Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
3D tisk betonu umožní zefektivnit budování větrných turbín

28.4.2022 Aditivní výroba neboli 3D tisk nachází stále více uplatnění v rozmanitých odvětvích výroby. Zpočátku se používal především pro vytváření modelu budoucího výrobku nebo jeho prototypu. S rostoucí přesností 3D tisku a zdokonalováním používaných materiálů však 3D tisk stále více slouží k opakované výrobě konkrétních výrobků. S postupem technologií se zároveň zvětšují rozměry součástí vyráběných touto technologií i spektrum používaných materiálů, k nimž nyní patří také stavební beton.

3D tiskárna BOD2

Výzkumný projekt GE Renewable energy

Velké ambice má v tomto směru nová výzkumná a vývojová základna GE Renewable Energy ze skupiny General Electric, otevřená ve švédském Bergenu ve třetím dubnovém týdnu 2022. Jejím cílem je výzkum možností, jak využít 3D tisk betonové hmoty pro výrobu součástí základen větrných turbín.

Typy 3D tiskáren

Takovýto 3D tisk by umožnil vyrobit, či vytisknout, tyto součásti přímo v místě budování větrné farmy. Tím by významně poklesly náklady na jejich přepravu. Rovněž by tím vznikly pracovní příležitosti v lokalitách, kde by takto vytvářená větrná farma vznikla.

Na tomto úkolu nyní pracuje tým 20 lidí. Práce výzkumného týmu je zaměřena na optimalizaci 3D tisku pro uvedený účel. První výsledky se očekávají během následujících pěti let.

Výzkum je spolufinancován dotací z prostředku amerického ministerstva energetiky.

Tiskárna COBOD pro výzkum GE Renewable Energy

3D tisk betonu technologií COBOD

K dispozici pro svoji práci má výzkumný tým GE Renewable Energy 3D tiskárnu od společnosti COBOD, specializované na technologie pro 3D tisk ve stavebnictví. Tiskárna sama ovšem není technickým experimentem. Jejím základem je tiskárna betonu BOD2 od téhož výrobce (viz foto nahoře), o niž je mezi stavebníky zájem. O tom ostatně svědčí dosavadních padesát objednávek pro využití u rozmanitých typů staveb. Na rozdíl od 3D tiskáren s robotickým ramenem, používaných pro menší součástky a jednorázovou výrobu, se BOD2 řadí mezi portálové 3D tiskárny, jejichž využití je ve stavebnictví, často v místě stavby. Názorně to ukazuje obrázek (robotické rameno vlevo, portálová tiskárna vpravo).

Tisková hlavice tiskárny COBOD pro výzkum GE Renewable Energy

Tiskárna COBOD pro výzkum GE Renewable Energy má oproti BOD2 dvojnásobné rozměry ve všech směrech. Je tak největší tiskárnou tohoto druhu na světě (viz foto tiskárny a její tiskové hlavice). Dokáže vytisknout součásti ze skutečného betonu rychlostí 10 tun betonu za hodinu. Je dvěma osami X. Spíše než jako 3D tiskárnu by ji proto bylo lépe označit jako multifunkční stavební robot, schopný současně provádět 3D tisk a vyztužovat beton. Tiskárna je vysoká jako třípatrová budova a dokáže tisknout betonové součásti věže pro větrné turbíny vysoké až 20 metrů.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © GE Renewable Energy a COBOD

Obrázek © COBOD

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Rozhodla dopravní infrastruktura: nadnárodní společnost bude mít své centrum robotiky u ostravského letiště

27.4.2022 V polovině dubna 2022 zahájilo svoji činnost robotické centrum ABB v areálu OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK (OAMP) v Mošnově. Celková investice přesahuje 300 mil. Kč a znamená zpočátku tvorbu přibližně 120 kvalifikovaných pracovních míst. Jednou z důležitých podmínek volby ABB byl i budovaný terminál kombinované nákladní dopravy v OAMP.


Svařování elektronovým paprskem (EBW): důležitý milník k výrobě malých modulárních jaderných reaktorů

22.4.2022 Přivést malé modulární jaderné reaktory od konstrukčních nákresů a experimentálních zařízení do komerční nabídky znamená mimo jiné vyvinout metody, které by při jejich výrobě umožňovaly přiměřeně vysokou produktivitu práce. Důležitým milníkem v této oblasti se udál na konci března 2022, kdy společnost Sheffield Forgemasters svařila elektronovým paprskem dva díly malého atomového reaktoru britské společnosti Rolls-Royce silné 200 mm. 


Ponorka ve Štěchovicích: přečerpávací elektrárnu zkontroloval dálkově řízený robot

20.4.2022 Dálkově řízený podvodní robot – vlastně robotická ponorka – v polovině dubna 2022 poprvé v historii prohlédl hlubiny dna horní nádrže přečerpávací elektrárny ve Štěchovicích. Rezervoár, který pojme až půl milionu kubíků vody, totiž nesmí být nikdy úplně vypuštěn, aby nevyschla jílová těsnící vrstva. Proto byla pro jeho prohlídku zvolena právě tato technologie. 


CIMPLICITY 2022 pomáhá vizualizovat a řídit automatizované průmyslové procesy

28.3.2022 Koncem února 2022 byl odborné veřejnosti prezentován software pro rozhraní mezi výrobními technologiemi a jejich lidskou obsluhou (HMI/SCADA) pod názvem CIMPLICITY 2022 od GE Digital ze skupiny General Electric. Tento nástroj (viz foto) poskytuje věrnou vizualizaci a řízení ve struktuře klient/server od jednotlivých strojů po průmyslové závody rozprostřené po celém světě. 


Brno získá unikátní automatickou dotřiďovací linku na separovaný odpad

14.1.2022 Poklepáním na základní kámen haly pro novou dotřiďovací linku na separovaný plast a papír začal v prosinci 2021 v Brně výjimečný projekt svozové a odpadové společnosti SAKO Brno v oblasti odpadového hospodářství a jeho automatizace. Na rozdíl od všech ostatních takovýchto linek v České republice, dosud založených na ručním třídění, bude provoz brněnské dotřiďovací linky plně automatický.


Polsko připravuje využití větrné energie v mořských větrných farmách

13.9.2021 V Polsku je 90 % elektrické energie vyráběno v tepelných elektrárnách, v nichž je zdrojem energie až na výjimky uhlí. V rámci přechodu na ekologické způsoby výroby elektřiny hodlá tato země, vedle plánovaného rozvoje jaderné energetiky, využít také svoji přímořskou polohu pro získávání energie z mořských větrných farem. Připojí se tak k jejich dalším evropským provozovatelům, na jejichž špičce je (nikoli překvapivě) ostrovní Velká Británie a významná očekávání má od nich v rámci transformace své energetiky například také sousední Německo


ROV od General Electric usnadňuje péči o turbíny vodních elektráren

3.6.2021 Turbíny vodních elektráren potřebují, stejně jako jakákoli jiná zařízení, pravidelné prohlídky. V náročných podmínkách vodních elektráren je tento proces obzvláště složitý, zvláště s ohledem na nesnadno dosažitelnost některých části turbín ponořených ve vodě. Na pomoc této činnosti a jejímu efektivnímu provádění přišla v druhé polovině května 2021 společnost GE Renewable Energy ze skupiny General Electric se zajímavým řešením: robotizovaným zařízením pro provádění prohlídek pod vodou.  


Nový SmartSignal od General Electric pomáhá prediktivní údržbě

21.5.2021 Udržovat právě tehdy, když je na to čas a kdy odstávka zařízení přinese co nejméně nákladů a co nejméně úniků tržeb – to je princip prediktivní údržby. Na podporu její praktické realizace v průmyslu přišla na přelomu dubna a května 2021 společnost GE Digital ze skupiny General Electric se zdokonaleným software SmartSignal. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services