Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Elektrobusy v Ostravě: úspěchy v pravidelném provozu

7.5.2013 V červnu 2013 to budou dva roky, co v plném provozu na linkách MHD Ostrava slouží park čtyř akumulátorových elektrobusů SOR EBN 10,5 a za tu dobu najel přes 350 tisíc km. Tyto elektrobusy jsou v mnoha ohledech výjimečné – svými provozními vlastnostmi, náklady, způsobem pořízení i způsobem provozování, který slaďuje technické možnosti akumulátorů s chováním přepravního trhu MHD. Redakce Proelektrotechniky.cz měla začátkem května 2013 možnost je sledovat na lince i ve vozovně a pohovořit s vedením Dopravního podniku Ostrava o výhodách, perspektivách i problémech těchto vozidel v každodenní praxi.

Elektrobus SOR EBN 10,5 je 10,4 m dlouhý, čímž se pohybuje mezi standardními 12m autobusy a 8,5m midibusy. S 19 místy k sezení a 66 místy k stání se jeho kapacita blíží 12m autobusu, ovšem za cenu jistého nepohodlí pro cestující při jejím plném využití.

Základem jeho pohonu je asynchronní, šestipólový, kapalinou chlazený elektromotor TAM 1052 C6B o výkonu 120 kW/400 V AC od společnosti Pragoimex. Jako zdroj elektrické energie slouží 180 lithium-iontových akumulátorů o celkové kapacitě 170 kWh, pracujících s trakčním napětím 600 V DC. Elektrickou trakční výzbroj doplňuje trakční měnič SBE 10 od firmy Cegelec, který slouží také pro rekuperaci a dobíjení baterií ze zdroje střídavého napětí. Veškerá trakční výzbroj včetně trakčních akumulátorů a trakčního motoru je umístěna v zadní části karosérie, bez újmy na prostoru pro cestující. Pro vytápění interiéru v zimním období slouží nezávislé naftové topení, doplněné v zadní části vozu o topení odpadním teplem z trakční výzbroje.

Na jedno vybití ze 100 % na 30 % ujede elektrobus s cestujícími 140 km (maximální dojezd prázdného vozidla je 250 km). Baterie je možno dobíjet pomalým nabíjením 3× 400 V AC/32 A nebo rychlonabíjením 3× 400 V AC/250 A. Dobíjení ze 30 % na 100 % kapacity trvá v prvním případě 7 hodin a ve druhém případě 60 minut. Nabíjení se provádí u samostatného rozváděče v hale vozovny.

Elektrobusy jsou nyní v pravidelném provozu na lince č. 38, která je v jednom směru dlouhá cca 13 km. Protože kapacita baterií neumožňuje celodenní provoz, využívá se přirozeného charakteru poptávky po MHD. Ta má (v kterémkoli městě) výrazné výkyvy v podobě ranní a odpolední špičky, pro jejichž vykrytí je třeba nasazovat dopravní prostředky v dělených směnách. Právě na tyto dělené směny jsou nasazovány elektrobusy, které najedou ráno 75 km a odpoledne 100 km. Polední přestávku mohou využít k dobití baterií, jejichž nabití klesne po ranní části na cca 60 až 70 % a během hodiny je možno je opět zvýšit na cca 95 %. Charakter těchto elektrobusů se tak blíží koncepci tzv. oportunitních elektrobusů (viz Nápověda k článkům č. 9 v rubrice Vzdělávání), ovšem s tím, že dobíjení na trase ve skutečnosti probíhá ve vozovně. Pro další rozšíření elektrobusů v rámci navrhovaného napojení na páteřní tramvajovou linku plánuje dopravní podnik rozvoj koncepce oportunitních elektrobusů v podobě rychlodobíjení také na konečných stanicích.

Při provozu je elektrobus velmi tichý – dokonce tišší, než trolejbus (není slyšet zvuk sběračů na troleji). Na rozdíl od trolejbusu, pro nějž je nepřekonatelnou překážkou i obyčejná práce na silnici, je velmi přizpůsobivý okamžité situaci. Hravě také zvládá jízdu v kopcovitém terénu, k čemuž mu v zimě napomáhá i zadní náprava zatížená bateriemi. Cestující přijímají elektrobusy, které se svým vzhledem nijak neliší od běžných autobusů, jako každodenní samozřejmost. To svědčí o jejich spolehlivosti a o pevně daném místě v systému ostravské MHD. Je jen otázka, zda zmíněná jednotnost vzhledu není tak trochu promarněnou šancí na průběžnou propagaci ekologické dopravy široké veřejnosti.

Zvláštností ostravských elektrobusů je také to, že jejich koncepce a montáž jsou dílem Dopravního podniku Ostrava a jeho dílen – dnes dceřiná společnost EKOVA Electric a.s. – s využitím homologovaného autobusu společnosti SOR. To ovlivnilo jeho pořizovací cenu 8,5 mil. Kč, která je na elektrobus velmi nízká a pohybuje se mezi sériovými autobusy a trolejbusy. Veškeré kalkulované náklady zahrnující investici a provoz včetně dobíjecích stanic a výměny trakčních baterií jsou necelých 33 Kč/km – ještě nižší než u srovnatelného autobusu a samozřejmě také výrazně nižší než u trolejbusu, jehož náklady jsou zatíženy rozsáhlou infrastrukturou. Výhodnost elektrobusů doplňuje i příznivý vliv na životní prostředí, který je zvláště v Ostravě, kde se doprava podílí ze 30 % na všech emisích, velmi důležitý.


Výroba elektrobusů s pomocí vlastních technických, lidských a finančních zdrojů dopravce, která se promítla do jejich nebývalé nákladové výhodnosti, na druhou stranu omezuje jejich případnou sériovou výrobu. Po dosavadních zkušenostech je také zřejmé, že pro městský provoz by bylo vhodné vyvinout nový nízkopodlažní elektrobus o standardní délce 12 m s odpovídající kapacitou a vnitřním prostorem. Takovýto vývoj však již nemůže být financován z vlastních zdrojů a bude žádoucí – tak jako kdekoli jinde ve světě – jej podpořit dotacemi směřovanými k opatřením na snižování emisí skleníkových plynů. Věřme, že se potřebné prostředky najdou a že elektrobusy jakožto výhodná alternativa k autobusům i trolejbusům všude tam, kde to provozním podmínky umožňují, se budou dále úspěšně rozvíjet v „zelené“ Ostravě i v dalších českých městech.

redakce

Foto: redakce

Přečtěte si také:

Elektrobus BYD v Ostravě

11.6.2014 O elektrobusech čínského výrobce BYD (Build Your Dreams – postav své sny) jsme na našem portále již psali v souvislosti se zkušebním provozem v Londýně. Dostupné informace tehdy vzbudily i řadu otázek s tím, že na konečné závěry je třeba počkat podle srovnatelných provozních výsledků. Tato možnost se nyní naskytla. Dopravní podnik Ostrava (DPO), neformální české centrum excelence v oblasti elektrobusů, získal v květnu 2014 k bezplatnému zapůjčení jeden 12m elektrobus BYD a nasadil jej ve zkušebním provozu na pravidelné lince č. 38 


Seminář „Elektrické autobusy pro město II“: zajímavé poznatky z technologií a financování projektů elektrobusů a trolejbusů

20.3.2014 Po necelém půlroce od prvního běhu proběhlo již druhé pokračování odborného semináře „Elektrické autobusy pro město“, opět s organizací a odbornou garancí firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. Takto krátký časový odstup si vyžádal především aktuální běh událostí v oblasti možného financování projektů elektrické MHD a podpořil jej i rychlý postup technologií pro elektrobusy a trolejbusy.


Elektrobus Siemens/Rampini na zkoušku v Praze

22.1.2014 Elektrický midibus Siemens/Rampini, o němž jsme na našem portále již několikrát psali, se po zkušebním provozu v Brně a v Pardubicích předvede tento týden také cestující veřejnosti v Praze. Po slavnostním představení veřejnosti v úterý 21. 1. 2014 následuje ve dnech 22. – 26. 1. 2014 provoz na zvláštních (vložených) spojích linky 216. Siemens/Rampini typ Alè electric je nízkopodlažní městský elektrobus o délce 7,7 m a obsaditelnosti celkem 46 míst 


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


Seminář „Elektrické autobusy pro město“: podnětné závěry

9.10.2013 V úterý 8. října 2013 se v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu Eurotrans konal pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a Sdružení dopravních podniků ČR již dříve avizovaný odborný seminář „Elektrické autobusy pro město“. Odborným garantem semináře byla firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál. Její hlavní konzultant seminář moderoval a zároveň byl i jedním z přednášejících. 


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


Plug-in hybrid: účinné spojení dieselu a elektromotoru v MHD

25.6.2013 Zkušební provoz s cestujícími ve švédském Göteborgu zahájila technická novinka společnosti Volvo: autobus Volvo Plug-in Hybrid, který kombinuje prvky dieselového autobusu a oportunitního elektrobusu ještě účinněji než běžný hybridní pohon. Pohonnou jednotku tohoto autobusu tvoří elektromotor poháněný elektřinou z lithium-iontových baterií, doplněný 5litrovým dieselovým motorem. Další hybridní autobusy a elektrobusy pro Londýn

6.6.2013 Transport for London, správce městské dopravy v Londýně, oznámil na konci května 2013, že úspěšně vysoutěžil částku 5 mil. liber z Green Bus Fund – fondu pro „zelené autobusy“, spravovaného britským Ministerstvem dopravy (DfT). Spolu s prostředky z městského rozpočtu budou tyto finance použity na nákup dalších 90 dvoupatrových diesel-hybridních autobusů a čtyř jednopatrových elektrobusů. V roce 2016 tak bude 20 % veškerého parku městských autobusů v Londýně (celkem 8 500 vozidel) zajišťováno hybridními autobusy či elektrobusy. Londýn tak posílí své postavení města s „nejzelenějším“ parkem autobusů v Evropě 


Flash charging: nová technologie dobíjení elektrobusů

3.6.2013 Na 60. světovém kongresu UITP (mezinárodní unie veřejné dopravy) v Ženevě na konci května 2013 představila společnost ABB novinku v dobíjení elektrobusů: systém „flash charging“ pod obchodním názvem „TOSA“ (Trolleybus Optimisation Systeme Alimentation), který umožní dobíjení oportunitního elektrobusu (resp. trolejbusu) na zastávce během 15 sekund. 


Projekt TriHyBus: český vodíkový autobus opět vyjede na linku

27.4.2013 V článku Vodíková e-mobilita: 208 plnicích stanic na světě v rubrice Elektromobilita jsme se zmínili o českém projektu TriHyBus – prvním a zatím jediném zkušebním autobusu poháněném palivovým článkem v nových zemích EU, jehož vlastníkem a provozovatelem je ÚJV Řež. Po půlroční odstávce kvůli vodíkové infrastruktuře se nyní tento autobus chystá, po absolvování potřebných zkušebních jízd, opět vozit cestující v neratovické MHD provozované dopravcem Veolia Transport. Zástupci našeho portálu měli příležitost se autobusem TriHyBus svézt a bezprostředně sledovat jeho chování v městském provozu. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services