Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

FD ČVUT: řízení dopravního provozu v reálných podmínkách

24.4.2013 Studenti Fakulty dopravní ČVUT mají od nynějška příležitost si sami zkusit řízení železničního provozu v reálných podmínkách, jak při běžných, tak při mimořádných situacích. Díky tomu budou moci také nová zabezpečovací zařízení sami navrhovat. Umožní jim to nový dopravní sál fakulty, který 23. dubna 2013 oficiálně otevřel děkan FD ČVUT prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek v přítomnosti důležitých představitelů ČVUT a odvětví dopravy, mezi nimiž nechyběli ani rektor ČVUT, ředitel strategie MD ČR, generální ředitel Českých drah nebo generální ředitel AŽD Praha.

                                    Dispečerské pracoviště

Dopravní sál tvoří modelové kolejiště, které se skládá z hlavní trati a vedlejší trati. Na kolejiště jsou napojeny různé, v reálu používané typy staničních a traťových zabezpečovacích zařízení. Pro řízení provozu ve stanicích je k dispozici mimo jiné reléové zabezpečovací zařízení, elektromechanické zabezpečovací zařízení, ale také elektronické stavědlo zkonstruované studenty dopravní fakulty v rámci bakalářské práce nebo dálková obsluha všech stanic z dispečerského pracoviště s možností přepnutí vybrané stanice na místní obsluhu. Traťový provoz je zabezpečen automatickým blokem na hlavní trati a hradly na vedlejší trati. Kolejiště umožní i nejmodernější zabezpečení traťového provozu systémem ETCS až po úroveň 3. Do budoucna je též uvažováno se zřízením simulátoru stanoviště strojvedoucího včetně mobilní části zmíněného ETCS. Podrobnější informace k vybavení dopravního sálu FD ČVUT jsou k dispozici zde

                                             Letový simulátor

Není to však jen železniční provoz, se kterým se mohou studenti FD ČVUT seznámit v reálných podmínkách. V Ústavu letecké dopravy fakulty dopravní funguje také letový simulátor, sloužící výuce profesionálních pilotů. Hostům slavnostního otevření dopravního sálu zde byl předveden start dopravního letadla z letiště Praha pohledem z pilotní kabiny. Ústav letecké dopravy umožňuje také nácvik řízení letového provozu s reálnými daty, pouze opožděnými z důvodu bezpečnosti. Podrobnější informace naleznete zde

Na Fakultě dopravní ČVUT funguje i simulátor jízdy automobilu s nejrůznějšími proměnlivými podmínkami. Jedním ze záměrů fakulty je využít jej například při spolupráci se státními orgány pro zkoumání vlivu různých používaných léčiv na reakce řidičů a bezpečnost jízdy.

Na vybavení dopravního sálu ostatních představených simulátorů se aktivně podíleli studenti Fakulty dopravní v rámci svých výzkumých a vývojových projektů.

Jak vidět, absolventi dopravní fakulty ČVUT mají příležitost být pro svoji práci vybaveni nejen teoretickými znalostmi, ale i množstvím praktických dovedností. Jako jedna z mála škol tak dopravní fakulta ČVUT spojuje technické, provozní a manažerské znalosti a dovednosti, které si lze osvojit v reálných podmínkách.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto: redakce Proelektrotechniky.cz

Více o fakultě zde

 Přečtěte si:

Elektrobus BYD v Ostravě

11.6.2014 O elektrobusech čínského výrobce BYD (Build Your Dreams – postav své sny) jsme na našem portále již psali v souvislosti se zkušebním provozem v Londýně. Dostupné informace tehdy vzbudily i řadu otázek s tím, že na konečné závěry je třeba počkat podle srovnatelných provozních výsledků. Tato možnost se nyní naskytla. Dopravní podnik Ostrava (DPO), neformální české centrum excelence v oblasti elektrobusů, získal v květnu 2014 k bezplatnému zapůjčení jeden 12m elektrobus BYD a nasadil jej ve zkušebním provozu na pravidelné lince č. 38 


Seminář „Elektrické autobusy pro město II“: zajímavé poznatky z technologií a financování projektů elektrobusů a trolejbusů

20.3.2014 Po necelém půlroce od prvního běhu proběhlo již druhé pokračování odborného semináře „Elektrické autobusy pro město“, opět s organizací a odbornou garancí firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. Takto krátký časový odstup si vyžádal především aktuální běh událostí v oblasti možného financování projektů elektrické MHD a podpořil jej i rychlý postup technologií pro elektrobusy a trolejbusy.


Elektrobus Siemens/Rampini na zkoušku v Praze

22.1.2014 Elektrický midibus Siemens/Rampini, o němž jsme na našem portále již několikrát psali, se po zkušebním provozu v Brně a v Pardubicích předvede tento týden také cestující veřejnosti v Praze. Po slavnostním představení veřejnosti v úterý 21. 1. 2014 následuje ve dnech 22. – 26. 1. 2014 provoz na zvláštních (vložených) spojích linky 216. Siemens/Rampini typ Alè electric je nízkopodlažní městský elektrobus o délce 7,7 m a obsaditelnosti celkem 46 míst 


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


Seminář „Elektrické autobusy pro město“: podnětné závěry

9.10.2013 V úterý 8. října 2013 se v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu Eurotrans konal pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a Sdružení dopravních podniků ČR již dříve avizovaný odborný seminář „Elektrické autobusy pro město“. Odborným garantem semináře byla firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál. Její hlavní konzultant seminář moderoval a zároveň byl i jedním z přednášejících. 


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


Plug-in hybrid: účinné spojení dieselu a elektromotoru v MHD

25.6.2013 Zkušební provoz s cestujícími ve švédském Göteborgu zahájila technická novinka společnosti Volvo: autobus Volvo Plug-in Hybrid, který kombinuje prvky dieselového autobusu a oportunitního elektrobusu ještě účinněji než běžný hybridní pohon. Pohonnou jednotku tohoto autobusu tvoří elektromotor poháněný elektřinou z lithium-iontových baterií, doplněný 5litrovým dieselovým motorem. Další hybridní autobusy a elektrobusy pro Londýn

6.6.2013 Transport for London, správce městské dopravy v Londýně, oznámil na konci května 2013, že úspěšně vysoutěžil částku 5 mil. liber z Green Bus Fund – fondu pro „zelené autobusy“, spravovaného britským Ministerstvem dopravy (DfT). Spolu s prostředky z městského rozpočtu budou tyto finance použity na nákup dalších 90 dvoupatrových diesel-hybridních autobusů a čtyř jednopatrových elektrobusů. V roce 2016 tak bude 20 % veškerého parku městských autobusů v Londýně (celkem 8 500 vozidel) zajišťováno hybridními autobusy či elektrobusy. Londýn tak posílí své postavení města s „nejzelenějším“ parkem autobusů v Evropě 


Flash charging: nová technologie dobíjení elektrobusů

3.6.2013 Na 60. světovém kongresu UITP (mezinárodní unie veřejné dopravy) v Ženevě na konci května 2013 představila společnost ABB novinku v dobíjení elektrobusů: systém „flash charging“ pod obchodním názvem „TOSA“ (Trolleybus Optimisation Systeme Alimentation), který umožní dobíjení oportunitního elektrobusu (resp. trolejbusu) na zastávce během 15 sekund. 


Elektrobusy v Ostravě: úspěchy v pravidelném provozu

7.5.2013 V červnu 2013 to budou dva roky, co v plném provozu na linkách MHD Ostrava slouží park čtyř akumulátorových elektrobusů SOR EBN 10,5 a za tu dobu najel přes 350 tisíc km. Tyto elektrobusy jsou v mnoha ohledech výjimečné – svými provozními vlastnostmi, náklady, způsobem pořízení i způsobem provozování, který slaďuje technické možnosti akumulátorů s chováním přepravního trhu MHD. Redakce Proelektrotechniky.cz měla začátkem května 2013 možnost je sledovat na lince i ve vozovně 


Projekt TriHyBus: český vodíkový autobus opět vyjede na linku

27.4.2013 V článku Vodíková e-mobilita: 208 plnicích stanic na světě v rubrice Elektromobilita jsme se zmínili o českém projektu TriHyBus – prvním a zatím jediném zkušebním autobusu poháněném palivovým článkem v nových zemích EU, jehož vlastníkem a provozovatelem je ÚJV Řež. Po půlroční odstávce kvůli vodíkové infrastruktuře se nyní tento autobus chystá, po absolvování potřebných zkušebních jízd, opět vozit cestující v neratovické MHD provozované dopravcem Veolia Transport. Zástupci našeho portálu měli příležitost se autobusem TriHyBus svézt a bezprostředně sledovat jeho chování v městském provozu. 


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services