Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Analýza General Electric: využívání moderních technologií významně sníží emise skleníkových plynů z uhelných a plynových elektráren

14.12.2016 Snižování emisí skleníkových plynů a dalších škodlivých polutantů v energetice se v současné době orientuje především na intenzivnější využívání obnovitelných zdrojů energie a na podporu jaderné energetiky jako významného zdroje bezemisní elektřiny. Neměly by však být opomíjeny ani možnosti snižování emisí u tepelných elektráren, které nabízejí moderní technologie. Podle analýzy, provedené americkou průmyslovou skupinou General Electric (GE) a prezentované veřejnosti začátkem prosince 2016, se i zde nabízí významný potenciál úspor emisí.

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) dnes totiž pochází 41 % celosvětově vyrobené elektřiny z uhelných elektráren a 22 % elektřiny z plynových elektráren. Zatím vše nasvědčuje tomu, že využívání těchto zdrojů v následujícím desetiletí navzdory všem politickým a ekologickým snahám spíše poroste. Pro srovnání, v ČR se na výrobě elektřiny podílí spalování uhlí z cca 49 % a spalování plynu – bez bioplynu, tedy především spalování zemního plynu a energoplynu – z cca 6 % (statistika MPO za rok 2015).

Analýza „GE Global Power Plant Efficiency Analysis“, první svého druhu na světě, využívá data z uhelných a plynových elektráren po celém světě ke zhodnocení možností jejich zefektivnění, tedy zvýšení jejich účinnosti. Dochází přitom k následujícím závěrům:

Účinnost uhelných elektráren lze v průměru zvýšit o cca 4 %, přičemž 2,5 % z toho lze dosáhnout v oblasti modernizace kotlů a turbín a 1,5 % ve zlepšení řídicího software. Všechny provedené modernizace uhelných elektráren by vedly k odstranění ročně 900 miliónů tun oxidů uhlíku (čili 11 % veškerých emisí z uhelných elektráren), což je více než například veškerá produkce těchto emisí ve Velké Británii a Francii dohromady. Největší potenciál úspor nabízejí uhelné elektrárny v Číně a Indii (dohromady přes 40 % produkce emisí).

Podobně účinnost plynových elektráren lze v průměru zvýšit o cca 3,3 %, přičemž 1,8 % z toho lze dosáhnout v oblasti modernizace zařízení a 1,5 % ve zlepšení řídicího software. Tím by se dosáhlo ročně 203 tun úspor oxidů uhlíku z plynových elektráren, tedy cca 8,8 %. Největší příležitost k tomu nabízejí plynové elektrárny v USA a Rusku.   

Analýza dále konstatuje, že modernizací veškerých uhelných elektráren na světě by se ročně ušetřilo 494 miliónů tun paliva. Významně by to pomohlo i Evropské unii, která si stanovila jako cíl do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 % oproti roku 1990.

Pro české uhelné elektrárny studie odhaduje technický potenciál zvýšení účinnosti výroby elektřiny díky modernizacím ze současných 28 na 33 %, tedy o cca 18 %. Výsledkem by měl být potenciál snížení emisí oxidů uhlíku o 15 %.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

iCMS zvyšuje efektivnost provozu vodních elektráren

24.8.2016 Vodní energie je jedním z nejužívanějších obnovitelných zdrojů již od starověku. Digitální systém pro její efektivní využívání ve vodních elektrárnách prezentovala pod názvem iCMS odborné veřejnosti na konci července 2016 společnost GE Renewable Energy ze skupiny General Electric (GE). 


Japonská jaderná energetika se vrací zpět k normálu

24.6.2016 Definitivní návrat k normálu v japonské jaderné energetice – tak by se dala charakterizovat licence na prodloužení provozu, kterou ve druhé polovině července 2016 získaly bloky 1 a 2 japonské jaderné elektrárny Takahama. Tyto licence umožní provoz uvedených bloků až po dobu 60 let. Je to první japonská jaderná elektrárna po havárii jaderné elektrárny Fukushima Daiichi v březnu 2011, jíž byla podle nových podmínek udělena licence na více než 40 let. 


Düsseldorfská elektrárna Fortuna: tři rekordy ve výkonu a účinnosti

23.6.2016 Elektrárny s kombinovaným cyklem představují vysoce efektivní a flexibilní zdroje, které mohou být připojeny do sítě za několik minut, a vykrývat tak špičky ve spotřebě elektřiny. Aktuálním příkladem je paroplynová elektrárna jménem Fortuna, která byla v lednu 2016 předána do provozu v německém Düsseldorfu jako projekt „na klíč“ realizovaný společností Siemens. Tato elektrárna je považována za nejekologičtější a nejefektivnější zařízení svého druhu na světě. 


Dekarbonizace tepelných elektráren: Palivové články zefektivní proces

11.5.2016 Zajímavým spojením konvenční výroby elektřiny a inovativních technologií je dekarbonizace klasických uhelných elektráren (tedy odstraňování oxidu uhličitého z jejich spalin) s využitím palivových článků s tavenými uhličitany (MCFC). Tato technologie byla úspěšně vyzkoušena v laboratorních podmínkách a výsledky jsou natolik povzbudivé, že začátkem května 2016 podepsal světový petrochemický a plynárenský koncern Exxon Mobil Corporation (krátce „ExxonMobil“) dohodu s americkým výrobcem keramických palivových článků FuelCell Energy na rozvíjení této technologie směrem k její komercializaci. 


Zpráva EEA: emise zabijí ročně půl miliónu Evropanů, nejvíce škodí ve městech

10.12.2015 Evropská environmentální organizace (European Environment Agency, EEA) zveřejnila v prosinci svoji zprávu o kvalitě ovzduší v Evropě č. 5/2015. Tato zpráva analyzuje stav kvality ovzduší v roce 2013 a jeho vývoj od roku 2004. Zpráva vychází z oficiálních dat o monitorování kvality ovzduší v různých místech Evropy. 


Hybridní elektrárna: efektivní propojení kogenerace a obnovitelných zdrojů

20.5.2015 Zajímavé a efektivní propojení konvenčních a obnovitelných zdrojů ve formě tzv. hybridní elektrárny je od poloviny května 2015 v pilotním provozu v závodě společnosti General Electric v Berlínské čtvrti Marienfelde. Tato elektrárna kombinuje 600kW fotovoltaický zdroj a 400kW kogenerační jednotku poháněnou plynovým spalovacím motorem. 


Projekt MefCO2: obnovitelné zdroje a spaliny z elektrárny vyrábějí metanol

4.2.2015 Nepravidelné zásobování energetické sítě elektřinou z obnovitelných zdrojů v rámci restrukturalizace německé energetiky známé jako „Energiewende“ představuje problém, pro jehož řešení vzniká v Německu (a nejen zde) řada zajímavých technologických projektů. Jedním z nich je projekt MefCO2 (methanol fuel from CO2), který současně využívá elektrolýzu z obnovitelných zdrojů a odpadní oxid uhličitý z uhelných elektráren pro výrobu metanolu jakožto univerzálně využitelné chemikálie. 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Strukturální změny energetiky v Německu zvyšují emise skleníkových plynů

26.3.2014 Strukturální změny v německé energetice, označované pojmem „Energiewende“, jejichž charakteristickým rysem je odklon od jaderné energetiky, mají prozatím nečekaný důsledek: Emise skleníkových plynů v posledních letech rostou. Podle německé Spolkové agentury pro životní prostředí (UBA) bylo v roce 2013 v Německu vyprodukováno 834 miliónů tun skleníkových plynů. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services