Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Další postup rozšiřování elektrárny Dukovany a jasné stanovisko vlády ČR: „Jádro je zelenou investicí.“

6.5.2020 Po jednání vlády ČR z 27. 4. 2020 jsou jasné vzájemné vztahy mezi státem a investorem nového jaderného zdroje, který by měl po šedesáti letech provozu nahradit stávající zdroj v Dukovanech. Ministři totiž probrali smluvní rámec spolupráce se společností ČEZ. Rovněž byl dán mandát vicepremiérovi a ministru průmyslu, obchodu a dopravy Karlu Havlíčkovi k tomu, aby zahájil nezbytná jednání o veřejné podpoře s Evropskou komisí, tzv. notifikaci. V polovině letošního roku budou podepsány smlouvy státu s investorem, na konci roku pak zahájen tendr na dodavatele, který je v gesci společnosti ČEZ.

Nový blok v Dukovanech tzv. Dukovany II se předpokládá technologie tlakovodních reaktorů generace III+ má zajistit bezemisní, stabilní a ekonomicky dostupné dodávky elektřiny a posílit energetickou soběstačnost České republiky. Aby se vše zrealizovalo za jasných podmínek, které budou respektovat bezpečnost občanů, hájit zájmy České republiky a přitom vnímat odůvodněné obchodní zájmy investora, je nutné vzájemné vztahy upravit smluvně. Nejen to obsahuje vládou projednaný komplexní materiál k novým jaderným zdrojům. Vznikl po intenzivním vyjednávání vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, expertů ministerstva průmyslu a obchodu, vlády a investora.

Smlouvy

Smlouvy, které má stát s investorem – společností ČEZ a jeho dceřinou společností Elektrárna Dukovany II – podepsat, jsou dvě: rámcová a prováděcí. První připravená loni v létě pokrývá celou oblast spolupráce a výstavby od výběrového řízení po provoz. Druhá se týká spolupráce při výstavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech. Stát potřebuje jistotu, že se vše dokončí podle harmonogramu bez ohledu na vnější podmínky. S tím smlouvy, které mají být do 30. Června 2020 předloženy vládě ke schválení, počítají.

V této souvislosti bylo zdůrazněno, že je nutno být energeticky soběstační a současně také řešit útlum uhlí a požadavky Evropské unie na uhlíkovou neutralitu. Proto jsou třeba nové jaderné zdroje, včetně právě projektu Dukovany II.

Legislativa

Ministři se zabývali také zmiňovaným novým zákonem o přechodu k nízkouhlíkové energetice. Už je připravený s cílem umožnit státu objednat si výstavbu jaderné elektrárny tak, že bude pevně stanoveno datum uvedení nového bloku do provozu, objem výroby i výkupní cena. U výkupní ceny se pamatuje na silné garance pro stát a spotřebitele tak, aby nedošlo k překompenzaci podpory na straně investora, resp. provozovatele na pokrytí ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. MPO dostalo za úkol předložit návrh zákona vládě do 30. června.

Finance

V materiálu k výstavbě nového bloku Dukovan pro vládu nechyběl ani úkol připravit do 31. května návrh modelu financování nových bloků. Klíčové je, aby investice do jaderné energetiky nezvýšily ceny elektřiny pro spotřebitele.

V této souvislosti bylo konstatováno, že Evropská unie má bohužel tendenci vytěsnit jadernou energetiku z tzv. udržitelných investic. To vede k tomu, že evropské banky nejsou příliš ochotny nové jaderné zdroje financovat, což následně zvyšuje cenu souvisejících úvěrů. Česká republiky naproti tomu usiluje o to, aby Evropa v oblasti energetiky zohlednila možnosti a různé přírodní dispozice jednotlivých zemí. Pro ČR by to znamenalo, že by se zvýhodněné úvěry týkaly i jaderných zdrojů, nejen obnovitelných zdrojů energie. To povede k rozumným cenám elektřiny pro občany ČR, do nichž by se nepromítly zvýšené úrokové sazby.

Zástupce skupiny ČEZ informoval, že 25. března 2020 byla podána žádost o Povolení k umístění jaderného zařízení na Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Je to rozsáhlý materiál čítající 1 600 stran. Na konci roku je předpoklad zahájit veřejnou soutěž na nový jaderný blok s tím, že dodavatel by měl být vybrán do konce roku 2022 a následně bude dojednána detailní smluvní dokumentace, včetně potvrzení subdodavatelského řetězce. Do roku 2024 pak dojde k podpisu smluv a uskuteční se další kroky, jako například zajištění územního povolení.

Současně s podpisem smluv státu s investorem jaderné elektrárny Dukovany budou pokračovat jednání s Evropskou komisí ohledně veřejné podpory, tedy tzv. pre-notifikace a následně notifikace. A na konci roku má společnost ČEZ, jak říká její generální ředitel, vypsat potřebný tendr.

Dohoda a bezpečnost

Nejen v souvislosti s připravovanými novými jadernými bloky se Česká republika v Bruselu veřejně ohradila proti rozpracované Zelené dohodě. V této souvislosti bylo konstatováno, že opatření z tzv. Green Deal nesmí jít na úkor české ekonomiky. V kontextu s uhlíkovou neutralitou (dekarbonizací) je třeba postupný přechod a také absolutní nezávislost zemí při rozhodování o zdrojích energie i jejich financování. ČR nadále trvá na tom, že jádro je zelenou investicí. Má totiž nulové emise oxidů uhlíku, což je cíl jak ČR, tak Evropské unie. Výstavba nových jaderných zdrojů je navíc strategickým projektem ČR, který musí respektovat bezpečnostní zájmy státu.

MPO ČR, redakčně upraveno a rozšířeno

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Testování smart grids v ČR: evropský projekt InterFLEX skončil s úspěchem, součástí byla skupina ČEZ

25.3.2020 Zástupci evropského projektu InterFLEX prezentovali výsledky na závěrečném setkání konsorcia v Paříži a následně i na finálním jednání se zástupkyní Evropské komise v Bruselu letos v únoru. Součástí projektu byla i společnost ČEZ Distribuce ze skupiny ČEZ. O výsledcích byla odborná veřejnost informována v březnu 2020. 


Black start: při zotavení české energetiky z případného blackoutu pomůže přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

8.11.2019 Ačkoli má Česká republika velmi robustní přenosovou síť, ani jí se nevyhýbá hrozba plošného výpadku v dodávkách elektřiny, tzv. blackoutu. V takovémto případě by mohla sehrát významnou roli přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně. Od roku 2019 má tato elektrárna od provozovatele české přenosové soustavy, společnosti ČEPS, certifikaci na službu start ze tmy neboli black start. Jak byla v listopadu 2019 informována odborná veřejnost, v případě blackoutu by tak umožnila obnovit napětí v přenosové soustavě takzvaným podáním napětí do Elektrárny Chvaletice. 


GE Hitachi Nuclear Energy a ČEZ: malé reaktory také v Česku?

24.2.2020 Spolu s Polskem a Estonskem je Česko další zemí bývalého východního bloku, která se aktivně angažuje v mezinárodní spolupráci na využití malých jaderných reaktorů. Důkazem je memorandum o porozumění mezi společnostmi GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) a ČEZ podepsané na začátku února 2020. Jeho prostřednictvím se obě strany dohodly na zkoumání ekonomické a technické proveditelnosti potenciální výstavby reaktoru BWRX-300 v České republice. 


Jaderná elektrárna Dukovany: nový blok se začne stavět v roce 2029

22.11.2019 Další důležitý krok k zachování energetické soběstačnosti České republiky byl učiněn v listopadu 2029. Na druhém jednání ho učinili členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, kde poprvé zazněl harmonogram výstavby Dukovan II. Po schválení EIA je to další důležitý milník v přípravě tohoto strategického projektu. 


BWRX-300: bude Polsko průkopníkem malých reaktorů v bývalém východním bloku?

24.10.2019 O malých reaktorech jako jednom z perspektivních směrů ve vývoji jaderné energetiky slýcháme především v souvislosti se zeměmi, jako jsou USA, Velká Británie, Kanada, případně Francie. Zdá se však, že k jejich uplatnění může dojít i v postkomunistických zemích a průkopníkem by mohlo být Polsko. Přinejmenším tomu nasvědčuje dohoda – memorandum o porozumění – z října 2019 mezi americkým výrobcem jednoho z malých reaktorů GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) a společností Synthos SA 


Jaderná elektrárna Temelín umí pomoci rovnováze v přenosové síti a kompenzovat nestálost obnovitelných zdrojů

18.10.2019 Úkolem jaderných elektráren je pracovat v takzvaném základním zatížení. V případě regulace, tedy snižování výkonu, přichází na řadu až poslední. Přesto ale musí být schopné pomoci ve chvíli, kdy je elektřiny v síti nárazově víc, než odpovídá spotřebě. Platí to i o výrobě elektřiny v jaderné elektrárně Temelín, jak byla v říjnu 2019 informována odborná veřejnost. 


Nuward: malý modulární reaktor z Francie staví na zkušenostech obranného průmyslu

4.10.2019 Při zmírňování prudkých klimatických změn hraje nezastupitelnou roli jaderná energetika jako důležitý bezuhlíkový zdroj. Tento hnací motor vede k rozvoji nových jaderných technologií pro výrobu elektřiny. Mezi ně se řadí i malé modulární zdroje, pro něž se vžilo označení SMR – small modular reactor. Mezi projekty těchto zdrojů převážně britského, amerického nebo kanadského původu, jako jsou U-battery, NuScale nebo StarCore Nuclear, přichází v září 2019 na scénu francouzský projekt Nuward. 


Think Atom: Jaderná energie představuje systémově nejefektivnější cestu k dekarbonizaci

13.5.2019 Potřeba zmírnit klimatické změny se stává stále naléhavější pro celý svět. V oblasti energetiky toho nepůjde dosáhnout bez systémového přístupu, uvažujícího energetické zdroje v širokých souvislostech – nejen tedy vlastní výrobu elektřiny. V tomto kontextu má velký význam využívání jaderné energie jako součásti energetického mixu. Zaznělo to mj. na konferenci Atomexpo v Soči, konané v dubnu 2019, z prezentace neziskové organizace Think Atom, zaměřené na osvětu v oblasti jaderné energie. Z této prezentace dále vyjímáme některé zajímavé poznatky.


Energy Outlook: během 20 let stoupne spotřeba elektřiny o třetinu, jaderné zdroje budou stále potřeba

11.3.2019 Tradiční Energy Outlook, výhled budoucího vývoje energetiky do roku 2040, publikovaný společností BP a v únoru 2019 prezentovaný Českou nukleární společností, opět rozčeřil debatu o možnosti lidstva uspokojit stoupající poptávku po energiích a přitom si nezničit planetu. Podle BP i v budoucnu zůstane role jaderné energie významná. Pokud by byla snaha skutečně protlačit ambiciózní cíle na snižování emisí, pak bude jeho přínos o to důležitější. 


Zpráva Energy for Humanity: Německo je v důsledku Energiewende největším evropským producentem skleníkových plynů

21.11.2017 Německý program Energiewende, jehož charakteristickým rysem je odklon od jaderné energetiky a podpora obnovitelných zdrojů, vede paradoxně k tomu, že z Německa je největší evropský producent skleníkových plynů. Na tuto skutečnost upozorňuje zpráva nevládní organizace Energy for Humanity s názvem „European Climate Leadership Report 2017, Measuring the Metrics that Matter“ (tedy „Zpráva o vedoucí roli Evropy v oblasti klimatu 2017, Měření s měřítkem, které je důležité“), publikovaná při příležitosti Konference OSN o klimatických změnách (COP23) v listopadu 2017 v německém Bonnu. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services