotou s produkty a řešeními značky Hager. Tato společnost je celosvětově předním specialistou na automatizaci budov a na elektroinstalace. Po celém světě není rozmístěna jen prodejní síť firmy Hager, ale také výrobní závody. V nich se vyrábí podle nejvyšších standardů kvality. Žádná komponenta se nedostane do obchodu, dokud nebude do detailu prověřena její funkčnost. Pro tyto testy jsou zapotřebí prvotřídní zkušební zařízení.


Murrelektronik: Decentralizovaná řešení automatizace

13.1.2020 Pokročilé koncepty elektrické instalace přivádějí všechny signály ze strojů do řídicího systému nebo cloudu ekonomicky nejvýhodnějším možným způsobem. Klíčem k nejlepší možné elektrické instalaci je zvážení všech fází životního cyklu stroje nebo systému. Výrobci takových strojů a systémů by měli ze zvoleného konceptu těžit stejně, jako budoucí provozovatelé. Důraz by měl být kladen na „celkové náklady na vlastnictví“ a takový životní cyklus, z jakého mají užitek všechny zainteresované strany. 


IO-Link řešení podle Murrelektronik

Integrované čisticí systémy Proceco dosahují s Cube67 a IO-Link výborných výsledků

6.11.2019 Kanadská společnost Proceco, která dodává vodní čisticí systémy na míru, byla pověřena výstavbou automatizovaného mycího systému o 13 stanicích pro letecký průmysl. Jelikož potřebovali integrovat různé typy I/O zařízení a zároveň snížit potřebnou kabeláž, využili  s úspěchem systém Cube 67 s IO-Link od Murrelektronik. 


IO-Link od Murrelektronik pro jednodušší instalace

1.11.2019 IO-Link je odpovědí na otázku, jak stavět stroje efektivnější, flexibilnější a výdělečnější. Murrelektronik má prostředky a znalosti nutné k tomu, aby tomu tak skutečně bylo. Výrobní procesy se zrychlují a stávají se flexibilnějšími a ve výsledku výdělečnějšími. Dalším důsledkem je fakt, že dochází ke generování čím dál většího množství dat. Integrace IO-Link zjednodušuje sběr a nakládání s nimi. Zároveň činí komunikaci přehlednou od senzorů až po cloudová úložiště. Když přijde na implementaci zařízení IO-Link, Murrelektronik je váš expert. 


M12 Push-Pull: Univerzální rychlopřipojovací systém

30.9.2019 Kdo často instaluje kabely M12, položil si již určitě otázku, zda neexistuje spolehlivý rychlopřipojovací systém, který by byl univerzální a odolal nejrůznějším zatížením. Do budoucna odpověď zní: Ano! M12 Push Pull je jednotný systém, s nímž lze s časovou úsporou připojovat kabely M12. Přední výrobci konektorů spolupracovali, aby mohli na trhu poskytnout standardizovaný produkt nejvyšší kvality. 


Zalisované napájecí konektory

Připojení motorů je hračkou

24.9.2019 Pomocí napájecích konektorů společnosti Murrelektronik lze motory připojit velmi snadno. Dokonalé elektrické spojení, těsnost a odolnost vůči médiím jsou základními požadavky na všechny typy konektorů. V oblasti technologie připojení motorů jsou požadovány další speciální vlastnosti:


Konektory M12 pro průmyslový Ethernet

Plnou rychlostí po komunikační dálnici

19.9.2019 Průmyslové konektory M12 společnosti Murrelektronik v krytí IP67 jsou ideální pro použití v náročných průmyslových ethernetových aplikacích. Konektor M12 s X-kódováním umožňuje vysoké přenosové rychlosti. Konektor M12 s Y-kódováním zajišťuje současně přenos dat a napájení. 


Modlink Heavy: Zátěžové konektory Murrelektronik pro každou aplikaci

13.9.2019 Těžké průmyslové konektory ze série Modlink Heavy od společnosti Murrelektronik zaručují i v nejnáročnějším průmyslovém prostředí spolehlivý přenos signálů, napájení, dat a vzduchu pro pneumatické systémy. Dokonale chrání rozhraní před průnikem vody, chladiv, maziv a nečistot a snesou vysoké mechanické zatížení. Sortiment těžkých konektorů Murrelektronik je velmi široký. Největší předností je flexibilita v konfiguraci. 


F&B PRO: Dokonalé připojení pro všechny zóny zpracování potravin

9.9.2019 V potravinářském průmyslu má hygiena a čistota zásadní význam. Stroje a zařízení musí těmto požadavkům vyhovovat - a elektronické komponenty spolu s nimi. Série konektorů F&B Pro společnosti Murrelektronik byla speciálně navržena pro použití v potravinářském průmyslu.  


Murrelektronik MICO Pro – nyní s vlastním napájením

5.9.2019 V automatizačním průmyslu bývá každá minuta, po kterou technologie stojí, drahá. Jednou ze specializací společnosti Murrelektronik je vývoj řešení, která výpadkům předejdou nebo minimalizují jejich dopady: Odrušovací moduly, schopné absorbovat přebytečnou energii z napěťových špiček; síťové filtry, odstraňující nežádoucí rušení v napájecí síti; redundantní moduly, starající se o okamžité připojení záložního zdroje; vyrovnávací bateriové i ultrakondenzátorové moduly, schopné překlenout výpadky v řádech milisekund až hodin; a v neposlední řadě komponety MICO, speciálně navržené pro sledování a jištění proudových napájecích větví. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services