Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Evoluce Landis+Gyr a revoluce Internetu věcí

5.4.2016 Internetem věcí (IoT) rozumíme identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu. O tomto fenoménu se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Stále více mají však tyto technologie co říci i v oblasti chytré mobility nebo chytré energetiky – systémů smart grid včetně konceptu inteligentních měst – smart city. Tyto možnosti představila v únoru 2016 odborné veřejnosti společnost Landis+Gyr, která díky svým zkušenostem a vývoji produktů pro Internet věcí získala silnou pozici pro realizaci řady nových příležitostí podílejících se na rychlém vývoji tohoto nového fenoménu.

Proč internet věcí v energetice

Aplikace Internetu věcí (IoT) poskytuje společnosti Landis+Gyr významné příležitosti pro přidání hodnoty energetickému průmyslu a společnosti jako celku. V neposlední řadě také díky tomu, že Internet věcí lze považovat za evoluci komunikace machine-to-machine (M2M), kterou energetické společnosti již využívají pro řízení komplexní distribuce, reporting a management. Smart metering v průmyslu budoval vzájemně propojené sítě a aplikace dlouho předtím, než se termín „Internet věcí“ objevil na scéně, a proto se smart metering dnes stává přirozeným prostředím pro aplikace IoT.

Úplná implementace IoT však bude znamenat mnohem vyšší kvantitativní a kvalitativní úroveň než M2M. Bude se totiž týkat mnohem vyššího počtu připojených inteligentních zařízení, která si budou vyměňovat data mezi sebou i s centrálním serverem. Propojení všech těchto inteligentních zařízení uvolní jejich schopnost spolupracovat navzájem i s lidskou obsluhou tak jako nikdy předtím. Mezi potenciální výhody implementace řešení IoT patří možnosti zdokonaleného řízení investic, omezení rizik v distribučním řetězci, rozhodování v reálném čase a snížení provozních nákladů.

Plná kontrola v reálném čase

Klíčovou výhodou, kterou IoT nabízí energetickým společnostem, je možnost poskytovat rentabilní služby prostřednictvím aplikací, které umožňuje přenos dat v reálném čase. Sběr a analýza dat v reálném čase, které umožní průmyslové internetové protokoly, např. iPv6, usnadní simultánní spolupráci mezi mnoha různými společnostmi, a také integraci řady různých služeb. Univerzální standardy aplikované v architektuře systému, komunikaci, ochraně osobních údajů a zabezpečení zajistí bezproblémovou správu systému a dodávku služeb. Pomocí IoT v sítích smart grid budou například energetické společnosti moci zmírnit fluktuace ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů, způsobované změnami počasí. Internet věcí tak vytváří prostředí a příležitosti pro vývoj nových produktů a inovativních řešení.

Společnost Landis+Gyr již připravuje řešení v oblasti energetiky a komunikační infrastrukturu pro IoT, a také mnoho energetických společností převzalo koncept IoT a začaly používat stejné zavedené komunikační sítě pro různé aplikace, jako je smart metering, smart grid a veřejné osvětlení, nebo připojovat inteligentní elektroměry Landis+Gyr v síti AMI do systému řízení distribuce SCADA. Sítě AMI mohou v některých případech využít také plynárenské distribuční společnosti pro odečty plynoměrů.

Vytváření chytřejší budoucnosti

Lze očekávat, že budoucí vývoj v energetice, průmyslu a dalších oblastech ekonomiky bude vytvářet velký počet normalizačních organizací a průmyslových aliancí, rozvoj průmyslových technologií Internetu věcí, zákazníci a společnost. To vše bude doprovázeno větší otevřeností, nákladovou efektivitou a flexibilitou ve způsobu jednání se zákazníky energetických společností a vstupu nových společností, které budou poskytovat nové služby.

Řada inovátorů v sektoru energetických společností již pracuje na aplikacích IoT pro udržitelnou distribuci elektrické energie, efektivnější dopravní systémy a inteligentní domy. Tyto faktory pracují společně na vytváření konceptu známého jako „smart city“. Společnosti Toshiba a Landis+Gyr jsou v současné době průkopníky technologií pro smart city v segmentu energetiky. Společnost Toshiba usiluje o vytváření nových hodnot propojením svých služeb v oblasti energetiky, zdravotnictví a produktů a služeb pro akumulační systémy pomocí cloudových řešení a technologií pro zpracování a analýzu velkých objemů dat. Jejím cílem je realizace vize bezpečné a komfortní společnosti „Human Smart Community“ prostřednictvím konceptu tzv. Lifenology (nově vytvořený výraz společnosti Toshiba, složený z anglických slov „life“ – život, a „technology“; pozn. red.).

Mezitím mohou energetické společnosti zamířit k inteligentním sítím IoT implementací perspektivních end-to-end řešení smart grid, jakým je například Gridstream® společnosti Landis+Gyr. Systém Gridstream zahrnuje osvědčená řešení pro zpracování velkých objemů dat, infrastrukturu, řídicí aplikace a služby. Systém přináší inteligentní řešení do všech úrovní prostoru energetických společností, od výroby energie až po její distribuci.

Obrovský rozsah potenciálních příležitostí, které IoT nabízí, lze nejlépe vyjádřit v číslech. Podle průzkumu Juniper Research je v současnosti k internetu připojeno přibližně 13,4 mld. zařízení, a tento počet by se měl do roku 2020 znásobit 2- až 5krát. Zpráva společnosti International Data Corporation uvádí, že na celosvětovém trhu Internetu věcí se očekává nárůst ze 655,8 mld. USD v roce 2014 na 1,7 bilionu v roce 2020, a McKinsey předpovídá růst až 11 bilionů v roce 2025. I kdyby se poslední odhad lišil o jeden nebo dva biliony dolarů, je to nepochybně důvod k optimismu.

Landis+Gyr, redakčně upraveno

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Zpráva z konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER 2016

21.3.2016 Dne 15. března 2016 proběhla na veletrhu AMPER 2016 v Brně konference „Smart city v praxi“, pořádaná naší provozovatelskou firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Dnes zveřejňujeme plné znění zprávy z této konference včetně závěrečného shrnutí a doporučení. Na konci zprávy jsou volně k dispozici prezentace z konference ke stažení. 


Vychází druhé vydání bulletinu Smart city v praxi

4.3.2016 U příležitosti konání prvního běhu naší konference Smart city v praxi vychází druhé vydání našeho stejnojmenného bulletinu. Stejně jako jeho první vydání je i toto určeno všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Tentokrát se věnuje především souvislostem mezi strategií smart city a konkrétními rozvojovými projekty, jimiž je tento koncept realizován. Ani zde nechybí příklady z domova a ze zahraničí, včetně rozhovoru se starostou jednoho z českých měst, který má s podobným konceptem zkušenosti. 

Druhé vydání bulletinu Smart city v praxi je volně ke stažení zde 


SIGFOX: Česká republika bude mít komunikační síť pro internet věcí

2.3.2016 Internetem věcí (IoT) rozumíme identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu. O tomto fenoménu se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0 a stále více také u inteligentního řízení mobility, jako jsou například parkovací systémy. Česká republika se brzy připojí k zemím, které budou součástí globální sítě internetu věcí SIGFOX. 


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. 


Projekt Smart region Vrchlabí zblízka: úspěchy, otazníky a další plány

19.2.2016 O evropském projektu Grid4EU jsme na našich stránkách psali již vícekrát. Tento projekt zaměřený na systémy smart grid, jehož demonstrační fáze byla nedávno oficiálně ukončena, přinesl zajímavé poznatky pro rozvoj chytrých sítí do budoucna. Významnou měrou k tomu přispěl i demonstrační projekt Demo 5 – Smart region Vrchlabí. Zástupci naší redakce měli v únoru 2016 příležitost prohlédnout si tento projekt přímo v terénu a pohovořit s jeho účastníky o jeho výsledcích, přínosech, sporných otázkách i dalších perspektivách. 


Rozhovor pro informační portál Proelektrotechniky.cz se starostou Vrchlabí: Vrchlabí – inteligentní město s chytrou sítí

17.2.2016 Koncepty inteligentních měst a chytrých sítí – tedy smart city a smart grid – spolu úzce souvisejí. Chytré sítě a jejich technologie totiž pomáhají vytvářet inteligentní město, kde se příjemně žije a podniká, se všemi hospodářskými přínosy. Jak takovéto využití chytrých sítí může vypadat v praxi, si vyzkoušelo krkonošské město Vrchlabí, které se jako jediné v České republice stalo přímým účastníkem evropského projektu chytrých sítí Grid4EU. O technických otázkách tohoto projektu je odborná veřejnost již dlouho průběžně informována. My bychom však rádi věděli, jak se takovéto uplatnění chytrých sítí v městě jeví z pohledu jeho obyvatel a zastupitelů. Na to jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího – starosty Vrchlabí Ing. Jana Sobotky.


Projekt 3Emotion: smart city Rotterdam dostane dva palivočlánkové autobusy

12.2.2016 Nizozemské město Rotterdam s více než šesti sty tisíci obyvateli je jedním z evropských smart cities. Tomu odpovídá i jeho zájem o bezemisní dopravu. K elektrickým užitkovým vozidlům a elektrickým taxi přibydou v létě 2017 dva nové palivočlánkové autobusy. Na začátku února 2016 k tomu byla podepsána smlouva mezi rotterdamským městským dopravcem RET a belgickým výrobcem palivočlánkových autobusů Van Hool. 


Smart city Londýn: otevřená data v dopravě usnadňují každodenní život Londýňanů

5.2.2016 Jak byla koncem ledna 2016 informována široká veřejnost, v současné době již téměř pět set uživatelských aplikací, využívajících otevřená data o dopravě, pomáhá obyvatelům a návštěvníkům Londýna usnadnit jejich pohyb po městě a okolí. Londýn tak naplňuje svoji strategii jednoho z významných evropských inteligentních měst, neboli smart city


Projekt CityVerve: smart city Manchester využívá internet věcí

8.1.2016 Manchester, půlmiliónové průmyslové město v severní Anglii, je jedním z evropských smart cities. Pro praktické uplatnění tohoto konceptu chce využít především možnosti, které nabízí internet věcí a v této oblasti být ve Velké Británii na špičce. K tomuto cíli jde skutečně s vervou – napomoci mu má projekt CityVerve (doslova: městský elán či verva), který získal v prosinci 2015 spolufinancování od britské vlády ve výši 10 miliónů liber (cca 370 mil. Kč). 


ParkFinder: Projekt iCity spolupracuje s automobilkou SEAT na aplikaci pro parkování

28.12.2015 Evropský projekt iCity pro rozvoj konceptu smart city, který průběžně sledujeme na našem portále a který probíhá již od roku 2012, je partnerstvím měst Barcelona, Bologna, Janov a Londýn. Mezi průmyslové partnery patří společnosti, jako CISCO nebo Albertis Telecom. Sektor výzkumu reprezentují organizace Citilab, Fraunhofer a UOC. V listopadu 2015 spojil tento projekt své síly se španělskou automobilkou SEAT a výsledkem je aplikace ParkFinder pro usnadnění hledání parkovacích míst ve městě. 


Internet věcí: nejen Industry 4.0, ale také inteligentní mobilita

21.10.2015 O internetu věcí, tj. identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu, se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Tyto technologie však stále více nacházejí uplatnění i u inteligentního řízení mobility, jako jsou například parkovací systémy


Bulletin Smart city v praxi: Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

13.10.2015 Tento příležitostný bulletin je určen všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Ukazuje, že smart city není líbivý politický slogan, ale velmi racionální partnerství mezi municipalitami a průmyslem, kde každý z partnerů má co nabídnout. Bulletin uvádí čtenáře do obecných zákonitostí smart city a na praktických příkladech ze světa dále ukazuje, jak tyto principy mohou být naplněny pomocí konkrétních technologií od konkrétních dodavatelů.

První, říjnové vydání bulletinu je ke stažení zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services