Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Inteligentní domy: řešení pro běžné uživatele

20.7.2015 Inteligentní domy, rozumějme tedy inteligentní obytné budovy, již zdaleka nejsou vymožeností pro bohaté technické a ekologické nadšence. Dodavatelé elektrotechnických a energetických technologií dnes nabízejí komplexní řešení pro takovéto „chytré“ domy, zahrnující dílčí technická zařízení a systémy takříkajíc pro každého. Jedním z dodavatelů těchto řešení je i společnost Panasonic, která začátkem července 2015 názorně ukázala široké veřejnosti, jak je možno s využitím jejích technologií svůj chytrý dům koncipovat.

Koncept chytrého domu s využitím technologií Panasonic ukazuje schéma na obrázku.

ZVĚTŠIT OBRÁZEK

Hospodaření s energií v domě je zde sledováno po třech základních liniích: vytvoř, ulož a užívej chytře.

„Vytvoř“ znamená lokální výrobu energie ekologickým způsobem, například z fotovoltaických panelů nebo například v palivočlánkových jednotkách se zemním plynem jako vstupním médiem. Jiným možným zdrojem energie může být například tepelné čerpadlo.

„Ulož“ znamená využití bateriových zásobníků energie pro vyrovnávání okamžité nabídky a poptávky po elektrické energii v domě. Jako možný způsob „ukládání“ uvádí Panasonic také využití baterií v elektromobilech jako dočasných zásobníků energie. S ohledem na životnost trakčních baterií danou počtem nabíjecích a vybíjecích cyklů spolu s cenou baterií, která tvoří významný podíl na celkových investičních nákladech elektromobilu, je ovšem záhodno takovýto koncept, alespoň prozatím, přijímat obezřetně.

„Užívej chytře“ znamená jednak používání úsporných domácích spotřebičů a zařízení, počínaje nízkoenergetickými světelnými zdroji a konče toaletami šetřícími vodu, a jednak inteligentní řízení energetického hospodářství v domě, doplněné vizualizací na displejích v domě či v aplikacích pro smartphony. „Chytře“ přitom znamená také předcházení škodám způsobeným výpadkem energie – lednička by tedy měla být v provozu stále, a i o to se domovní řídicí jednotka stará.

Pro všechny tři úrovně nabízí Panasonic potřebná zařízení.

Příkladem je systém domovního energetického managementu, nabízený pod obchodní značkou SMARTHEMSTM . Tento systém průběžně sleduje, kalkuluje a zobrazuje spotřebu energie v domě spolu s vlastní výrobou a ukládáním do zásobníků. Zároveň radí, jak energii v daném okamžiku využít co nejefektivněji. Podle potřeby zapíná a vypíná klimatizaci nebo další spotřebiče, jejichž provoz nemá v daném okamžiku prioritu. Tím lze zajistit energeticky efektivní provoz bez omezování pohodlí obyvatel v domě nebo dokonce vzniku následných škod z momentálního výpadku ve veřejné síti, případně z „úspor energie za každou cenu“.

Jiným nabízeným řešením, jak zefektivnit domovní energetické hospodářství, je přímé propojení fotovoltaických panelů (PV panelů) s bateriovým zásobníkem energie, z nějž je teprve elektřina dále vedena do domovních rozvodů. Standardním řešením při instalaci domovních PV panelů bývá doplnit je měničem na střídavé napětí pro domovní rozvody. Pokud se ale elektřina z PV panelů okamžitě nespotřebuje, její následné ukládání do baterií znamená opětovnou přeměnu na stejnosměrné napětí doprovázenou příslušnými energetickými ztrátami. Přímým propojením s bateriemi tak jedna konverze odpadá. Podobně je tomu i při využívání výše uvedených palivočlánkových mikrokogeneračních jednotek.

Nabídku tohoto výrobce samozřejmě doplňují například LED světelné zdroje nebo pestrá paleta domácí elektroniky.

V případě japonského trhu, na nějž jsou nabízená řešení především cílena, hraje při budování inteligentních domů významnou roli také potřeba zachování plynulé dodávky energie pro domácnost v případě zemětřesení, doprovázených poruchami energetických sítí. I když tento problém není v podmínkách střední Evropy relevantní, uvedené technologie a koncepty mohou být užitečné a inspirativní z čistě ekologického a ekonomického pohledu.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © Panasonic

Další informace zde

Přečtěte si také:

Výzkumný projekt FIONA: základ pro systémy navigace v budovách

10.4.2015 Navigační systémy pro běžné využití, například v silničním provozu, spoléhají většinou na signály družicového systému GPS. Jsou tudíž dobře využitelné ve venkovním prostředí, avšak jejich použitelnost v interiérech budov je velmi problematická. Výzvou proto stále zůstávají místní navigační systémy, pro něž se vžila zkratka LBS (location-based services). Takovéto systémy by sloužily jako „elektronická bílá hůl“ zrakově postiženým v budovách, ale i zcela zdravým lidem při orientaci při práci a návštěvách ve složitých komplexech


Měnič frekvence ACS355 Solar pro ekologické čerpání vody

8.4.2015 Společnost ABB představila na veletrhu AMPER 2015 inovativní řešení: solárního pohon čerpadel, který je ve srovnání s klasickými dieselgenerátorovými pohony mnohem ekologičtější. Navíc šetří náklady na údržbu a má delší životnost. 


Další aplikace Foxtrot v inteligentní administrativní budově

8.4.2015 V březnu 2015, během veletrhu AMPER, byla naše redakce pozvána na prohlídku nové administrativní budovy brněnské firmy WOMBAT s.r.o., kde komplexní řízení technologií obstarává řídicí systém Tecomat Foxtrot od společnosti TECO a.s. Pojďme se tedy podívat, jak si Foxtrot poradil s řízením mnoha různých technologií v budově s 58 místnostmi a garážovou halou. 


V Řeži pomáhají urychlit nástup „vodíkové“ ekonomiky

30.3.2015 Odborníci z ÚJV Řež, a. s. (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.) dokončili první fázi testování pilotního zařízení na akumulaci energie pomocí vodíku. Ke klasickým střešním solárním panelům připojili skladovací systém kombinující olověné baterie a vodíkovou nádrž. Výsledky provozu jsou velmi povzbudivé: zařízení by dokázalo udržet průměrnou domácnost v běžném chodu až tři týdny. 


Aspern Seestadt: další krok k rozvoji smart city Vídeň

23.2.2015 Na konci ledna 2015 položila městská rada ve Vídni právní základy k fungování nové městské čtvrti Aspern Seestadt (Jezerní město Aspern). Vrcholí tak jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů, který je součástí konceptu smart city Vídeň a který je zajímavý mj. předpokládanou netradiční dělbou městské mobility 


Koncept „inteligentního domova“ (smart home): krok dále za inteligentní budovy

20.2.2015 Koncept inteligentního domu, který je rovněž nedílnou součástí inteligentního města (smart city) je neustále rozvíjen průmyslovými firmami. Tento koncept pro ně představuje jak odbyt pro finální produkty, tak „živou laboratoř“ a zdroj cenných dat pro vývoj nových produktů. Průmysl se proto velmi aktivně angažuje v dalším rozvoji těchto konceptů. Jeho vize stavějí na současných poznatcích a posouvají je dále do budoucnosti. Příkladem je koncept „inteligentního domova“ (smart home) nové generace, který v polovině února 2015 představila veřejnosti společnost Mitsubishi Electric. 


Stavebnicová „multihopová“ technologie pro sítě dohledových kamer od Mitsubishi

9.2.2015 Současné bezdrátové sítě dohledových kamer běžně dostupné na trhu zpravidla používají kabelové LAN vedení a připojení kamer ke zdroji střídavého proudu. Toto řešení však nemusí vždy vyhovovat z provozních nebo ekonomických důvodů. Tak tomu může být například u kulturních a sportovních akcí pod širým nebem nebo také tam, kde je LAN síť již instalována, ale její další rozšíření by bylo přespříliš nákladné. Společnost Mitsubishi Electric proto přichází se stavebnicovým – „multihopovým“ řešením 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Tecomat Foxtrot – „inteligentní dům“ jako chytrý uzel v síti Smart Grid

4.11.2014 V chytré síti SmartGrid se musí propojit chytré uzly. Zatím v pilotních projektech jsou osazovány chytré elektroměry realizující Smart Metering. Každých 15 minut změří spotřebu odběrního místa a průběh předají do „centra“. Naopak z centra elektroměr obdrží informaci kdy a jaký z předpokládaných čtyřech tarifů má nastavit na svých výstupech v následujícím období. 


Chytrý rozvaděč: inteligentní řešení pro každou domácnost

19.8.2014 Zajímavým produktem z oblasti inteligentních elektroinstalací dostupným na českém trhu je Chytrý rozvaděč – intelioBOX od společnosti SUP-TECHNIK. Jde o standardizované předprogramované řešení domácí automatizace postavené na systému Tecomat Foxtrot. Jelikož se rozvaděč dodává plně osazený a kompletně naprogramovaný, tedy připravený k použití, může elektroinstalaci domu s inteligentním řízením realizovat běžná elektroinstalační firma 


Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období. Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


Vitovalor 300-P: palivočlánková mikrokogenerační jednotka pro obytné domy na evropském trhu

15.5.2014 Jak jsme psali v našem článku První palivočlánková mikrokogenerace pro domácnosti v Evropě, byla v dubnu 2014 německým výrobcem tepelné techniky Viessmann uvedena na německý trh první palivočlánková mikrokogenerační jednotka, určená pro běžné spotřebitele. Tento produkt s obchodním jménem Vitovalor 300-P používá palivové články japonského výrobce Panasonic.  

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services