Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Seminář „Elektrické autobusy pro město II“: zajímavé poznatky z technologií a financování projektů elektrobusů a trolejbusů

Prezentace jsou k dispozici ke stažení na konci článku.

20.3.2014 Po necelém půlroce od prvního běhu proběhlo již druhé pokračování odborného semináře „Elektrické autobusy pro město“, opět s organizací a odbornou garancí firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. Takto krátký časový odstup si vyžádal především aktuální běh událostí v oblasti možného financování projektů elektrické MHD a podpořil jej i rychlý postup technologií pro elektrobusy a trolejbusy. Seminář tak mohl přinést nové informace všem zkušeným praktikům v technice, financích a strategickém řízení městské dopravy, kteří zasedli v publiku – od generálních ředitelů českých dopravních podniků (například Brno, Ostrava, Jihlava, Ústí nad Labem nebo Karlovy Vary) přes vrcholové technické a investiční manažery dalších významných dopravců až po důležité zástupce municipalit, Prahu, Brno a Ostravu nebo Košice nevyjímaje.

Dopolední program semináře, prezentovaný zástupci MŽP, Dopravního podniku města Brna a zkušenými konzultanty společností Allowance a pořadatelské firmy, byl věnován možnému spolufinancování rozvojových projektů elektrické MHD z evropských zdrojů. Kromě tradičních operačních programů, které zásluhou kompetenčních nejasností na úrovni českých ministerstev prozatím nabírají zpoždění, byl představen zcela nový evropský program výzkumu a inovací Horizon 2020. Ten kromě jiného, v kontextu s iniciativou CIVITAS, nabízí městům a dopravcům možnost podílet se v mezinárodní spolupráci na komplexním zlepšování městské mobility a v souvislosti s tím i na rozvoji elektrické dopravy. Velké možnosti nabízí tento program rovněž malým a středním podnikům s významným inovačním potenciálem. Protože zde odpadá národní úroveň administrativy, znamená úspěšný projekt pod Horizon 2020 velké příležitosti, ale také větší nároky na sestavení žádosti.

Odpolední program s mezinárodním zastoupením přednášejících zahrnoval nové technologie pro elektrobusy a trolejbusy. Nový elektrobus Škoda Perun byl ostatně užitečným pomocníkem i atrakci veletrhu AMPER 2014, jehož byl seminář doprovodným programem. Systémový pohled na městskou elektromobilitu vnesli do programu odborníci ze světových elektrotechnických společností Siemens a Cegelec. Zástupci významných výrobních společností (ABB, Stäubli, Solaris, Škoda, SOR) představili aktuální zkušenosti se známými i méně známými elektrobusy a technologiemi pro jejich dobíjení. Polský vědecký pracovník Technické univerzity v Ostravě s praxí energetika v MHD současně ukázal, jak s pomocí již existujících, ale často nedoceňovaných technických řešení významně zhospodárnit provoz trolejbusů a tramvají.

Závěr semináře patřil představení novinky vydavatelství Grada, odborné publikace „Marketing a strategické řízení ve veřejných službách“, jejíž autor Jakub Slavík celý seminář moderoval.

Celkové vyznění semináře lze shrnout do tří zásadních závěrů:

K nasazení elektrických autobusů ve městech je třeba přistupovat systémově, v kontextu strategického plánování celé městské mobility – ne tedy pouze jako k zajímavým technickým vymoženostem.  Technická řešení jsou v tomto kontextu doprovázena organizačními opatřeními, finančními nástroji a osvětou, které dohromady umožní řešit dopravu ve městech ekonomicky, ekologicky a pohodlně.

Současné technologie nabízejí osvědčená i zcela nová řešení pro elektrobusy a trolejbusy a jejich infrastrukturu – jednoduchá i složitá, levnější i nákladnější. Je třeba umět zvolit to správné pro konkrétní potřeby daného dopravního systému.

Podobně se nabízí více různých zdrojů financování pro rozvoj elektrické MHD s využitím hotových produktů, technických inovací a organizačních řešení. Žádný z nich není rychlým a zázračným všelékem, ale lze si vždy vybrat ten správný program a obchodní model pro danou konkrétní situaci a strategii městské mobility. Pohled odborníků zvenčí k tomu může významně dopomoci. 

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto: archiv redakce

Prezentace jsou ke stažení níže:

Miloš Křepelka: Čistá mobilita & MŽP

Zdeněk Jarolín: Zkušenosti DPMB z účasti v projektu CIVITAS

Daniel Glas: Programové dotační období 2014–2020

Vladimír Zadina: Možnosti financování elektrobusů

Jakub Slavík: Jak dostat rozvojové projekty do reality

Mikolaj Bartlomiejczyk: Optimalizace spotřeby trakční energie v MHD pomocí nových technologií

Zdeněk Vytouš: Je trolejbus a/nebo elektrobus perspektivní pro MHD?

Mateusz Figaszewski: Solaris battery buses – experience and further development

Winnijar Kauz: Connector solution for rapid automated charging for e-buses

Jiří Pohl: Systémové řešení elektromobility ve městech

Miroslav Kuželka: Systémy pro nabíjení elektrobusů v MHD

Jan Vejbor: Trendy ŠKODA v oblasti e-mobility

Jan Černý: Elektrobusy SOR – sortiment, technická řešení a praktické zkušenosti z provozu

Partneři semináře

 Přečtěte si také další související články v rubrice Elektromobilita:

Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


Elektrobus Siemens/Rampini na zkoušku v Praze

22.1.2014 Elektrický midibus Siemens/Rampini, o němž jsme na našem portále již několikrát psali, se po zkušebním provozu v Brně a v Pardubicích předvede tento týden také cestující veřejnosti v Praze. Po slavnostním představení veřejnosti v úterý 21. 1. 2014 následuje ve dnech 22. – 26. 1. 2014 provoz na zvláštních (vložených) spojích linky 216. Siemens/Rampini typ Alè electric je nízkopodlažní městský elektrobus o délce 7,7 m a obsaditelnosti celkem 46 míst 


Indukčně dobíjené elektrobusy v Milton Keynes

17.1.2014 Anglické město Milton Keynes, o němž jsme psali v souvislosti s projektem malých automatických vozidel, má od letošního ledna důležité britské prvenství v elektromobilitě: Městská autobusová linka č. 7 dlouhá 24 km bude od nového jízdního řádu, který vstoupí v platnost 19. ledna 2014, plně provozována elektrickými midibusy s indukčním dobíjením. Provoz byl oficiálně zahájen britským ministrem dopravy 9. 1. 2014. 


New Routemaster: diesel-hybridy dále ozdravují londýnskou dopravu

13.12.2013 New Routemaster nebo též Nový autobus pro Londýn (New bus for London – viz foto vlevo) je posledním modelem tradičního patrového londýnského autobusu. Jeho design vychází ze známého tradičního modelu Routemaster, odtud pojmenování. Jeho nasazení v provozu je sledováno nejen autobusovými nadšenci, ale i politiky a ekology. Jde totiž o sériový diesel-hybrid, který díky své moderní konstrukci ušetří nejen palivo, ale i velmi významný podíl emisí včetně NOx a pevných částic. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services