Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Jaderná energetika: daně a právní spory v zahraničí

21.6.2017 Jaderná energie představuje jeden z důležitých bezemisních zdrojů elektřiny, v řadě zemí nezastupitelných. Její využívání je nicméně v některých zemích značně politizováno. A tak zatímco například Polsko připravuje svoji první jadernou elektrárnu, Německo vyhlásilo od této energie odklon, ovšem s rozporuplnými dopady. O politizaci jaderné energie svědčí řada případů, kdy evropské vlády uvalily na provozovatele elektráren speciální daně. Zde si je ukážeme na příkladu Německa, Belgie a Švédska.

Německo

Německá vláda musí z rozhodnutí ústavního soudu vrátit provozovatelům jaderných elektráren, firmám RWE, E.ON and EnBW, přibližně 6,3 miliard eur (166 miliard korun) plus úroky, pokud o to požádají. Daň ve výši 145 eur za každý gram jaderného paliva (ve výsledku zhruba 7,3 € až 15,8 € za vyrobenou MWh) uvalilo Německo na firmy v prosinci 2010 výměnou za prodloužení životnosti a povolení k provozu existujících jaderných bloků. Následujícího roku ale vláda v reakci na havárii v japonské Fukušimě ohlásila odstoupení od jádra a postupné uzavření všech jaderných elektráren do roku 2022. Daň z paliva ovšem na bedrech výrobců zůstala až do roku 2016. Ústavní soud začátkem letošního června rozhodl, že takové počínání bylo nezákonné.

Belgie

K opačnému rozhodnutí dospěl ústavní soud u podobného případu v Belgii. Vláda v roce 2009 dovolila prodloužení životnosti nejstarších jaderných bloků (Doel 1 a 2, Tihange 1) do 2025 výměnou za jadernou daň ve výši 215 – 245 milionů eur po dobu následujích pěti let. Vláda vzešlá z povolební krize (její ustanovení trvalo rekordních 541 dní od voleb) však v roce 2012 skokově navýšila jadernou daň na 549 milionů eur ročně (14,3 miliard korun) a navíc stanovila datum odstavení bloků Doel 1 a 2 do roku 2015. Přestože Electrabel, provozovatel jaderných elektráren, rozhodnutí v roce 2012 a následně i 2013 právně napadl, ústavní soud daň potvrdil. Až změna vlády po volbách 2014 přinesla jaderným provozovatelům pozitivní změnu. Sazba daně významně klesla a Electrabel získal povolení regulátora prodloužit provoz bloků.

Švédsko

Švédské jaderné elektrárny platí od roku 2000 daň z instalované kapacity, neboli z maximálního možného objemu elektřiny, která může být vyrobena při plném využití instalovaného výkonu bloku. V roce 2014 prosadila vládní strana Zelených 17% zvýšení na cca 7,5 € za MWh, což do rozpočtu přineslo na 4 miliardy švédských korun (asi 10 miliard Kč) navíc. Provozovatelé elektráren, Vattenfall a E.ON, reagovali plánem uzavřít některé starší provozy o několik let dříve než v původně uvažovaných termínech. To vyděsilo tradiční švédské průmyslové firmy jako Saab, Volvo, Atlas Copco či Sandvik, jejichž provozy jsou závislé na levné elektřině. Loni v létě proto koaliční sociální demokraté prosadili, že do roku 2019 se kapacitní jaderná daň postupně zruší a naopak podpořili výstavbu nových jaderných bloků.

A jak je tomu v České republice?

V České republice není žádná jaderná daň stanovena. Provozovatelé elektráren ze zákona odvádějí 50 Kč z každé MWh vyrobené elektřiny na jaderný účet, z něhož bude v budoucnu stát hradit výstavbu a provoz hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Dále přispívají na chod Státního úřadu pro jadernou bezpečnost prostřednictvím tzv. poplatků na odbornou činnost Úřadu. Například poplatek za žádost o povolení k výstavbě jaderného zařízení může být až 150 milionů korun, žádost o první povolení k provozu vyjde na dalších 60 milionů. Držitelé povolení k provozu pak odvádějí udržovací poplatek ve výši maximálně 4 miliony korun měsíčně.

Česká nukleární společnost, redakčně upraveno

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace: www.csvts.cz/cns/

Přečtěte si také:

Polsko připravuje první jadernou elektrárnu

12.4.2017 Zatímco v Německu se jaderné elektrárny zavírají jako údajně „nebezpečné“ (ovšem prozatím s rozporuplnými dopady), jiné země EU včetně ČR tuto bezemisní energetiku rozvíjejí nebo dokonce provoz jaderných elektráren zahajují. Poslední jmenovanou zemí je Polsko, které v dubnu 2017 zahájilo práci na lokalizačních a ekologických studiích pro svoji první jadernou elektrárnu. 


Jaderná energetika v roce 2016: mírný nárůst, vede Asie

6.1.2017 Jaderná energie je nezastupitelným bezemisním zdrojem pro výrobu elektřiny všude tam, kde obnovitelné zdroje nejsou dostačující – tedy včetně ČR. Navzdory politickým aktivitám v některých zemích, směřujícím z rozmanitých důvodů proti jaderné energetice, celkový objem instalovaného výkonu z jaderných zdrojů ve světě mírně roste. Z regionálního pohledu je přitom vůdčí silou Asie, následovaná Ruskem a USA. 


Malý reaktor VK-300: odpověď na zájem ruských měst o jaderný zdroj pro kogeneraci

19.12.2016 Jedním z trendů v rozvoji jaderných technologií směrem k ekonomickému komerčnímu provozu jsou malé reaktory. O jejich využití je v současnosti zájem nejen v USA, Kanadě či Velké Británii, ale hlásí se o ně také ruská města, která by ráda tuto technologii využila pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla neboli kogeneraci. Světová odborná veřejnost o tom byla informována na začátku prosince 2016. 


Malý reaktor IV. generace pomůže energetice ve vzdálených oblastech Kanady

9.12.2016 Hlavním trendem technologického vývoje jsou tzv. malé reaktory a reaktory IV. generace. Propojení obou těchto významných trendů v sobě zahrnuje projekt malého reaktoru typu MTGR montrealské společnosti StarCore Nuclear, která zahájila na konci října 2016 proces revize designu u Kanadské komise pro jadernou bezpečnost (CNSC). 


Projekt NuScale: vybudování a provoz malého reaktoru bude mít významný přínos pro místní ekonomiku

31.8.2016 Malá modulární elektrárna NuScale, jejíž aktuality na našem portále průběžně sledujeme, je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které – vedle reaktorů IV. generace – představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Jejím dodavatelem je americká projektová firma NuScale Power. První instalace této elektrárny se plánuje poblíž města Idaho Falls v americkém státě Idaho na severozápadě USA. Ekonomická studie projektu, prezentovaná v polovině srpna 2016, poprvé blíže vyčísluje celkové investiční náklady a přínosy pro místní ekonomiku v podobě nově vzniklých pracovních míst. 


Belojarsk 4: reaktor IV. generace se rozběhl na plný výkon

30.8.2016 Reaktory IV. generace jako jeden z důležitých směrů ve vývoji jaderné energetiky zaznamenaly v polovině srpna 2016 významný milník: Blok 4 ruské jaderné elektrárny Belojarsk vybavený reaktorem BN-800 s rychlými neutrony dosáhl poprvé 100 % výkonu. Je to další krok k přípravě tohoto bloku na započetí komerčního provozu, které je plánováno koncem roku 2016. 


Malý reaktor PRISM má předpoklady ke komercializaci

25.8.2016 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. V souvislosti s výzvou prezidenta GE Hitachi Nuclear Energy americké vládě a podnikatelské sféře k podpoře komercializace moderních jaderných technologií byl v srpnu 2016 na Aspen Institute prezentován odborné veřejnosti jeden z konceptů těchto reaktorů, malý reaktor PRISM. 


Japonská jaderná energetika se vrací zpět k normálu

24.6.2016 Definitivní návrat k normálu v japonské jaderné energetice – tak by se dala charakterizovat licence na prodloužení provozu, kterou ve druhé polovině července 2016 získaly bloky 1 a 2 japonské jaderné elektrárny Takahama. Tyto licence umožní provoz uvedených bloků až po dobu 60 let. Je to první japonská jaderná elektrárna po havárii jaderné elektrárny Fukushima Daiichi v březnu 2011, jíž byla podle nových podmínek udělena licence na více než 40 let. 


Malý reaktor NuScale dostane palivo od Arevy

21.12.2015 Elektrárna NuScale, jejíž přípravu na komerční provoz na našich stránkách průběžně sledujeme, je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Významným krokem k jejímu uvedení do provozu se stala začátkem prosince 2015 dohoda mezi jejím dodavatelem NuScale Power LLC a společností Areva Inc na výrobu palivových souborů pro tento projekt. 


Zpráva EEA: emise zabijí ročně půl miliónu Evropanů, nejvíce škodí ve městech

10.12.2015 Evropská environmentální organizace (European Environment Agency, EEA) zveřejnila v prosinci svoji zprávu o kvalitě ovzduší v Evropě č. 5/2015. Tato zpráva analyzuje stav kvality ovzduší v roce 2013 a jeho vývoj od roku 2004. Zpráva vychází z oficiálních dat o monitorování kvality ovzduší v různých místech Evropy. 


Velká Británie má zájem o malé reaktory

3.11.2015 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. Jako perspektivní směr je vnímá rovněž Velká Británie, která je zároveň evropským leadrem v oblasti využívání větrné energie jakožto důležitého obnovitelného zdroje. O spolupráci na rozvíjení této strategie projevila zájem americká elektrotechnická firma Westinghouse, která tento svůj záměr prezentovala v říjnu 2015. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services