Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
ODT 3C: nový multifunkční senzor pro detekci a měření  

16.8.2022 V řadě průmyslových procesů je potřeba zjišťovat nejen přítomnost objektu, ale i jeho polohu na dopravníkovém pásu v určité vzdálenosti od stroje. Pro následné kroky (například v procesu balení) může být zásadní i to, zda se objekty pohybují jednotlivě, nebo leží na sobě. Aby bylo možné zajišťovat tyto úlohy s využitím jediného senzoru, musí ovládacím systémům stroje dodávat informace jak ze spínání, tak z měření. To vše poskytuje nový senzor ODT 3C. ODT 3C představuje kombinaci spínacího a měřicího senzoru, takže se hodí pro aplikace, v nichž dochází k detekci objektů a určování vzdáleností mezi nimi. Zákazníci tak mohou zajistit provádění těchto úloh snadno a maximálně efektivně – díky novému senzoru ODT 3C.

Výhody pro vás

•    Senzor 2 v 1: jeden senzor, který si poradí s detekcí i měřením;

•    Přenos naměřených hodnot do dat procesu pomocí rozhraní IO-Link;

•    Nastavení dosahu pomocí tlačítka učení, kabelu nebo rozhraní IO-Link;

•    Velmi malá chybovost černá/bílá (< ±3 mm při 150 mm)

•    Výhody senzoru při použití rozhraní IO-Link: velké možnosti diagnostických dat ze zařízení, např. hodnota teploty, kvalita signálu a varování;

•    Nastavení na dálku: nastavení dosahu zadáním číselné hodnoty přes IO-Link (např. 100 mm);

•    Zařízení se dvěma nezávislými spínacími výstupy (OUT1 a OUT2);

•    Aktivní potlačení okolního světla: ochrana proti chybnému spínání způsobenému osvětlením haly;

•    Modely s výstražným výstupem (jako OUT2);

•    Modely s IO-Link a funkcí Smart Sensor Profile dle Ed. 2 V1.1 (2021);

•    Ochrana proti neoprávněné manipulaci díky blokování ovládacích prvků;

•    Stavové LED viditelné ze všech stran;

•    Funkční moduly s IO-Link pro zařízení některých značek, např. Siemens, Beckhoff, Rockwell atd.

Aplikace

Řízení pekařské linky

Požadavek: Při výrobě pečiva se využívá stroj, který válí těsto na přesně stanovenou tloušťku. Při přesunování na dopravníkový pás musí zůstat tvar těsta zachován. To monitorují právě senzory. Měřenou proměnnou je vzdálenost mezi těstem a senzorem, která musí vždy být v rozmezí 100 až 120 mm.

Řešení: Senzor ODT 3C je umístěn u výstupu vyvalovačky nad pekařskou linkou a je shora namířen na povrch těsta vyváleného strojem. Hodnoty vzdálenosti zasílá do řídicího PLC. Cílem je regulace těsta v rámci optimální vzdálenosti 100–120 mm. Pokud senzor zaznamená hodnotu mimo tento rozsah, motory dopravníkového pásu odpovídajícím způsobem upraví jeho rychlost.

Naměřená hodnota se vyhodnocuje v procesních datech přes IO-Link. Kromě toho se přes toto rozhraní zasílají do kontroléru diagnostická data pro účely projektu Průmysl 4.0.

Polohování archů v nápojovém/balicím průmyslu

Požadavek: V nápojovém průmyslu se naplněné lahve často balí v kartonovacím stroji do sekundárních obalů, kde jsou rozděleny pro předem určených skupin a zabaleny do finální jednotky připravené k prodeji. Nařezané kartony připravené v archu je potřeba automaticky odebírat, oddělit a následně připravit na lepení a skládání. Aby bylo možné zajistit optimální výsledek dalších kroků v procesu, je potřeba detekovat arch kartonů v určitém bodě na dopravníkovém pásu a následně ho upravit do definované vzdálenosti od senzoru umístěného vedle pásu.

Řešení: Pomocí nového senzoru ODT 3C lze skenovat arch kartonů po jeho delší straně pro účely monitorování přítomnosti (funkce spínání), a poté ho plynule napolohovat do definované vzdálenosti (např. 120 mm) od hrany klopy na základě naměřené hodnoty (funkce měření).

Vlastnosti

2v1: detekce i měření pomocí jediného senzoru

Jeden senzor, který si poradí s detekcí i měřením – šetříte tak čas i peníze při navrhování, montáži, uvádění do provozu i samotné výrobě.

Rozsáhlá diagnostická data přes IO-Link

Možnost využití řady diagnostických dat ze zařízení, např. hodnot teploty, kvality signálu a varování. Převod naměřených hodnot v IO-Link pro monitorování specifických oblastí.

Nastavení dosahu na dálku

Provozní dosah lze nastavit zadáním číselné hodnoty (např. 100 mm) přes IO-Link (funkce nastavení vzdálenosti na dálku). Při nastavení na dálku lze také kalibrací dosáhnout vysoké přesnosti. Spínací body zařízení jsou tak nastaveny téměř nezávisle na odrazech při provádění úprav přes IO-Link a při výměně zařízení. Vysokou přesnost a kalibraci zařízení velmi oceníte při výměně zařízení – předvolby lze převést do nového zařízení přes IO-Link, aniž by bylo nutné opakovat proces učení.

Aktivní potlačení okolního světla

Nové senzory řady ODT 3C jsou vybaveny funkcí aktivního potlačení okolního světla (FW1.5). Senzor neovlivňuje ani přímé světlo z LED osvětlení haly, které by jinak způsobovalo nesprávné spínání. Výrazně se tak zvyšuje funkční spolehlivost senzoru.

Více informací k tomuto senzoru naleznete ZDE

Foto © SCHMACHTL

Produkty je možné zakoupit u distributora pro ČR zde: www.schmachtl.cz

Přečtěte si také:

Zefektivnění průmyslového velkoodběru elektřiny: ostravské hutě dostanou moderní elektronicky řízené obloukové pece, umožňující 80% pokles oxidu uhličitého

18.7.2022 Průmyslový velkoodběr elektřiny tvoří hlavní podíl na její celkové spotřebě. Je proto přirozené, že se snahy o zefektivnění jejího využití zaměřují mimo jiné právě do oblasti těžkého průmyslu, jako je např. hutnictví. Dokladem toho je významný krok, kdy společnost Liberty Ostrava podepsala v prvním červencovém týdnu 2022 smlouvu se společností Danieli na výstavbu dvou hybridních elektrických obloukových pecí ve své ocelárně, které umožní snížit do roku 2027 emise oxidu uhličitého o více než 80 %. 


5G pro průmysl: Siemens představil v Hannoveru svůj 5G ekosystém

1.7.2022 Síť 5G (neboli pátá generace bezdrátových systémů) je telekomunikační standard mobilní sítě, který technicky navazuje na předchozí standard 4G. Významnou oblastí s potenciálem využití 5G sítí je průmyslová automatizace. Příkladem je 5G ekosystém společnosti Siemens, který byl odborné veřejnosti představen na letošním Hannoverském veletrhu. 


Věda, průmysl i služby: Evropská centra pro digitální inovace pomohou rozvíjet malé a střední podniky

28.6.2022 K rozvoji a transformaci především malých a středních podniků mají sloužit Evropská centra pro digitální inovace. Pět kandidátů nominovaných Českou republikou uspělo v evropské výzvě Programu Digitální Evropa, jehož cílem je vybudování sítě těchto center. Veřejnost o tom byla informována v polovině června 2022. Hlavním koordinátorem tohoto programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 


Do průmyslového pole: Decentralizace spínaných zdrojů jako trend a příležitost v automatizaci

13.6.2022 Stále více provozovatelů systémů se obrací k decentralizovaným zdrojům napájení. Koneckonců nabízejí významné výhody včetně kratších instalačních časů, komplexní diagnostiky skrze IO-Link a umožňují mnohem menší rozvaděč s nižšími nároky na chlazení. Vyšší výkon, miniaturizace a požadavky na chlazení – dosud klasický konflikt cílů v elektrotechnice, který byl vyřešen díky chytrým konceptům. 


Automatická detekce překážek na kolejích využívá technologie z průmyslové automatizace

5.5.2022 Dvě inovativní technologické firmy – Seoul Robotics z Jižní Koreje, specializovaná na 3D robotické vidění, a Herzog Technologies z USA, specializovaná na inovativní systémy pro kolejovou dopravu – spojily své síly. Výsledkem je systém automatické detekce překážek a varování, o němž byla odborná veřejnost informována v dubnu 2022. 


Novinky Schmachtl: Difúzní senzory a bezpečnostní optické závěsy od Leuze

21.4.2020 V dubnu 2020 představila společnost Schmachtl svým zákazníkům a další odborné veřejnosti difúzní senzory a bezpečnostní optické závěsy od společnosti Leuze electronic, které se uplatní zejména v automobilovém a balicím průmyslu. 


Nositelná čtečka s displejem

17.4.2020 Firma ProGlove přichází na trh s novou inovovanou výkonnou nositelnou čtečkou MARK Display malých rozměrů, která nabízí a zobrazuje klíčové informace, ve správnou chvíli tam, kde je to nejvíce potřeba. Čtečka je určena pro pracovníky v první linii, tedy tam, kde se data setkávají s realitou provozu. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services