Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Tsunashima Sustainable Smart Town: další „chytré městečko“ na předměstí Jokohamy v přípravě

3.4.2017 Před více než dvěma lety jsme na našem portále psali o unikátním japonském projektu Fujisawa Sustainable Smart Town, malém a zcela novém smart city v Japonsku, projektovaném od začátku inženýrsky a udržitelně. V současné době je v přípravě druhý podobný projekt, Tsunashima Sustainable Smart Town (Tsunashima  SST). Zahájení jeho provozu se očekává v roce 2018 a v březnu 2017 byl k tomu učiněn důležitý milník: Byla zde zprovozněna vodíková stanice od společnosti Panasonic jako důležitý zdroj energie pro celé toto experimentální městečko.  

Tsunashima SST se nachází, resp. bude nacházet, na předměstí Jokohamy v bývalém areálu společnosti Panasonic na ploše cca 37 900 m2.

Přibližně 9 % této plochy bude zaujímat areál řízení města, zahrnující vodíkovou plnicí stanici, městské energetické centrum a ubytování pro mezinárodní studenty. Městečko bude dále zahrnovat „chytré“ společné bytové jednotky ve vlastnictví uživatelů, zaujímající cca 10 % plochy, „chytré“ obchodní prostory zaujímající cca 48 % plochy a „chytré“ rozvojové technologické centrum, rozkládající se na cca 33 % plochy.     

V rámci deklarovaného konceptu „Společně inovujeme budoucnost“ povzbuzuje Tsunashima SST soukromé podnikatele a místní zastupitelstvo k prosazování inovací v oblasti znalostí, technologií a služeb pro obyvatelstvo.

Řízení a plánování Tsunashima SST je součástí strategického řízení města Jokohamy.

Ekologickým cílem již fungujícího zastupitelstva Tsunashima SST je využívání alternativních zdrojů energie z více než 30 %. K tomu je směřována i městská energetika. Důležitou roli v ní hraje vodík jako „energie příští generace“. Je zde kombinován s dalšími zdroji energie – solárními a kogenerací, která využívá městskou plynovou síť. Vodíková plnicí stanice bude dodávat vodík pro pohon palivočlánkových vozidel. Později se uvažuje i o možnostech využití vodíku ve stacionárních palivočlánkových zdrojích pro elektrickou energii v budovách.

Mezi další zásadní ekologické cíle, které s tím úzce souvisejí, patří snížení uhlíkových emisí o 40 % a snížení spotřeby vody o 30 %. Mnohé další strategické cíle Tsunashima SST, například v oblasti mobility, jsou v současné době předmětem diskuse.

Kromě společnosti Panasonic, která celý tento projekt zastřešuje, jsou jeho průmyslovými a akademickými partnery společnosti a organizace z oblasti informačních technologií, realit, chemie a univerzita Keio.  

redakce Smartcityvpraxi.cz

Obrázek © Panasonic

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také:

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Byli jsme přitom: ve Studiu ČT24 o automatických elektrických minibusech

30.1.2017 V pořadu České televize Studio ČT24 v neděli 29. 1. 2017 vystoupil jako host – odborník na elektromobilitu, provozovatel našich portálů Jakub Slavík. Tématem byly automatické elektrické minibusy bez řidiče, tedy autonomní vozidla a jejich využití, příležitosti i otevřené otázky.


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. 


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst? 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services