Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Blackout je v ČR málo pravděpodobný, ale řešitelný: ČEPS úspěšně provedla zkoušku startu ze tmy

17.5.2023 Ačkoli má Česká republika velmi robustní přenosovou síť, ani jí se nevyhýbá hrozba plošného výpadku v dodávkách elektřiny, tzv. blackoutu. Na okamžité řešení této situace je třeba být včas připraven. Napomohly tomu i úspěšné zkoušky tzv. startu ze tmy u elektrárny Orlík a podání napětí na vlastní spotřebu elektrárny Prunéřov 2, které proběhly v polovině května 2023.

Blackout a jeho riziko

Blackout je přerušení dodávek elektrické energie na rozsáhlém území, který vzniká z důvodu mimořádné události v přenosové nebo distribuční soustavě. U dodávek elektřiny totiž musí být v každém okamžiku vyrovnaná bilance výroby a spotřeby elektrické energie. V případě nerovnovážného stavu způsobeného například silnou vichřicí, povodní, kybernetickým či teroristickým útokem nebo přetížením soustavy může vzniknout dominový efekt, který automaticky vyřadí elektrárny z provozu. Ty pak nejsou schopny bez cizí pomoci obnovit výrobu.

Hlavní riziko blackoutu v ČR představuje nárůst podílu nestálých obnovitelných zdrojů. To se týká nejen zdrojů v ČR, ale také zejména v sousedním Německu, navíc ve spojení s uzavírání tamních jaderných elektráren.

Svůj podíl na riziku blackoutu má i způsob obchodování s elektřinou. Sjednané obchody v rámci jedné země, nebo mezi dvěma zeměmi, vyvolávají fyzikální toky elektřiny, které zdaleka nenásledují obchodní cesty takových tržních transakcí. Elektřina teče cestou nejmenšího odporu, takže např. export elektřiny z Německa do Rakouska prochází z významné části (až z 50 %) přes Polsko a Česko. Tato cesta je totiž pro elektřinu snazší než přímá cesta uvnitř Německa a dále do Rakouska.

Start ze tmy (black start)

V takovém okamžiku pomůže start ze tmy neboli black start, tedy obnova napájení systémové elektrárny nebo částí elektrické sítě do provozu bez nutnosti využít externí přenosovou síť, aby se elektrárna nebo přenosová soustava zotavila z úplného nebo částečného odstavení.

Schopnost startu ze tmy je schopnost najetí bloku elektrárny bez podpory vnějšího zdroje napětí, schopnost dosažení daného napětí, možnost připojení k síti a jejího napájení v ostrovním režimu. Tato podpůrná služba (PpS) umožňuje obnovení dodávky po úplném nebo částečném rozpadu soustavy (ztrátě napájení), kde základním cílem je uvést postiženou oblast do normálního provozního stavu v krátkém čase a bezpečným způsobem. Poskytovatel této PpS musí splňovat podmínky Kodexu přenosové soustavy včetně požadavků pravidelné certifikace.

Poskytovatelé startu ze tmy

Mezi poskytovatele PpS Start ze tmy patří několik vodních elektráren, s jejichž pomocí by dispečink ČEPS po úplném nebo částečném rozpadu soustavy obnovoval napájení nejen systémových elektráren, ale i dalších zákazníků. Ze systémových elektráren provozovatel přenosové soustavy spoléhal zejména na elektrárnu Chvaletice. V roce 2023 začala ČEPS uvažovat o rozšíření portfolia systémových elektráren vhodných pro obnovu soustavy a ve spolupráci s ČEZ, a. s., vytipovala jako možné kandidáty elektrárny Prunéřov 2, Tušimice 2 a Počerady (poslední uvedená patří skupině Sev.en Energy). Následovaly elektromechanické a elektromagnetické studie k ověření této myšlenky, které potvrdily proveditelnost u všech tří elektráren.

V posledních letech významně vzrostly požadavky na vzájemnou spolupráci elektráren v rámci celé energetické soustavy. Už některé dřívější zkoušky potvrdily, že české zdroje v čele s vodními elektrárnami jsou připraveny zajistit obnovu napájení klíčových částí energetické infrastruktury.

Zkouška startu ze tmy na elektrárnách Orlík a Prunéřov

První zkouška pro reálné ověření schopnosti poskytování podpůrné služby (PpS) Start ze tmy proběhla 14. 5. 2023 u elektrárny Prunéřov 2 společnosti ČEZ. Při ní byla sestavena separátní propojovací trasa mezi elektrárnami Orlík a Prunéřov 2 po vedeních 220 kV (provozovaných společností ČEPS) a 110 kV (provozovaných společností ČEZ Distribuce) a přivedena elektrická energie vyrobená v elektrárně Orlík až na vlastní spotřebu elektrárny Prunéřov 2 (tedy podáno napětí).

Následně dispečeři ČEPS ověřili spuštění několika pohonů v elektrárně, které zajišťují procesy nezbytné pro výrobu elektrické energie, jako jsou např. chladicí čerpadlo nebo mlýn vápence. Zkouška úspěšně potvrdila možnost rozběhnutí pohonů kritických pro najetí bloku elektrárny Prunéřov 2.

Díky úspěšnému provedení zkoušky podání napětí na vlastní spotřebu elektrárny Prunéřov 2 může ČEPS při ztrátě napájení využít více elektráren, a zrychlit tak v případě potřeby proces obnovy soustavy. Naše společnost tím posiluje svou schopnost plnit své hlavní poslání – zajistit bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Projekt DFLEX ověřil možnosti zapojení spotřebitelů do řízení elektrizační soustavy

30.3.2023 V druhé polovině března 2023 seznámil provozovatel české přenosové soustavy ČEPS odbornou veřejnost s výsledky projektu DFLEX zaměřeného na téma zapojení spotřebitelů, kteří dokážou cíleně měnit odběr elektřiny, do řízení elektrizační soustavy. Projekt přinesl cenné výstupy, z nichž některé již byly zavedeny do praxe. 


Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.


Zpráva MAF CZ 2022 hodnotí možné scénáře vývoje elektroenergetického sektoru v ČR do roku 2040

8.3.2023 Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS představil na začátku března 2023 dokument „Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040“ (MAF CZ 2022), v němž analyzuje dopady různých scénářů vývoje zdrojového mixu v České republice ve střednědobém horizontu a identifikuje možná budoucí rizika. 


Reclosery: automatické a dálkově komunikující vypínače v energetické síti pomáhají zákazníkům skupiny E.ON

9.11.2022 Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, každoročně investuje více než pět miliard korun do modernizace distribuční sítě. Čím dál tím větší objem prostředků přitom jde na tzv. „smart“ technologie, a to nejen na „chytré“ elektroměry nebo trafostanice. Jedním z takových prvků jsou i reclosery. S podrobnostmi byla odborná veřejnost seznámena ve druhé polovině října 2022. 


30 let elektroenergetiky v samostatné České republice: změny a trend

1.11.2022 Za 30 let od vzniku samostatné České republiky v roce 1992 po rozpadu bývalého Československa došlo k významným změnám ve struktuře našich energetických zdrojů. Významnou měrou se na nich podílela skupina ČEZ jakožto dominantní výrobce elektrické energie v ČR. Od roku 1992 vzrostla výroba elektrické energie o více než 44 %, především se ale výrazně změnila struktura energetiky. Zatímco před třemi desítkami let dominovaly s více než 70 % uhelné zdroje, nyní je tomu jinak. 


Platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie spuštěna, Česko jako první

10.10.2022 V prvním říjnovém týdnu 2022 byla spuštěna mezinárodní platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie. Současně v ní začala probíhat výměna regulační energie. Společnost ČEPS, která v ČR provozuje přenosovou síť, se k této platformě připojila jako první provozovatel přenosové soustavy již v červenci 2022, a následně provedla její testování. 


Ukrajinská energetika dále posiluje vazbu na kontinentální Evropu: Provozovatelé přenosových soustav se dohodli na zvýšení obchodní kapacity

12.8.2022 Na sklonku července 2022 se provozovatelé přenosových soustav (PPS) kontinentální Evropy dohodli s Ukrajinou a Moldavskem na zvýšení obchodní kapacity na 250 MW, což je více než dvojnásobek kapacity, která byla stanovena v počáteční fázi (100 MW). Ukrajina tak posiluje vazbu na energetiku kontinentální Evropy, a s tím i svoji energetickou bezpečnost. 


Black start: při zotavení české energetiky z případného blackoutu pomůže přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

8.11.2019 Ačkoli má Česká republika velmi robustní přenosovou síť, ani jí se nevyhýbá hrozba plošného výpadku v dodávkách elektřiny, tzv. blackoutu. V takovémto případě by mohla sehrát významnou roli přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně. Od roku 2019 má tato elektrárna od provozovatele české přenosové soustavy, společnosti ČEPS, certifikaci na službu start ze tmy neboli black start. Jak byla v listopadu 2019 informována odborná veřejnost, v případě blackoutu by tak umožnila obnovit napětí v přenosové soustavě takzvaným podáním napětí do Elektrárny Chvaletice. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services