Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, (prezentaci si můžete stáhnout níže) na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. Ukázal zde následující důležité aspekty současné kolejové MHD:

V rámci kolejové městské dopravy se profilují především systémy městských rychlodrah a lehkých železnic tramvajového typu. Neosvědčují se naproti tomu kombinované (hybridní) systémy tam, kde jedinečnost technologie a z ní plynoucí náklady nejsou vyváženy provozně ekonomickými přínosy (např. u systému tramvaj-metro v Amsterodamu).

Mezi hlavní trendy v technologii městských rychlodrah patří provoz vlaků bez strojvedoucích, ať už pomocí zabezpečovacího zařízení typu CBTC nebo systémů založených na kolejových obvodech. Systémy CBTC se zároveň uplatňují i v provozu se strojvedoucími. Mezi další technologické trendy v kolejové MHD patří například rekuperace brzdné energie do veřejné distribuční sítě, úspory energií v dopravních prostředcích i stanicích, „catenary-free operation (tedy provoz částečně bez troleje) nebo větší uplatnění nástupištních stěn u rychlodrah.

Složitost technologií vyvolává snahu organizovat dodávku, případně údržbu i provozování, městských kolejových systémů jako zakázku „na klíč“ nebo koncesi. Pro všechny tyto formy je charakteristické větší zapojování dodavatelů do organizace dodání a zajištění provozuschopnosti celého systému spolu se sdílením investičních a provozních rizik.

Vzhledem k investiční náročnosti takovýchto dopravních projektů je zároveň stále více uplatňováno financování z více zdrojů, a to jak veřejných, tak soukromých v rámci nejrůznějších forem veřejně soukromých partnerství (PPP). V této souvislosti je i snaha zapojit do financování velkých dopravních projektů soukromé subjekty, které z dopravní obsluhy profitují, jako jsou například majitelé pozemků, developeři nebo provozovatelé parkovišť.

Neexistuje přitom žádné univerzální nebo ideální organizační a finanční schéma. Vždy je nutno přistupovat k řešení z pohledu konkrétních podmínek, požadavků a omezení daného dopravního systému.

Elektrická kolejová MHD je zároveň oblastí, kde dochází k nejvýznamnějším energetickým úsporám a ekologickým efektům v městské dopravě, jak ukazují i grafy v tomto článku. Svým významem tak značně přesahuje samotné odvětví dopravy, zejména v kontextu uplatňování prvků smart grids.

Všem uvedeným trendům by měla odpovídat i jejich priorita v rámci veřejné podpory čisté mobility a způsob uplatňování této podpory. Zde by – místo šetření za každou cenu a strategie „od voleb k volbám“ – měl být spíše prosazován dlouhodobý pohled na finanční a sociálně ekonomické účinky dopravního systému při kombinaci finančních zdrojů, efektivní organizaci investičních projektů a efektivní organizaci a řízení provozu.

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázky a foto: archiv redakce

Prezentace obsahující také příklady ze zahraničí je ke stažení zde:

Jakub Slavík: Současné trendy v kolejové MHD

 Přečtěte si také další související články z naší rubriky Elektromobilita:

Maglev Chuo Shinkansen: budování 286km magnetické dráhy začne již letos

22.5.2014 Jak byla v květnu 2014 informována světová veřejnost, začne již v tomto roce budování japonské magnetické rychlodráhy (maglev) Chuo Shinkansen mezi Tokiem a městem Nagoya, jejíž celková délka bude 286 km a vlaky zde pojedou rychlostí více než 400 km/h. Magnetická rychlodráha patří japonské železniční společnosti JR Central a její první 43km úsek se již používá k testování vlaků. 


Škoda zkouší tramvaj pro provoz bez troleje

12.3.2014 Škoda Transportation zkouší ve svém areálu po úspěšné certifikaci od února 2014 tramvaj vybavenou zásobníkem energie pro provoz mimo trolejové vedení. Toto své řešení zkouší na tramvaji typu Škoda 28T. Technologie s využitím baterií 


Superkapacitory šetří 20 % energie v soulském metru

6.3.2014 Zásobníky energie v podobě baterií nebo superkapacitorů jako prostředku k úspoře trakční energie v síti trolejbusů nebo lehké kolejové MHD se zabývají mnohé rozvojové projekty a programy, například evropský projekt TROLLEY. Začátkem března 2014 byla odborná veřejnost seznámena s významnými 20% úsporami trakční energie, dosahovanými pomocí superkapacitorů i u systému „těžkého“ metra v jihokorejském Soulu.


Inteligentní tramvaj v Linci šetří energii

25.2.2014 Od září 2013 probíhá v rakouském Linci ve spolupráci výrobních společností Kapsch CarrierCom a Bombardier s městským dopravcem LINZ AG LINIEN zajímavý projekt „inteligentních“ tramvají využívajících M2M komunikaci pro optimalizaci spotřeby energie a další provozní i uživatelské přínosy. Díky tomuto řešení šetří tramvaje  přes 10 % energie. 


Jihojaponské železnice zkouší standardní elektrickou jednotku s pohonem na baterie

4.2.2014 Jihojaponské železnice (JR East, JRE), o nichž na našem portále průběžně píšeme především v souvislosti s automatizací provozu, přicházejí nyní s další zajímavostí: 22. ledna 2014 zde na trati Karasuyama Line začal zkušební provoz prototypové elektrické jednotky řady EV-E301 poháněné elektrickou energií z trakčního vedení 1,5 kV DC nebo z baterií. Elektrická jednotka přezdívaná „Accum“ je odvozena od experimentálního elektrického vozu, který byl již na této trati testován v roce 2012.


APS: deset let provozu tramvají bez troleje

8.1.2014 Před Vánoci 2013 oslavil napájecí systém APS (Alimentation Par le Sol – povrchové trakční napájení) společnosti Alstom deset let úspěšného provozu. Příležitostí k tomu byla dodávka 26 nových tramvají Alstom Citadis, vybavených kromě tradičního pantografu i spodním napájením systémem APS, pro francouzské město Bordeaux, které jej jako první začalo používat. Tento systém, esteticky šetrný k historickým částem města, zde pokrývá 14 z celkových 44 km tramvajových tratí. 


Renesance trolejbusů v Leedsu

11.12.2013 Zatímco v mnoha zemích (včetně ČR) jsou trolejbusy ohroženým druhem elektrické dopravy kvůli své nákladné infrastruktuře, v britském Leedsu se plánuje jejich zavedení, přesněji znovuzavedení: Leeds jako první britské město provozoval trolejbusy již od roku 1911, ve dvacátých a sedmdesátých letech minulého století zde však byly trolejbusy zrušeny. 


TROLLEY Movie: Trolejbusy patří k moderní a čisté MHD

28.10.2013 Na internetových stránkách evropského projektu TROLLEY byla koncem září 2013 zveřejněna videoprezentace s českými titulky. Video představuje rozhovory s představiteli municipalit a městských dopravců partnerských měst projektu TROLLEY: Salzburg (Rakousko), Brno, Eberswalde (Německo), Parma (Itálie), Gdynia (Polsko) a Szeged (Maďarsko). Z rozhovorů je zřejmé, že tito činitelé považují trolejbusy za důležitou součást elektromobility ve městech  


Tirana připravuje PPP pro vybudování tramvajové sítě

4.10.2013 V albánském hlavním městě Tirana se připravuje velký projekt veřejně soukromého partnerství (PPP) pro městskou síť lehké železnice tramvajového typu. Projekt zahrnuje nový multimodální dopravní terminál TPTT a celkem 17 km tramvajových tratí, dodávané v rámci dvou koncesí. 

 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services