Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Rozšíření systému HDL Buspro v Divadle DISK

9.11.2020 Divadlo DISK, které spadá pod Divadelní akademii múzických umění v Praze, se svou snahou zefektivnit ovládání osvětlení divadelního sálu muselo vydat cestou sběrnicového systému. Vzhledem k povaze a náplni tohoto divadla sloužícího pro prezentaci uměleckých počinů studentů DAMU veřejnosti, a také vzhledem k prostoru jako takovému, možnostem jeho využití, bylo třeba v dnešní době zefektivnit ovládání osvětlení divadelního sálu.

Sál divadla DISK sloužící k výuce studentů i k divadelním představením

To bylo poprvé realizováno při rekonstrukci v roce 2017 během letních prázdnin, kdy není divadlo v provozu. Myšlenka sběrnicového systému se zrodila už v této době a v podstatě jako „pokusný králík“ a na doporučení byl zvolen systém HDL Buspro. Důvodem výběru tohoto systému byla nejen jeho programovatelná flexibilita, ale i některé kladené požadavky na ovládání, jednoduchost a stavebnicové prvky. A hlavně možnost rozšíření systému v pozdější době.

K rozšíření došlo až během 2020 v pauze mezi koronavirovými vlnami. Vyvstala totiž potřeba mít pod kontrolou nejen přilehlé prostory k divadelnímu sálu. V souladu s dlouhodobým plánem vyměnit starý analogový systém plný tlačítek a vypínačů, s jeho neduhy typu nemožnost přepnutí nebo použití jinak, než jak je to dáno, a i objevující se poruchovostí, byl připraven projekt k propojení ke stávající sběrnici HDL Buspro s novými funkcemi.

Divadelní sál má několik druhů osvětlení. Nejdůležitějším z nich je tzv. pracovní osvětlení. To slouží v době mimo divadelní představení pro zkoušky a přípravy nebo bourání představení. Druhé je tzv. sálové osvětlení. Používá se při příchodu diváků do sálu, pochopitelně svítí do hlediště a jedním z důležitých požadavků na toto osvětlení je jeho stmívatelnost. Třetím druhem je osvětlení nouzové, a případně také protipanické. A protože divadelní sál DISKu je koncipován jako „blackbox“, což znamená, že nemá pevně rozděleno jeviště a hlediště, jsou jednotlivá osvětlení v rámci své funkce rozdělena i na podčásti. Kombinací těchto částí je možné ovládat osvětlení po určitých sekcích v závislosti na použití sálu.

Všechna tato svítidla před rokem 2017 byla halogenová. Ta byla kompletně nahrazena LED svítidly. To vedlo samozřejmě k výrazným úsporám za spotřebovanou energii, zlepšení kvality osvětlení a snížení nároků na údržbu systému (např. už jen samotná výměna světelných zdrojů atp.). Systém HDL Buspro je v případě divadla určen hlavně pro ovládání zmíněných druhů osvětlení. Také umožňuje tyto režimy modifikovat anebo případně upravit ovládání dle požadavků připravované inscenace. Žádané změny v nastavení systému se provedou z počítače připojeného k ethernetovému rozhraní HDL Buspro, takže se projeví ihned. Ke změnám není tedy potřeba cokoli přepojovat nebo nějak složitě přepínat, ale vše proběhne přeprogramováním hardwarových prvků po jediné datové sběrnici. K vybudování systému HDL Buspro byly ze stavebnice Buspro vybrány jako stavební prvky zejména jednotky inteligentních relé pro spínání daných osvětlení a rozhraní DMX pro externí stmívače sálového osvětlení.

Kam se divák nedostane – i v provazišti divadla je třeba ovládacích prvků.

Ovládání osvětlení divadelního sálu s osmitlačítkovými panely je přístupné ze všech čtyř možných vstupů do sálu, jednoho vstupu na technické lávky a samozřejmě ze světelné a zvukové režie divadla. Tyto ovládací panely se chovají na každém místě trochu jinak. Například u vstupu na technické lávky lze rozsvítit pouze jejich osvětlení, ve světelné režii lze také při divadelním představení pomocí jednoho tlačítka ostatní panely zablokovat proti nechtěnému stisknutí.

Systém HDL Buspro v DISKu v roce 2020 byl rozšířen o další moduly nejen reléových jednotek, ale také stmívačem pro LED světelné zdroje. Ten je určen pro osvětlení foyer a přilehlého prostoru před diváckými toaletami. Jak bylo již výše zmíněno, nutnost nahrazení starého analogového ovládání si vyžádalo ovládat i další prvky starého systému. Například různé sekce nouzového osvětlení, zapínání a vypínání světelných tabulí „Ticho, probíhá představení“, a také spouštění stmívacích jednotek pro scénické osvětlení. Pomocí externích relé je signál z HDL Buspro převeden k sepnutí dalších přístrojů stávajícího systému. Tlačítkový panel umístěný v režii sálu tak dokáže pomocí jednoho z tlačítek nastartovat rozvaděče scénického osvětlení a zapnout blokace.

Pohled do rozvaděče divadla: několik prvků sběrnicového systému Buspro nahradilo téměř celé pole bývalého rozvaděče.

Z technického hlediska provedené realizace byla hlavní ideová myšlenka ze začátku celé akce, kdy bylo přepokládáno možné zahrnutí některých funkcí do ovládání HDL. Jednou z výzev pro toto rozšíření, aby bylo možné například zachovat ovládání osvětlení z divácké šatny (pro foyer), bylo využití staré analogové kabeláže pro nutné umístění HDL tlačítkových panelů nahrazujících starý systém. Potřeba 4 vodičů sběrnicového systému byla splněna pomocí již natažených starých komunikačních kabelů SYKFY. To znamená, že toto rozšíření se obešlo bez jakýchkoliv zásahů do zdí budovy, a změnily se tak pouze viditelné ovládací panely. Nyní tedy lze vyplnit jakýkoliv požadavek na změnu odkudkoli, a to pouze příslušnými příkazy pro nastavení celého systému.

Ethernetové propojení do bezdrátové sítě v budoucnu umožní i dálkové ovládání osvětlení a dalších potřebných prvků pomocí tabletu s aplikací HDL-ON z kteréhokoliv místa, kam dosáhne signál přístupového bodu WI-FI. To tedy umožní přenést toto ovládání kamkoli do sálu (na tzv. live post), což dříve s analogovým ovládáním nebylo možné. A až bude třeba systém opět o něco rozšířit, zařadí se potřebné prvky ke stávající sběrnici HDL Buspro a provedou se příslušná nastavení. Jedním z takových plánů je například detekce přítomnosti na sále. Studenti dost často zapomenou po zkoušení za sebou zhasnout, ovšem to už je na vyprávění do jiného časopisu.

Šimon Kočí, šéf osvětlovač Divadla DISK

Foto © HDL Automation

www.hdl-automation.cz

Přečtěte si také:

Náročné světelné scény a jejich ovládání

2.7.2020 Rozvody pro ovládání světel jsou rutinní záležitostí, kterou řeší dnes a denně každá odborná elektroinstalační firma. V nejjednodušším provedení nejde o nic jiného než o spínání jednoho či více světelných okruhů kontaktními vypínači. Situace se komplikuje s nástupem dvou dalších požadavků, a to regulace jasu (stmívání) a popřípadě regulace jasu automatické. 


Bezdrátová zónová regulace vytápění v 1. základní škole Hořovice

12.3.2020 1. základní škola v Hořovicích je, alespoň pokud jde o energetické hospodářství, poměrně typickou českou školou. Její budova je stará řádově desítky let – patří tedy mezi ty novější a v rámci možností upravené zvenčí i zevnitř, ale ne již zcela moderní. Škola sestává z několika pavilónů vytápěných z lokální kotelny. Jednotlivé rozlehlé budovy byly osazeny množstvím klasických teplovodních radiátorů s ruční regulací. Jak je tomu u škol obvyklé, jednotlivé třídy a kabinety mívají odlišný časový rozvrh. V neposlední řadě je škola plná zvídavých žáků, které by snadno ovladatelné prvky energetického hospodářství ve třídách mohly svádět k neodborným zásahům. Jako nejvhodnější řešení pro zlepšení vytápění se proto ukázala bezdrátová zónová regulace.


Inteligentní elektroinstalace a design „by HDL“

Co je inteligentní elektroinstalace?

10.4.2019 Aktuální otázka investorů a architektů je „Jakou koncepci zvolit? Klasiku, nebo „smart“?  Stále se držet klasiky, nebo jít do inteligentní elektroinstalace se všemi riziky i přednostmi s novými technologiemi spojenými? 


Inteligentní elektroinstalace: Hotelový systém značky HDL

22.8.2018 Elektroniku značky HDL Buspro určenou pro tzv. inteligentní budovy vyrábí čínská společnost HDL už od roku 1985. Na evropských trzích si zařízení Buspro pro své zajímavé vlastnosti dobylo svou pozici a je dováženo už řadu let, zejména do Belgie, Anglie, Itálie a Norska. Před 2 lety začal působit distributor, kterým je společnost HDL Automation s.r.o. se záběrem na Čechy, Slovensko, Maďarsko a Polsko. 


Inteligentní elektroinstalace: Nenápadný půvab dálkového ovládání

Klasika či inteligentní elektroinstalace?

4.4.2018 Každý zná slavný Hamletův výrok: Být či nebýt, který se stal nesmrtelným a stal se dokonce zástupným označením pro dilema jako takové. Přesuneme-li se do oblasti domovních elektroinstalací, tak jeho obdoba může znít: Klasická versus inteligentní elektroinstalace!  Elektrotechnici však nejsou Shakespearové, a tak otázka sporu jakou instalaci zvolit se nejspíš klasickou nestane. V současné době však je otázka v centru pozornosti investorů. Jakou koncepci zvolit? Klasiku nebo „smart“?  Totožná otázka formulovaná instalačními firmami. S čím prorazíme? 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services