Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Tokyo Electric Power (TEPCO) má největší smart grid na světě

24.7.2017 Společnost Tokyo Electric Power (TEPCO) je čtvrtou největší elektrárenskou společností na světě a zároveň jednou z energetických společností, které se aktivně angažují v rozvoji konceptu smart grid. Od samého začátku rozvoje smart grid v roce 2014 spolupracuje TEPCO se společností Landis+Gyr jakožto dodavatelem technického zabezpečení. V červnu 2017 dosáhla smart grid společnosti TEPCO důležitý milník: Překročila počet deseti milionů moderních elektroměrů a zařízení instalovaných a komunikujících pomocí internetu věcí (IoT), a stala se tak největší inteligentní energetickou sítí na světě.

Společnost TEPCO poskytuje elektrickou energii 45 milionům lidí v japonském regionu Kantó, jehož součástí je město Tokio, prefektura Jamanaši a východní část prefektury Šizuoka. Její projekt smart grid nyní dosáhl takové šíře a rychlosti rozvoje, které jsou v energetických odvětvích unikátní.

Síť nyní přenáší data mezi jednotlivými zařízeními rychlostí 513 milionů intervalových odečtů za den. Po dokončení, plánovaném nejpozději do roku 2020, bude systém TEPCO obsahovat více než 27 milionů měřidel a miliony dalších zařízení přenášejících denně 1,3 miliardy paketů intervalových dat. Všechny tyto zprávy zpracovává head-end systém a řešení pro správu naměřených dat od Landis+Gyr.

Jádrem této integrované platformy je multitechnologická síť Landis+Gyr IPv6 propojující zařízení energetické společnosti a spotřebitelů prostřednictvím infrastruktury typu RF mesh, G3 PLC a mobilní komunikace, včetně konektivity podle Wi-SUN.

Pro vysvětlení: Pojmem „mesh“ se rozumí smíšená topologie sítě, ve které jsou některé uzly přímo propojeny s více než jedním dalším uzlem v síti. Smíšená topologie poskytuje redundanci propojení, takže je možná komunikace i při výpadku některých linek nebo uzlů. Smíšená topologie se často používá tam, kde je vyžadována vysoká odolnost sítě vůči výpadkům, ale kde není možné nebo efektivní propojit každý uzel s každým. Výhodou mesh topologie, či mesh sítí, je zejména ochrana proti selhání jednoho centrálního uzlu, které by vyřadilo z provozu celou síť, i snadné rozšiřování takovéto sítě. Nevýhodou je nutnost směrování provozu a ochrany proti zacyklení.

Technologie Landis+Gyr pro správu sítě a přenos dat podporují i mnohé další iniciativy společnosti TEPCO v oblasti inteligentních sítí a inteligentních měst. Například po deregulaci japonského trhu s elektrickou energií v dubnu 2016 bylo třeba, aby byly veškeré odečty měřidel pro zákazníky využívající alternativní poskytovatele každých 30 minut přenášeny do centrálního portálu tak, aby obchodníci s energií měli přístup k zákaznickým datům téměř v reálném čase. Mezi další výkonové cíle patří možnost zpracovávat prostřednictvím stejné sítě 6,5 milionu požadavků na aktuální zatížení (demand response) za hodinu.  

Při průměrném tempu instalace jednoho milionu inteligentních měřidel a zařízení za tři měsíce se společnosti podařilo dosáhnout mety deseti milionů měřidel za méně než tři celé roky implementace. Během sedmi let bude mít TEPCO 30 milionů svých a zákaznických zařízení provozovaných v rámci sítě.

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím podkladů Landis+Gyr

Foto © Landis+Gyr

Další informace zde

Přečtěte si také:

Evoluce Landis+Gyr a revoluce Internetu věcí

5.4.2016 Internetem věcí (IoT) rozumíme identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu. O tomto fenoménu se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Stále více mají však tyto technologie co říci i v oblasti chytré mobility nebo chytré energetiky – systémů smart grid včetně konceptu inteligentních měst – smart city. Tyto možnosti představila v únoru 2016 odborné veřejnosti společnost Landis+Gyr 


Výsledky průzkumu v síťových odvětvích: Internet věcí je klíčem ke správě majetku

4.4.2016 Internet věcí, tedy identifikace věcí a jejich sledování po internetu, nachází velké uplatnění i v síťových odvětvích, tedy „utilities“, jako je elektroenergetika, plynárenství a vodní hospodářství. Pomocí internetu věcí zde dochází k integraci informačních technologií (IT) a provozních technologií (OT), tedy řídicích systémů, komunikačních systémů, senzorů a software tak, aby podporoval firemní procesy při správě majetku (asset management zahrnující zejména údržbu). Při zapojení lidského činitele tak vzniká nový koncept: internet věcí, služeb a lidí, anglicky: Internet of Things, Services and People (IoTSP) 


Projekt Smart region Vrchlabí zblízka: úspěchy, otazníky a další plány

19.2.2016 O evropském projektu Grid4EU jsme na našich stránkách psali již vícekrát. Tento projekt zaměřený na systémy smart grid, jehož demonstrační fáze byla nedávno oficiálně ukončena, přinesl zajímavé poznatky pro rozvoj chytrých sítí do budoucna. Významnou měrou k tomu přispěl i demonstrační projekt Demo 5 – Smart region Vrchlabí. Zástupci naší redakce měli v únoru 2016 příležitost prohlédnout si tento projekt přímo v terénu a pohovořit s jeho účastníky o jeho výsledcích, přínosech, sporných otázkách i dalších perspektivách. 


Rozhovor pro informační portál Proelektrotechniky.cz se starostou Vrchlabí: Vrchlabí – inteligentní město s chytrou sítí

17.2.2016 Koncepty inteligentních měst a chytrých sítí – tedy smart city a smart grid – spolu úzce souvisejí. Chytré sítě a jejich technologie totiž pomáhají vytvářet inteligentní město, kde se příjemně žije a podniká, se všemi hospodářskými přínosy. Jak takovéto využití chytrých sítí může vypadat v praxi, si vyzkoušelo krkonošské město Vrchlabí, které se jako jediné v České republice stalo přímým účastníkem evropského projektu chytrých sítí Grid4EU. O technických otázkách tohoto projektu je odborná veřejnost již dlouho průběžně informována. My bychom však rádi věděli, jak se takovéto uplatnění chytrých sítí v městě jeví z pohledu jeho obyvatel a zastupitelů. Na to jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího – starosty Vrchlabí Ing. Jana Sobotky.


Projekt Grid4EU: demonstrační fáze úspěšně uzavřena

8.2.2016 Ve druhé polovině ledna 2016 byla v Paříži při závěrečném slavnostním setkání v Paříži uzavřena demonstrační fáze evropského programu Grid4EU, zaměřeného na podporu rozvoje energetických sítí typu smart grid. Jedním z demonstračních projektů v rámci Grid4EU je i Smart region Vrchlabí, který je zde označen jako Demo 5.


Landis+Gyr: Gridstream® podporuje smart grid

7.12.2015 Výrazem „smart grid“ bývají označovány komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. Základním principem smart grid je vzájemná obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji elektrické energie a spotřebiči nebo spotřebiteli o okamžitých možnostech výroby a spotřeby energie. Jak byla v listopadu 2015 informována weská odborná veřejnost, společnost Landis+Gyr nyní rozšiřuje svou technologii Gridstream® pro podporu systémů typu smart grid o komunikační technologii G3-PLC. 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Tecomat Foxtrot – „inteligentní dům“ jako chytrý uzel v síti Smart Grid

4.11.2014 V chytré síti SmartGrid se musí propojit chytré uzly. Zatím v pilotních projektech jsou osazovány chytré elektroměry realizující Smart Metering. Každých 15 minut změří spotřebu odběrního místa a průběh předají do „centra“. Naopak z centra elektroměr obdrží informaci kdy a jaký z předpokládaných čtyřech tarifů má nastavit na svých výstupech v následujícím období. 


Víte, co to je a jak funguje smart grid?

29.3.2013 Výrazem „smart grid“, nebo také česky „inteligentní síť“, bývají označovány komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. Základním principem smart grid je vzájemná obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji elektrické energie a spotřebiči nebo spotřebiteli o okamžitých možnostech výroby a spotřeby energie. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services