Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Vyhodnocení projektu CHIC: první příspěvek do připravované aktualizace studie „E-mobilita v MHD“

25.11.2014 Pro rok 2015 je v rámci činnosti Pracovní komise pro e-mobilitu SDP ČR plánována aktualizace studie „E-mobilita v MHD“. Od jejího zveřejnění v létě 2013 pokračuje rozvoj technologií, zajímavých projektů i možných zdrojů financování pro elektrické autobusy natolik rychlým tempem, že bude užitečné rozšířit a aktualizovat poznatky zde uvedené. V této souvislosti její zpracovatelé, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, spolu se svými odbornými partnery začali shromažďovat potřebné aktuální informace o zajímavých projektech, produktech, provozních aplikacích a finančních schématech v uvedené oblasti.

O první příspěvek do aktualizované studie se postarala Evropská vodíková asociace (EHA), s níž zpracovatelé studie průběžně spolupracují, se souhrnnou zprávou o vyhodnocení projektu CHIC (Clean Hydrogen in European Cities), zahrnujícího provoz rozmanitých palivočlánkových autobusů v Evropě a Kanadě. Projekt CHIC navazuje na výsledky projektu HyFleet:CUTE (viz uvedená studie „E-mobilita v MHD“) a předchází evropský projekt High V.LO-City.

Projekt CHIC probíhá v letech 2010 – 2016. Jako nové provozní aplikace (tzv. fáze 1) zahrnuje provoz celkem 26 palivočlánkových autobusů ve městech Aargau, Bolzano, Londýn, Milán a Oslo. Spolu s těmito aplikacemi byla do projektu zahrnuta i tzv. nultá fáze zahrnující zkušenosti z provozu palivočlánkových autobusů v Kolíně nad Rýnem, Hamburku a kanadském Whistleru. O některých z nich jsme již psali na našem portále nebo v prvním vydání výše uvedené studie „E-mobilita v MHD“. Obě fáze projektu, probíhající v úhrnu již od roku 2009, tak postupně zahrnují provoz celkem 52 palivočlánkových autobusů, počínaje 20 autobusy ve Whistleru v roce 2009.

Na realizaci projektu CHIC se podílelo celkem pět typů palivočlánkových autobusů od různých výrobců: NewFlyer, Wrightbus, APTS, EvoBus a Van Hool. Tyto autobusy byly provozovány pěti různými dopravci a do poloviny roku 2014 najely dohromady více než 5,5 mil. vozových km. Pro pohon těchto autobusů je charakteristický hybridní systém (palivové články a baterie), umožňující snížit provozní spotřebu vodíku u 12m autobusů pod 10 kg/100 km.

Dojezd na jedno naplnění nádrží vodíkem činil nejčastěji cca 250 – 300 km při obvyklé denní provozní době 18 hodin. V některých případech (Whistler) však provozní doba činila až 22 hodin a dojezd více než 460 km.

Disponibilita vozidel se pohybovala v širokém rozmezí cca 40 – 75 %, nejčastěji mezi cca 60 a 70 %. Nejčastější příčinou odstávky autobusů byly běžné poruchy dílčích mechanických a elektrických zařízení bezprostředně nesouvisejících s palivočlánkovým zdrojem energie. V důsledku problémů na straně dodavatelů oprav a náhradních dílů však i tyto běžné problémy mohly zapříčinit poměrně dlouhé odstavení z provozu (podobné zkušenosti zaznamenal ostatně i český projekt TriHyBus).

Celkový rozpočet projektu CHIC (1. fáze) činí 81,8 mil. €, z toho 26 mil € je pokryto příspěvkem FCH JU (Společného podniku EU pro vodík a palivové články).

Další informace o tomto zajímavém projektu budou k dispozici v připravované aktualizaci studie „E-mobilita v MHD“, jejíž zveřejnění je předběžně plánováno na přelom března a dubna 2015. O podrobnostech budou čtenáři našeho portálu včas informováni.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © CHIC

Další informace zde

Přečtěte si také:

Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

24.11.2014 Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury. Pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a v úzké spolupráci s ním v rámci Pracovní komise pro e-mobilitu ji opět pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Whistler Fuel Cell Buses: úspěšný projekt kanadských palivočlánkových autobusů po pěti letech

27.6.2014 K úspěšným projektům palivočlánkových autobusů na americkém kontinentu se bezesporu řadí i zkušební provoz těchto autobusů v kanadském Whistleru, provincie Britská Kolumbie. Projekt „Whistler Fuel Cell Buses“, řízený dopravní společností BC Transit, byl vyhlášen v roce 2006. V roce 2009 byl dodán první z parku celkem dvaceti palivočlánkových autobusů – jedná se tak o jeden z nejrozsáhlejších parků takovýchto autobusů na světě. 


High V.LO-City: palivočlánkové autobusy do pravidelného provozu v Belgii

29.5.2014 V polovině května 2014 byl v Antverpách oficiálně představen první belgický palivočlánkový autobus. Park pěti těchto autobusů bude od září 2014 vozit cestující na pravidelných linkách na severu Antverp. Jejich provozovatelem bude dopravce De Lijn. Pořízení těchto autobusů je součástí evropského programu High V.LO-City 


První palivočlánkový autobus dorazil do Aberdeenu

25.3.2014 Do skotského Aberdeenu byl v polovině března 2014 dodán první z parku deseti palivočlánkových autobusů od belgického výrobce Van Hool. Během následujících týdnů by k němu mělo přibýt i ostatních devět vozidel. Projekt vodíkových autobusů v Aberdeenu (Aberdeen Hydrogen Bus Project) se tak zařadí k jednomu z největších demonstračních projektů tohoto druhu v Evropě. 


Seminář „Elektrické autobusy pro město II“: zajímavé poznatky z technologií a financování projektů elektrobusů a trolejbusů

20.3.2014 Po necelém půlroce od prvního běhu proběhlo již druhé pokračování odborného semináře „Elektrické autobusy pro město“, opět s organizací a odbornou garancí firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. Takto krátký časový odstup si vyžádal především aktuální běh událostí v oblasti možného financování projektů elektrické MHD a podpořil jej i rychlý postup technologií pro elektrobusy a trolejbusy.


Co přinesl rok 2013 v palivočlánkových technologiích ve světě

30.12.2013 Odborný informační portál FuelCellToday, s nímž naše redakce spolupracuje, přinesl před Vánoci 2013 analýzu postupu, který ve svém vývoji a pronikání na trhy zaznamenaly v roce 2013 palivočlánkové technologie ve světě. Analýza se zaměřila na tři typy produktů, v nichž se palivové články nejvíce uplatňují: mikrokogenerace, záložní zdroje elektrické energie a palivočlánková elektrická vozidla. Ukažme si z ní dále některé zajímavé momenty.


Van Hool a Ballard: spolehlivé palivočlánkové autobusy pro Evropu

17.12.2013 Belgický výrobce autobusů Van Hool a kanadský výrobce komerčních palivových článků pro těžká vozidla Ballard podepsali začátkem prosince memorandum o porozumění (MoU), s cílem expandovat nasazení palivočlánkových autobusů (fc-busů) do provozu v evropských městech. Toto memorandum je odpovědí na výzvu FCH JU (společného podniku EU pro vodík a palivové články) ze dne 3. 12. 2013 pod programem „Cooperation“ v rámci 7. rámcového programu EU. 


Palivočlánková elektrická vozidla mají v EU perspektivu a podporu

1.10.2013 Na výročním setkání rozhodujících činitelů EU z veřejného i soukromého sektoru „Drive ‘n’ Ride“, konaném 18. září 2013, proběhla diskuse o přispění palivočlánkových elektrických vozidel (FCEV) k naplnění evropských cílů v oblasti nulových emisí. Událost proběhla pod záštitou Carla Fidanzy, poslance Evropského parlamentu a zpravodaje pro čistou energii v dopravě parlamentního výboru pro dopravu a turistiku. 


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


Palivový článek: Dánsko sází na metanol

12.7.2013 Společnost OK, provozovatel největší sítě benzínových čerpacích stanic v Dánsku, ohlásila začátkem července 2013 svoji podporu metanolu jakožto palivu pro palivové články pohánějící vozidla budoucnosti. OK dnes provozuje 670 ze dvou tisíc čerpacích stanic v Dánsku a do budoucna hodlá budovat také čerpací stanice na metanol pro podporu demonstračních automobilů QBEAK poháněných metanolovými palivovými články. 


Metanolové palivové články: renesance pro budoucnost?

14.5.2013 Odborný informační portál FuleCellToday, s nímž naše redakce spolupracuje, zveřejnil začátkem května 2013 analýzu zaměřenou na pokrok v konstrukci a možném využití palivových článků, u nichž je palivem metanol. Tyto palivové články byly použity na pokusném elektromobilu již koncem 90. let. Protože však na výstupu produkují i CO2 a protože jejich životnost nenaplňovala očekávání, zaměřil se další vývoj na palivové články používající stlačený vodík. Nyní se však zdá, že tyto články prožívají svoji renesanci. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services