Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Síťový modul GM-EEG: standard SyM2 pomáhá rozvoji smart grid v Německu

24.7.2015 Důležitou součástí řešení pro řízení napájení velkých a středních solárních a větrných elektráren a dalších obnovitelných zdrojů elektrické energie v Německu se od konce června 2015 stal modul GM-EEG (Grid Modul-Erneuerbare Energien Gesetz, neboli síťový modul podle zákona o obnovitelných zdrojích energie), dodaný společností Landis+Gyr. Tento modul je zařízením pro energetické sítě typu smart grid, určené pro plnění požadavků stanovených německým energetickým zákonem z roku 2000. ModuI bude využíván v kombinaci se synchronním modulárním elektroměrem pro zákazníky v průmyslu a energetice, založeným na německém otevřeném standardu SyM2.

Standard SyM2

SyM2 (Synchronous Modular Meter) představuje dobrovolný německý standard pro chytré měřicí přístroje v odvětví průmyslu a obchodu, který vznikl jako konsenzus mezi energetickými společnostmi RWE, EnBW a E.ON. Tyto společnosti sestavily pravděpodobně první soubor otevřených standardů a specifikací pro konstrukci a výrobu modulárních elektroměrů na německém trhu. Hlavními cíli bylo standardizovat procesy spojené s měřením elektřiny v uvedeném odvětví, využít internet jako komunikační médium, a následně definovat potřebné specifikace pro příslušná měřicí zařízení.

SyM2 tedy není světově uznávanou normou, je však otevřený všem energetickým společnostem v Německu a ostatní střední Evropě, které mají zájem se připojit. Technické specifikace v rámci tohoto standardu nejsou ve vlastnictví jednoho výrobce, ale stará se o ně Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN), která je součástí VDE, německého sdružení pro elektrotechniku a informatiku. Od roku 2008 jsou tyto specifikace veřejné. Každý výrobce elektroměrů tak může vyrobit své přístroje pro průmyslový a obchodní sektor v souladu s nimi.

Od E750 ke GM-EEG

V roce 2005 byl koncept SyM2 poprvé představen odborné veřejnosti. Společnost Landis+Gyr jako tržní leader v oblasti inteligentních elektroměrů byla požádána o zkonstruování měřicího přístroje, který by odpovídal tomuto standardu. Výsledkem je elektroměr E750. Energetické společnosti dosud nainstalovaly tisíce jednotek tohoto elektroměru a potvrdily významný nárůst produktivity a efektivity. Partnerství společností EnBW a Landis+Gyr dnes sahá daleko za rámec běžné kooperace a obě společnosti pracují společně již více než desetiletí.

Úspěšná spolupráce při vývoji elektroměru E750 byla pro společnosti EnBW a Landis+Gyr základem pro společný vývoj prototypu grid modulu GM-EEG. Důvodem spolupráce je především to, že Landis+Gyr může nabídnout kompatibilitu a preferovanou komunikační technologii (SyM2 komunikačního modulu pro ethernetovou sběrnici (SyM2-CU) GSM/GPRS).

Grid modul GM-EEG je kompatibilní se současným řešením SyM2, a může tak automaticky určit, se kterou verzí SyM2 je používán. Modul je také možné prostřednictvím aktualizace firmwaru přizpůsobit pro budoucí měřicí platformy MS 2020 („Metering System 2020“ – projekt zaměřený na vývoj výkonnostních specifikací, kterými se bude řídit standardizace systémů smart metering v Německu). V případě potřeby jej lze využít jako samostatné zařízení RTU bez základního měřidla.

Společnost Netze BW, provozovatel distribuční sítě EnBW, poskytla společnosti Landis+Gyr podrobné specifikace a požadavky. Modul GM-EEG v mnoha směrech překonává požadavky stanovené německými zákony. Uživatel je proto vnímá jako velmi perspektivní řešení. S modulem GM-EEG je možné v reálném čase odečítat data a spínat a řídit činný i jalový výkon. EnBW plánuje také plnou integraci elektráren do svého systému infrastruktury SCADA řízených tímto modulem.

EnBW zahájí testování prototypů v laboratoři a má již detailní plán rozvoje tohoto zařízení; společnost plánuje instalaci 50 zařízení v terénu v následujícím čtvrtletí a instalaci dalších 450 jednotek do konce roku 2015.

Landis+Gyr, redakčně upraveno

Foto © Landis+Gyr

Další informace zde

Přečtěte si také:

Landis+Gyr posiluje metering management v Dánsku

11.6.2015 Společnost Landis+Gyr, přední světový dodavatel v oblasti měření, a společnost DONG Energy, jedna z předních energetických skupin v Severní Evropě, podepsaly smlouvu o dodávce systému pro správu naměřených dat (MDMS), integrovaného do stávající IT architektury. Dohoda je výsledkem příprav společnosti Dong Energy na zahájení přestavby celé infrastruktury měření v bytovém sektoru. 


Landis+Gyr podporuje smart grids v Polsku

4.6.2015 Společnost Landis+Gyr zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku jednotek S650 Smart Grid Terminal pro čtyři největší polské provozovatele distribučních soustav  – Tauron Dystrybucja, RWE Stoen Operator, Enea Operator a PGE Dystrybucja. S650 Smart Grid Terminal je měřicí jednotka určená pro monitorování a řízení vysokonapěťových a nízkonapěťových transformačních stanic. Kromě bilančních funkcí bude také měřit základní parametry kvality dodávky a zjišťovat netechnické ztráty. 


Frost & Sullivan ocenil společnost Landis+Gyr za vývoj inovativních technologií pro celosvětový rozvoj inteligentních sítí

11.2.2015 Na základě svých nejnovějších analýz trhu s řešeními AMI (Advanced Meter Infrastructure) udělila agentura Frost & Sullivan společnosti Landis+Gyr cenu „Světová společnost AMI roku 2014“. Společnost Landis+Gyr neustálými inovacemi AMI vytváří stále dokonalejší řešení pro systémy řízení energie. Dodává špičková řešení nejen pro energetické společnosti, ale také pro spotřebitele energie na celém světě. 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


Landis+Gyr hraje klíčovou roli v projektu inteligentní sítě pro TEPCO

19.5.2014 Společnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a Toshiba Corporation zahájily spolupráci při realizaci inteligentních sítí v Tokiu. Společnost Toshiba dodává pro TEPCO komunikační systém pro inteligentní měření a související systém pro správu naměřených dat (MDMS), za technické zabezpečení odpovídá Landis+Gyr. Jde o nejrozsáhlejší projekt inteligentních sítí na světě. 


British Gas a Landis+Gyr uskutečnili transakci v oblasti inteligentních měřidel v objemu 600 mil. liber

14.5.2014 Do roku 2020 budou ve Velké Británii inteligentní měřidla v rámci příslušné vládní iniciativy zavedena jako standardní řešení do domácností a podniků v celé zemi. Tato měřidla nahradí stávající plynoměry a elektroměry. Průměrná britská domácnost by tak měla ušetřit více než 65 liber (65,50 GBP) ročně díky snížení spotřeby energie o 5%. Výpočet provedla společnost Oxford Economics na základě průměrného ročního vyúčtování za oba druhy energie ve výši 1310 GBP podle údajů organizace Ofgem. 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


Přeměna záplavy dat na zdroj cenných informací – software Gridstream MDMS pro velké objemy dat

14.2.2014 Po celé Evropě se začínají používat desítky milionů inteligentních měřidel. Mnoho energetických a distribučních společností tak čelí přílivu velkých objemů dat, která proudí do jejich systémů. Stovky milionů odečtů měřidel denně, společně s informacemi o kvalitě energie a stavu sítě, neustále navyšují terabajty informací, které by se měly ukládat do jediného datového skladu. Energetické společnosti proto potřebují efektivní systém 


Finsko aplikuje smart metering a připravuje smart grids

11.2.2014 Podle finské legislativy o účtování a chytrém měření z roku 2009 měly být do začátku roku 2014 instalovány chytré elektroměry v 80 % všech domácností. To je velmi vysoký podíl ve srovnání s evropským průměrem pohybujícím se kolem 22 %. V tomto případě však realita legislativu ještě předběhla: Chytré elektroměry jsou nyní instalovány v 98 % finských domácností. Ve finských podmínkách je důvodem této expanze smart meteringu nejen ekologické povědomí obyvatel, ale také snaha energetických společností co nejlépe zabezpečit dodávku elektřiny i do těch nejodlehlejších oblastí země.  


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services