Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Příprava těžby českého lithia aktuálně: prověřována těžba, technologie zpracování a využití v Gigafactory

17.9.2021 Zamýšlená těžba lithia na Cínovci představuje významný obchodní potenciál v automobilovém průmyslu a energetice Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), společnost ČEZ a další subjekty řeší celý produkční řetězec pro využití lithia z Cínovce. Zabývají se přípravou těžby cinvalditu a metodou získávání lithia z této horniny v kontextu s vybudováním Gigafactory na výrobu baterií pro elektromobily a velkokapacitní úložiště elektřiny. Koncem srpna 2021 o tom odbornou veřejnost informovalo MPO.

Lithium a jeho ložisko v ČR

Lithium je měkký a lehký stříbrně bílý kov s nejnižší atomovou hmotností ze všech kovů, jehož zásoby se nachází především v Austrálii, Chile a Argentině.

Lithium se vyskytuje jen ve sloučeninách jako příměs různých hornin (rudy lithia obsahují okolo 1 – 6 % lithia). Tomu odpovídá i složité průmyslové získávání čistého lithia. Zjednodušeně řečeno, dochází zde nejprve k několika fyzikálně chemickým přeměnám solí tohoto kovu obsažených v horninách. Na jejich konci je zpravidla chlorid lithný, z něhož lze kovové lithium získat elektrolýzou.

Jedny z nejrozsáhlejších zásob lithiové rudy v Evropě se nacházejí na Cínovci, z toho dvě třetiny na české straně a jedna třetina na straně německé. Lithium se zde vyskytuje ve formě rudy cinvalditu (viz foto) – chemický vzorec KLiFe2+Al(AlSi3O10)(F,OH)2.

Výlučným držitelem práv na průzkum a využití lithiového ložiska na Cínovci je soukromá společnost Geomet, jejímž většinovým akcionářem je skupina ČEZ.

V současné době se dokončuje geologický průzkum a zpracovává studie proveditelnosti, která by měla být hotová v květnu 2022.

Ověřování technologie získávání lithia z rudy

Aktuálně se rovněž řeší metoda, jak lithium z cinvalditu získávat. Jde o klíčový aspekt konkurenceschopnosti celého projektu. V Evropě jsou totiž i jiné zdroje lithia, například v Srbsku, Finsku či Portugalsku a v dalších zemích se dělají průzkumy.

Technologický postup výroby je zkoušen v poloprovozních podmínkách a na pilotních testovacích linkách. Zpracovatelské technologie se porovnávají co do výnosu prvků a ekologičnosti.

Jednou z cest by mohla být ve světě unikátní úpravárenská metoda vyvinutá na VŠCHT. Významným rysem této technologie je, že je bezodpadová. V současné době je ověřována v novém technologickém centru CIRKTECH v čížkovické cementárně, které bylo otevřeno v červnu 2021.

Žádoucí bude, aby se o technologii zpracování lithia rozhodlo nejpozději v roce 2023. Bude pak možné začít s výrobou v roce 2025. Tím se harmonogram těžby a získávání lithia prováže s harmonogramem využití lithia při výrobě baterií, především baterií do elektromobilů.

Vazba na projekt Gigafactory

V ČR vzniká unikátní hodnotový řetězec, zahrnující těžbu lithia, zpracování lithia a následně jeho dodávky do plánované Gigafactory, tj. továrny na bateriové články pro elektrická vozidla, která je nyní ve fázi strategického projektu připravovaného v partnerství MPO a ČEZ. Gigafactory by mohla vyrobit baterie o kapacitě více než 30 gigawatthodin, což vystačí pro 400 tisíc až 800 tisíc osobních automobilů ročně.

Gigafactory by mělo postavit konsorcium technologického partnera, energetického developera a partnera z automobilového průmyslu. Žádoucí bude, aby o finálním konsorciu bylo rozhodnuto do konce roku 2021. Při optimistickém scénáři by pak Gigafactory mohla být postavena v roce 2025.

Příprava těžby českého lithia a Gigafactory reaguje na předpokládaný až desetinásobný nárůst trhu s bateriemi v letech 2020 až 2030 v důsledku tlaku EU na rozvoj elektromobility. Těžba lithia rovněž představuje příležitost ke spolupráci se Saskem – jak řečeno na začátku ložisko Cínovec se nachází ze dvou třetin na území ČR a z jedné třetiny v Sasku.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © MPO

Další informace zde

Přečtěte si také:

Továrna na bateriové články: projekt Gigafactory odstartovalo memorandem Ministerstva průmyslu a obchodu a skupiny ČEZ

3.8.2021 Memorandum ohledně přípravy projektu továrny na bateriové články do elektromobilů, tzv. Gigafactory, uzavřely koncem června 2021 Ministerstvo průmyslu a ČEZ. Dokument nastavuje základní podmínky vzniku továrny a je předpokladem pro dohodu s dalšími případnými zástupci investorů do tohoto podniku, kde by vedle ČEZ působili například také zástupce automobilového průmyslu či výrobce baterií. 


Elektrobusy eCitaro s bateriemi s pevným elektrolytem také v Basileji

21.7.2021 Po německém Wiesbadenu budou elektrobusy Mercedes eCitaro vybavené bateriemi s pevným elektrolytem (solid state) také ve švýcarské Basileji. Od července 2021 nasazuje tamní městský dopravce  Baselland Transport AG (BLT) pět těchto elektrobusů (viz foto) do provozu na lince č. 37. Dalších osm těchto elektrobusů bude v blízké době nasazeno na regionální linky.


Elektromobilita nejsou jen elektromobily

24.5.2021 Pod pojmem elektromobilita si většina lidí představí především osobní elektromobil. Během naší konzultační a redakční práce jsme se nicméně setkali s mnoha dalšími zajímavými využitími elektrického pohonu ve službách měst. Ukážeme si je na několika příkladech spolu s tím, na co je potřeba dát pozor při zavádění elektromobility.


Projekt GUW+: druhý život baterií z elektrobusů pro tramvajovou měnírnu v Hannoveru a nabíjení elektrobusů z měnírny

14.5.2021 Po poklesu kapacity trakčních baterií v elektrobusu na úroveň, kdy už se nevyplatí jejich využití pro vozidlo, mohou stále sloužit ve svém „druhém životě“. Nejčastější takovéto využití je ve stacionárních zásobnících pro budovy jako doplněk obnovitelných zdrojů. Hannoverský provozovatel městské dopravy ÜSTRA představil na konci dubna 2021 jiné, netradiční řešení: baterie z elektrobusů jako doplněk tramvajové měnírny.


Další využití trakčních baterií u těžkých elektrických vozidel

19.1.2021 Vedle parciálních trolejbusů a elektrobusů, kterými se podobně zabývaly minulé dvě lekce naší školy baterií, se tentokrát podíváme na využití baterií pro další těžká elektrická vozidla v městském provozu. Patří sem zejména palivočlánkové a hybridní autobusy, bateriové tramvaje a vlaky, těžké nákladní elektromobily pro městské služby i další aplikace. 


Baterie pro elektrobusy

12.1.2021 V minulém článku Školy baterií jsme se věnovali výběru optimální technologie trakční baterie pro parciální trolejbus. Zatímco požadavky parciálního trolejbusu jsou u většiny projektů velice podobné, u elektrobusů je to jinak. Požadavky na využití elektrobusů jsou projekt od projektu velice rozdílné, ať už uvažujeme o meziměstském vozidle, příměstském nebo o nejčastěji využívaném elektrobusu pro čistě městskou hromadnou dopravu. 


95 % materiálu z lithium-iontových baterií pro elektrobusy úspěšně recyklováno v americkém pilotním projektu

12.1.2021 Co v praxi dále s lithium-iontovými bateriemi po ukončení jejich života, ať už v mobilním nebo stacionárním režimu? Odpověď na tuto důležitou otázku elektromobility dal úspěšný pilotní projekt, vůbec první v oboru těžkých elektrických vozidel, při němž byly kompletně recyklovány baterie z elektrobusů. Projekt byl realizován ve spolupráci kanadské společnosti Li-Cycle Corporation, zaměřené na recyklaci lithiových baterií, a kanadsko-amerického výrobce autobusů a elektrobusů New Flyer. O výsledku byla odborná veřejnost informována začátkem roku 2021.


Baterie pro parciální trolejbusy

5.1.2021 První článek z naší školy baterií, uveřejněný i v brožuře „Elektrické autobusy pro město IX“, uvedl čtenáře do problematiky baterií sloužících k pohonu vozidel. Náš druhý článek má za cíl poskytnout uživatelům i investorům do trolejbusové dopravy ucelený pohled na výběr alternativního pohonu trolejbusu, zejména pak akumulátorového pohonu pro parciální trolejbus. 


Škola baterií na portále Proelektrotechniky.cz se představuje

30.11.2020 Stejně jako osobní automobilová doprava i veřejná doprava a nákladní doprava stále více směřuje ke snižování emisí. V naší škole baterií, postupně uveřejňované na portále Proelektrotechniky.cz, se zaměříme na oblasti dopravy, kde se používají baterie. Právě baterie budou nedílnou součástí všech vozidel, která aktivně snižují množství emisí, ať už jsou to hybridní vozidla, čistě elektrická nebo ty s pohonem na palivové články. 


Těžba lithia na Cínovci: ČEZ získá 51% majetkový podíl ve společnosti Geomet

3.4.2020 Lithium představuje důležitý prvek pro výrobu akumulátorů a baterií a s ním spojený rozvoj elektromobility a dalších moderních technologií. Lithiová ruda je proto pro stát strategickou surovinou. Je tedy jen přirozené, že její možná těžba na Cínovci zůstane „v domácích rukou“. V březnu 2020 o tom byla informována naše veřejnost. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services