Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Projekt Grid4EU: demonstrační fáze úspěšně uzavřena

8.2.2016 Ve druhé polovině ledna 2016 byla v Paříži při závěrečném slavnostním setkání v Paříži uzavřena demonstrační fáze evropského programu Grid4EU, zaměřeného na podporu rozvoje energetických sítí typu smart grid. Jedním z demonstračních projektů v rámci Grid4EU je i Smart region Vrchlabí, který je zde označen jako Demo 5.

Evropský projekt Grid4EU, financovaný ze 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, je jedním z nejvýznamnějších evropských demonstračních projektů s cílem ověření funkcionalit a benefitů využívání nových technologií v distribuční soustavě. Je realizován v šesti členských státech EU a veden šesti evropskými provozovateli distribučních soustav (ČEZ Distribuce, ERDF, Enel, Vattenfall, Iberdrola, RWE), kteří dohromady pokrývají více jak 50 % odběrných míst v EU. Celkem je v konsorciu Grid4EU 27 partnerů z Evropy a USA.

Grid4EU zahrnuje šest demonstračních projektů:

Projekt Demo 1 (Německo) je realizován v Rekenu a klade si za cíl ukázat, že autonomní systémy, využívající funkci agentových technologií pro dohled a řízení u středněnapěťových systémů (agentem v obecném slova smyslu rozumíme celek schopný samostatného jednání v závislosti na okolních podnětech) mohou být průmyslově aplikovatelným řešením pro lepší řízení těchto sítí.

Projekt Demo 2 (Švédsko) je realizován v Uppsale a je zaměřený na vývoj monitorovacího systému pro nízkonapěťovou distribuční síť s využitím inteligentních rozvoden.

Projekt Demo 3 (Španělsko) je realizovaný v Castellonu a je zaměřený na zdokonalování automatizace středně- a nízkonapěťových sítí a na informovanost zákazníků o jejich spotřebě a situaci v energetické síti.

Projekt Demo 4 (Itálie) je realizován v oblasti Forli-Cesena (region Emilia Romagna) a je zaměřen na implementaci zdokonaleného řídicího systému pro zvyšování kapacity energetické sítě a pro integraci obnovitelných zdrojů a distribuované výroby elektřiny do středněnapěťové sítě.

Projekt Demo 5 je již zmíněný Smart region Vrchlabí. Tento projekt má tři hlavní cíle:

•    automatizace sítě nízkého napětí – automatická lokalizace a vymezení poruchy, posouzení vlivu infrastruktury pro elektromobily na síť nízkého napětí,

•    automatizace sítě vysokého napětí – automatická lokalizace a vymezení poruchy v síti s novou topologií (tzv. smyčkové zapojení),

•    ostrovní provoz v případě poruchy v nadřazené síti s využitím lokální výroby elektřiny (kogenerace).

ČEZ Distribuce jako vedoucí projektu zde spolupracuje se společnostmi ABB, CISCO, Siemens a Ormazabal Current.

Projekt Demo 6 (Francie) nazvaný Nice Grid je realizován ve městě Carros poblíž známého letoviska Nice a jeho cílem je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku v podmínkách zapojení velkého podílu zdrojů solární energie rozptýlených mezi velký počet drobných míst výroby a připojených k individuálním zásobníkům energie.

Prezentace demonstračních projektů ukázaly, že automatizační technologie mají jednoznačně příznivý vliv na spolehlivost energetických sítí a že jejich využití významně usnadňuje integraci obnovitelných zdrojů energie a dalších decentralizovaných energetických zdrojů v kombinaci se zásobníky energie. Ukázaly také na potřebu další standardizace v oblasti komunikací pro dosažení interoperability technických řešení pro chytré sítě. Prezentace konstatovaly rovněž zájem uživatelské veřejnosti o účast v projektech. Zároveň však také upozornily, že to, co je technicky možné a užitečné pro provozovatele a uživatele energetických sítí, nemusí být vždy ekonomicky efektivní.

Na tomto shromáždění byla formálně ukončena demonstrační fáze projektu a zahájena propagace jeho výsledků během následujících čtyř let.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace: http://www.grid4eu.eu/

Přečtěte si také:

Inteligentní rozvodny pro vysoké napětí šetří 70 % prostoru a vytvářejí předpoklady pro smart grid

16.12.2015 Vývoj technologií směřující k celkovému zefektivnění provozu energetických soustav se odráží i ve vybavení rozvoden vysokého napětí. Průlomové řešení v této oblasti představuje technologie společnosti ABB, která umožňuje sdružit tři funkce – přerušení elektrického okruhu, vypínání a měření proudu – do jediného komponentu. Touto technologií je vypínací přerušovač elektrického okruhu (DCB) s měřicím proudovým senzorem z optických vláken (FOCS). 


Landis+Gyr: Gridstream® podporuje smart grid

7.12.2015 Výrazem „smart grid“ bývají označovány komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. Základním principem smart grid je vzájemná obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji elektrické energie a spotřebiči nebo spotřebiteli o okamžitých možnostech výroby a spotřeby energie. Jak byla v listopadu 2015 informována weská odborná veřejnost, společnost Landis+Gyr nyní rozšiřuje svou technologii Gridstream® pro podporu systémů typu smart grid o komunikační technologii G3-PLC. 


Řídicí systém ABB Symphony Plus prezentován české odborné veřejnosti

29.9.2015 O řídicím systému ABB Symphony Plus jsme na našem portále psali již vícekrát, například v souvislosti s energetickým využitím odpadů v Anglii a fotovoltaickou elektrárnou v Kanadě. České odborné veřejnosti byl tento systém představen letos na veletrhu AMPER 2015. V září 2015 byl blíže prezentován zákazníkům ABB a zástupcům odborného tisku, mezi nimiž nechyběla ani naše redakce. 


Síťový modul GM-EEG: standard SyM2 pomáhá rozvoji smart grid v Německu

24.7.2015 Důležitou součástí řešení pro řízení napájení velkých a středních solárních a větrných elektráren a dalších obnovitelných zdrojů elektrické energie v Německu se od konce června 2015 stal modul GM-EEG (Grid Modul-Erneuerbare Energien Gesetz, neboli síťový modul podle zákona o obnovitelných zdrojích energie), dodaný společností Landis+Gyr.  


Concept Grid: Francouzská experimentální síť smart grid dostala bateriový zásobník energie

9.7.2015 Concept Grid je francouzský projekt vedený národní energetickou společností Electricité de France (EdF). Jeho cílem je v reálných podmínkách testovat řešení pro energetické systémy typu smart grid. V rámci tohoto projektu byl koncem června 2015 zprovozněn bateriový zásobník energie BESS (battery energy storage systém) od společnosti Alstom. 


Orknejské ostrovy mají smart grid i 100% bezemisní elektrobus

5.6.2015 Orknejské ostrovy, ležící cca 16 km od severního pobřeží Skotska, jsou zajímavé nejen díky své přírodě a historii, ale také z pohledu elektroenergetiky. Jako jeden z mála regionů na světě jsou čistým vývozcem elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jejich energetika má prvky smart grid. A od konce května 2015 zde provozují elektrobus, který díky této konstelaci vykazuje nulové emise 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Tecomat Foxtrot – „inteligentní dům“ jako chytrý uzel v síti Smart Grid

4.11.2014 V chytré síti SmartGrid se musí propojit chytré uzly. Zatím v pilotních projektech jsou osazovány chytré elektroměry realizující Smart Metering. Každých 15 minut změří spotřebu odběrního místa a průběh předají do „centra“. Naopak z centra elektroměr obdrží informaci kdy a jaký z předpokládaných čtyřech tarifů má nastavit na svých výstupech v následujícím období. 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


Víte, co to je a jak funguje smart grid?

29.3.2013 Výrazem „smart grid“, nebo také česky „inteligentní síť“, bývají označovány komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. Základním principem smart grid je vzájemná obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji elektrické energie a spotřebiči nebo spotřebiteli o okamžitých možnostech výroby a spotřeby energie. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services