Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Standardizované moduly Rittal RiMatrix S pro datová centra

12.3.2013 Společnost Rittal představila na letošním veletrhu CeBIT světovou novinku v oblasti řešení datové infrastruktury. Pro datová centra, která se dosud budovala výhradně jako zákaznická řešení, nyní nabízí standardizované, předem nakonfigurované řešení. Tím se výrazně zjednoduší a časově zkrátí výstavba nových datových center i rozšíření stávajících realizací.

RiMatrix S je kompletní datové centrum, které se skládá z definovaného počtu serverových a datových racků řady TS IT, klimatizačních jednotek, napájecích zdrojů, záložních zdrojů a monitorovacích prvků. Všechny tyto komponenty jsou součástí kompletního serverového modulu. Díky koncentraci na standardizované moduly pro datová centra a dokonale přizpůsobené komponenty dosahuje RiMatrix S velmi nízké hodnoty PUE (Power Usage Effectiveness), a to 1,15.

Pro dosažení co největší možné hustoty serverových a síťových prvků vyvinul Rittal nový systém klimatizace nazvaný Zero-U-Space Cooling Systém (ZUCS), který je zapuštěn do dvojité podlahy. Tepelné výměníky vzduch/voda jsou umístěny pod serverovými racky. Ventilátory tak ženou chladný vzduch otvory v podlaze přímo před servery. Standardní dveře a bočnice by bránily průchodu chladného vzduchu, proto se u RiMatrix S montují jen rámy racků. Oblasti proudění chladného a teplého vzduchu jsou důsledně odděleny pomocí příček mezi rámem racku, stropem a 19" rovinou. Vysoká spolehlivost je zajištěna i z pohledu chlazení, a to díky systému zálohování n+1.

Také v oblasti záložního napájení se Rittal snažil vyjít co nejvíce vstříc potřebám zákazníků. Napájení a napájecí rozvody jsou v systému RiMatrix S předkonfigurovány. Zákazník může použít buď svoji vlastní UPS jednotku, nebo doinstalovat novou UPS. Rozvod napětí je navržen ve dvou větvích A a B, větev B je zálohována. Použitá UPS má formu zásuvného modulu a vyhovuje principům zálohování n+1. Napájecí jednotka „Rittal PDU manager“ (Power Distribution Unit) umožňuje měření spotřeby až k zásuvce. Kompletní monitoring zajišťuje systém CMC III (Computer Multi Control), který se skládá z jednotky procesoru a až 32 senzorů pro měření fyzikálních veličin, jako je teplota, vlhkost nebo výskyt kouře. Naměřené veličiny zobrazuje program RiZone. Prostřednictvím tohoto SW může také administrátor v případě potřeby zasáhnout. Volitelně lze dodat také hasicí přístroj pro serverové moduly.

Nejmenší varianta RiMatrix S s obchodním názvem Single 6 se skládá ze šesti racků pro umístění serverů a jednoho přídavného racku pro síťové technologie. Větší varianta, Single 9 má devět serverových racků. Velmi důležitá je možnost snadné kombinace serverových modulů s většími jednotkami: buď v zrcadlovém uspořádání, kde se vytvoří společné studené a teplé zóny, nebo za sebou do delších řad.

RiMatrix S je vhodný jak pro vytvoření datového centra v budovách, tak pro instalaci do terénu v kontejneru High Cube. Novinka společnosti Rittal umožňuje také snadné rozšíření stávajících datových center a umístění všech racků do jednoho zabezpečeného prostoru. RiMatrix S lze dodat do šesti týdnů od objednávky.

Více informací na www.rittal.cz

Přečtěte si také další související články:

Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj

5.5.2014 Systémy nosných ramen umožňují snadné a přesné otáčení, jakož i zvedání a vychýlení ovládacího panelu. Tím je obsluha stroje kdykoliv „v naprostém obraze“ a má kontrolu nad strojem nebo zařízením. To, že i v systémech nosných ramen je ještě hodně inovačního potenciálu, ukazuje společnost Rittal v podobě systémové stavebnice pro rozhraní člověk-stroj. Rittal přináší na trh kompletní program nosných ramen ve shodném designu a s maximální nosností od 60 do 180 kg. 


Světová novinka Rittal RiMatrix S poprvé v České republice

25.4.2014 Světovou novinku v oblasti řešení datové infrastruktury RiMatrix S představila společnost Rittal poprvé na veletrhu CeBIT 2013. Dne 23. – 25. dubna 2014 měli možnost RiMatrix S shlédnout také odborníci v České republice, a to v rámci celoevropské roadshow, kterou společnost Rittal odstartovala začátkem dubna 2014. RiMatrix S je kompletní datové centrum, které se skládá z definovaného počtu serverových a datových racků řady TS IT, klimatizačních jednotek, napájecích zdrojů, záložních zdrojů a monitorovacích prvků.


Standardizace – kouzelné slovo pro bezporuchový provoz elektrických zařízení?

1.4.2014 Dojde-li k poruše během řídicího procesu, je toto zpravidla monitorováno měřicí nebo senzorovou technikou. V automatizaci to může vyvolat operaci, která poruchu odstraní nebo hlásí. Tím je tedy definován a znám stav procesu po poruše. Jestliže však dojde v řídicím rozváděči k elektrické chybě, není zpravidla automatizační technika schopna na tento stav reagovat. Dojde-li díky elektrické chybě k dalším škodám, jde většinou o časové a finanční náklady a také o delší výpadek procesu. Pro dlouhodobé zajištění a zlepšení ochrany osob a zařízení byla proto zavedena nová norma IEC 61439.  


Zařízení pro odvod ztrátového tepla z elektrických rozváděčů

3.3.2014 V tomto článku se seznámíme s nejběžnějšími principy odvodu ztrátového tepla z elektrických zařízení. Vyjmenujeme vše, co ovlivňuje výběr jednotlivých typů chladicích zařízení a jak je možné řídit vnitřní klima elektrických rozváděčů. Základní dělení způsobu chlazení elektrických rozváděčů je na pasivní a aktivní. Požadavky pro návrh chlazení elektrických rozváděčů

3.2.2014 V elektrickém rozváděči jsou umístěny elektrické prvky, při jejichž činnosti se část elektrické energie přemění ve ztrátové teplo. Množství ztrátového tepla závisí především na typu elektrického zařízení a jeho velikosti. Představíme-li si elektrický rozváděč jako uzavřený prostor s vnitřními zdroji tepla, umístěný v prostředí o určité teplotě, je nutné se ptát, při jakém teplotním rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou bude skříň rozváděče schopna odvádět veškeré teplo z rozváděče do okolí


Modulární sejfy RITTAL: systémově testovaná bezpečnost

1.8.2013 Rittal jako významný dodavatel IT infrastruktury nyní nabízí vedle osvědčeného sejfu s vysokou úrovní bezpečnosti „Modulsafe Extend“ také nově navržený „Modulsafe Level B“ pro spolehlivou základní ochranu. Oba modulární sejfy představují bezpečnostní řešení ověřené nezávislými zkušebnami. V případě použití těchto sejfů není nutná časově a finančně náročná přestavba části budovy. Díky modulární koncepci lze jednotlivé prvky bez problémů instalovat i do těžko přístupných míst.

Nový systém podstavců pro rozváděčové skříně – montáž bez použití nářadí

29.10.2013 Montáž podstavců z ocelového plechu vyžaduje určitý čas. Výrazně vyšší tempo při instalaci rozváděčových skříní nyní přináší nový systém podstavců Flex-Block vyvinutý firmou Rittal. Novinka z odolného plastu je zajímavá především díky rychlé montáži bez použití nářadí. Rozsáhlé příslušenství navíc dělá z podstavce funkční prostor. 

 


Chytré rozváděče Rittal

15.4.2013 Je jedna zásuvka stejná jako všechny ostatní? To je již minulostí, dnes obsahují inteligentní systémy silnoproudého rozvodu – Power Distribution Units (PDU) – mnoho přídavných funkcí. Aktuální modely měří, spínají a monitorují odevzdávaný výkon, na přání až na úroveň jednotlivých zásuvek. Důležité je, že se PDU přesně hodí pro požadavky uživatelů. Konstruování nízkonapěťových rozváděčů dle normy ČSN EN 61439

2.4.2013 V červnu minulého roku byla přepracována a nově vydána prvotní verze ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-2 z roku 2010 ve vydání 2. Přechodné období ČSN EN 60439-1 však nebylo změněno. Proto mají konstruktéři nízkonapěťových rozváděčů nejvyšší čas požadavky nové normy implementovat do svých zařízení. Výraznou podporu přitom nabízí nová verze plánovacího softwaru Power Engineering od společnosti Rittal. 


Společná řešení pro IT a průmysl

4.3.2013 Integrace IT do automatizace, která je bezpečná z hlediska výpadků, představuje výzvu, i když je infrastruktura podobná. Řešením je společný, modulární základ se standardizovanými systémy, vyhovující jak stroji a řídicímu systému, tak i počítačům a serverům. S programem „Rittal – The System.“ spojila společnost Rittal inovační výrobky z oblasti rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury do jedné systémové platformy. 

 

 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services