Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Dekarbonizace tepelných elektráren: Palivové články zefektivní proces

11.5.2016 Zajímavým spojením konvenční výroby elektřiny a inovativních technologií je dekarbonizace klasických uhelných elektráren (tedy odstraňování oxidu uhličitého z jejich spalin) s využitím palivových článků s tavenými uhličitany (MCFC). Tato technologie byla úspěšně vyzkoušena v laboratorních podmínkách a výsledky jsou natolik povzbudivé, že začátkem května 2016 podepsal světový petrochemický a plynárenský koncern Exxon Mobil Corporation (krátce „ExxonMobil“) dohodu s americkým výrobcem keramických palivových článků FuelCell Energy na rozvíjení této technologie směrem k její komercializaci.

V současné době roste světový tlak na snižování emisí skleníkových plynů a možnosti rychlé transformace energetiky na výlučně bezemisní zdroje jsou zpravidla omezené. Jednou z cest je proto dekarbonizace tepelných elektráren, tedy zbavování spalin oxidu uhličitého. Dekarbonizace tepelné elektrárny se dnes ve světě nejčastěji provádí absorpcí oxidu uhličitého ze spalin v roztoku aminů (organických sloučenin odvozených od amoniaku) a je to proces náročný na investiční i provozní náklady. Podle praxe v USA u takovéto dekarbonizace v uhelné elektrárně dochází ke snížení jejího výkonu o 20 % a cena vyrobené elektřiny se tímto opatřením zdvojnásobí. Nepoužívá se proto příliš často.

Naproti tomu připojení palivových článků na úrovni odstranění 90 % uhlíkatých emisí naopak přidá k výkonu elektrárny výkon palivočlánkové jednotky, takže elektrický výkon celého zařízení naopak vzroste o 80 %. Jednotková cena elektřiny se přitom zvýší jen cca o třetinu a navíc dochází ke zmíněnému poklesu emisí oxidů dusíku o více než 70 %.  

Jak je to možné?

Dekarbonizace při použití této technologie využívá fyzikální a chemické procesy probíhající v palivovém článku typu MCFC. Typickým příkladem tohoto typu palivových článků je právě Direct FuelCell® zmíněného výrobce FuelCell Energy, který se uplatňuje mj. i v dosud největší palivočlánkové elektrárně Gyeonggi Green Energy v Jižní Koreji (viz foto).

Jako elektrolyt zde slouží uhlíkaté sloučeniny draslíku a lithia a jako palivo běžný zemní plyn, případně bioplyn, z něhož při endotermní reakci metanu s vodní párou za vyšších teplot (tzv. reformováním) vzniká směs CO2, vodíku a vody. Výstupem reakcí probíhajících v palivovém článku tohoto typu je vodní pára a oxidy uhlíku.

Za normálních okolností se na vstupu do palivového článku směšuje zemní plyn s běžným vzduchem. Při využití palivového článku pro dekarbonizaci elektrárny jsou do palivového článku přiváděny kouřové spaliny z elektrárny tak, že zde částečně nebo zcela nahradí vzduch. Palivový článek pak funguje jako dekarbonizační membrána: Rozředěné oxidy uhlíku na vstupu koncentruje na výstupu tak, že je lze snadno a ekonomicky odloučit.

Dalším významným efektem tohoto spojení obou technologií je odstranění škodlivých oxidů dusíku (NOx) z kouřových spalin. Tyto oxidy hodnotí Evropská environmentální organizace (EEA) jako druhý zdraví nejnebezpečnější typ emisí. Tyto oxidy jsou odstraňovány v rámci chemické reakce probíhající v palivovém článku.

Spojení těchto technologií bylo dva roky zkoušeno v laboratorních podmínkách a ukázalo velmi příznivé výsledky. Spolupráce společností ExxonMobil a FuelCell Energy se nyní zaměří především na uplatnění této technologie ve velkých elektrárnách využívajících spalovací turbíny na zemní plyn. V prvních cca dvou letech bude věnována pozornost efektivnost procesu oddělování a koncentrování oxidu uhličitého z kouřových spalin tepelné elektrárny. V další fázi, opět cca jedno- až dvouleté, bude výsledná technologie testována na zvolené elektrárně v pilotním provozu. Poté by se měla začít uplatňovat ve velkém rozsahu.  

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © FuelCell Energy

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Zpráva EEA: emise zabijí ročně půl miliónu Evropanů, nejvíce škodí ve městech

10.12.2015 Evropská environmentální organizace (European Environment Agency, EEA) zveřejnila v prosinci svoji zprávu o kvalitě ovzduší v Evropě č. 5/2015. Tato zpráva analyzuje stav kvality ovzduší v roce 2013 a jeho vývoj od roku 2004. Zpráva vychází z oficiálních dat o monitorování kvality ovzduší v různých místech Evropy. 


Mikrosíť s palivočlánkovým zdrojem energie zajišťuje kritické funkce města Woodbridge

27.11.2015 Město Woodbridge v americkém státě Connecticut bude mít od konce příštího roku v provozu unikátní energetický systém: energetickou mikrosíť s palivočlánkovým zdrojem energie. V listopadu 2015 k tomu byla podepsána smlouva mezi energetickou distribuční společností United Illuminating Company a městem Woodbridge. 


Komerční vodíkové technologie odstraňují tritium a zlepšují provoz jaderných elektráren

13.11.2015 Vodíkové technologie – elektrolýza vody a výroba elektřiny ve vodíkových palivových článcích – mají víceúčelové využití, jak ukazuje mj. i náš článek o trojitě generačním zařízení. Kromě zde zmíněných způsobů využití se elektrolýza může uplatnit i u odstraňování radioaktivního izotopu vodíku – tritia z odpadních vod v jaderných elektrárnách. Jak byla v říjnu 2015 informována odborná veřejnost, pilotní projet s využitím elektrolyzéru od kanadského výrobce Hydrogenics nyní připravuje specializovaná americká firma Kurion. 


Komunitní energetický projekt v Levenmouthu: Skotsko podporuje vodíkovou energetiku

18.8.2015 Skotsko je, s ohledem na své geografické a klimatické podmínky, region bohatý na větrnou energii. Není proto nijak s podivem, že se zde rychle rozvíjí také zájem o energetické systémy, které elektřinu z větrných zdrojů pomáhají ukládat do vodíku, dále používaného v palivových článcích. Jedním z rozvojových projektů tohoto druhu bude tzv. „Levenmouth Community Energy Project“ 


Palivočlánková kogenerace: FuelCell Energy a E.ON společně v Evropě

11.8.2015 Zatímco Evropa zkoumá a vyvíjí, Amerika prodává – a to i v Evropě. Tak by se dala s jistou nadsázkou charakterizovat situace v oblasti palivočlánkové kogenerace. Důkazem je i dohoda mezi americkým výrobcem palivočlánkových technologií FuelCell Energy a německou energetickou společností E.ON z konce července 2015 o společné nabídce palivočlánkových kogeneračních jednotek 


AkzoNobel: „zelená“ elektřina z odpadního vodíku v chemičce

29.7.2015 Palivočlánkové elektrárny, které na našich stránkách průběžně sledujeme, mohou využívat jako vstupní médium zemní plyn s běžné rozvodné sítě nebo vodík vznikající elektrolýzou z obnovitelných zdrojů energie, případně jako odpadní produkt v chemické výrobě. Poslední jmenovaná technologie bude nyní využita v závodě nizozemské chemičky AkzoNobel ve francouzském Bordeaux 


Energiepark Mainz: největší projekt „power-to-gas“ zahájil provoz

14.7.2015 Po roce výstavby byl na začátku července 2015 v německém Mainzu oficiálně zahájen provoz Energiepark Mainz, největšího zařízení pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů na světě. Cílem projektu je vývoj a testování zařízení tohoto typu, které umožňuje lépe pracovat s obnovitelnými zdroji energie v elektroenergetické síti. 


Concept Grid: Francouzská experimentální síť smart grid dostala bateriový zásobník energie

9.7.2015 Concept Grid je francouzský projekt vedený národní energetickou společností Electricité de France (EdF). Jeho cílem je v reálných podmínkách testovat řešení pro energetické systémy typu smart grid. V rámci tohoto projektu byl koncem června 2015 zprovozněn bateriový zásobník energie BESS (battery energy storage systém) od společnosti Alstom. 


Trojitě generační zařízení: výroba vodíku, elektřiny a tepla ze zemního plynu nebo bioplynu

26.6.2015 Americký výrobce palivočlánkových technologií pro výrobu elektřiny a tepla, společnost FuelCell Energy, představil koncem května 2015 veřejnosti trojitě generační energetické zařízení s výkonem řádově v megawattech, které dokáže ze zemního plynu nebo bioplynu prakticky bez emisí vyrobit čistý vodík pro palivočlánková vozidla nebo jiné aplikace, spolu s teplem a elektřinou.  


Německo přizvalo Čechy k rozvoji vodíkových technologií. Do Česka přijdou inovace i investice

18.6.2015 Česká republika a Německo navázaly oficiální spolupráci v oboru vodíkových technologií a palivových článků. Jde o významný krok pro české výzkumné instituce i průmysl, jimž přinese přístup k pokročilým technologiím, spolupráci s německými firmami i investice z německého Národního inovačního programu. Česká republika je prvním z nových členských států EU, kterému byla spolupráce nabídnuta. 


ABB Symphony Plus pomáhá efektivně získat energii z odpadu

8.6.2015 Odvětví energetického využívání odpadů, v němž se z komunálního a komerčního odpadu získává elektrická energie a teplo, představuje rostoucí trh. Vlivem stoupajícího počtu obyvatel a urbanizace vzniká stále více odpadu, přičemž možností ukládat odpad na skládky je zároveň stále méně a méně. O řešeních pro efektivní řízení těchto procesů informovala na začátku června 2015 společnost ABB


Beacon Falls Energy Park: příprava největší palivočlánkové elektrárny na světě začala

18.5.2015 Konsorcium společností vedené výrobcem palivových článků Fuel Cell Energy Inc. ohlásilo začátkem května 2015 zahájení přípravy palivočlánkové elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 63,3 MW v Beacon Falls v americkém státě Connecticut. Pokud bude tento projekt, prezentovaný pod názvem Beacon Falls Energy Park, vybudován podle plánu, stane se největší palivočlánkovou elektrárnou na světě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services