Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Nápověda k článkům 8

Víte, co to je a jak funguje inteligentní dům?

5.4.2013 Pojmem „inteligentní dům“ (též „chytrý dům“, „inteligentní budova“ apod.) se během posledních let začaly označovat stavby, jejichž konstrukce a vybavení jsou od samého začátku zaměřeny na pohodlí a bezpečnost jejich obyvatel a na hospodárný i ekologicky šetrný provoz. Tohoto zaměření je dosahováno vhodnou volbou
•    stavebního řešením budovy z hlediska prostorového uspořádání a použitých materiálů,
•    technického zařízení budovy – vytápění, klimatizace a ventilace, osvětlení, rozvodů elektřiny, plynu a vody a bezpečnostních systémů,
•    použitých spotřebičů pro provoz domácnosti a zábavu – vaření, praní, mytí nádobí, domácí kino apod.,
•    automatizovaného systému regulace, který vzájemně slaďuje požadavky obyvatel budovy na pohodlí s hospodárným provozem budovy.

Návrh inteligentního domu vychází z projektu, který podrobně stanoví, jak má dům fungovat z hlediska budoucích požadavků jeho obyvatel na životní styl a zvyklosti. Kromě energeticky úsporné stavby projekt také přesně popisuje druh a umístění všech technických prvků systému (řídící a regulační prvky, ovládací prvky, kamery, čidla, audiovizuální technika aj.) a jejich vzájemné propojení.

Základem technického zařízení budovy je infrastruktura domu, tj. strukturovaná kabeláž, rozvody videosignálu, audio signálu, telefonů, počítačová síť, WiFi, ochrana spotřebičů proti poruchám v síti, napojení na satelit a internet, zálohování aj.

Pro účelné a hospodárné dosažení potřebné teploty a vlhkosti vzduchu v domě se většinou kombinují různé zdroje tepla. Jako zdroj tepla jsou často vedle běžného připojení k rozvodné síti používány i alternativní zdroje elektřiny a tepla (fotovoltaické články, sluneční kolektory, tepelná čerpadla apod. – viz Zelené taháky v naší rubrice Vzdělávání). Inteligentní systém kromě toho pružně reaguje na činnost jeho obyvatel – otevření okna, náhlý požadavek na změnu teploty v místnosti atp.

Osvětlení v inteligentním domě je řešeno tak, že vypínače jsou zapojeny do centrálního systému (viz dále), který určuje, který vypínač zapíná která světla. Vypínače mohou být i bezdrátové, a tak mohou být umístěny třeba na skle nebo zrcadle (či pod sklem nebo zrcadlem). Dálkovým ovladačem (lze použít např. tablet) lze pak tlumit světlo a naopak nebo měnit osvětlení. To umožňuje vytváření „světelných scén“ (např. při sledování televize, čtení, večeře, návštěvě, úklidu) a stmívání. V každém okamžiku tak mají obyvatelé domu přehled, kde se svítí a kde ne a z libovolného místa mohou vypnout nebo zapnout libovolné světlo.

Systém zabezpečení inteligentního domu umožňuje jeho obyvatelům přehled o bezpečném chodu domácnosti – stav alarmu, požární čidla, kamerový systém, infračervené závory aj. Při odchodu z domova lze například jedním dotykem zapnout alarm, zatáhnout žaluzie, zhasnout světla nebo vypnout vybrané zásuvky. Systém také může simulovat bydlení v nepřítomnosti rozsvěcováním světel.

Spotřebiče v inteligentním domě jsou voleny tak, aby umožňovaly co nejhospodárnější a přitom pohodlný provoz. Jsou tedy energeticky co nejméně náročné. Řídicí systém inteligentního domu kromě toho umožňuje i jejich dálkové zapnutí nebo vypnutí – například pračku, myčku na nádobí, robotický vysavač nebo televizi a videopřehrávač.

Základem regulace inteligentního domu je centrální systém, který má jednoduché a intuitivní ovládání. Tento systém řídí veškerý provoz domu – vytápění, ventilaci, klimatizaci, stínění, ohřev teplé vody, zavlažování, zabezpečovací techniku, bezpečnostní kamery, osvětlení, provoz spotřebičů, komunikace, distribuce TV a video signálu, rádia a hudby, telefonů a internetu.

Podle aktuální situace a požadavků obyvatel tento systém například zajistí vytápění na potřebnou teplotu či klimatizaci, nastaví stínící techniku (rolety, žaluzie, markýzy, závěsy), zajistí ohřev teplé vody, vyhřívání bazénu, akvárií a jezírka nebo zavlažování zahrady. Centrální systém také ovládá alarm včetně mechanického zabezpečení (zámky, rolety, venkovní žaluzie). Vše je samozřejmě možno řídit i ručně.

Součástní energetiky v chytrém domě je chytrý elektroměr, který umožňuje zapínat spotřebiče v době, kdy je elektřina levná, vede záznamy o spotřebě energie a informuje o nich obyvatele domu, příp. komunikuje s místy výroby elektřiny v rámci chytré sítě (viz Nápověda k článkům 7).

Ovládání jednotlivých zařízení v inteligentním domě se v současné době děje pomocí dotykových obrazovek s jednotným a intuitivním uživatelským rozhraním, přes libovolnou televizi, počítač, notebook nebo mobilní telefon. Vybrané funkce (např. kamery, alarm, nebo regulace teploty) lze sledovat přes internetové rozhraní odkudkoli a kdykoli. Některé funkce lze také ovládat hlasem.

Inteligentní bydlení lze podle potřeby vybudovat i v několika etapách – hovoří se pak o modulárním řešení. Nejdůležitější je v prvním kroku návrh budovy a zabudování její technické infrastruktury – kabeláže. Vše ostatní (centrální systém, ovládací a regulační prvky, kamery, multimédia apod.) lze pořídit a zabudovat později podle možností a požadavků obyvatel domu.

Inteligentní domy a jejich vybavení jsou v současné době ve středu zájmu jak možných uživatelů, tak dodavatelů jednotlivých zařízení, kteří se snaží na trhu uplatnit své výrobky a technická řešení. Při pořizování a vybavování „chytrého“ domu je proto namístě obezřetnost, aby všechna instalovaná zařízení skutečně nakonec splnila svůj praktický účel a jeho obyvatelům se vyplatila.  

redakce Proelektrotechniky.cz

Bonus: Vtip o inteligentním domě

Přečtěte si také:

Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy: Zpráva z konferencí Smart city v praxi IX a Efektivní elektromobilita v organizacích IV

21.3.2024 Ve dnech 19. a 20. 3. proběhly, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER, v areálu brněnského výstaviště dvě odborné konference pořádané provozovateli tohoto portálu: 9. ročník konference Smart city v praxi a 4. ročník konference Efektivní elektromobilita v organizacích. Konference byly zaměřeny na moderní technologie v mobilitě, energetice a dalších oblastech, včetně problematiky strategického řízení a financování. Konferencí se dohromady zúčastnilo na 130 odborníků z řad veřejných služeb, municipalit, dopravců, škol a dalších relevantních organizací.


Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích

2.3.2024 Srdečně Vás zveme na konferenci „Efektivní elektromobilita v organizacích IV“, která se koná 20. března 2024 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, městským službám, příp. dalším zájemcům o tuto problematiku, či školám. Obsah konference bude zaměřen na aktuální novinky v oblasti elektrických vozidel a dopravních systémů pro města a průmysl,   správy vozového parku, nabíjecí infrastruktury, softwarové/informační podpory a autonomní mobility a také na ekonomiku a financování elektromobility v organizacích.


Pozvánka na konferenci Smart city v praxi IX

2.3.2024 Srdečně Vás zveme na již 9. ročník konference „Smart city v praxi IX“, která se koná 19. března 2024 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference je svým obsahem zaměřena zejména na představitele municipalit a městských služeb a pokrývá širokou škálu moderních technologií a jejich uplatnění pro dosahování sociálních a ekonomických cílů měst. Program konference bude zahrnovat průřezové problémy – strategie smart city, ekonomika a rozvoj měst, nové technologie pro smart city – prezentace průmyslových partnerů konference, zahrnující nové produkty pro smart city a praktické zkušenosti z jejich aplikací, a také příklady dobré praxe ve městech a obcích.


Areál Svatopetrská v Brně: moderní technologie pomáhají změnit brownfield v inovační centrum

10.12.2020 První ze tří budov brněnského browndfieldu Svatopetrská se na začátku prosince 2020 definitivně proměnila na moderní Inovační centrum sloužící jako sídlo kanceláří, skladů a restaurací. Nalézá se zde i 16 nízkoenergetických bytů. Na tomto pozoruhodném projektu měly významný podíl technologie společnosti Schneider Electric. 


Náročné světelné scény a jejich ovládání

2.7.2020 Rozvody pro ovládání světel jsou rutinní záležitostí, kterou řeší dnes a denně každá odborná elektroinstalační firma. V nejjednodušším provedení nejde o nic jiného než o spínání jednoho či více světelných okruhů kontaktními vypínači. Situace se komplikuje s nástupem dvou dalších požadavků, a to regulace jasu (stmívání) a popřípadě regulace jasu automatické. 


NaturalConnect: moderní světelná technika napodobuje přirozené denní světlo

1.6.2020 Podle nedávných odborných studií (podrobnosti viz pod odkazem na konci článku) stráví v dnešním moderním světě lidé v průměru více než 90 % svého času uvnitř budov. Postrádají tak důležitý přírodní prvek pro svůj život: přirozené denní světlo. To přitom významně ovlivňuje u lidí náladu, řádný spánek, celkový pocit pohodlí, a následně i zdraví. Řešit jeho nedostatek může pomoci moderní světelná technika. Příkladem je technologie NaturalConnect od společnosti Signify (dříve Philips Lighting), s níž byla odborná veřejnost seznámena v květnu 2020. 


Virtuální IoT veletrh: bezplatný pilotní běh do konce roku 2020

27.5.2020 Tiše a přitom naplno se v dubnu 2020 rozběhl zcela nový projekt provozovatelů tohoto portálu: Virtuální IoT veletrh, prozatím v bezplatném pilotním běhu. Nyní má – navzdory všeobecným starostem s ekonomickými důsledky vládních protiepidemických opatření – veletrh první účastníky a další zájemci se hlásí. Je tedy na čase dát o něm vědět široké odborné veřejnosti a pozvat všechny, kdo se internetem věcí zabývají, do naší dobré společnosti. 


Prostředí v kancelářích má bezprostřední vliv na výkonnost zaměstnanců – moderní technologie je mohou sledovat a řešit

13.3.2020 Kancelářská práce se týká mnoha oblastí – administrativy a obchodu v soukromých firmách stejně jako poskytování veřejných služeb na úřadech a jiných institucích. Vždy přitom platí, že prostředí ovlivňuje výkonnost zaměstnanců, a s ní i spokojenost zákazníka – a zákazníkem ve veřejných službách je každý občan.


Bezdrátová zónová regulace vytápění v 1. základní škole Hořovice

12.3.2020 1. základní škola v Hořovicích je, alespoň pokud jde o energetické hospodářství, poměrně typickou českou školou. Její budova je stará řádově desítky let – patří tedy mezi ty novější a v rámci možností upravené zvenčí i zevnitř, ale ne již zcela moderní. Škola sestává z několika pavilónů vytápěných z lokální kotelny. Jednotlivé rozlehlé budovy byly osazeny množstvím klasických teplovodních radiátorů s ruční regulací. Jak je tomu u škol obvyklé, jednotlivé třídy a kabinety mívají odlišný časový rozvrh. V neposlední řadě je škola plná zvídavých žáků, které by snadno ovladatelné prvky energetického hospodářství ve třídách mohly svádět k neodborným zásahům. Jako nejvhodnější řešení pro zlepšení vytápění se proto ukázala bezdrátová zónová regulace.


Obnovitelné zdroje energie v městských službách – příklad Prostějova

5.12.2019 Využívání obnovitelných zdrojů energie je důležitou součástí inteligentní energetiky v rámci konceptu smart city. Občas se přitom zapomíná, že možnosti měst a obcí jsou v tomto směru omezené. Není to jen kvůli financím – město může rozhodovat pouze o svém majetku, ne o majetku svých obyvatel. Využívání obnovitelných zdrojů v zařízení městských služeb může nicméně být zajímavým projektem prospěšným přírodě i městské kase. Jeden takový představilo město Prostějov v listopadu 2019.


Projekt „Můj život, moje cesta“: moderní technologie pomáhají zkvalitnit život seniorům 

3.10.2019 Technologie typu „smart home“ tedy „inteligentní domácnost“ mají zpravidla pramálo společného s konceptem smart city. Ve většině případů jde o produkty určené pro koncové zákazníky s vysokými příjmy a s tomu odpovídajícím bydlením a nároky na domácí komfort. Jiná situace nastane, pokud tyto technologie pomáhají zlepšit život starým a handicapovaným lidem v rámci sociální péče, čímž jejich využití dostává komunitní rozměr. Příkladem je švýcarský projekt „Můj život, moje cesta“, s nímž byla odborná veřejnost seznámena začátkem října 2019.


Akademie výtvarných umění realizuje ve své budově unikátní energetický projekt kombinující EPC a evropské dotace

26.7.2019 Akademie výtvarných umění (AVU) realizuje unikátní projekt energetického hospodářství budov, s nímž byla odborná veřejnost seznámena v červenci 2019. Jako první v Česku se zde kombinuje metoda energetických úspor se zárukou (EPC) s dotacemi podle nových pravidel Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Poskytovatelem projektu je společnost ENESA – dodavatel energetických staveb a poskytovatel energetických služeb metodou EPC, který je dceřinou společností ČEZ ESCO.


Aplikace Interact Office: velké kancelářské prostory už nebudou zpola využitým labyrintem

4.7.2019 Architekti a velké korporace jako jejich zákazníci mají tendenci činit kancelářské prostory stále většími a otevřenějšími kvůli motivaci zaměstnanců k většímu pracovnímu nasazení a kvůli efektivnímu využívání prostor. Výsledek ale může být právě opačný: bezradní zaměstnanci ztrácející čas hledáním zasedací místnosti nebo volného stolu v kancelářském labyrintu a zároveň nevyužitá místa u stolů. Řešení tohoto problému v podobě chytré aplikace Interact Office od společnosti Signify (dříve Philips Lighting) zkouší od konce června 2019 farmaceutická společnost Roche ve svých kancelářích v německém městě Grenzach-Wyhlen. 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Tecomat Foxtrot – „inteligentní dům“ jako chytrý uzel v síti Smart Grid

4.11.2014 V chytré síti SmartGrid se musí propojit chytré uzly. Zatím v pilotních projektech jsou osazovány chytré elektroměry realizující Smart Metering. Každých 15 minut změří spotřebu odběrního místa a průběh předají do „centra“. Naopak z centra elektroměr obdrží informaci kdy a jaký z předpokládaných čtyřech tarifů má nastavit na svých výstupech v následujícím období. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services