Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Největší instalace akumulačního systému pro skladování energie ve Skandinávii

26.10.2016 Společnosti Landis+Gyr a Toshiba dodali největší systém pro skladování energie svého druhu v Skandinávských zemích. Helen Ltd, přední energetická společnost ve Finsku, začala ve svém pilotním projektu využívat akumulační systém pro skladování energie (BESS Battery Energy Storage System) o výkonu 1,2 MW společnosti Toshiba, testovat jeho možnosti v prostředí smart grids a navrhovat nové obchodní modely.

Dceřiná společnost Helen Electricity Network a finský provozovatel sítě Fingrid budou v průběhu projektu analyzovat potenciální příležitosti, které vysokokapacitní systém nabízí. Hlavní cíle projektu jsou dva. Prvním je analyzovat a testovat časovou optimalizaci nabíjení a vybíjení elektrické energie v síti energetiky. Druhým cílem je prověřit možnosti fakturace a obchodních modelů, které by využívaly ukládání energie. Systém BESS je instalován nedaleko fotovoltaické elektrárny Suvilahti v helsinském okresu Kalasatama, jako součást projektu smart community společnosti Helen. Do komerčního provozu byl uveden v červnu 2016.

Vlevo nahoře na fotografii je vidět sestava Li-ion článků. Výběr dodavatele baterií probíhal formou intenzivního výběrového řízení. Společnost Helen se nakonec rozhodla pro systém Toshiba od společnosti Landis+Gyr, protože vybrané baterie nabízejí osvědčenou technologii a příznivý poměr cena výkon. Dalším důležitým kritériem byla schopnost rychlého nabíjení a vybíjení a dlouhá životnost bateriových modulů. Zaměřením projektu není jen testování technologie skladování energie, ale zejména její aplikace v prostředí smart grids.

Systém BESS zlepšuje stabilitu sítě

Integrace energie distribuované z obnovitelných zdrojů do stávajících distribučních sítí představuje technickou výzvu. Tradiční architektura elektrických distribučních sítí je navržena a provozována tak, aby zajistila tok energie ze sítí VN do NN sítí. Připojení a provoz velkého počtu obnovitelných zdrojů a budování distribuovaného modelu energetiky však narušuje stabilitu sítí a pro její zachování v dynamickém prostředí je nutné využívat nové nástroje řízení. Systém BESS v mnoha případech řešení těchto problémů umožňuje.

Umístění kontejnerů s akumulátory poblíž fotovoltaické elektrárny

Systém má výkon 1,2 MW a kapacitu 677 kWh. Kromě akumulačního systému, který se skládá z více než 13 000 Li-ion článků SCiB™ (viz foto vlevo nahoře), zahrnuje dodávka také řídicí systém Master Control System, dva střídače a transformátor. Společnost Toshiba Corp., Japan dodá bateriové moduly společnosti Toshiba Transmission & Distribution Systems v Itálii, kde sídlí evropské kompetenční centrum skupiny Toshiba pro akumulaci energie a systémy Smart Grids, která následně zajistí kompletní dodávku systému.

Landis+Gyr

Obrázky © Landis+Gyr

Další informace zde

Přečtěte si také:

Evoluce Landis+Gyr a revoluce Internetu věcí

5.4.2016 Internetem věcí (IoT) rozumíme identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu. O tomto fenoménu se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Stále více mají však tyto technologie co říci i v oblasti chytré mobility nebo chytré energetiky – systémů smart grid včetně konceptu inteligentních měst – smart city. Tyto možnosti představila v únoru 2016 odborné veřejnosti společnost Landis+Gyr 


Výsledky průzkumu v síťových odvětvích: Internet věcí je klíčem ke správě majetku

4.4.2016 Internet věcí, tedy identifikace věcí a jejich sledování po internetu, nachází velké uplatnění i v síťových odvětvích, tedy „utilities“, jako je elektroenergetika, plynárenství a vodní hospodářství. Pomocí internetu věcí zde dochází k integraci informačních technologií (IT) a provozních technologií (OT), tedy řídicích systémů, komunikačních systémů, senzorů a software tak, aby podporoval firemní procesy při správě majetku (asset management zahrnující zejména údržbu). Při zapojení lidského činitele tak vzniká nový koncept: internet věcí, služeb a lidí, anglicky: Internet of Things, Services and People (IoTSP) 


Projekt Smart region Vrchlabí zblízka: úspěchy, otazníky a další plány

19.2.2016 O evropském projektu Grid4EU jsme na našich stránkách psali již vícekrát. Tento projekt zaměřený na systémy smart grid, jehož demonstrační fáze byla nedávno oficiálně ukončena, přinesl zajímavé poznatky pro rozvoj chytrých sítí do budoucna. Významnou měrou k tomu přispěl i demonstrační projekt Demo 5 – Smart region Vrchlabí. Zástupci naší redakce měli v únoru 2016 příležitost prohlédnout si tento projekt přímo v terénu a pohovořit s jeho účastníky o jeho výsledcích, přínosech, sporných otázkách i dalších perspektivách. 


Rozhovor pro informační portál Proelektrotechniky.cz se starostou Vrchlabí: Vrchlabí – inteligentní město s chytrou sítí

17.2.2016 Koncepty inteligentních měst a chytrých sítí – tedy smart city a smart grid – spolu úzce souvisejí. Chytré sítě a jejich technologie totiž pomáhají vytvářet inteligentní město, kde se příjemně žije a podniká, se všemi hospodářskými přínosy. Jak takovéto využití chytrých sítí může vypadat v praxi, si vyzkoušelo krkonošské město Vrchlabí, které se jako jediné v České republice stalo přímým účastníkem evropského projektu chytrých sítí Grid4EU. O technických otázkách tohoto projektu je odborná veřejnost již dlouho průběžně informována. My bychom však rádi věděli, jak se takovéto uplatnění chytrých sítí v městě jeví z pohledu jeho obyvatel a zastupitelů. Na to jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího – starosty Vrchlabí Ing. Jana Sobotky.


Projekt Grid4EU: demonstrační fáze úspěšně uzavřena

8.2.2016 Ve druhé polovině ledna 2016 byla v Paříži při závěrečném slavnostním setkání v Paříži uzavřena demonstrační fáze evropského programu Grid4EU, zaměřeného na podporu rozvoje energetických sítí typu smart grid. Jedním z demonstračních projektů v rámci Grid4EU je i Smart region Vrchlabí, který je zde označen jako Demo 5.


Inteligentní rozvodny pro vysoké napětí šetří 70 % prostoru a vytvářejí předpoklady pro smart grid

16.12.2015 Vývoj technologií směřující k celkovému zefektivnění provozu energetických soustav se odráží i ve vybavení rozvoden vysokého napětí. Průlomové řešení v této oblasti představuje technologie společnosti ABB, která umožňuje sdružit tři funkce – přerušení elektrického okruhu, vypínání a měření proudu – do jediného komponentu. Touto technologií je vypínací přerušovač elektrického okruhu (DCB) s měřicím proudovým senzorem z optických vláken (FOCS). 


Síťový modul GM-EEG: standard SyM2 pomáhá rozvoji smart grid v Německu

24.7.2015 Důležitou součástí řešení pro řízení napájení velkých a středních solárních a větrných elektráren a dalších obnovitelných zdrojů elektrické energie v Německu se od konce června 2015 stal modul GM-EEG (Grid Modul-Erneuerbare Energien Gesetz, neboli síťový modul podle zákona o obnovitelných zdrojích energie), dodaný společností Landis+Gyr.  


Smart Grid Gotland: systém smart grid pro venkovské oblasti

14.5.2015 Na švédském ostrově Gotland v Baltském moři se od května připravuje k realizaci projekt inteligentní distribuční sítě, smart grid, speciálně navrhovaný pro venkovské oblasti. Cílem řešení je integrovat v co největší míře obnovitelné zdroje energie a minimalizovat náklady na údržbu při současně zlepšené kvalitě dodávaného proudu. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services