Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Nová elektro-laboratoř pro studenty

8.10.2013 V září 2013 byla ve VOŠ a SPŠ dopravní v Masné 18 v Praze 1 uvedena do provozu nová elektro-laboratoř, která byla zcela rekonstruována během letních měsíců. Laboratoř je vybavena novými pracovními stoly s nástavbou, ve které jsou umístěny zejména laboratorní stejnosměrné a střídavé zdroje pevného a proměnného napětí. Měřicí technika je řešena externími přístroji. K obecným měřením jsou používány nejmodernější digitálními osciloskopy Agilent Technologies, Tektronix a Siglent (LeCroy), generátory libovolných průběhů Tektronix a Siglent, programovatelné laboratorní zdroje či spektrální analyzátory Aaronia. K silnoproudým měřením jsou určeny analyzátory sítí a revizní přístroje z produkce Chauvin Arnoux, Metrel a Sonel. Měření neelektrických veličin je řešeno přístroji firem Greisinger, Sonel a Fluke. Většina přístrojů je připojena k počítačům, které jsou součástí každého pracoviště.

Tato škola s téměř šedesátiletou tradicí vychovává technické pracovníky v oborech Provoz a ekonomika dopravy, Dopravní prostředky a také v oboru Elektrotechnika. Absolventi školy najdou uplatnění jak v průmyslových podnicích, tak v dalším studiu na Vyšší odborné škole nebo na vysokých školách (FEL, FS, FD ČVUT, VUT, ZČU, dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích apod.).

Výuka elektrotechniky probíhá od nového školního roku 2013/14 ve dvou zaměřeních Výpočetní a komunikační technika a Automatizace a elektronické systémy v dopravě. Zaměření Výpočetní technika je rozšířeno o programování, mikroprocesorovou techniku, programové vybavení, telekomunikační zařízení, nové zaměření Automatizace a elektronické systémy v dopravě je profilováno v automatizační technice v dopravních prostředcích, energetice, elektrických zařízeních hnacích vozidel, zabezpečovací technice a silnoproudé elektrotechnice.

V učebnách výpočetní techniky jsou simulovány základní průmyslové procesy v jazycích MultiSIM, C a LabVIEW s praktickými výstupy a ovládáním vybraných zařízení dopravních systémů (autoblok u traťového zabezpečovacího zařízení, dopravní proud a řízení světelné křižovatky v silniční zabezpečovací technice apod.).

Teoretické a praktické znalosti studentů jsou prohlubovány formou praxe v podnicích zabývající se dopravními systémy, např. AŽD Praha, ELTODO, AERO Vodochody apod.

V listopadu 2013 a lednu 2014 budou mít v rámci Dne otevřených dveří potenciální zájemci o studium možnost seznámit se  s vedením školy, pedagogy odborných předmětů a s vybavením školy.

VOŠ a SPŠ Praha 1, redakčně upraveno

Foto: VOŠ a SPŠ Praha 1

Bližší informace o škole i jednotlivých oborech jsou uvedeny zde

Přečtěte si také:

Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích

2.3.2024 Srdečně Vás zveme na konferenci „Efektivní elektromobilita v organizacích IV“, která se koná 20. března 2024 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, městským službám, příp. dalším zájemcům o tuto problematiku, či školám. Obsah konference bude zaměřen na aktuální novinky v oblasti elektrických vozidel a dopravních systémů pro města a průmysl,   správy vozového parku, nabíjecí infrastruktury, softwarové/informační podpory a autonomní mobility a také na ekonomiku a financování elektromobility v organizacích.


Pozvánka na konferenci Smart city v praxi IX

2.3.2024 Srdečně Vás zveme na již 9. ročník konference „Smart city v praxi IX“, která se koná 19. března 2024 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference je svým obsahem zaměřena zejména na představitele municipalit a městských služeb a pokrývá širokou škálu moderních technologií a jejich uplatnění pro dosahování sociálních a ekonomických cílů měst. Program konference bude zahrnovat průřezové problémy – strategie smart city, ekonomika a rozvoj měst, nové technologie pro smart city – prezentace průmyslových partnerů konference, zahrnující nové produkty pro smart city a praktické zkušenosti z jejich aplikací, a také příklady dobré praxe ve městech a obcích.


Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

24.11.2014 Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury. Pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a v úzké spolupráci s ním v rámci Pracovní komise pro e-mobilitu ji opět pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Nová laboratoř elektrických ochran je vybavena jako v reálném provozu

14.11.2014 Laboratoř, která bude sloužit k výuce studentů, k testování a demonstraci nových technických možností u rozvodů vysokého a velmi vysokého napětí, by slavnostně otevřena 11. listopadu 2015 na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. 


Nové prostory pro společnost ABB a její globální operační centrum v Ostravě

22.5.2014 Společnost ABB, přední světová skupina působící v oblasti energetiky a automatizace, dne 21. května 2014 u příležitosti 12 let fungování na trhu slavnostně otevřela nové prostory svého Operačního centra v Ostravě. 


Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT

16.5.2014 Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) byla v polovině května 2014 slavnostně otevřena v Buštěhradě u Kladna. UCEEB je interdisciplinární vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze. Sdružuje odborníky čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství 


Seminář „Elektrické autobusy pro město II“: zajímavé poznatky z technologií a financování projektů elektrobusů a trolejbusů

20.3.2014 Po necelém půlroce od prvního běhu proběhlo již druhé pokračování odborného semináře „Elektrické autobusy pro město“, opět s organizací a odbornou garancí firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. Takto krátký časový odstup si vyžádal především aktuální běh událostí v oblasti možného financování projektů elektrické MHD a podpořil jej i rychlý postup technologií pro elektrobusy a trolejbusy.


Nová laboratoř výkonové elektroniky pro studenty

12.11.2013 Dne 11. listopadu 2013 byla na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni otevřena nová laboratoř výkonové elektroniky se zaměřením na regulaci. Jde o zcela unikátní laboratoř v ČR, která bude využívána při výuce předmětů Průmyslová elektrotechnika a mechatronika, Aplikovaná teoretická elektrotechnika a Regulační technika. Nová laboratoř dává studentům možnost seznámit se komplexně s problematikou realizace moderních řídicích systémů, běžně používaných v průmyslových provozech. 


FD ČVUT: řízení dopravního provozu v reálných podmínkách

24.4.2013 Včera byl na Fakultě dopravní ČVUT oficiálně otevřen nový dopravní sál fakulty, kde mají studenti možnost zkusit si řízení železničního provozu v reálných podmínkách. Při této příležitosti byl hostům slavnostního otevření představen také nový letový simulátor sloužící výuce profesionálních pilotů. 
 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services