Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Orknejské ostrovy mají smart grid i 100% bezemisní elektrobus

5.6.2015 Orknejské ostrovy, ležící cca 16 km od severního pobřeží Skotska, jsou zajímavé nejen díky své přírodě a historii, ale také z pohledu elektroenergetiky. Jako jeden z mála regionů na světě jsou čistým vývozcem elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jejich energetika má prvky smart grid. A od konce května 2015 zde provozují elektrobus, který díky této konstelaci vykazuje nulové emise nejen v místě, ale i v měřítku „well-to-wheel“, tedy včetně vlastní výroby elektřiny.

Orknejské ostrovy představují souostroví celkem 70 ostrovů, z nich dvacet obydlených. Celkem zaujímají plochu 990 km2. Většina z jeho 21 tisíc obyvatel je nicméně soustředěna na největším ostrově Mainland o rozloze 523 km2. Pro zdejší počasí je charakteristický téměř nepřetržitý vítr, jemuž vděčí ostrovy za množství větrných elektráren s výrobou převyšující poptávku. Jestliže poptávka po elektrické energii se zde pohybuje v rozmezí výkonu 8 – 32 MW, pak výroba elektřiny ve „velkých“ větrných elektrárnách dosahuje výkonu 72 MW. K nim je třeba připočíst ještě tzv. mikrogeneraci z malých, převážně obnovitelných zdrojů o souhrnném výkonu 5 MW. Se skotskou pevninou (resp. Britskými ostrovy) jsou ostrovy propojeny 33kV podmořským kabelem o maximálním přenášeném výkonu 40 MW.

Efektivní integraci těchto obnovitelných zdrojů do energetické sítě ostrovů, provozované společností Scottish and Southern, a jejich export na skotskou pevninu řeší systém Active Network Management (ANM) s prvky smart grid, vytvořený společností Smarter Grid Solutions. ANM propojuje místní zdroje a podmořské kabely. V reálném čase s odezvou méně než 1 sekundu monitoruje a předvídá situaci v síti, podle potřeby reguluje výkon větrných elektráren, a tak řídí celkovou stabilitu sítě. K té přispívá i 0,5MWh vyrovnávací zásobník energie. Součástí ANM je také průběžné monitorování poruchových stavů umožňující rychlou reakci směrem ke stabilizaci sítě.

V této situaci se nabízí využití elektřiny i k pohonu vozidel. Prvním v oblasti veřejné dopravy se stal elektrobus Optare Solo SR, provozovaný společností Stagecoach na cca 10 km dlouhé letištní lince v Kirkwallu.

Elektrobus Optare Solo je 9,5m midibus o celkové kapacitě 58 cestujících, z nich 37 sedících. Elektrický pohon je shodný s ostatními elektrobusy Optare, o nichž jsme na našem portále již psali, například v Yorku nebo v Londýně. Elektrobus je vybaven pohonem Magtec P144 „Zero emission“ electric o výkonu 150kW. Jako zásobník energie slouží dvě sady lithium-železo-magnesium-fosfátových baterií po 26 kusech o celkové kapacitě 138 Ah, pracující se jmenovitým napětím 2× 333 V DC. Baterie jsou bezúdržbové, se zabudovaným elektronickým monitorováním základních parametrů.

Nabíjení probíhá prostřednictvím zabudovaného nabíjecího zařízení ze standardní třífázové zásuvky výkonem 2× 7,5 kW po dobu 6 hodin (z nuly na plnou kapacitu). Možné je i zrychlené nabíjení pomocí přídavného nabíjecího zařízení o výkonu 50 kW, který výrobce dodává jako volitelné a počítá se s ním od léta 2015 i na letištní lince pro orknejské ostrovy.

Dojezd na jedno nabití baterií pro tuto linku je předpokládán více než 110 km, což vystačí na pět obratů mezi jednotlivými nabitími trakčních baterií v depu. Během nabíjení je elektrobus na lince prozatím nahrazen dosavadním dieselovým autobusem.

Celý projekt o rozpočtu téměř 230 tisíc liber (cca 8,7 mil. Kč) byl financován ze zdrojů skotské vlády, kombinací finančního nástroje Scottish Green Bus a fondu Future Transport Low Carbon Vehicle Fund.  

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto ©  Smarter Grid Solutions a Optare

Další informace:

Systém ANM zde a také zde

Elektrobus Optare zde

Přečtěte si také další související články z naší rubriky Obnovitelné zdroje:

Smart Grid Gotland: systém smart grid pro venkovské oblasti

14.5.2015 Na švédském ostrově Gotland v Baltském moři se od května připravuje k realizaci projekt inteligentní distribuční sítě, smart grid, speciálně navrhovaný pro venkovské oblasti. Cílem řešení je integrovat v co největší míře obnovitelné zdroje energie a minimalizovat náklady na údržbu při současně zlepšené kvalitě dodávaného proudu. 


NordLink: nejdelší HVDC přenosové spojení v Evropě

28.4.2015 Připravovaný projekt NordLink představuje první přímé propojení přenosových sítí mezi Norskem a Německem. Jeho délka dosáhne 623 km, což z něj činí nejdelší spojení HVDC v Evropě. Svému zprovoznění se toto přenosové spojení významně přiblížilo v polovině března 2015


Plynem izolované rozvodny zlepšují připojení obnovitelných zdrojů v Belgii

19.2.2015 Belgie, stejně jako další přímořské státy, rozvíjí využití obnovitelných zdrojů energie především skrze mořské větrné farmy. Významným přínosem pro tento rozvoj bude plynem izolovaný rozvaděč (gas insulated swithcgear – GIS) a shuntovací zařízení, které, jak byla začátkem února 2015 informována odborná veřejnost, dodá operátorovi belgické přenosové sítě Elia společnost ABB. 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Grid4EU/Demo 1: automatizace řízení středněnapěťových sítí v rámci systému smart grid

8.10.2014 Projekt Demo 1, součást evropského programu Grid4EU pro vývoj systémů smart grid, dostal na konci září 2014 významnou technickou podporu v podobě systému automatizovaného řízení středněnapěťové energetické sítě od společnosti ABB. Evropský program Grid4EU, financovaný ze 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, je jedním z nejvýznamnějších evropských demonstračních projektů 


IESO: smart grid v kanadské provincii Ontario získá vodíkový zásobník energie

5.8.2014 Jak byla v červenci 2014 informována odborná veřejnost, systém „smart grid“ v kanadské priovincii Ontario získá nový zásobník energie. Bude jím vodíková technologie typu „power-to-gas“ od Hydrogenics s PEM elektrolyzérem o výkonu 2 MW, vybudovaná v torontské aglomeraci. Zadavatelem je společnosti Independent Electricity System Operator (IESO) – regulátor přenosové soustavy a zároveň operátor trhu s elektřinou v Ontariu. 


Zem2ALL: micro-grid pro španělský projekt e-mobility

30.7.2014 Španělská Malaga je jedním z evropských průkopníků rozvoje elektromobility v rámci konceptu smart cities. Na našem portále jsme o ní již psali v souvislosti s projektem Victoria pro staticko-dynamické dobíjení elektrobusů. Kromě toho zde běží projekt Zem2ALL (zero emission mobility to all, neboli nulově emisní mobilita pro všechny), zaměřená na rozvoj individuální elektromobility. Jak byla v červenci 2014 informována odborná veřejnost, tento projekt bude mít nyní vlastní rozvodný systém typu micro-grid, určený pro výrobu a nabíjení elektromobilů s využitím obnovitelných zdrojů energie. 


Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období. Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


Finsko aplikuje smart metering a připravuje smart grids

11.2.2014 Podle finské legislativy o účtování a chytrém měření z roku 2009 měly být do začátku roku 2014 instalovány chytré elektroměry v 80 % všech domácností. To je velmi vysoký podíl ve srovnání s evropským průměrem pohybujícím se kolem 22 %. V tomto případě však realita legislativu ještě předběhla: Chytré elektroměry jsou nyní instalovány v 98 % finských domácností. Ve finských podmínkách je důvodem této expanze smart meteringu nejen ekologické povědomí obyvatel, ale také snaha energetických společností co nejlépe zabezpečit dodávku elektřiny i do těch nejodlehlejších oblastí země.  


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services