Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Landis+Gyr podporuje smart grids v Polsku

4.6.2015 Společnost Landis+Gyr zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku jednotek S650 Smart Grid Terminal pro čtyři největší polské provozovatele distribučních soustav  – Tauron Dystrybucja, RWE Stoen Operator, Enea Operator a PGE Dystrybucja.

Landis+Gyr dodá polským energetickým společnostem do konce roku 2015 více než 36 000 jednotek S650 Smart Grid Terminal (viz foto). Společnost Tauron nainstaluje 18050 jednotek, PGE – 9 200, Enea – 7 000 a RWE – 2 000.

S650 Smart Grid Terminal je měřicí jednotka určená pro monitorování a řízení vysokonapěťových a nízkonapěťových transformačních stanic. Kromě bilančních funkcí bude také měřit základní parametry kvality dodávky a zjišťovat netechnické ztráty. Terminál umožňuje optimalizovat výpadky a snížit index SAIDI (průměrná systémová doba trvání přerušení dodávky elektrické energie) a SAIFI (průměrná systémová četnost přerušení dodávek elektrické energie) při celkovém zvýšení spolehlivosti dodávky. Díky vizualizaci problémů s kvalitou dodávky mohou energetické společnosti identifikovat oblasti, které bude třeba modernizovat.

Velká část polské energetické infrastruktury je zastaralá a vyžaduje investice a modernizace. Indexy SAIDI a SAIFI v Polsku významně překračují průměrné hodnoty v zemích EU. Národní regulační úřad požaduje od provozovatelů distribučních soustav zvýšit kvalitu dodávané energie a efektivitu sítě pomocí investic do energetické infrastruktury.

Aby vyhověly legislativním požadavkům, rozhodly se energetické společnosti vyhlásit společný tendr na jednotný typ jednotek od jednoho dodavatele, které zajistí unifikovaný standard sběru dat v celé síti. Společný postup a jediný velký tendr také energetickým společnostem umožnil vyjednat výhodnější cenu. Provozovatelé distribučních soustav upřednostňovali robustní, osvědčenou a perspektivní technologii. Jednotka S650 kombinuje nové funkce orientované na smart grid a vyspělou konstrukci založenou na robustní platformě elektroměru E650, doplněnou o řadu firmwarových funkcí a hardwarových vylepšení.

Polsko je velká země s desítkami tisíc transformačních stanic. Provozovatelé distribučních soustav proto potřebují důvěryhodného partnera, který má silnou pozici na trhu a dostatečné zdroje, aby byl schopen závazky splnit.

Společnost Landis+Gyr tímto projektem umožní polským provozovatelům sítí vylepšit inteligentní distribuci a postupně vytvořit nové smart grid škálovatelné řešení, jehož funkcionalitu je možné rozšiřovat podle potřeb trhu a regulačních požadavků i v budoucnosti.

Tato aktivita přichází ještě před zavedením nového zákona o energetice, který má v Polsku vstoupit v platnost v roce 2016. Od 1. ledna 2016 bude nová polská legislativa výhodnými tarify a výkupními cenami podporovat malé dodavatele energie z obnovitelných zdrojů, tzv. profesionální spotřebitele, a podporovat zvýšení efektivity sítě.

Landis+Gyr

Foto © Landis+Gyr

Více na www.landisgyr.cz

Přečtěte si také:

Frost & Sullivan ocenil společnost Landis+Gyr za vývoj inovativních technologií pro celosvětový rozvoj inteligentních sítí

11.2.2015 Na základě svých nejnovějších analýz trhu s řešeními AMI (Advanced Meter Infrastructure) udělila agentura Frost & Sullivan společnosti Landis+Gyr cenu „Světová společnost AMI roku 2014“. Společnost Landis+Gyr neustálými inovacemi AMI vytváří stále dokonalejší řešení pro systémy řízení energie. Dodává špičková řešení nejen pro energetické společnosti, ale také pro spotřebitele energie na celém světě. 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


Landis+Gyr hraje klíčovou roli v projektu inteligentní sítě pro TEPCO

19.5.2014 Společnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a Toshiba Corporation zahájily spolupráci při realizaci inteligentních sítí v Tokiu. Společnost Toshiba dodává pro TEPCO komunikační systém pro inteligentní měření a související systém pro správu naměřených dat (MDMS), za technické zabezpečení odpovídá Landis+Gyr. Jde o nejrozsáhlejší projekt inteligentních sítí na světě. 


British Gas a Landis+Gyr uskutečnili transakci v oblasti inteligentních měřidel v objemu 600 mil. liber

14.5.2014 Do roku 2020 budou ve Velké Británii inteligentní měřidla v rámci příslušné vládní iniciativy zavedena jako standardní řešení do domácností a podniků v celé zemi. Tato měřidla nahradí stávající plynoměry a elektroměry. Průměrná britská domácnost by tak měla ušetřit více než 65 liber (65,50 GBP) ročně díky snížení spotřeby energie o 5%. Výpočet provedla společnost Oxford Economics na základě průměrného ročního vyúčtování za oba druhy energie ve výši 1310 GBP podle údajů organizace Ofgem. 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


Přeměna záplavy dat na zdroj cenných informací – software Gridstream MDMS pro velké objemy dat

14.2.2014 Po celé Evropě se začínají používat desítky milionů inteligentních měřidel. Mnoho energetických a distribučních společností tak čelí přílivu velkých objemů dat, která proudí do jejich systémů. Stovky milionů odečtů měřidel denně, společně s informacemi o kvalitě energie a stavu sítě, neustále navyšují terabajty informací, které by se měly ukládat do jediného datového skladu. Energetické společnosti proto potřebují efektivní systém 


Finsko aplikuje smart metering a připravuje smart grids

11.2.2014 Podle finské legislativy o účtování a chytrém měření z roku 2009 měly být do začátku roku 2014 instalovány chytré elektroměry v 80 % všech domácností. To je velmi vysoký podíl ve srovnání s evropským průměrem pohybujícím se kolem 22 %. V tomto případě však realita legislativu ještě předběhla: Chytré elektroměry jsou nyní instalovány v 98 % finských domácností. Ve finských podmínkách je důvodem této expanze smart meteringu nejen ekologické povědomí obyvatel, ale také snaha energetických společností co nejlépe zabezpečit dodávku elektřiny i do těch nejodlehlejších oblastí země.  


Komplexní řešení Gridstream pro Turku Energia

26.1.2013 Turku Energia Sähköverkot, jedna z prvních finských distribučních společností zavádějících smart metering, se rozhodla implementovat řešení Landis+Gyr Gridstream™ v rámci svého aktuálního projektu  


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services